Vyšiel marcové číslo
 


ÚVODNÍK (str. 1) obr1

Ing. David Vaca, Ph.D.    

Vážení čtenáři,
asi se shodneme na tom, že odborná literatura by měla patřit k „povinné výbavě“ každého myslivce. Někdo si vystačí s knihami, z nichž se učil ke zkoušce z myslivosti, jiný bedlivě sleduje knižní novinky a průběžně doplňuje svou knihovnu. V některých případech přeroste touha po knihách ve sběratelskou vášeň a dotyčný navštěvuje kromě knihkupectví též antikvariáty. Odbornou mysliveckou literaturu, zejména její současnou produkci, jsme si vybrali jako téma pro březnové číslo našeho časopisu. Třetí kalendářní měsíc letošního roku se pro zamyšlení nad knihami ostatně přímo nabízel – před 55 lety byl u nás březen poprvé vyhlášen Měsícem knihy.Na úvod je třeba upřesnit, co si představit pod pojmem odborná myslivecká literatura a kdo jsou její autoři. Velmi zjednodušeně lze říci, že k odborné literatuře řadí myslivci vše, co není beletrií a jejími autory jsou buď pracovníci vědy a výzkumu, nebo zkušení praktici. O odborně laděné knihy je mezi našimi myslivci trvalý zájem, samozřejmě především o novinky. Ty v posledních letech tvoří především překlady zahraničních příruček pro mysliveckou praxi, zejména z Německa. Tamní myslivost má svým pojetím k naší blízko a nabídka kvalitní odborné literatury i příruček pro mysliveckou praxi je u našich německých kolegů velmi široká. Mnohého však možná napadne, proč naše nakladatelství nevydávají obdobné knihy domácích autorů. Vysvětlení je prosté: protože tyto autory v současné době nemáme, což kromě jiného bohužel částečně vypovídá i o úrovni naší myslivosti.
Nakladatelé správně odhadli hlad myslivců po odborných knihách, jichž u nás v 90. letech a na přelomu tisíciletí vycházelo poskrovnu, a protože doma nenašli partnery pro spolupráci, zachovali se zcela pragmaticky a začali kupovat práva na vydávání takto orientovaných knih v Německu. Po r. 2000 spatřily světlo světa bezmála tři desítky překladů publikací, především příruček pro mysliveckou praxi. Nejvíce knih vyšlo v letech 2006–2008. Vloni se na pultech knihkupců objevilo již jen několik titulů, takže se zdá, že trh se postupně nasytil. Na tom by nebylo nic divného, neboť nakladatelé pokryli portfoliem svých titulů ve velmi krátké době většinu významných oblastí myslivosti. Navíc ani zahraniční zdroje nejsou nevyčerpatelné. Bude jistě zajímavé sledovat další vývoj.
Ať bude politika vydavatelů jakákoliv, jedno je jisté: o kvalitní domácí autory ryze odborné literatury (např. typu monografií zvěře) bude přinejmenším v nejbližších letech nadále nouze. Autorskou základnou byl v minulosti především Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, některá další výzkumná pracoviště a vysoké školy. V současné době je však myslivecký výzkum (či lépe výzkum živočichů řazených mezi zvěř) roztříštěn mezi několik pracovišť, která většinou ani nemají přímou vazbu na myslivost. S ní je pojí pouze zájem jednotlivých pracovníků. Až na výjimky (škody působené zvěří) chybí společenská objednávka a tím i koncepce mysliveckého výzkumu. Pracovníci výzkumu řeší spíše krátkodobé projekty a snaží se publikovat ve vědeckých časopisech, což má význam pro jejich kariéru, ale již jim nezbývá čas na psaní popularizačních článků, o knihách nemluvě. Vidíme to i při vydávání časopisu, kdy je obtížné sehnat dostatek materiálu. Pokud se nezmění situace v základním mysliveckém výzkumu a nedorostou noví autoři, zůstane vše při starém.
Druhou oblastí jsou příručky pro mysliveckou praxi, např. o chovu a lovu jednotlivých druhů zvěře, o stavbách mysliveckých zařízení v honitbě, o výcviku loveckých psů apod. Je smutné, že ani v tomto případě nemáme příliš autorů – zkušených praktiků ochotných publikovat. Výjimkou posledních let byl kolektiv autorů vedených Josefem Drmotou, kteří připravili knihu o srnčí zvěři, a Pavel Scherer, jenž ve spolupráci s Janem Dvořákem vloni vydal zajímavou a svým způsobem unikátní publikaci na stejné téma. Přitom vydavatelé mají o takové autory zájem, o čemž svědčí anketa na str. 7 v tomto čísle časopisu. Často býváme též oslovováni kynology s dotazy na monografie psů loveckých plemen či publikace věnované výcviku. Omlouváme se jim za to, že tyto knihy nemáme a odkazujeme je na příslušné kluby chovatelů. Z jejich řad by měli vzejít autoři publikací. To jsou jen některé příklady.
Závěrem chci zdůraznit, že tento úvodník není kritikou vydávaných překladů zahraničních knih, spíše povzdechem nad současnou situací. Bylo by potěšitelné, pokud by podnítil dosud utajené potenciální autory k aktivitě.


