Vyšlo októbrové číslo
 

ÚVODNÍK (str. 1)

Ing. David Vaca, Ph.D.
Vážení čtenáři,

před časem mi telefonoval kamarád z Jizerských hor, aby mi rozhořčeně popsal problémy s lovem zvěře a výkonem myslivosti v jejich jelení honitbě. Pronajatá honitba rozkládající se na hřebeni Jizerek je v podstatě celý rok velice intenzivně navštěvována lidmi. Turisté, cyklisté, borůvkáři, houbaři, motorkáři, čtyřkolkáři, běžkaři … každé roční období vyláká do hor ohromné množství návštěvníků. Přidejme k tomu ještě lesnickou činnost a lovecké aktivity a výsledkem je zásadní zhoršení nejen podmínek pro lov zvěře, ale též problémy se škodami, které zvěř působí v lese. Zvěř je stále v pohybu, jeden den je vidět tam, druhý den jinde atd. Majitel honitby se domáhá plnění plánu lovu pod pohrůžkou sankcí vyplývajících z nájemní smlouvy a každý rok vyčísluje škody na lese. Svědomí velí chovat se podle myslivecké etiky a dodržovat pravidla průběrného odstřelu, ale je to za popsaných podmínek reálné? Věc dospěla tak daleko, že z iniciativy uživatelů honiteb byla svolána schůzka s majitelem honiteb ohledně zoufalého stavu při výkonu práva myslivosti. Výsledek? Konstatování stavu bezradnosti … Aniž by kamarád tušil, v krátkosti mi popsal problém, který v různých podobách trápí myslivce v hustě zalidněných státech Evropy. Více o tom pojednává článek o konferenci v Židlochovicích, uveřejněný na str. 4–5 tohoto čísla našeho časopisu.

Bezradný jsem byl i já, když se mě kamarád zeptal, co s tím. Snažil jsem se mu vysvětlit složitost problému, který pociťuje řada myslivců, ale kloudnou radu jsem mu dát nedokázal. Existuje vůbec? Nejsme příliš zahleděni do svých problémů a nevytěsňujeme z mysli „nárok“, který mají na přírodu stejně jako myslivci i ostatní občané? Jako bych slyšel uživatele honiteb: my ale musíme platit nájem za honitby, plnit plán lovu, platit škody způsobené zvěří atd., přičemž majitele honitby nemusí naše potíže příliš zajímat. Chcete vykonávat myslivost? Chcete zůstat v honitbě? Tak se s tím smiřte! Za dveřmi stojí pět zájemců o vaši honitbu …
Smířit se s tím však není snadné, dal by se uvést nespočet důvodů. Co však dělat, to přesně neví nejen myslivci u nás, ale též v Rakousku či v Německu. Rady se zužují v obecné konstatování, že je třeba věnovat více pozornosti osvětě veřejnosti a práci s mládeží, diskutovat na uvedené téma s ostatními subjekty, jejichž činnost je spojena s přírodou, a řešit problémy společně. Bude to však stačit? Žijeme přece v době, kdy myslivost stojí takřka na okraji zájmu společnosti, pozitivní osvěta je přehlížena, vztah části společnosti k dodržování zákonů a všeobecných pravidel slušnosti je laxní, mládež nemá čas poslouchat poučky a diskuse mezi více subjekty často ztroskotává na parciálních zájmech jednotlivců. Navzdory popsané složité situaci se domnívám, že jiná cesta skutečně není možná.   

PS: Připadá-li vám, že z tohoto úvodníku čiší bezradnost, vězte, že jeho autor měl stejný pocit, když odjížděl z židlochovické konference věnované popisované problematice …


MYSLIVECKÁ POLITIKA
Mezinárodní konference „Myslivost ve střední Evropě“ (str. 4-5)

Ing. David Vaca, Ph.D.
Mezi ožehavé problémy myslivosti v celé střední Evropě patří stále intenzivnější využívání životního prostředí, z čehož plyne stoupající zneklidňování zvěře, zatěžování jejího životního prostředí a z toho plynoucí zvětšující se problém pro myslivost. O tomto tématu přijeli 2. září t. r. diskutovat do Židlochovic představitelé mysliveckých organizací a myslivci z ČR, Rakouska, Německa a Slovenska.


VĚDA A VÝZKUM
8. symposium o praseti divokém: co je nového v jeho výzkumu? (str. 6-7)

Doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D. a Ing. Radim PlhalZ hlediska zájmu biologů je prase divoké stále poněkud opomíjený druh, což je dáno jeho rozšířením jen v některých oblastech a v mnoha směrech obtížnějším výzkumem, např. ve srovnání s jelenovitými. Přesto se daří každé dva roky organizovat specializovanou konferenci, jejíž 8. ročník se konal letos začátkem září v anglickém Yorku. Jelikož šlo o ojedinělou příležitost k získání přehledu o tom, jaký výzkum v souvislosti s prasetem divokým probíhá ve světě, ani na chvíli jsme o účasti na konferenci neváhali. V našem článku se pokusíme shrnout nejzajímavější poznatky.


