Vyšiel júlové číslo
 

ÚVODNÍK (str. 1)

Ing. David Vaca, Ph.D.

Vážení čtenáři,

je příjemné zjistit, že stále existují honitby a oblasti chovu zvěře, kde se navzdory dnešní myslivosti nepříliš nakloněné době daří aplikovat osvědčené postupy myslivecké péče o zvěř, využívat při tom moderní poznatky vědy, výzkumu a techniky a dosahovat výborné výsledky nejen v chovu zvěře, ale též v péči o její životní prostředí. Moc jich není, ale přece jen jsou. Mezi takové oblasti patří slovenská Poľana, proslulá především chovem jelení zvěře.
Podobné honitby u nás i na Slovensku mají zpravidla velkou výměru a jediného vlastníka a uživatele, který dlouhodobě uplatňuje smysluplná pravidla chovu, dokáže kontrolovat jeho výsledky a reagovat na aktuální situaci přijetím potřebných opatření. Jednoduše řečeno – má chov ve svých rukou. To je to, co bohužel chybí většině našich malých pronajatých honiteb. S jistotou lze říci, že do budoucna nemůžeme počítat s vytvářením rozsáhlých honiteb, takže jedinou cestou, jak zlepšit chov zvěře a řešit problémy s tím související, je chov na větších územních celcích. Jak však vidno, o zakládání oblastí chovu není příliš velký zájem, protože kdyby tomu tak nebylo, existovalo by jich mnohem více než dnes. To je však stará známá písnička, které již většina posluchačů nevěnuje pozornost. Dokud však nebudeme mít zájem sami něco změnit, můžeme po silných trofejích jen zálibně pokukovat.
Na Poľane jsou fascinující – měřeno našim pohledem – nízké početní stavy jelení zvěře, s nimiž tamní myslivci hospodaří, přičemž nelze přehlédnout, že jim do hospodaření zasahují predátoři, hlavně vlci.

Zatímco u nás máme v mnoha oblastech chronický problém s nadbytkem především holé zvěře (stavy všech druhů u nás žijící spárkaté zvěře trvale rostou), špatnou věkovou strukturou, nevyrovnaným poměrem pohlaví a nízkou kvalitou trofejové zvěře, na Poľane je tomu přesně naopak. V diskusi o kvalitě zvěře lze samozřejmě argumentovat vysokou úživností tamního prostředí, přirozeným výběrem atd., ale roli člověka-myslivce a účinnosti jeho zásahů do populace zvěře nelze bagatelizovat.
Ani ne tak problematika zvyšování kvality chovu zvěře jako spíše jejích stavů, či lépe škod, které zvěř působí na lesních ekosystémech a v zemědělství, možná získá nový náboj po letošních parlamentních volbách, které podstatně zamíchaly kartami na tuzemské politické scéně. Do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se dostalo mnoho nových tváří a bude zajímavé sledovat rozložení sil při řešení otázek souvisejících s myslivosti. Před volbami sice zástupci politických stran oslovených naší redakcí ve shodě tvrdili, že myslivost nepotřebuje radikální změny, ale tehdy nikdo netušil, jak volby dopadnou … Hodně bude záležet též na tom, kdo se stane ministrem zemědělství a s jakým zadáním na ministerstvo přijde. Role ministra je totiž klíčová v souvislosti s naplňováním Národního lesnického programu II, který může zásadním způsobem ovlivnit hospodaření se zvěří. Možná se přece jen dočkáme slibované novely „plánovací“ vyhlášky č. 553/2004 Sb.   
Během příštích měsíců se ukáže, jak se bude vše vyvíjet. Řadu věcí máme ve svých rukou a bylo by škoda složit je klína a nic nedělat. Aktuálně se blíží jedna z příjemných mysliveckých aktivit přelomu července a srpna, jíž je lov srnců v říji, takže každému aktivnímu myslivci s povolenkou k lovu v kapse se přímo nabízí zapojit se do plnění plánu lovu …
Všem přeji „Lovu zdar!“