Z NAŠICH HONITEB
Nad naší odbornou mysliveckou literaturou
(str. 4-6)

Ing. Ctirad RakušanMyslivecká literatura tvoří pestré spektrum, zahrnující jak literaturu odbornou, tak tzv. mysliveckou beletrii, patřící do přírodní prózy. V článku se budeme zabývat první z nich.


ANKETA
Co je s českými autory odborné myslivecké literatury?
(str. 7)

Redakce
V posledních pěti letech mají mezi vydávanými odbornými knihami pro myslivce zcela jednoznačnou a drtivou převahu překlady německých titulů. Původní domácí odborná literatura je v útlumu, publikačně aktivních autorů je jako šafránu. Jde o momentální trend, nebo o jev, s nímž lze počítat i do budoucna? Otázky související s nakladatelskou činností na poli odborné myslivecké literatury jsme položili představitelům dvou domácích vydavatelství, která se věnují kromě jiného vydávání odborných publikací pro myslivce.

ANKETA
Jaká je úroveň současné odborné myslivecké literatury?
(str. 8-9)

Redakce

Každoročně se na našem knižním trhu objeví vedle mnoha beletristicky laděných titulů i několik odborných knih pro myslivce. Redakce oslovila několik respondentů, jimž položila následující otázky:
1.    Jaká je podle Vašeho mínění úroveň současné odborné myslivecké literatury, která u nás vychází?
2.    Ke které knize se rád vracíte?


PRAXE V HONITBĚ
Péče o drobnou zvěř přináší výsledky – honitba Žabčice-Unkovice
(str. 10-12)

RNDr. Jakub Hruška, CSc.
Pryč jsou časy, kdy se na dnešní dobu neuvěřitelné stavy zaječí zvěře udržovaly tak nějak „samy od sebe“. V první polovině 70. let minulého století se lovil více než desetinásobek drobné zvěře než dnes. Přes obrovský úbytek zajíců, daný kombinací mnoha příčin (změna zemědělského hospodaření, více predátorů, vyšší stavy černé zvěře, doprava) se ale i dnes dají stavy drobné vrátit na velmi dobrou úroveň – ovšem za předpokladu velmi intenzivní péče. O tom, a ještě o mnohém jiném jsme hovořili s Petrem Ludínem ml., předsedou Mysliveckého sdružení Žabčice-Unkovice (okr. Brno-venkov).