VĚDA A VÝZKUM
Telemetrické sledování siky japonského v honitbě Hradiště (str. 8-11)

Ing. Stanislav DvořákPomalu se blíží říje siky japonského a podle mého soudu nastává i vhodná doba pro zveřejnění prvních výsledků telemetrického sledování této zvěře v honitbě Hradiště. Je to více než rok, co se uživatel honitby – Vojenské lesy a statky divize ČR., divize Karlovy Vary – rozhodl sledovat život siky japonského pomocí zařízení GPS umístěného v obojcích.


KOMERČNÍ PREZENTACE
Jelen sika a jeho lov vábením (str. 12-13)

Petr JooSika japonský u nás není původní zvěří, ale díky své přizpůsobivosti, inteligenci a houževnatosti prožívá vítězné tažení našimi honitbami. Je zvěří, která nám poskytuje další lovecké vyžití – lov na siku je díky jeho ostražitosti a vrozené chytrosti velice atraktivní. Vzrušující je lov siků v říji, kdy lze využít vábení.
ZE ZAHRANIČÍ
Problémy s obhospodařováním medvědí populace na Slovensku (str. 14-17)

Emil Rakyta   Zachovalé souvislé lesní komplexy pokrývající hornaté části Slovenska v minulosti byly a stále jsou vhodným biotopem pro velké šelmy, které v této oblasti reprezentuje hlavně medvěd hnědý. Jeho populační hustota v posledních letech a především přístup k regulaci jeho početních stavů vyžadují změnu postoje strany státní správy a nastavení nových pravidel.ZAJÍMAVOSTI
Ze života tatranských medvědů – zajímavosti o časové a prostorové aktivitě medvědů v Tatranském národním parku (str. 18-20)

Ing. Pavol Lenko

Satelitní telemetrie pro sledování a vyhodnocování časoprostorové aktivity umožňuje nahlédnout do utajeného způsobu života volně žijících zvířat. Jde o velmi progresivní a v dnešní době i mimořádně zajímavý způsob zjišťování chování sledovaného druhu. Z tohoto důvodu začala Správa Tatranského národního parku (TANAP) ve spolupráci se Státními lesy TANAP a společností Stunningslovakia na podzim r. 2008 s odchytem medvědů hnědých.
SOUTĚŽ
Rarita roku 2010 – V. kolo (str. 22-23)

Redakce

Předposlední kolo základní části soutěže Rarita roku 2010 přineslo opět zajímavou konfrontaci abnormálních srnčích trofejí z honiteb z celé ČR, ale i od našich slovenských kolegů. Přihlášeno bylo celkem 20 trofejí (17 z ČR, tři ze Slovenska). První místo patří pozoruhodně členité trofeji srnce ze severní Moravy, druhé místo obsadila neméně zajímavá trofej od Prievidze. 


ZE ZAHRANIČÍ
Lov kamzíků ve Slovinsku (str. 24-25)

Ing. Petr Ziegrosser


Chcete-li ulovit kamzíka, máte několik možností výběru. V Rumunsku jsou sice kamzíci trofejově nejsilnější, ale je to daleko. Rakousko je blízko, ale mnozí se tam těžko domluví. Pokud zkusíte Slovinsko, budete spokojeni s pobytem, s lovem a i cena je pro české myslivce přijatelná.


ROZHOVOR
Před sezónou naháněk na spárkatou zvěř (str. 26-27)

Jiří Černý
V říjnu se v mnoha honitbách budou konat první naháňky na spárkatou zvěř. K tomu, aby naháňky plnily svou nejdůležitější funkci, jíž je regulace stavů spárkaté zvěře, je kromě jiného potřeba střelecká zdatnost a zodpovědný přístup myslivců k lovu běžící zvěře. Jak na tom jsou v tomto ohledu naši myslivci? Jaké procento z nás věnuje čas pravidelnému výcviku ve střelbě? Nejen o tom jsme hovořili s Alexandrem Vrágou, předsedou střelecké komise Okresního mysliveckého spolku ČMMJ Liberec a současně správcem střelnice v Tipsport aréně Liberec.


LOVECKÝ PES
XVI. ročník memoriálu Rudolfa Kristla (str.28-29)

Hana Spalová

Již XVI. ročník Memoriálu Rudolfa Krista, všestranné soutěže jezevčíků, uspořádal Klub chovatelů jezevčíků ČR (KCHJ) ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem ČMMJ Svitavy v honitbách MS Pomezí Balda a MS Pomezí Stašov na Svitavsku. Na start soutěže se v pátek 20. srpna odpoledne postavilo 12 jezevčíků standardního rázu, z toho šest drsnosrstých, čtyři hladkosrstí a dva dlouhosrstí.


