Vyšiel augustové číslo
 

ÚVODNÍK (str. 1)

Petr Žaba


Vážení čtenáři,


jistě jste již mnohokrát slyšeli a četli o letošním „volebním roce“, z něhož přesto, že je za námi více než jeho polovina, zbývají ještě volby komunální a někde i senátní. Velmi zajímavé by bylo vědět, kolik z nás myslivců si uvědomuje, že v listopadu t. r. bude volena i myslivecká rada a nový předseda naší největší myslivecké organizace – Českomoravské myslivecké jednoty.
Asi nostalgie a malá schopnost starého člověka něco měnit jsou příčinou toho, že mně její další osud není lhostejný ani dnes, kdy dávno pominula její prestiž, a já byl pyšný na každou funkci, kterou jsem v ní vykonával. Jsem členem této organizace od r. 1960, letos tedy právě 50 let. Členství v tehdejším Českém mysliveckém svazu bylo povinným předpokladem pro vystavení loveckého lístku, ale já zůstal členem i po r. 1989, kdy se otevřely možnosti pracovat v nově vznikajících, elitářských mysliveckých organizacích. Vždy jsem zastával názor, že je třeba zachovat jednotnou mysliveckou organizaci.
ČMMJ stále ještě disponuje bohatou členskou základnou řadových myslivců, kteří jsou přesvědčeni, že jim členství garantuje právní ochranu, pojištění i možnost provozovat svoji zálibu. Členové však nejsou dostatečně informováni o tom, že kdysi jedinou mysliveckou organizaci, čítající více než sto tisíc členů, opustila celá řada nespokojených myslivců, členská základna se časem podstatně snížila, a to byl též jeden z důvodů, proč musely být od letošního ledna zvýšeny členské příspěvky. Tito členové většinou již zapomněli, jakým způsobem pojišťovna Halali vynucovala u svých pojištěnců členství v ČMMJ, a její právníci minimalizovali odpovědnost pojišťovny při mimořádných událostech s loveckou zbraní. Na otázku, komu dnes patří honosné sídlo ČMMJ, na které přispívali ve svých sbírkách, a kdo tam sídlí, by jich většina nedokázala odpovědět. Informace, které jim jsou dostupné v časopisu Myslivost o návrzích na přípravu novely zákona o myslivosti, změně plánovací vyhlášky, Národním lesnickém programu II a dalších aktuálních problémech často postrádají objektivitu.
Snad ještě v horším postavení jsou obětaví a svědomití funkcionáři nižších organizačních jednotek, mysliveckých sdružení a okresních mysliveckých spolků. Oni museli předstoupit před členskou základnu a prohlásit, že hospodaření Interlovu a následný rozprodej jeho majetku způsobily pouze vnější vlivy a že vše bylo řádně vysvětleno. Oni museli být přítomni demagogickému obhajování „konta Brouk“ někým z pražského ústředí na okresních sněmech, z nichž někteří odcházeli, jiní hlasitě dávali najevo svůj nesouhlas a ostatní jen nevěřícně kroutili hlavami. Oni vědí nejlépe, kolik vzdělaných a zkušených mysliveckých odborníků schopných hájit zájmy myslivců, kolik obětavých funkcionářů, kteří dokázali vést kolektiv, již ČMMJ opustilo, nebo se přestalo angažovat, a jak těžko se dnes lidé pro tyto funkce získávají.
Již při minulých volbách se skupina delegátů pokusila změnit pražské vedení. Bohužel došlo pouze ke kosmetickým úpravám, a tak v minulosti nastoupená cesta, která nikam nevede, jen pokračovala. Jsem však optimista a věřím, že nově zvolená myslivecká rada a předseda budou realisté, kteří si uvědomí, že je nutné spolupracovat s ostatními mysliveckými organizacemi a společně hájit naše zájmy. Jednat s vlastníky, nájemci a správci honebních pozemků, orgány ochrany přírody a ostatními organizacemi. Konstruktivně přistoupit k novele zákona o myslivosti a prováděcích vyhlášek. Spolupracovat na snižování škod na zvěři i zvěří působených. Objektivně informovat o postupech ústředí členskou základnu, připustit i kritiku a znovu získat podporu členů. Jen tak je možné obhájit nutnost a prospěšnost mysliveckého hospodaření v krajině před veřejností. Velmi bych si přál, aby se to nám všem podařilo.


