Vyšlo novembrové číslo
 

ÚVODNÍK (str. 1)

Ing. Vladislav BadalíkVážení čtenáři,

rok 2011, v němž pro ČR končí výjimka o používání nábojů s olověnými broky k lovu vodní pernaté zvěře, se kvapem blíží. Od 1. 1. 2011 bude možné lovit tuto zvěř již pouze bezolovnatými broky. Jak jsou čeští myslivci na tuto významnou změnu připraveni?
V posledních dvou desetiletích byla v odborném mysliveckém tisku publikována řada článků objasňujících uvedenou problematiku, konaly se dvě odborné konference na toto téma a Ministerstvo zemědělství vydalo poměrně obsáhlou tematickou brožuru. Na přechod k nábojům s bezolovnatými broky k lovu vodní pernaté zvěře jsem se náhodně zeptal deseti myslivců, jichž se odstřel vodní pernaté zvěře bezprostředně týká, a také dvou prodejců zbraní a střeliva.

Myslivci byli o problematice netoxických broků bohužel informováni jen velmi mlhavě nebo vůbec a více než polovina z nich netušila, že od příštího roku nebudou moci používat k výše uvedenému účelu náboje s olověnými broky. Zarážející bylo, že ani prodejci nic konkrétního nevěděli. Budou se snad u nás opakovat problémy dánských myslivců z období před dvěma desítkami let, když dnes jsme na změnu mnohem lépe připraveni, pokud jde o střelivo laborované netoxickými broky vyvinuté pro Evropu, a jsme také jedním z posledních států v Evropě, kde toto opatření nabývá platnosti?
Opatření při odstřelu vodní pernaté zvěře se přitom týká nemalé části českých myslivců, snad jedné čtvrtiny, možná až třetiny. Úlovky vodní pernaté zvěře se ročně počítají ve stovkách tisíc kusů, což rozhodně není nepodstatné.
Na zákaz používání olověných broků k tomuto účelu jsou přitom připraveni jak výrobci střeliva včetně tuzemské firmy Sellier & Bellot, a. s., tak Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva. Mezinárodní komise pro zkoušky ručních palných zbraní (C. I. P.) stanovila dvě kategorie nábojů s „ocelovými“ broky. První je určena pro běžné zbraně určené a přezkoušené pro náboje s olověnými broky, samozřejmě pokud jsou dostatečně robustní a v dobrém technickém stavu. Tato kategorie chyběla před 20 lety při přechodu na bezolovnaté broky v prvním evropském státu – Dánsku. Zbraně pro tyto náboje nemusí být ani přezkoušeny pro „ocelové“ broky. Druhá kategorie zahrnuje náboje většího výkonu, pro něž musí být zbraň dostatečně masivní a musí být přezkoušena pro náboje s „ocelovými“ broky. Balení nábojů druhé kategorie musí být řádně označeno.
V praxi myslivci záhy poznají, že výkon nábojů s „ocelovými“ broky je ve srovnání s olověnými broky nižší, účinný dostřel je u nábojů první kategorie menší přibližně o čtvrtinu a pro dosažení stejné ranivosti je třeba užít větší průměr broků. Pokud myslivci tyto faktory nezohlední, výrazně naroste podíl postřelené zvěře. V každém případě by si myslivci měli střelbu s „ocelovými“ broky vyzkoušet na střelnici, protože rozdíl v porovnání se střelbou olověnými broky je značný a často trvá dlouho, než se s těmito náboji „chytí“.
Jaké zbraně a náboje by měli používat:
•    Nejvhodnější je ráž 12, menší ráže 16 a 20 mají výkon výrazně nižší.
•    Je třeba, aby „ocelové“ broky měly průměr alespoň 3,2 mm, neboť menší průměr má nedostatečný ranivý účinek.
•    Pokud myslivec vystřelí na vodní pernatou zvěř jen několik ran ročně a má zbraň, která není příliš robustní, je asi nejvhodnější a ještě finančně únosné užívat náboje s vizmutovými broky. Jejich balistika je téměř stejná jako balistika olověných broků a nekladou také větší nároky na zbraň, lze je užívat v jakémkoliv zahrdlení. Jejich cena je však asi pětinásobná proti olověným.
•    Jestliže myslivec loví vodní pernatou zvěř častěji a má zbraň dostatečně robustní, použije zřejmě náboje s „ocelovými“ broky první kategorie, aniž by musel nechat zbraň přezkoušet pro ocelové broky. Musí však počítat s nižším výkonem a menším účinným dostřelem. Není vhodné plné zahrdlení. Cena těchto nábojů bude záviset na objemu výroby, je však nutno počítat s 1,5 až dvojnásobkem ceny nábojů s olověnými broky.
•    Myslivci, kteří si potrpí na vyšší výkon zbraně a mají dostatečně robustní zbraň, mohou nechat svou zbraň přezkoušet pro ocelové broky a používat náboje II. kategorie. Případně mohou zakoupit a používat dovezené speciální zbraně a střelivo např. ráže 12x89.
Lze říci, že odborná stránka problematiky byla již dostatečně rozebrána ve dříve uveřejněných článcích a nemá smysl ji znovu opakovat.
Závěrem bych chtěl říci, že věřím ve vítězství zdravého rozumu a že se myslivci poučí alespoň na „poslední chvíli“ a nedojde tak k poškození kvalitních starších a často velmi hodnotných zbraní, ručních prací minulých generací puškařů, jako se stalo před lety v Dánsku.