PRAXE V HONITBĚ
Způsoby zjišťování věku zajíců
(str. 13-14)

Oldřich a Jozefína KučeroviAnalýza věku zajíců na výřadech, resp. výložích, prováděná začátkem listopadu, je jedním ze základních předpokladů pro sledování populační dynamiky zaječí zvěře v daném roce a pro plánování lovu v následujícím mysliveckém období. Získané poznatky o věku ulovených zajíců slouží mysliveckému hospodáři také jako pomocný ukazatel při rozhodování o tom, zda pokračovat v lovu zajíců, a pokud ano, tak v jakém rozsahu. Důsledným uplatňováním analýzy věku získáme množství potřebných informací nejen o zajíci samém, ale také o tom, jaká byla jeho reprodukce v daném roce.  


VĚDA A VÝZKUM
Záchranný chov kozy bezoárové na Lesní správě Česká Lípa
(str. 15-17)

Ing. Martin Ernst, Ph.D., Ing. Eduard Levý, Ing. Jarmila Matoušková, Ing. Jiří Švanda, Ing. Jaroslav Junek a Ladislav MasopustLesy České republiky, s. p., realizují na území ČR samostatně nebo ve spolupráci s jinými subjekty několik záchranných programů na podporu biodiverzity živočichů. Jde např. o oborní chovy bílého jelena a kozy bezoárové, reintrodukce sokola stěhovavého, orla skalního, tetřeva hlušce či tetřívka obecného. Koza bezoárová (Capra aegagrus) je chována v oboře Vřísek, organizačně spadající pod Lesní správu Česká Lípa.


ROZHOVOR
Slovenská myslivecká komora byla ustavena
(str. 18-19)

Ing. David Vaca, Ph.D.Nový slovenský zákon o myslivosti, o němž Svět myslivosti detailně informoval v číslech 9 a 10/2009, přinesl mimo jiné zřízení Slovenské myslivecké komory (SMK) jakožto nového profesního sdružení, jemuž budou svěřeny i některé působnosti dosud vykonávané státní správou myslivosti. Ustavující sněm SMK, v níž je členství povinné pro všechny myslivecké organizace a držitele loveckých lístků na Slovensku, proběhl 23. ledna t. r. v Nitře. Na podrobnosti jsme se zeptali prezidenta Slovenského mysliveckého svazu Ing. Tibora Lebockého, jenž byl na ustavujícím sněmu většinou hlasů zvolen prezidentem SMK.


ZAJÍMAVOSTI
Ötzi, lovec z ledovce (str. 20)

Ing. Ctirad RakušanSnad si na to vzpomínáte: je tomu již více než 18 let, co Evropu vzrušila zpráva, že v jižních Tyrolích v Ötztálských Alpách byla v ledovci nalezena mužská mrtvola. Později se ukázalo, že k smrti došlo více než před 5000 lety. Zemřelému bylo podle místa, kde byl nalezen, dáno jméno Ötzi a vznikly dohady, jak a proč se na ledovec vypravil, zda to byl pastevec, šaman nebo náčelník rodu.


ZE ZAHRANIČÍ
Lov na siky v Irsku (str. 21-23)

Ing. Petr Ziegrosser
Irsko je pro většinu z nás tajemnou zemí. Je nám známo, že je přibližně stejně velké jako Česká republika, že v něm žije něco málo přes čtyři miliony obyvatel a že tam hodně prší. Líbí se nám irská hudba a víme, že Irové mají tak jako my rádi pivo a navíc pálí dobrou whisky. O tamní zvěři a jejím lovu toho však většinou moc nevíme. A proto některé z nás Irsko tak láká …


LOVECKÝ PES
Drama v liščí noře (str. 24-25)

Romana KretkováV naší smečce loveckých psů sice najdete i německé krátkosrsté ohaře, ale největší zastoupení mají jezevčíci všech typů srsti. Psy intenzívně využíváme při lovu a právě s jezevčíky jsme vloni v březnu při norování v přírodní noře zažili velmi krušné chvíle. Následující příběh je důkazem toho, jak těžká je práce psa pod zemí, a jak statečný a vytrvalý je pes malý tělem, ale velký srdcem.