ROZHOVOR
Letošní rok je pro budoucnost ČMMJ velmi důležitý (str. 4-7)

Ing. David Vaca, Ph.D.Dne 12. června t. r. se v Praze konal Sbor zástupců Českomoravské myslivecké jednoty, na němž se kromě běžných úkolů řešily některé otázky, které budou mít významný vliv na další fungování naší největší myslivecké organizace. S ohledem na vliv ČMMJ na českou myslivost se naše redakce obrátila na jednatele ČMMJ Ing. Jaroslava Kostečku, Ph.D., a požádala ho o rozhovor. Vzhledem ke společným studijním letům jsme odhodili oficiální vykání a otevřeně hovořili o situaci v ČMMJ.       

Z NAŠICH HONITEB
Myslivecká konference na Liberecku posedmé (str. 8-9)

Jiří Černý
Dne 12. června t. r. se v multifunkčním sále Krajského úřadu Libereckého kraje konala letošní myslivecká konference. V pořadí již sedmá konference proběhla pod patronací Ing. Jaroslava Podzimka, radního pro resort životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje. Spolupořadateli byla Asociace profesionálních myslivců ČR a Okresní agrární komora pro Jablonec nad Nisou a Liberec.


ANKETA
Ceny zvěřiny v lovecké sezóně 2010/2011 (str. 10-11)

Redakce


Srpen je měsíc, v němž začíná doba lovu většiny spárkaté zvěře. Také letos jsme oslovili zástupce tuzemských firem zabývajících se výkupem zvěřiny, abychom zjistili, s jakými výkupními cenami mohou uživatelé honiteb v tomto roce počítat. Položili jsme jim jedinou otázku: s jakými výkupními cenami zvěřiny jednotlivých druhů zvěře vstupuje vaše společnost do hlavní lovecké sezóny 2010/2011? Ze zjištěných údajů jsme pro přehlednost sestavili tabulku.


PRAXE V HONITBĚ
Jak účinně snížit stav černé zvěře (str. 12-13)

Ing. Ctirad Rakušan
Vysoké stavy černé zvěře jsou dnes problémem celé střední Evropy. Působí obtíže v zemědělství, ale stále také častěji v okrajových oblastech měst. A nedaří se je řešit.


SOUTĚŽ
Rarita roku 2010 – III. kolo (str. 14-15)

RedakceVe III. kole soutěže Rarita roku 2010 o nejzajímavější abnormální srnčí trofej, pořádané redakcí Světa myslivosti, se střetlo stejně jako v kole předchozím 22 trofejí (20 z ČR a dvě ze Slovenska). První místo získala zcela suverénně trofej srnce z Náchodska.

VÝSLEDKY TŘETÍHO KOLA
Třetí kolo by se dalo podle výsledků bodování poroty nazvat „kolem jediné trofeje“, jíž byla trofej srnce uloveného Václavem Škaldou v honitbě MS Rozkoš (okr. Náchod). Od šesti porotců získala po deseti bodech, od jednoho bodů devět, celkem tedy 69 bodů. Z dosavadních tří soutěžních kol to představuje zatím nejvyšší celkové bodové hodnocení. Že by se zrodila favoritka pro Velké finále? Nepředbíhejme, ještě před sebou máme tři soutěžní kola!
Druhé místo obsadila se ziskem 58 bodů trofej srnce, kterého ulovil Ladislav Matějů v honitbě MS Sudín-Bačetín (okr. Rychnov n. Kn.). Třetí místo patří za 51 bodů trofeji srnce z honitby MS Bratřejov (okr. Zlín). Jeho lovcem je Evžen Slezák.
V souvislosti s porotou je třeba zmínit, že jako náhradník byl dodatečně nominován místopředseda redakční rady Světa myslivosti Jiří Černý, který hned v červencovém kole zastoupil při hodnocení Ing. Jiřího Chmela, jenž byl v té době na dovolené.
Lovec vítězné trofeje získává cenu redakce – knihu Abnormální parůžky. Majitelům trofejí, které se umístily v první desítce, bude zaslán pamětní certifikát o účasti jejich trofeje v soutěži.

HLASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ POMOCÍ SMS ZPRÁV

Čtenářské hlasování pomocí SMS zpráv probíhalo od čtvrtka 15. července od 15:00 hodin, kdy byly fotografie všech přihlášených trofejí zveřejněny na internetových stránkách www.svetmyslivosti.cz. Každou trofej si bylo možné prohlédnout na zvětšeném snímku a pomocí zprávy SMS zaslat vybrané trofeji hlas (viz soutěžní pravidla). Hlasování bylo ukončeno ve středu 21. července ve 12:00 hodin. Po ukončení hlasování byly sečteny zaslané zprávy SMS a sestavilo se pořadí. Trofej s nejvyšším počtem hlasů se stala „Vítěznou trofejí čtenářů za měsíc červenec“ a postupuje do Velkého finále. Z došlých SMS zpráv jsme vylosovali tři, jejichž odesílatelé obdrží některou z cen věnovaných redakcí: Loveckou kroniku k zapisování úlovků, knihu Život s jeleny nebo kšiltovku s logem Světa myslivosti.
Podle stejného klíče probíhá hlasování zprávami SMS v každém kole. Pokud si chcete v každém kole prohlédnout všechny přihlášené trofeje a zapojit se do hlasování, je nezbytně nutné bedlivě sledovat internetové stránky www.svetmyslivosti.cz, kde budou po každé z uzávěrek zveřejněny snímky přihlášených trofejí!

VÍTĚZNÁ TROFEJ ČTENÁŘŮ ZA MĚSÍC ČERVENEC
Ve třetím kole se čtenáři jednoznačně shodli s porotou a jejich hlasy vynesly na první místo trofej srnce uloveného Václavem Škaldou. Získala 64 % hlasů! Na druhé místo se probojovala trofej srnce, kterého ulovil Bc. Michal Zrůst v honitbě Žďár n. S.-Vysoké (17 % hlasů). Třetí skončila trofej Ladislava Matějů.
Z hlasujících čtenářů byli vylosováni a ceny obdrží: P. Jeřábek (kniha Lovecká kronika), M. Boura (kniha Život s jeleny) a J. Zajíček (kšiltovka Světa myslivosti).

UZÁVĚRKA DALŠÍHO KOLA JE ZA DVEŘMI!
Pokud chcete svoji raritní trofej přihlásit do soutěže, neváhejte a pošlete nám fotografii. Pokud chcete přihlásit trofejí více (např. do různých kol), můžete to udělat rovnou. Uzávěrka srpnového kola je již 8. srpna 2010!

CENY VĚNOVANÉ HLAVNÍMI PARTNERY

1. cena – pro absolutního vítěze soutěže Rarita roku 2010: lov kamzíka v Rakousku v r. 2011 – věnovala firma Swarovski Optik
2. cena – pro soutěžícího na druhém místě: lov srnce II. nebo III. věkové třídy v honitbě Ralsko v r. 2011 – věnovaly Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
3. cena – pro soutěžícího na třetím místě: lovecký nůž – věnovala firma Mikov, s. r. o.

Uzávěrky pro zasílání trofejí do jednotlivých kol:
4. kolo – zasílejte do 5. 8. 2010 (fotografie deseti nejlepších trofejí budou zveřejněny ve Světě myslivosti č. 9/2010)
5. kolo – zasílejte do 7. 9. 2010 (Svět myslivosti č. 10/2010)
6. kolo – zasílejte do 5. 10. 2010 (Svět myslivosti č. 11/2010)

VÝSLEDKY III. KOLA SOUTĚŽE RARITA ROKU 2010
1. Václav Škalda, 20. 5. 2010, 4 roky, MS Rozkoš (okr. Náchod), 69 bodů
2. Ladislav Matějů, 1974, 6 let, MS Sudín-Bačetín (okr. Rychov n. Kn.), 58 bodů
3. Evžen Slezák, 30. 7. 2008, 4 roky, MS Bratřejov (okr. Zlín), 51 bodů
4. Petr Dubenský, 18. 5. 2010, 4 roky, MS Čiměř (okr. Jindřichův Hradec), 52 bodů
5.–6. Karel Bříza, 25. 6. 2009, 3 roky, MS Vítanov (okr. Chrudim), 45 bodů
5.–6. Miloš Šimůnek, 23. 5. 2010, 4 roky, Tuchoraz (okr. Kolín), 45 bodů
7.–8. Šárka Zbořilová, 17. 8. 2009, 4 roky, MS Rozstání-Světlá (okr. Liberec), 42 bodů
7.–8. Bc. Michal Zrůst, 6. 7. 2009, 4 roky, Ždár n. S.-Vysoké (okr. Žďár n. S.), 42 bodů
9. Bohuslav Kučera, 7. 6. 2010, 6 let, MS „Štědrá“ Tutleky (okr. Rychnov n. Kn.), 38 bodů
10. Ing. Július Beník, 2009, 7 let, PR Hrnčiarské Zalužany (okr. Lučenec, SK), 35 bodů


Z NAŠICH HONITEB

Dva případy postřelení jelení zvěře zdokumentované pomocí GPS (str. 16-21)

Prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc., a Mgr. Pavel Šustr, Ph.D.

