Vyšlo septembrové číslo
 

ÚVODNÍK (str. 1)

Ing. Ctirad RakušanVážení čtenáři,

se zářím klepe neodvratně na dveře podzim. Podstatná část doby lovu srnců je již za námi, ale stále ještě máme měsíc na splnění plánu jejich lovu.  Významnější však je, že začíná doba lovu srn a srnčat, jejichž odstřel je z hlediska zodpovědného mysliveckého hospodaření ještě důležitější, pohříchu však mnohem méně populární. Zcela specifický je lov srnčat. Mnozí myslivci vyčkávají s odstřelem srnčat až na poslední chvíli v naději, že hmotnost jejich zvěřiny se do konce roku ještě zvýší. Odstřel srnčat začíná v září, ale mnoho myslivců váhá s výstřelem na mladou zvěř také z citových důvodů, neboť pohled na nedospělou zvěř s dětskými znaky a chováním budí jiné pocity než pohled na vyspělou zvěř.


Tento jev označují etologové jako „dětské schéma“, kdy vzhled nemluvněte vyvolává v člověku automaticky rodičovské chování. To člověk podvědomě přenáší i na hravá mláďata zvířat, např. štěňata a koťata, někdy i na mláďata zvěře. Těmto pocitům a představám však nesmí myslivec podlehnout a měl by se řídit rozumem.
Ani představa, že pozdějším odstřelem srnčat se zvýší podíl zvěřiny, není správná. Porovnáním hmotnosti ve Švýcarsku ulovených srnčat obojího pohlaví bylo prokázáno, že mezi nimi není téměř žádný rozdíl. Průměrná hmotnost vyvržených srnčat byla v září 8,7 kg, v říjnu 8,9 kg a v listopadu 9,9 kg. To na první pohled svědčí pro pozdější odstřel. Skutečnost je však překvapivě jiná: v podzimních měsících velmi rychle roste kostra srnčat, zvláště páteře a běhů. Navíc větší hmotnost má hustší zimní tělesná pokrývka. A ještě jeden moment je klamný: v zimní srsti se zdají být srnčata větší. Ve skutečnosti je přírůstek na zvěřině nepatrný, zjištěná větší hmotnost jde na vrub kostí a pokryvu těla. Představa, že pozdějším ulovením srnčete se získá více zvěřiny, je tedy naprosto mylná.
Myslivec musí mít na paměti v první řadě zdravotní stav zvěře, správnou věkovou strukturu a poměr pohlaví, rovnováhu mezi početním stavem zvěře a úživností honitby. Z těchto důvodů je silnější zásah do mláďat všech druhů zvěře nezbytností.
S lovem srnčat se má začít hned v září. Sníží se tak ztráty při srážce zvěře s dopravním prostředkem i přirozenou úmrtností, která je vždy u mladé zvěře značně vysoká. Navíc za dobré viditelnosti lze zvěř bezpečněji posoudit. Včasný odstřel slabších srnčat ušetří i jejich matky, protože srnčata sají někdy až do listopadu.
Začátkem podzimu je možné srnčí zvěř také zastihnout během dne. Jakmile začne padat listí, aktivita srnčí zvěře klesá, počasí se zhoršuje a zvěř se skrývá.
Kdo čeká s odstřelem srnčat na listopad nebo dokonce na prosinec, splní odstřel v honitbách s dobrým krytem velmi obtížně. A navíc v té době potřebuje spárkatá zvěř klid.


PRAXE V HONITBĚ
Zimní úhyny – nenapravitelná a draze zaplacená chyba našeho hospodaření (str. 4-5)

Doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.Naše volně žijící zvěř odedávna čelí nepříznivým zimním podmínkám, které spolu s šelmami a infekčními chorobami regulují její početnost. Právě zima by se měla starat o to, aby stavy zvěře nepřekročily úživnou kapacitu prostředí a zároveň aby bylo odstraněno vše slabé a málo vitální.