Z NAŠICH HONITEB
Kolik u nás žije divokých bažantů a kolik jich lovíme? (str. 4-7)

RNDr. Jakub Hruška, CSc.Stavy bažantů, podobně jako zajíců se u nás v posledních 40 letech výrazně snížily. Protože však bažant je, na rozdíl od zajíce, předmětem intenzivního chovu, není osud jeho populace tak dramaticky sledován, a bažant není z hlediska lovu považován za problematický druh. Myslivecká statistika málo rozlišuje mezi bažanty uměle odchovanými a posléze střelenými (slovo ulovenými se mi v tomto případě poněkud příčí) a bažanty z divoké populace. Je tedy obtížné zjistit, jak početná je divoká populace. Přesto statistické údaje jisté rozlišení umožňují.


VĚDA A VÝZKUM
Srnčí zvěř v Evropě (str. 8-10)

Rš a redakce
Výzkumníci z univerzit ve Vilniusu a Gödöllö poukazují na výrazný nárůst stavů srnčí zvěře v Evropě včetně zvětšování území jejího rozšíření. Dokazují to srovnání jejího početního stavu a odstřelu v letech 1984–2005.


REPORTÁŽ
Na Poľane vlci vyjú … (str. 11-13)

Ing. David Vaca, Ph.D.
… a dobří jeleni troubí, dalo by doplnit k názvu známé lidové písně, použitému v nadpisu článku. O obojím se – samozřejmě přeneseně – mohli přesvědčit účastníci tradiční přehlídky trofejí a shozů z Poľany, oblastí s jednou z nejkvalitnějších populací jelení zvěře na Slovensku. Akce se konala 20. května na Lesní správě Kyslinky (Odštěpný závod Kriváň) Lesů Slovenské republiky, s. p.


SOUTĚŽ
Rarita roku 2010 - II. kolo (str. 14-15)

Redakce

Do II. kola letošního ročníku soutěže Rarita roku o nejzajímavější abnormální srnčí trofej, pořádané redakcí Světa myslivosti, bylo přihlášeno 22 trofejí (21 z ČR a jedna ze Slovenska). První místo a postup do Velkého finále vybojovaly díky stejnému počtu bodů od poroty dvě trofeje.

VÝSLEDKY DRUHÉHO KOLA
Ve druhém kole soutěže se porotci nerozpakovali použít nejvyšší bodové ohodnocení – desítku. Hned tři nasbírala trofej srnce, jehož ulovil Jiří Stránský v honitbě MS Borovnice (okr. Trutnov) a celkově získala 62 bodů. Vyrovnané vysoké bodové hodnocení (s jednou desítkou) a díky tomu stejný počet bodů si vysloužila i trofej srnce uloveného Jiřím Sikorou v honitbě HS Loučka-Bystřice (okr. Frýdek-Místek). Oběma lovcům nelze než pogratulovat, neboť jejich trofeje postupují do Velkého finále. Na pomyslném bronzovém stupni skončila trofej srnce, jehož lovcem je Jiří Novák ml. (55 bodů). Srnec byl uloven v honitbě MS Králová Lhota (okr. Hradec Králové).
Lovec vítězné trofeje získává cenu redakce – knihu Abnormální parůžky. Majitelům trofejí, které se umístily v první desítce, bude zaslán pamětní certifikát o účasti jejich trofeje v soutěži.

HLASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ POMOCÍ SMS ZPRÁV
Čtenářské hlasování pomocí SMS zpráv probíhalo od středy 9. června od 16:00 hodin, kdy byly fotografie všech přihlášených trofejí zveřejněny na internetových stránkách www.svetmyslivosti.cz. Každou trofej si bylo možné prohlédnout na zvětšeném snímku a pomocí SMS zprávy zaslat vybrané trofeji hlas (viz soutěžní pravidla). Hlasování bylo ukončeno ve středu 16. června ve 12:00 hodin. Po ukončení hlasování byly sečteny zaslané SMS zprávy a sestavilo se pořadí. Trofej s nejvyšším počtem hlasů se stala „Vítěznou trofejí čtenářů za měsíc červen“ a postupuje do Velkého finále. Z došlých SMS zpráv jsme vylosovali tři, jejichž odesílatelé obdrží některou z cen věnovaných redakcí: Loveckou kroniku k zapisování úlovků, knihu Život s jeleny nebo kšiltovku s logem Světa myslivosti.
Podle stejného klíče bude probíhat hlasování SMS zprávami v každém kole. Pokud si chcete v každém kole prohlédnout všechny přihlášené trofeje a zapojit se do hlasování, je nezbytně nutné bedlivě sledovat internetové stránky www.svetmyslivosti.cz, kde jsou po každé z uzávěrek zveřejněny snímky přihlášených trofejí!

VÍTĚZNÁ TROFEJ ČTENÁŘŮ ZA MĚSÍC ČERVEN
Při výběru nejzajímavějších trofejí II. kola se čtenáři rozešli s porotou a jako „svoji“ trofej vybrali parůžky srnce uloveného Ladislavem Roubalem v honitbě MS Ostračín (okr. Domažlice). Tato trofej skončila podle hodnocení poroty sice na 4. místě, ale 39 % hlasů ji posunulo do Velkého finále. Na druhém místě skončila trofej Jiřího Nováka ml. (33 % hlasů), třetí místo patří trofeji Miroslava Píchy (12 % hlasů), která podle poroty obsadila 8. místo. Srnec se srostlými parůžky byl uloven v honitbě MS „Bor“ Branice (okr. Písek).
Z hlasujících čtenářů byli vylosováni a ceny obdrží: J. Lavu (kniha Lovecká kronika), M. Zahradník (kniha Život s jeleny) a K. Drábek (kšiltovka Světa myslivosti).

UZÁVĚRKA DALŠÍHO KOLA JE ZA DVEŘMI!
Pokud chcete svoji raritní trofej přihlásit do soutěže, neváhejte a pošlete nám fotografii. Pokud chcete přihlásit trofejí více (např. do různých kol), můžete to udělat rovnou. Uzávěrka červencového kola je již 8. července 2010!

CENY VĚNOVANÉ HLAVNÍMI PARTNERY
1. cena – pro absolutního vítěze soutěže Rarita roku 2010: lov kamzíka v Rakousku v r. 2011 – věnovala firma Swarovski Optik
2. cena – pro soutěžícího na druhém místě: lov srnce II. nebo III. věkové třídy v honitbě Ralsko v r. 2011 – věnovaly Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
3. cena – pro soutěžícího na třetím místě: lovecký nůž – věnovala firma Mikov, s. r. o.

Uzávěrky pro zasílání trofejí do jednotlivých kol:
 3. kolo – zasílejte do 8. 7. 2010 (fotografie deseti nejlepších trofejí budou zveřejněny ve Světě myslivosti č. 8/2010)
4. kolo – zasílejte do 5. 8. 2010 (Svět myslivosti č. 9/2010)
5. kolo – zasílejte do 7. 9. 2010 (Svět myslivosti č. 10/2010)
6. kolo – zasílejte do 5. 10. 2010 (Svět myslivosti č. 11/2010)

