16. medzinárodná špecializovaná výstava „Poľovníctvo a oddych“, ktorá sa konala  24. januára 2009 vo výstavnom a kongresovom centre INCHEBA EXPO Bratislava prilákala poľovníkov z celého Slovenska a to nielen tých starších, ale aj juniorských, pre ktorých bol pripravený sprievodný program - v poradí už  5. Majstrovstvá Slovenska juniorov vo vábení zveri o Putovný pohár Hubertlovu.
Čítať ďalej...
Dňa 16. 1. 2009 prevzal Ing. Marián Číž za prítomnosti členov delegácie C.I.C z rúk prezidenta komisie C.I.C pre kultúru grófa Józsefa Károlyiho významné ocenenie Čestné členstvo komisie C.I.C. pre poľovníctvo v umení, históriu a poľovnícke múzeá.
Čítať ďalej...
V roku 2009 sa v rámci Levických poľovníckych dní uskutoční XIV. ročník súťažnej prehliadky filmov s tematikou poľovníctvo a ochrana prírody, ktorá bola v roku 2005 vyhlásená za Medzinárodný festival filmov.

Počas predchádzajúcich trinástich ročníkov sme mali možnosť vzhliadnuť 221 filmov od skvelých slovenských, ale aj zahraničných autorov súťažiacich v jednotlivých kategóriách, ktoré nám dovolili vzhliadnuť prostredníctvom objektívu svojej kamery rozmanitosť našej prírody ako ju vnímajú svojimi očami. Vzniká nám  tak zaujímavá a náučná zbierka filmov, z ktorých mnohé sa môžu stať kvalitnou pomôckou pri skvalitňovaní poľovníckej praxe, pri výchove mladých adeptov poľovníctva a zároveň presvedčiť širokú nepoľovnícku verejnosť o nezištnej činnosti poľovníkov v prospech prírody.
Čítať ďalej...
Slovenský poľovnícky zväz
v spolupráci,  f. Sellier & Bellot a.s. a  Viliam Fraňo Veľkoobchod ZBRANE, Nitra organizujú dňa 4.10.2008 (sobota) seminár „Netoxické strelivo v teórii a praxi“, ktorý sa uskutoční na strelnici „Hubert“ v Trnovci nad Váhom.

Možnosť nahlásenia účasti emailom:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. ,
                          tel.: 0910 70 70 82

Upozorňujeme záujemcov o seminár, že počet účastníkov je limitovaný na 30 osôb!
Čítať ďalej...
Prezídium Slovenského poľovníckeho zväzu
zhodnotilo závažnosť situácie v súvislosti s poškodením zdravia poľovníka Jána Gejdoša, ktorému spôsobil medveď dlhotrvajúcu bolesť s drastickými trvalými fyzickými a psychickými následkami a spolu s redakciou časopisu Poľovníctvo a rybárstvo vyzývajú poľovnícke združenia a spoločnosti, poľovnícku i nepoľovnícku verejnosť, milovníkov prírody a všetkých ľudí dobrej vôle, aby prejavili svoju solidaritu s obeťami veľkých šeliem a finančne Jánovi Gejdošovi prispeli na morálne a psychické zmiernenie následkov útoku medveďa.
Čítať ďalej...Na zasadnutí dňa 19. 4. 2008 v Žiline sa Rada SPZ uzniesla, že pripomienky k návrhu zákona o starostlivosti o zver a o poľovníctve žiada predložiť do 28. 4. 2008  prostredníctvom zástupcov v rade OkO, RgO SPZ alebo prostredníctvom kancelárie OkO a RgO SPZ. Vaše názory, pripomienky a návrhy ohľadom návrhu zákona o starostlivosti o zver a o poľovníctvo môžete zaslať priamo do kancelárie ústredia SPZ na adresu:  Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05. Všetky vaše názory, pripomienky a návrhy sú vítané.

Výkonný riaditeľ
PeadDr. Imrich ŠUBA

 

 
 
Poukážte sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane v prospech SPZ
 

Poľovníci, milovníci prírody a ostatní nám naklonení, podporte Slovenský poľovnícky zväz a poukážte sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane na účet SPZ č. 2662080002/1100. Finančné prostriedky budú použité  na zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt slovenského poľovníctva.
Predložte svojmu miestne príslušnému správcovi dane vyhlásenie, v ktorom uvediete, že suma zodpovedajúca 2% zaplatenej dane sa má poukázať Vami určenej právnickej osobe - SPZ.
Už vopred Vám ďakujeme.
 
Čítať ďalej...


Vážení členovia
 Klubu chovateľov poľovných sliedičov,

keďže vo výbore KCHPS v uplynulých mesiacoch došlo k odstúpeniu 3 členov a začiatkom tohto roka aj k určitým rozporom - zvolaniu členskej schôdze KCHPS existujúcim výborom klubu a mimoriadnej konferencie Bc. M. Novákom, bývalým predsedom klubu, riešením vzniknutej situácie sa zaoberalo predsedníctvo KR SPZ.

- Stanovisko Klubu chovateľov poľovných sliedičov pri SPZ – môžete stiahnuť TU
 
 

Výstava Poľovníctvo a oddych, ktorá sa konala dňa 19. januára  vo výstavnom a kongresovom centre INCHEBA EXPO Bratislava priniesla bohatý sprievodný program ako 4. Majstrovstvá Slovenska juniorov vo vábení zveri o Putovný pohár Hubertlovu, v ktorom juniorskí súťažiaci mali možnosť súťažiť v disciplínach ako vábenie jelenej zveri, srnčej, diviačej a dravej zveri.  Juniorskí súťažiaci v súťažných disciplínach preukázali svoj talent a hlavne chuť súťažiť so svojimi súpermi, aby čo najhodnovernejším zvukovým prejavom od prezentovaným na rôznych pomôckach pre vábenie zveri dosiahli efekt rovnajúci sa sile prírode
Čítať ďalej...

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 285 návštevníkov a žiadni členovia on-line