Z NAŠICH HONITEB
Myslivecká statistika 2009/2010 (str. 6-8)

Redakce
Dne 6. srpna t. r. zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ) na svých internetových stránkách mysliveckou statistiku za období od 1. 4. 2009 do 31. 3. 2010. Kromě černé zvěře, u níž došlo k meziročnímu poklesu úlovku o 12 %, byly u všech ostatních druhů spárkaté zvěře potvrzeny vysoké úlovky z mysliveckého roku 2008/2009. Drobná zvěř dopadla v tomto ohledu hůře.


VĚDA A VÝZKUM
7. mezinárodní kongres o biologii jelenovitých (str. 9-11)

Mgr. Jarmila Krojerová, Ph.D. a Mgr. Miroslava Barančeková, Ph.D.
Ve dnech 1.–6. srpna t. r. se uskutečnil 7. mezinárodní kongres věnovaný biologii jelenovitých. Kongres se koná obvykle každé čtyři roky a po Novém Zélandu (1983), USA (1990), Velké Británii (1994), Maďarsku (1998), Kanadě (2002) a ČR (2006) převzalo tentokrát štafetu Chile. Jihoamerický kontinent hostil kongres poprvé, čemuž odpovídalo i složení registrovaných účastníků konference, z nichž přibližně 63 % pocházelo z Jižní Ameriky, a to zejména z Chile, Argentiny a Brazílie.


PRAXE V HONITBĚ
Využití pachových ohradníků a zvukových plašících zařízení při sklizních vojtěšky (str. 12-13)

Ing. Martin Ernst, Ph.D. a Ing. Jarmila MatouškováPři sklizni vojtěšky, která se provádí i čtyřikrát do roka, dochází k vysokým ztrátám na drobné i spárkaté zvěři. Způsobené škody jsou citelné zejména v agrárních oblastech s rozlehlými vojtěškovými plochami, tedy v polních honitbách. Mezi ně lze zařadit honitbu, jejímž uživatelem je Myslivecký spolek Němčice nad Hanou (okr. Prostějov). Tuto honitbu jsme vybrali za zájmovou oblast našeho šetření, které se týkalo zjišťování využití pachových ohradníků a zvukových plašících zařízení při sklizni vojtěšky.


SOUTĚŽ
Rarita roku 2010 – IV. kolo (str. 14-15)

Redakce

Základní část soutěže Rarita roku 2010 se přehoupla do druhé poloviny, již IV. kolo bylo obsazeno celkem 18 trofejemi, z toho 15 z ČR a třemi ze Slovenska. Prvenství získala trofej z okresu Náchod, druhé a třetí místo obsadily trofeje slovenských srnců.

VÝSLEDKY ČTVRTÉHO KOLA
Východní Čechy je region, z něhož letos vzešly vítězné trofeje již tří základních soutěžních kol – II., III. a čerstvě ukončeného IV. kola. V něm u poroty nejvíce zabodovala trofej srnce uloveného Milanem Drahošem v honitbě MS Makov (okr. Svitavy). Čtyři porotci udělili trofeji po deseti bodech, celkem jich nasbírala úctyhodných 66, tedy jen o tři méně než její „krajanka“, která slavila vítězství ve III. kole. Obě se střetnou ve Velkém finále.
Do pořadí IV. kola se výrazně zapsaly trofeje ze Slovenska – všechny tři skončily v první desítce, přičemž trofej srnce, jehož ulovil Peter Szekely v honitbě PZ SÓS Gemerská Hôrka (okr. Rožňava) obsadila se ziskem 60 bodů druhé místo. Na třetím místě skončila trofej srnce z honitby PZ Ondava Duplín (okr. Stropkov). Trofejí se může pyšnit Marcel Drotár.
Zbývá dodat, že v porotě stejně jako minulý měsíc „zasedl“ Jiří Černý, jenž tentokrát zaskočil za Ing. Marcela Lehockého, který byl v době hodnocení trofejí na dovolené.
Lovec vítězné trofeje získává cenu redakce – knihu Abnormální parůžky. Majitelům trofejí, které se umístily v první desítce, bude zaslán pamětní certifikát o účasti jejich trofeje v soutěži.

HLASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ POMOCÍ SMS ZPRÁV
Čtenářské hlasování pomocí SMS zpráv probíhalo od čtvrtka 12. srpna od 15:00 hodin, kdy byly fotografie všech přihlášených trofejí zveřejněny na internetových stránkách www.svetmyslivosti.cz. Každou trofej si bylo možné prohlédnout na zvětšeném snímku a pomocí zprávy SMS zaslat vybrané trofeji hlas (viz soutěžní pravidla). Hlasování bylo ukončeno ve středu 18. srpna ve 12:00 hodin. Po ukončení hlasování byly sečteny zaslané zprávy SMS a sestavilo se pořadí. Trofej s nejvyšším počtem hlasů se stala „Vítěznou trofejí čtenářů za měsíc srpen“ a postupuje do Velkého finále. Z došlých SMS zpráv jsme vylosovali tři, jejichž odesílatelé obdrží některou z cen věnovaných redakcí: Loveckou kroniku k zapisování úlovků, knihu Život s jeleny nebo kšiltovku s logem Světa myslivosti.
Podle stejného klíče probíhá hlasování zprávami SMS v každém kole. Pokud si chcete v každém kole prohlédnout všechny přihlášené trofeje a zapojit se do hlasování, je nezbytně nutné bedlivě sledovat internetové stránky www.svetmyslivosti.cz, kde budou po každé z uzávěrek zveřejněny snímky přihlášených trofejí!

VÍTĚZNÁ TROFEJ ČTENÁŘŮ ZA MĚSÍC SRPEN
Nejvíce příznivců z řad čtenářů měla ve IV. kole trofej srnce uloveného Františkem Malchárkem v honitbě Libina-Obědné (okr. Šumperk). Porotci jí přisoudili umístění na 5.–6. místě, ale 36 % čtenářů jí poslalo do Velkého finále. Druhé místo obsadila favoritka poroty – trofej srnce, jehož ulovil Milan Drahoš (33 % hlasů). Třetí místo patří trofeji Petera Szekelyho (12 % hlasů).
Z hlasujících čtenářů byli vylosováni a ceny obdrží: Z. Ondráček (kniha Lovecká kronika), R. Mráz (kniha Život s jeleny) a E. Martinů (kšiltovka Světa myslivosti).

UZÁVĚRKA DALŠÍHO KOLA JE ZA DVEŘMI!
Pokud chcete svoji raritní trofej přihlásit do soutěže, neváhejte a pošlete nám fotografii. Pokud chcete přihlásit trofejí více (např. do různých kol), můžete to udělat rovnou. Uzávěrka předposledního – zářijového – kola je již 7. září 2010!

CENY VĚNOVANÉ HLAVNÍMI PARTNERY

1. cena – pro absolutního vítěze soutěže Rarita roku 2010: lov kamzíka v Rakousku v r. 2011 – věnovala firma Swarovski Optik
2. cena – pro soutěžícího na druhém místě: lov srnce II. nebo III. věkové třídy v honitbě Ralsko v r. 2011 – věnovaly Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
3. cena – pro soutěžícího na třetím místě: lovecký nůž – věnovala firma Mikov, s. r. o.