VÝSLEDKY II. KOLA SOUTĚŽE RARITA ROKU 2010
1.–2. Jiří Sikora, 29. 9. 2002, 8 let, HS Loučka-Bystřice (okr. Frýdek-Místek), 62 bodů
1.–2. Jiří Stránský, 4. 9. 2009, 6 let, MS Borovnice (okr. Trutnov), 62 bodů
3. Jiří Novák ml., 17. 5. 2010, 5 let, MS Králová Lhota (okr. Hradec Králové), 55 bodů
4. Ladislav Roubal, 22. 5. 2009, 4 roky, MS Ostračín (okr. Domažlice), 52 bodů
5. Hynek Jirman, 9. 8. 2009, 3 roky, Poustevna (okr. Děčín), 49 bodů
6.–7. Zdeněk Kyncl, 15. 9. 2009, 5 let, Vortová (okr. Chrudim), 47 bodů
6.–7. Ing. Milan Ornst, 20. 5. 2010, 5 let, Luhy (okr. Hradec Králové), 47 bodů
8. Miroslav Pícha, 23. 5. 2010, 7 let, MS „Bor“ Branice (okr. Písek), 45 bodů
9. František Keltner, 26. 7. 2009, 4 roky, MS Pod Řípem (okr. Litoměřice), 39 bodů
10.–11. Jan Houdek, 28. 5. 2009, 3 roky, MS Dubina Zálší (okr. Ústí n. O.), 38 bodů
10.–11. Vladimír Horáček, 27. 7. 2007, 3 roky, MS Diana Ústí n. L. (okr. Ústí n. L.), 38 bodů


KULTURA
„Pocta české myslivosti“ v senátu Parlamentu ČR (str. 16)

MVDr. František Fejfar
 
Řád sv. Huberta ve spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou a Senátním výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu uspořádal 9. června t. r. ve Valdštejnské zahradě v Praze slavnostní setkání přátel myslivosti, aby v duchu svého novodobého poslání vzdal i v hlavním městě hold české myslivosti.


KOMERČNÍ PREZENTACE
Úspěšný lov vran s pomocí balabánů a vábení (str. 17-19)

Petr JooV červenci začíná doba lovu vrány obecné. Lov tohoto inteligentního krkavcovitého ptáka je důležitý nejen z hlediska ochrany drobné zvěře a jejich mláďat a též srnčat, ale také kvůli pěvcům a škodám např. na polích s kukuřicí, kterou početná hejna vran dokáží v některých oblastech spolehlivě likvidovat. Nechci však vzbudit dojem, že se přimlouvám za bezhlavý odstřel vran, to určitě ne. Vrány do přírody patří a mají v ní své místo. V současné době však nemají téměř žádného přirozeného nepřítele, který by reguloval jejich početní stavy, takže ke slovu musí přijít myslivci. Ve svém příspěvku se pokusím shrnout základní pravidla, která je třeba dodržovat při lovu vran s pomocí balabánů a vábení.


LOVECKÁ VÝBAVA
Fotopasti z pohledu uživatelů (str. 20-23)

Ing. Radim Plhal
Fotopast je termín, který naše myslivecká veřejnost stále častěji skloňuje, a přitom ještě před několika lety ho u nás znalo pouze několik zasvěcených. O tomto přístroji se na stránkách Světa myslivosti již opakovaně psalo a čtenáři se mohou pravidelně setkávat s inzeráty a reklamami upozorňujícími na novinky z oblasti fotopastí. Protože na našem trhu je v současnosti k dostání již celá řada modelů fotopastí různých technických parametrů a za různé ceny, rozhodli jsme se provést mezi jejich uživateli průzkum, v němž jsme zjišťovali, jak jsou spokojeni s modely, s nimiž pracují.


LOVECKÝ PES
Francouzští honiči a jejich lovecké využití (IV.) (str. 24-26)

Slavomír Hanáček
Ve čtvrtém dílu seriálu o francouzských honičích po dvou krátkosrstých plemenech (velký a malý modrý gaskoňský honič) a dvou hrubosrstých zástupcích (velký a malý hrubosrstý vendéeský baset) představíme nejmenšího z modrých psů jihozápadní Francie – krátkosrstého modrého gaskoňského baseta, a také dalšího z „vysokonohých“ honičů – elegantního „porcelána“. Také obě posledně jmenovaná plemena honičů se chovají v ČR.


