Týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že obchodná firma Slovenského poľovníckeho zväzu ZVEREX spol. s r.o., so sídlom  Štefánikova 10, Bratislava,  bude v spolupráci so  Slovenským poľovníckym  zväzom  – ústredie, uskutočňovať  v poľovníckej sezóne 2010/2011 výkup ulovenej zveri do svojich zberných stredísk.

Lovu zdar


               Mgr. Andrej Kubica           PaedDr. Imrich Šuba
             konateľ ZVEREX s.r.o.        výkonný riaditeľ SPZ

                               
V tomto roku došlo ku zmenám trvania osláv a oslavy boli rozšírené na trojdňové.  Piatok  - 3. septembra v barokovej sýpke pri kaštieli  prebehol  odborný seminár  na tému:  20 rokov Dní Sv. Huberta. 
Na  štvorhodinovom seminári  mimo iné odzneli témy :
 - 90 rokov organizovaného poľovníctva na Slovensku,
 - Poľovnícke zvyky a obyčaje, zrod nových tradícií,
 - Svätý Hubert, patrón poľovníkov
a ďalšie.
Na konci seminára bol vykonaný akt  slávnostného  otvorenia  Siene úcty a slávy poľovníctva na Slovensku. V podvečerných hodinách účastníci semináru absolvovali exkurziu do historických častí mesta Banskej Štiavnice.
Čítať ďalej...

 


V rámci LEVICKÝCH  POĽOVNÍCKYCH  DNÍ  2010  Vás pozývajú na Odborný seminár s medzinárodnou účasťou

„ZÁKON  O POĽOVNÍCTVE A POĽOVNÍCKA PRAX“


konaný pod záštitou MINISTRA PODOHOSPODÁRSTVA SR ktorý sa uskutoční dňa 10. apríla 2010  o 9.°° hod. v Dome kultúry Družba v Leviciach
Čítať ďalej...
Slovenský poľovnícky zväz
požiadal komisiu pre hodnotenie trofejí o delegovanie ad. hoc. komisie na hodnotenie trofejí v rámci Levických poľovníckych dní. Ak sa nachádza vo vašom vlastníctve významná trofej, boli ste mimoriadne úspešní pri vašich potulkách po našich revíroch, alebo vo svete , neváhajte využiť príležitosť na ohodnotenie vašich trofejí medzinárodnou komisiou. Hodnotenie komisie platí pre celý svet a je konečné. V prípade záujmu a úspešného hodnotenie je možné si objednať aj medailu. Bližšie informácie nájdete nižšie.
Čítať ďalej...Dňa 23.januára 2010 sa v Nitre v súlade s ustanoveniami nového zákona o poľovníctve, ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 2009, uskutočnil Ustanovujúci Snem Slovenskej poľovníckej komory (SPK). Na Sneme sa zúčastnilo 147 delegátov, zástupcov všetkých držiteľov poľovných lístkov a organizácií vykonávajúcich právo poľovníctva na Slovensku.
SPK je novou organizáciou, zriadenou zo zákona, ktorá združuje všetky poľovnícke organizácie a držiteľov poľovných lístkov na Slovensku. Delegáti Snemu v tajnej voľbe rozhodli, že na čele SPK bude post prezidenta na nasledujúcich päť rokov zastávať Ing. Tibor LEBOCKÝ, súčasný prezident najsilnejšej poľovníckej organizácie na Slovensku, Slovenského poľovníckeho zväzu.
Ing. Tibor Lebocký  bol delegátmi Ustanovujúceho snemu do tejto funkcie zvolený 136 hlasmi prítomných delegátov. Viceprezidentmi budú Ing. Alojz Riško, generálny riaditeľ š.p. LESY SR a Ing. Karol Lacko, CSc., pracovník prešovského Úradu VÚC.
Čítať ďalej...

Ďalšie články...

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 249 návštevníkov a žiadni členovia on-line