Uzávěrky pro zasílání trofejí do jednotlivých kol
:
5. kolo – zasílejte do 7. 9. 2010 (fotografie deseti nejlepších trofejí budou zveřejněny ve Světě myslivosti č. 10/2010)
6. kolo – zasílejte do 5. 10. 2010 (Svět myslivosti č. 11/2010)

Výsledky IV. kola soutěže Rarita roku 2010

1. Milan Drahoš, 10. 7. 2008, 7 let, MS Makov (okr. Svitavy), 66 bodů
2. Peter Szekely, 31. 5. 2010, 7 let, PZ SÓS Gemerská Hôrka (okr. Rožňava, SK), 60 bodů
3. Marcel Drotár, 28. 7. 2009, 6 let, PZ Ondava Duplín (okr. Stropkov, SK), 50 bodů

4. Jiří Bezdíček, 24. 6. 2009, 3 roky, MS Březiny Libecina-Lhůta (okr. Ústí nad Orlicí), 49 bodů
5.–6. MVDr. Vojtech Jenigár, 2009, 7 let, České Brezovo (okr. Lučenec, SK), 45 bodů
5.–6. František Malchárek, 12. 6. 2010, 4 roky, Libina-Obědné (okr. Šumperk), 45 bodů
7. Martin Muláček, 10. 6. 2009, 3 roky, MS Kamýk-Hrádek (okr. Litoměřice), 42 bodů
8. Jiří Chroust, 14. 9. 2009, 4 roky, Krásný Studenec (okr. Děčín), 38 bodů
9. Karel Klesal, 27. 9. 2009, 4 roky, MS Vestec (okr. Chrudim), 37 bodů
10. František Novotný, 1998, 4 roky, Vrchotovy Janovice (okr. Tábor), 34 bodů


REPORTÁŽ
Velkopavlovičtí srnci (str. 18-20)

Ing. Dalibor PačesÚrodnou Velkopavlovickou oblast na Břeclavsku reprezentují nejen kvalitní bílá a červená vína z produkce tamních vinařství nebo známá odrůda meruněk. Z pohledu myslivosti se o věhlas této oblasti kromě dobrých stavů drobné zvěře starají i neobyčejně silné srnčí trofeje. Takové, jakými se může pochlubit Myslivecká jednota Velké Pavlovice. Na nejedné z nich se zalíbením spočine oko myslivce, obzvláště toho, který si tradiční zvěř našich honiteb zamiloval. Hospodaření MJ Velké Pavlovice si představíme podrobněji a pokusíme se přijít na to, proč v jejich honitbě „rostou“ medailoví srnci.


ROZHOVOR
Jelení říje v bezzásahovém území NP Šumava (str. 21-23)

Ing. Miroslav MichnaV poslední době se můžeme stále častěji setkávat s fotografiemi s přírodní tématikou mladého šumavského fotografa Marka Drhy. Protože se blíží čas jelení říje, zeptal jsem se svého kamaráda a bývalého kolegy na jeho koníčka, zejména v souvislosti s fotografováním jelení zvěře v podmínkách Národního parku Šumava.


LOVECKÝ PES
Rakouský hladkosrstý brakýř – nové plemeno honiče pro naše honitby (str. 24-27)

Ing. Hana Schejbalová a Ing. Jaroslav Karas
Rakouský hladkosrstý brakýř je plemeno honičů u nás zcela nové a zatím neznámé. V zemi původu má však dlouhou a bohatou historii. Vzhledem k tomu, že v současné české myslivosti s trendem naháněk na černou zvěř má své místo i uplatnění, jistě si zaslouží alespoň krátké představení.


KOMERČNÍ PREZENTACE
III. ročník soutěže O pohár pojišťovny Halali (str. 28)

Ing. Dalibor Pačes
Při pořádání předchozích dvou ročníků kynologické soutěže O pohár pojišťovny Halali se osvědčila jak honitba Mysliveckého sdružení Žernov Chvojenec na Pardubicku, tak její členové v roli pořadatelů. Proto nebyl důvod měnit zaběhnutý scénář a speciální zkoušky loveckých psů z vodní práce mohly být na stejném místě dne 14. srpna t. r. zahájeny.


KOMERČNÍ PREZENTACE
Brokový automat Browning Maxus (str. 30-31)                

Ing. Jiří FenclHorkou novinkou firmy Browning na výstavě Shot Show 2010 a následně i na výstavě IWA v Norimberku byl brokový automat Browning Maxus.