LOVECKÁ VÝBAVANa kachny a husy letos naposledy s olověnými broky (str. 4-6)

Ing. Zdeněk Štěpánek

Obecný požadavek nahradit olovo jako materiál ve všech oblastech lidského života s cílem eliminovat jeho škodlivý vliv na životní prostředí a člověka samého je mnoho let nejen diskutován, ale též uskutečňován. V oblasti loveckého a sportovního střelectví se to týká olověných broků laborovaných jako hromadná střela do brokových nábojů, jejichž používání způsobuje koncentraci velkého množství olověného odpadu na dopadištích sportovních střelnic, zamořování především vodních ploch a také vědecky prokázaný smrtící vliv olova v zažívacím traktu vodních ptáků po požití vystřelených broků. Rok 2010 je na základě výše uvedeného posledním rokem, kdy se v ČR mohou k lovu vodní pernaté zvěře používat brokové náboje s olověnými broky.


ROZHOVORStřelba náboji s ocelovými broky: „Starší zbraně můžeme používat, ale budeme se muset znovu učit střílet …“ (str. 7-8)

Ing. David Vaca, Ph.D.

… v podstatě říká Ing. Zdeněk Štěpánek. Jako dodatek k jeho příspěvku na předchozích stránkách uveřejňujeme rozhovor, který jsme s ním připravili na základě četných podnětů našich čtenářů.


VĚDA A VÝZKUMZměny ve složení potravy lišky obecné v průběhu roku a v závislosti na měnící se nadmořské výšce (str. 9-11)

Ing. Martina Hartová, Ph.D. a doc. Ing. Jaroslav Červený, CSc.

Analýza složení potravy je jedním z hlavních úkolů při studiu ekologie savčích predátorů. Množství a dostupnost potravy ovlivňují velikost populací, sociální organizaci i mezidruhové vztahy. Většina výzkumů zaměřených na studium potravy lišky obecné se zabývala popisem jednotlivých složek potravy a jejich podílem na celkovém objemu přijaté potravy, ale málokterá studie byla věnována faktorům prostředí, které mohou mít vliv na složení potravy. Také proto jsme se zaměřili na proměnlivost složení potravy v průběhu roku a v souvislosti se změnou nadmořské výšky prostředí.


ZE ZAHRANIČÍ
Zvěř a trichinelóza v současné Evropě (str. 12-13)

Prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc.
Zvláště odborné úřady Evropské unie (EU) se v posledních 15 letech intenzivně zabývají shromažďováním údajů také o nemocech přenášených do lidské populace zvířaty či jejich produkty (tzv. zoonózy). Pozornost je v současnosti věnována 11 zoonotickým činitelům, mezi nimiž figurují i ti, jejichž existence je přímo spjata s populacemi volně žijících zvířat (např. echinokokóza, vzteklina, trichinelóza aj.). Podmínky pro existenci jednotlivých zoonóz včetně míry jejich dopadů na lidskou populaci jsou však proměnlivé, a to často v závislosti na populačním vývoji rozhodujících druhů zvířat včetně zvěře. Pochopitelný je proto důraz na kontinuitu a odbornost všech šetření zaměřených na přítomnost a význam zoonóz ve státech EU.