Ke studiu prostorové a časové aktivity přežvýkavé spárkaté zvěře se již několik let v různých oblastech ČR využívá technika GPS (Global Positioning System). O technologii metody, ale hlavně o dosahovaných výsledcích studií jsme již čtenáře informovali ve Světě myslivosti č. 3, 4, 5/2008. Během námi prováděných sledování aktivit jelení zvěře se zatím ve dvou případech stalo, že jedinec vybavený obojkem s GPS byl postřelen a jeho zařízení poskytlo unikátní data ke zdokumentování období před poraněním a po něm.


ZAJÍMAVOSTI
Kam na jelení říji, aneb malé porovnání cen za odstřel dobrého jelena (str. 22-23)

Ing. Petr Ziegrosser
Měsíc uplyne jako voda, rána budou chladnější a v jeleních oblastech se začne ozývat troubení. Lovci zneklidní a nebudou se moci dočkat dne, kdy vyrazí na lov jelena v říji. Jelení zvěř a její lov mne vždy velmi zajímal, a tak mne napadlo vytvořit si orientační cenovou mapu odstřelu dobrého jelena (počítal jsem s bodovou hodnotou 200 b. CIC, resp. hmotností paroží 8 kg) u nás, ale i v zahraničí. 

Z HISTORIE
Osud nejsilnější trofeje z Vogtovy obory (str. 24-25)

Ing. David Vaca, Ph.D.
Před 75 lety, 21. srpna 1935, byl v oboře na Děčínském Sněžníku uloven majitelem obory Franzem Vogtem kapitální nerovný dvaadvacaterák. Jak se později ukázalo, byl to nejsilnější jelen, který byl v tomto chovu uloven. Po slavné trofeji vystavované na předválečných přehlídkách a výstavách se slehla zem. Teprve později se potvrdilo, že ji Franz Vogt převezl do Rakouska.


ZE ZAHRANIČÍ
Medvěd hnědý v Japonsku (str. 26-28)

Doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.


Japonsko je zemí se svébytnou kulturou a životním stylem. Jako ostrovní stát se vyznačuje unikátní a zajímavou faunou s druhy a jejich formami, které se jinde na světě nevyskytují. Řada živočichů patří k lovné zvěři, přičemž zvláštní postavení mezi nimi zaujímají medvědi. V Japonsku žijí dva druhy – medvěd hnědý (Ursus arctos), který obývá pouze nejsevernější ostrov Hokkaido a některé přilehlé ostrovy, a menší medvěd ušatý (Ursus tibethanus), žijící na jižněji položených velkých ostrovech Honšú a Šikoku.
Během svého pobytu na ostrově Hokkaido jsem získal řadu informací o tamní populaci medvěda hnědého a navštívil i jeho přirozené biotopy. O nabyté poznatky bych se rád podělil se čtenáři Světa myslivosti.


LOVECKÝ PES
Francouzští honiči a jejich lovecké využití (V.) (str. 29-31)

Slavomír Hanáček
V předchozích čtyřech číslech Světa myslivosti jsme se podrobněji seznámili se šesti plemeny francouzských honičů, která se chovají také v ČR. Z nepřeberného množství francouzských honičů různé velikosti a druhu srsti si v závěrečném dílu seriálu krátce představíme dalších 11 plemen. Je možné, že některé z nich zaujme lovce či kynology, a postará se tak v budoucnu o rozšíření řady honičů chovaných u nás.


LOVECKÝ PES
Historicky první setkání domácích psovodů proběhlo na Domažlicku (str. 32)

Ing. Petr Ziegrosser

Ve dnech 16.–18. července t. r. proběhlo v Caparticích na Domažlicku historicky první setkání psovodů. Zúčastnili se ho jak zástupci smeček honičů, tak jejich zatím neorganizovaní kolegové – psovodi. Celá akce byla velice dobře a zodpovědně připravena. Většina účastníků přijela již v pátek, ostatní v sobotu, kdy byl v dopoledních hodinách zahájen hlavní přednáškový program.


LOVECKÝ PES
Na Orlíku se rozléhalo hlášení honičů (str. 33)

Petr Pořádek ml.
V letošním roce uspořádal Klub chovatelů honičů (KCHH) ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem ČMMJ Praha 2 v okolí přehrady Orlík dvě kynologické akce, a to Výcvikový den a Mezinárodní barvářské zkoušky honičů (BZH) se zadáním čekatelství CACIT a CACT. Druhá ze jmenovaných akcí patřila k vrcholným pracovním akcím klubu v této sezóně.