KOMERČNÍ PREZENTACE
Novinka z Isny: opakovací kulovnice Blaser R8 (str. 27-29)

Ing. Jiří Fencl
Po přibližně pěti letech vývoje a zkoušek představila firma Blaser oficiálně na výstavě IWA 2010 nástupkyni opakovací kulovnice Blaser R93, které se od r. 1993, kdy se začala vyrábět, prodalo údajně kolem 200 000 kusů. Kulovnice R8 je zcela nově koncipovaná zbraň, odlišná od své předchůdkyně, a – jak tvrdí výrobce – představuje nový standard. R8 je kompaktní a přitom elegantní a dynamická kulovnice, která odpovídá vysokým požadavkům na bezpečnost, ovladatelnost, přesnost a spolehlivost.


KOMERČNÍ PREZENTACE
První půjčovna loveckých zbraní v ČR (str. 30-31)

Ing. David Vaca, Ph.D.
Na výstavě Natura viva 2010 v Lysé nad Labem představila firma ARMS-CZ, a. s., zajímavý projekt – komerční půjčovnu loveckých zbraní, která je první službou tohoto typu u nás. Naši myslivci tak nově získali možnost vypůjčit si a vyzkoušet špičkové lovecké zbraně renomovaných zahraničních značek osazené kvalitní optikou. O projektu jsme hovořili s ředitelem firmy ARMS-CZ, a. s., Tomášem Snížkem.
KOMERČNÍ PREZENTACE
Náboje GECO – německá kvalita za dostupnou cenu (str. 32-33)

Dr. Ing. Jiří HanákJedním z nejdiskutovanějších témat v oblasti loveckého střelectví jsou náboje. Které jsou nejpřesnější? Které mají nejspolehlivější ranivý účinek a po kterých zvěř neodbíhá? Které způsobují co nejmenší poškození zvěřiny? Tyto a další otázky často trápí naše myslivce. A to je dobře, protože to svědčí o jejich lovecké zodpovědnosti. Jenže odpověď na ně není jednoduchá.


KOMERČNÍ PREZENTACE
Lov jelena v Maďarsku (str. 36-37)
 
Ing. Miroslav Jevočin
Podzimní lovecká sezóna se blíží mílovými kroky, a proto je nejvyšší čas se na ni připravit. Naše agentura vás zavede do špičkových honiteb na jihu Maďarska, kde máte možnost lovit jeleny, srnce, daňky a také černou zvěř.


KOMERČNÍ PREZENTACE
Myslivecké tradice v praxi (str. 38)

Ing. Jan VíchaSpolečnost OPTYS, spol. s r. o., Opava, vydala v r. 2003 knihu Jaroslava Orlíka Myslivecké tradice v praxi. Kniha vznikla s cílem podporovat činnost myslivců, mysliveckých svazů a spolků a přátel přírody v oblasti popularizace a rozšiřování mysliveckých tradic. Vydání knihy záhy vyústilo v mnohem širší projekt.


Z NAŠICH HONITEB
Natura viva 2010 (str. 39)

RedakceVe dnech 19.–23. května se na výstavišti v Lysé nad Labem konal 15. ročník naší největší prodejní myslivecko-rybářské výstavy Natura viva. Akce se tradičně těšila vysoké návštěvnosti.


ZE ZAHRANIČÍ
Jan Brtník opět mistrem Evropy ve vábení jelenů (str. 46)

RedakceDne 15. května t. r. se na zámku Goraj v Polsku konalo XII. mistrovství Evropy ve vábení jelenů. Vedle tří domácích vábičů se ho zúčastnilo po třech vábičích z Rakouska, Slovenska, Slovinska, Německa, Litvy a ČR. Vynikajícími výkony si o vítězství řekl absolvent Střední lesnické školy ve Šluknově Jan Brtník, jenž získal celkem 109 bodů a obhájil titul šampióna Evropy, který získal vloni v Dortmundu.


Partneri

Kto je online?

Práve tu je 316 návštevníkov a žiadni členovia on-line