Z NAŠICH HONITEB
Severské husy na jižní Moravě (str. 14-15)

MVDr. Julius KlejdusNad naší krajinou každoročně protahují populace severských hus a přezimují u nás, přičemž se soustřeďují v rybničních oblastech především jižních Čech a jižní Moravy. Tisícová hejna přilétají ze severoevropských hnízdišť a naprostou většinu z nich tvoří populace husy polní a husy běločelé. Tyto husy k nám přitahují od konce září do konce října a většina hejn odlétá podle klimatických podmínek v druhé půli března. U nás nehnízdí. Většina údajů v tomto článku byla získána pozorováním a sledováním populací severských hus na jižní Moravě v několika posledních letech.


SOUTĚŽ
Rarita roku 2010 – VI. kolo a Velké finále (str. 16-18)

RedakceÚterý 5. října bylo posledním dnem, kdy jsme v redakci přijímali fotografie srnčích trofejí do závěrečného kola základní části soutěže Rarita roku 2010. Porota a čtenáři následně výběrem dvou z celkem 17 přihlášených trofejí uzavřeli soubor finalistek, které slavnostně představujeme společně s výsledky závěrečného kola. Ale popořadě …

REPORTÁŽ
Další kamzičí dobrodružství v Tyrolsku (str. 19-21)

Ing. David Vaca, Ph.D.
Rok se sešel s rokem, doba lovu kamzíků v Tyrolsku se rozběhla a nadešel čas k tomu, aby lovec vítězné trofeje v soutěži Rarita roku 2009 vyrazil na pozvání firmy Swarovski Optik do jedné z jejích režijních honiteb na lov kamzíka. Ten byl hlavní cenou v uplynulých třech ročnících populární soutěže a redakci bylo vždy umožněno pořídit exkluzivní reportáž o lovu. Nejinak tomu bylo i letos, kdy se do Rakouska vydal Kamil Mello z Prievidze.


PRAXE V HONITBĚ
Ochrana smrkových kultur před zimním okusem: postaru, levně a účinně (str. 22)

ZKZimní okus terminálních výhonů jehličnatých dřevin dělá vrásky lesníkům a samozřejmě i myslivcům, kteří jsou nuceni hradit škody způsobené zvěří. O tom, že jde o nemalé částky, není pochyb. Jednou z možností, jak předejít vzniku škod na lese, je mechanická ochrana ohrožených dřevin. V honitbě, kterou obhospodařuje naše Myslivecké sdružení Diana Ústí nad Labem, již několik let úspěšně používáme osvědčený způsob ochrany smrkových kultur před zimním okusem srnčí zvěří.


ZAJÍMAVOSTI
Lovecký oštěp a jeho využití (str. 23-25)

Ing. Ctirad Rakušan a Ing. Petr Ziegrosser
Hned v úvodu překvapení: chladná dřevcová zbraň, jíž se po generace říká lovecký oštěp, je podle své funkce kopí. Oštěp je zbraň vrhací a dodnes se tak ve sportovní terminologii označuje, zatímco kopí, z něhož se oštěp vyvinul, je zbraň bodná.


ZAJÍMAVOSTI
Účinky chladných zbraní na černou zvěř (str. 24-25)

MVDr. Jan Pecka


Efektivní a etické usmrcení poraněné zvěře zárazem, tedy přerušením míchy mezi prvním krčním obratlem a lebkou odpovídajícím nástrojem, je u větší zvěře (v našem případě u zvěře černé) velmi problematické. Jen stěží si lze představit, že je možné fixovat poraněné divoké prase tak, aby bylo možno bezpečně provést záraz uvedeným způsobem. Kromě dostřelné rány se jako další možnost nabízí usmrcení chladnou zbraní s dostatečnou délkou a vhodným tvarem čepele, kdy je rána vedena tak, aby zasáhla životně důležité orgány uložené v hrudním koši.