LOVECKÁ VÝBAVA
Hybrid Innogun (str. 34-35)

Ing. Jiří Fencl
„Bez kompromisů pro perfektní lov – perfektní pro každou situaci – rychlý sled ran – lovecká zbraň s novými měřítky – modulární stavba – nekompromisní spolehlivost.“ To jsou hesla, jimiž firma Innogun z německého Obersfeldu charakterizuje svoji loveckou zbraň INNOGUN HYBRID, která se objevila jako žhavá novinka na obou největších letošních světových výstavách zbraní – v Las Vegas a Norimberku. Píše se o ní mj. také jako o „Double Rifle & Pump Action“.


KOMERČNÍ PREZENTACE
Zeiss, Zeiss, Zeiss (str. 36-37)

Dr. Ing. Jiří Hanák
Při rozhovorech s vrcholovými manažery, příp. majiteli špičkových firem vyrábějících optické přístroje v Evropě nebo USA, všichni na začátku zdůrazňují vynikající kvalitu svých firemních produktů. V průběhu diskuze však vždy připustí, že špičkou určující kritéria pro hodnocení kvality optických přístrojů je dlouhodobě firma Zeiss. Někdy jen stručně konstatují: „Zeiss je prostě Zeiss“.


SPORTOVNÍ STŘELBA
Mistrovství Evropy v loveckém víceboji Slovinsko 2010 (str. 38-39)

Ing. Dalibor Pačes
11. ročník Mistrovství Evropy (ME) v lovecké střelbě, které zaštiťuje Mezinárodní federace pro střelbu z loveckých a sportovních zbraní (FITASC), proběhl ve dnech 2.–4. července t. r. na známé olympijské střelnici ve slovinském Mariboru. Letos bylo ME poprvé otevřeno pro jednotlivce, což se projevilo ve větší účasti závodníků. Loveckého víceboje se zúčastnilo celkem 146 střelců z 11 států Evropy.

KOMERČNÍ PREZENTACE
Využití minerálních doplňkových směsí v chovu spárkaté zvěře (str. 42-43)

Jiří Hanák
V tomto článku jsou shrnuty poznatky o aplikaci krmných směsí srnčí zvěře v honitbě Velké Losiny (okr. Šumperk). Experimentální projekt se uskutečnil v letech 2003–2008 a následně byl podrobně vyhodnocen.


Z NAŠICH HONITEB
Seminář „Zdravotní problematika zvěře a význam zvěřiny v Česku a Bavorsku“ (str. 44)

Mgr. Zdeňka Chmelová
Uspořádání 4. semináře v rámci realizace projektu přeshraniční spolupráce s Bavorskem se zhostila česká strana, tj. Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost (JISOPM), a to den před Národními mysliveckými slavnostmi v Hluboké nad Vltavou. Akce se konala v pátek 18. června t. r. v konferenčních prostorách Parkhotelu Hluboká nad Vltavou a posléze v Lovecké chatě v témže areálu.
Z NAŠICH HONITEB
Národní myslivecké slavnosti s neobvyklým zpestřením (str. 45)

Jaromír Zumr st.
V sobotu 19. června t. r. se na loveckém zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou konaly tradiční Národní myslivecké slavnosti, jejichž součástí bylo kromě jiného 14. Mistrovství republiky ve vábení jelenů.


Z NAŠICH HONITEB
Druhý kurz Základy fotografování zvěře (str. 46)

Ing. Dalibor Pačes
Koncem druhého červnového týdne proběhl pod vedením profesionálního fotografa Rostislava Stacha v pořadí již druhý fotoworkshop Světa myslivosti. Jeho účastníci se sešli v pátek 11. června v podvečer v ubytovacím zařízení mimoňské divize Vojenských lesů a statků ČR, s. p., na Skelné Huti.


Z NAŠICH HONITEB
II. kurz vábení zvěře ve Šluknově

Ing. Karel Lankaš

Redakce Světa myslivosti a Petr Joo ve spolupráci se Střední lesnickou a Střední odbornou školou sociální ve Šluknově uspořádali 16. června t. r. v prostorách šluknovského zámku již II. kurz vábení zvěře. Akce byla určena milovníkům přírody z řad odborné i laické veřejnosti, a proto byla rozdělena na dvě části: dopolední proběhla jako součást praktické výuky pro žáky školy s možností vyzkoušet si některé vábničky, odpolední byla formou přednášky pro veřejnost.


Partneri

Kto je online?

Práve tu je 1871 návštevníkov a žiadni členovia on-line