KOMERČNÍ PREZENTACE
Káčko z Holic (str. 32-33)

Mgr. Jan TetřevVíce než deset let se zdálo, že výrobě loveckých zbraní na našem území jednoznačně kraluje Česká zbrojovka Uherský Brod. Po ní dlouho nikdo a pak byli drobní puškaři, kteří vyrobili maximálně několik desítek zbraní ročně. Podniky střední velikosti jako kdyby z tohoto segmentu trhu vymizely. V posledních dvou letech se však začaly dít věci. Šikovný puškař Pavel Kupec z Holic dokázal vytvořit tým lidí, kteří v Holicích ve firmě PPK (Zbrojovka Holice) obnovili některé výrobní programy zaniklé Zbrojovky Brno. Paradoxně to byly výrobní programy, nad nimiž velcí hráči na trhu ohrnovali nos. A ukázalo se, jako už tolikrát, že ti velcí se mýlili a malí šikovní měli pravdu. Z Holic začaly k myslivcům z celého světa přicházet lovecké zbraně, které se dobře prodávají.


KOMERČNÍ PREZENTACE
Funkční vlněné termoprádlo Devold – účinný „drtič“ mrazu (str. 38-39)

Ing. Arnošt Smrčko


Vlněné prádlo norské firmy Devold patří již mnoho let ke špičce mezi výrobky svého druhu. Zpracování vlny a šití oděvů pro lidi žijící a pracující v drsném klimatu nejen norského pobřeží se firma věnuje již od r. 1853. Věhlas a špičkovou kvalitu zajistili jejím výrobkům nejprve rybáři a námořníci. Nedlouho na to si výrobky značky Devold vybrali pro své expedice slavní polární badatelé Amundsen a Nansen. Řada modelů svetrů, čepic, rukavic, ponožek či spodního prádla se právě díky úspěchu během těchto expedic dodnes vyrábí jen s minimálními změnami. V neposlední řadě jsou výrobky Devold díky funkčnosti a komfortu i při dlouhodobém nošení stále oblíbenější i mezi sportovci, horolezci a poslední dobou i mezi lovci.


KOMERČNÍ PREZENTACE
Náboje RWS (str. 40-41)  

Dr. Ing. Jiří Hanák
Rýnsko-Westfálská továrna pro výrobu explosiv (Rheinischne-Westfalische Sprengstoff fabrik) začala krátce po svém začlenění do skupiny Dynamit Nobel v r. 1931 vyrábět kompletní náboje se středovým zápalem, které se díky vysoké kvalitě velice rychle prosadily na německém trhu. Staly se též významným předmětem exportu, neboť ostře a úspěšně konkurovaly tehdy preferovaným loveckým nábojům anglické produkce. Na doplnění uveďme, že dnes patří továrna RWS do švýcarského koncernu Ruag, stejně jako další výrobci munice – Norma a Hirtenberger.


SPORTOVNÍ STŘELBA
Mistrovství světa v loveckém parkúru (str. 42-43)

Petr ZvolánekPořadatelství letošního, již 32. světového šampionátu v loveckém parkúru (LP), organizovaného pod hlavičkou Mezinárodní federace pro střelbu z loveckých a sportovních zbraní (FITASC), bylo přiděleno Itálii. Soutěž se uskutečnila ve dnech 15.–18. července na střelnici Laterina u městečka Arezzo v Toskánsku.


SPORTOVNÍ STŘELBA
Mistrovství Evropy v univerzálním trapu (str. 44-45)

Karel PučalkaVe dnech 24.–27. června t. r. se v Lazenay, malém městečku vinařského mikroregionu Reuilly ve střední Francii, konalo pod patronací Mezinárodní federace pro střelbu z loveckých a sportovních zbraní (FITASC) Mistrovství Evropy (ME) v univerzálním trapu (UT). Na závod se sjelo 379 střelců z osmi evropských států.

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 144 návštevníkov a žiadni členovia on-line