LOVECKÝ PES
20. výročí založení Basset klubu ČR
(str. 26-27)

Mgr. Jaroslav Rataj
V letošním roce oslaví 20. výročí založení Basset klub ČR. Klub sdružuje 180 chovatelů a příznivců nejen plemene Basset Hound (baset), ale také dalších pěti plemen basetů. Baset, noblesní pes s výrazem anglického aristokrata, je původem lovecké plemeno „nízkonohých“ honičů, jež vyniká zejména v práci na stopě. V současné době je v myslivosti bohužel neprávem opomíjen.


PUŠKY A PUŠKAŘI
Brokovnice trojka (str. 28-29)

Mgr. Jan Tetřev
Lovecké zbraně se třemi hlavněmi nepatří v našich zeměpisných šířkách k neobvyklým. Známe řadu trojáků, dvojákových trojáků, brokových trojáků i trojčat. Prostě jsou u nás doma. Občas někoho z konstruktérů, většinou ve zbrojovce v Suhlu nebo ve Ferlachu, napadne vyrobit zbraň dokonce se třemi hlavněmi nad sebou. Ještě jsme se však u nás nesetkali s loveckou zbraní, která by měla tři hlavně vedle sebe, natož aby to byly hlavně brokové. Za takovou zbraní jsme se museli vypravit až do tisíc kilometrů vzdáleného Saint Etienne ve francouzském departementu Loire, kde sídlí tradiční výrobce loveckých zbraní firma Verney-Carron.


SPORTOVNÍ STŘELBA
Extrémní střelecký závod „Král Šumavy“ (str. 30-31)

Petr Zvolánek
Ve dnech 7.–8. listopadu 2009 proběhl na střelnici v Ústalči u Nalžovských Hor (okr. Klatovy) extrémní závod v brokové střelbě na asfaltové terče, organizátory nazvaný „Král Šumavy“. Extrémní byl nejen množstvím terčů, na něž soutěžící stříleli na jedné střelnici během dvou dní, ale i klimatickými a světelnými podmínkami, panujícími v ročním období, kdy se závod konal.


Z HISTORIE
Před 100 lety se narodil Ing. Otakar Kokeš (str. 34)

Na 7. března letošního roku připadá 100. výročí narození člověka, který své schopnosti dal do služeb veřejnosti, Ing. Otakara Kokeše. Málokdo měl pestřejší osud.ZE ZAHRANIČÍ
Jagd und Hund 2010, aneb co mne zaujalo v Dortmundu (str. 38)

Ing. Petr ZiegrosserVe dnech 2.–7. února t. r. se v Dortmundu konal největší z evropských prodejních veletrhů pro myslivce a rybáře – tradiční Jagd und Hund. V pořadí již 29. ročník veletrhu navštívilo během šesti dnů 71 000 osob. Své zboží a služby jim nabídlo 692 vystavovatelů z 36 států světa. Z bohaté nabídky jsem vybral několik věcí, které mne zaujaly.


STARÉ ZLATÉ ČASY
Nekupte to! (str. 44-47)

Ing. David Vaca, Ph.D.

Čtenáři tisku je proklínaná, vydavateli opěvovaná. Má spoustu podob – může působit otevřeně nebo skrytě, okázale či decentně, rušivě, ale třeba i příjemně. Jistě bychom pro ni našli mnoho dalších vlastností. O kom je řeč? O všudypřítomné reklamě, která na nás útočí ze všech stran, myslivecké časopisy nevyjímaje. Stejně tak, jako dnes my čelíme tlaku reklam, na tom byli naši předkové před sto lety. V naší rubrice Staré zlaté časy jsme se rozhodli posvítit si na „marketingové strategie“ obchodníků s loveckou výzbrojí a výstrojí a vůbec vším, co se může hodit myslivcům.    
Partneri

Kto je online?

Práve tu je 296 návštevníkov a žiadni členovia on-line