LOVECKÝ PES
36. ročník Memoriálu Richarda Knolla (str. 29-30)

Lenka Urbanová
Dvacet ohařů, ucházejících se o titul Všestranný vítěz ČR, se první zářijový víkend sešlo na Plzeňsku, kde se po 13 letech konal Memoriál Richarda Knolla (MRK). Celostátní všestranná soutěž ohařů, pojmenovaná na počest významného kynologa, dospěla letos do 36. ročníku. 

LOVECKÝ PES
XXIV. Memoriál Mileny Štěrbové (str. 31)

INLázeňské město Luhačovice ve Zlínském kraji přivítalo 10. září t. r. slídiče, kteří tam po čtyřech letech přijeli poměřit síly v mezinárodní soutěži nazvané Memoriál Mileny Štěrbové (MMŠ). K XXIV. ročníku se jich ve dnech 10.–12. září sešlo celkem 20, z toho 17 z ČR, dva z Německa a jeden ze Slovenska.


LOVECKÝ PES
VII. ročník soutěže O pohár Světa myslivosti (str. 32)

Ing. Dalibor Pačes
Dvoudenní soutěž O pohár Světa myslivosti, pořádaná Klubem chovatelů slídičů, dospěla letos do VII. ročníku. Konala se opět v honitbě Mysliveckého sdružení Roháč Malešov na Kutnohorsku, a to v obvyklém termínu – v polovině srpna. Účast slídičů a retrívrů na klubových podzimních zkouškách (PZ) a klubových speciálních zkouškách z vodní práce (SZVP) byla oproti minulým ročníkům slabší. V sobotu 14. srpna jich nastoupilo celkem 26, v neděli 15. srpna 31.


KOMERČNÍ PREZENTACE
Co nového nabídla firma Browning střelcům v letošním roce? (str. 38-39)

Ing. Jiří Fencl
Zbrojovka Browning patří k významným dodavatelům loveckých a sportovních zbraní na náš trh. Na to, co nového v letošním roce připravila pro své zákazníky, jsme se zeptali Jiřího Studýnky, manažera českého dovozce zbraní této značky, horoušanské firmy Walter Trading, s. r. o.  


KOMERČNÍ PREZENTACE
Nová dimenze Beretty – lovecká brokovnice SV10 Perennia I. (str. 38-39)

Ing. Oto Lasák
Na srpnovém setkání novinářů z celého světa, pořádaném firmou Berretta nedaleko známého jezera Lago di Garda (Svět myslivosti č. 9/2010), byla představena řada novinek. V tomto čísle se podrobněji zaměříme na loveckou brokovnici ze série SV10 Perennia, označenou I. Český obchodní zástupce firmy Beretta – společnost Sport a lov, s. r. o., z Boskovic – nás informoval, že prvních deset kusů tohoto nového modelu bude k dispozici v jejich prodejně v Sudickém dvoře u Boskovic již začátkem října. Stejná společnost umožnila účast naší redakce na dvoudenním setkání novinářů včetně možnosti navštívit výrobní prostory zbrojovky Beretta v Gardone val Trompia.


KOMERČNÍ PREZENTACE
BUSHNELL FUSION 1600 ARC – dalekohled s integrovaným dálkoměrem (str. 40-41)

AS
Každý se již jistě ocitl v situaci, kdy z nějakého důvodu potřeboval přesně změřit vzdálenost. Nejčastěji je to patrně z důvodu správného určení náměru, přesunutí záměrného bodu nebo přenastavení balistické věže zaměřovacího dalekohledu. Cest, jak toho dosáhnout, je více.


SPORTOVNÍ STŘELBA
Mistrovství ČR v brokových olympijských disciplínách (str. 46)

Petr Zvolánek
Tak jako každý rok se i letos sešli brokoví střelci, aby se utkali o titul mistra ČR v olympijských disciplínách skeet (SK), trap (TR) a double trap (DT). Střelecké klání se odehrálo ve dnech 20. až 22. srpna na střelnici v Plzni-Lobzích.

REPORTÁŽ
Celoslovenské myslivecké slavnosti – 90 let organizované myslivosti na Slovensku (str. 52-53) obr19


Ing. Marcel Lehocký

Letošní 20. jubilejní ročník celoslovenských mysliveckých slavností – Dnů sv. Huberta – ve Svatém Antonu měl o něco slavnostnější charakter a bohatší program než ročníky minulé. Slovenští myslivci si totiž letos připomínají 90. výročí organizované myslivosti a oblíbenou akci využili k důstojné oslavě.

POSLEDNÍ LEČ
Lov na vidloroha a jelence v Americe aneb jiný kraj, jiný mrav … (str. 56-58)

Ing. Břetislav Nantl, MBAPři plánování svých zahraničních poznávacích a loveckých cest jsem se několikrát setkal s nabídkou lovu v USA. O lovu v severní Americe jsem již leccos slyšel a také něco přečetl, zejména o jeho specifikách ve srovnání s evropskými zvyklostmi. Tyto informace jsem si chtěl ověřit na vlastní kůži.Partneri

Kto je online?

Práve tu je 275 návštevníkov a žiadni členovia on-line