Na základe žiadosti Slovenského rybárskeho zväzu v Žiline v ktorom žiadali o výnimku zo zákazu z celoročnej ochrany kormorána veľkého, rozhodnutím MŽP SR  MP SR povoľuje výnimku z celoročnej ochrany kormorána veľkého od 1. októbra 2006 do 31. marca 2007 za účelom zníženia predačného tlaku a eliminácie vzniku škôd na rybej obsádke pričom výnimka sa vzťahuje na lov v poľovných revíroch uvedených v prílohách. 
Čítať ďalej...

 
 
 
 
 
 
 
Pozývame Vás na 3. ročník výstavy Poľovníctvo-Lesníctvo a 2. ročník Košickej výstavy nožov a chladných zbraní, ktorý sa uskutoční dňa 9.-11. 11 2006 do výstavných a konferenčných priestoroch Domu techniky ZSVTS Košice spol. s.r.o.
 
 

 
 
 
 
Slovenský poľovnícky zväz, Maďarský poľovnícky a ochranný zväz, Budapeštianska župná organizácia maďarskej poľovníckej komory a Obecné zastupiteľstvo obce Nagybörzsöny, Vás srdečne pozývajú na III. ročník MAĎARSKO - SLOVENSKÝCH POĽOVNÍCKYCH DNÍ , ktorý sa uskutoční dňa 9. septembra 2006 v maďarskom NAGYBÖRZSÖNYI. 
Čítať ďalej...

 
 
 
Vydavateľstvo PaPPRESS pre predplatiteľov časopisu POĽOVNÍCTVO a RYBÁRSTVO pripravil súťaž, v ktorej tentokrát môžu čitatelia vyhrať skutočne hodnotné ceny v rekordnej hodnote - takmer 250.000,- Sk.
 
                                                                                 Čítať ďalej ...
 

V predošlých dňoch na základe informácií od užívateľov PR a našich OkO RgO sme dostali informáciu , že polícia v rôznych regiónoch navštevuje poľovných hospodárov jednotlivých PR v rôznych častiach SR za účelom zistenia či bol v roku 2005 ulovený v PR krkavec. Prešetrovanie začalo na základe anonymného oznámenia, ktoré upozorňovalo na to, že v roku 2005 bolo na Slovensku ulovených 155 krkavcov..

Čítať ďalej...

 
 
 
Vážení priatelia poľovníckej hudby a poľovníctva,

Stredné odborné učilište lesnícke Banská Štiavnica v spolupráci so Slovenský poľovníckym zväzom Bratislava organizuje v dňoch 24. - 27. augusta 2006 kurz v hre na lesnicu a lesný roh v Banskej Štiavnici.

 
Čítať ďalej...

 
 
 
Poukážte sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane v prospech SPZ
 

Poľovníci, milovníci prírody a ostatní nám naklonení, podporte Slovenský poľovnícky zväz a poukážte sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane na účet SPZ č. 2662080002/1100. Finančné prostriedky budú použité na ochranu a tvorbu životného prostredia a na zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt.
Predložte svojmu miestne príslušnému správcovi dane vyhlásenie, v ktorom uvediete, že suma zodpovedajúca 2% zaplatenej dane sa má poukázať Vami určenej právnickej osobe - SPZ.
Už vopred Vám ďakujeme.
 
Čítať ďalej...

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 324 návštevníkov a žiadni členovia on-line