LEGISLATIVA
Je legální použít k usmrcení postřelené černé zvěře lovecký oštěp? (str. 26)O odpověď na otázku legálnosti použití loveckého oštěpu k usmrcení černé zvěře jsme požádali spolupracovníka naší redakce JUDr. Ing. Jiřího Staňka.


ANKETA
Využití loveckého oštěpu při lovu černé zvěře: ano, či ne? (str. 27-29)Při lovu černé zvěře se lovec může dostat do situace, kdy je použití palné zbraně problematické. Lovci či vůdci psů procházející při naháňce lečí jistě popíší bezpočet případů, kdy měli potíž poraněný kus z různých důvodů účinně dostřelit. V Německu zažívá z těchto důvodů renesanci lovecký oštěp. Podle informací tamních lovců, kteří ho používají, zajistí v případě odborného použití rychlé usmrcení postřeleného kusu. Na názor na využití loveckého oštěpu při lovu černé zvěře jsme se zeptali několika našich zkušených myslivců a kynologů.


LOVECKÝ PES
72. Memoriál Karla Podhájského (str. 30-31)

Jiří Procházka
Zpravidla první říjnový víkend je každoročně pořádán Memoriál Karla Podhajského (MKP) a nejinak tomu bylo i letos. Jde o vrcholné kynologické klání, které by mělo být obrazem práce jak českých, tak zahraničních kynologů. Pořadatelství v letošním roce připadlo Okresnímu mysliveckému spolku ČMMJ Břeclav. Odpovědnost za průběh memoriálu převzaly Lesy České republiky, s. p., Lesní závod Židlochovice. Zahájení a ukončení akce proběhlo na zámku v Židlochovicích.


LOVECKÝ PES
Memoriál Františka Vojtěcha (str. 31-32)

Antonín Žižka
Ve dnech 18. a 19 září t. r. proběhl na Liberecku již 63. ročník Memoriálu Františka Vojtěcha (MFV). V soutěži uspořádané severočeskou pobočkou Klubu chovatelů německého krátkosrstého ohaře se sídlem v Praze (KCHNKO) se o titul Všestranný vítěz KO ČR a čekatelství národního šampionátu práce CACT utkalo 18 německých krátkosrstých ohařů (KO).


LOVECKÝ PES
Memoriál Dr. Kuhna se konal na Mladoboleslavsku (str. 32)

Josef TinkaVe dnech 17. až 19. září t. r. se na Mladoboleslavsku uskutečnil již X. Memoriál MVDr. Josefa Kuhna. Jde o mezinárodní všestrannou soutěž hrubosrstých ohařů, pořádanou jednou za dva roky Klubem chovatelů českých fousků (KCHČF). Letos celou akci zajišťovala středočeská pobočka klubu ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem ČMMJ Mladá Boleslav. Jednotlivé disciplíny proběhly v honitbách mysliveckých sdružení Mezilesí Čachovice (vodní práce a práce na malém poli) a Květník Charvátce (práce na velkém poli) a v honitbě Vojenských lesů a statků ČR, s. p., divize Mimoň, Lesní správy Lipník (lesní práce).


LOVECKÝ PES
Celostátní soutěž barvářů o putovní cenu ČMMJ (str. 34)

Miroslav Gora
Českomoravský klub chovatelů barvářů pořádá jednou za dva roky Celostátní soutěž barvářů o putovní cenu ČMMJ. V současnosti je to u nás jediná soutěž barvářů, na níž se kromě titulu Vítěz ČR zadává čekatelství mezinárodního šampionátu práce CACIT. Letošního, již 18. ročníku se zúčastnilo šest barvářů od nás a po jednom barváři ze Slovenska a Polska. Soutěž proběhla ve dnech 18.–21. srpna v Brdech – ve Vojenském výcvikovém prostoru Jince, jehož území lesnicky a myslivecky obhospodařují Vojenské lesy a statky ČR, s. p., divize Hořovice.


LOVECKÝ PES
Memoriál Fridricha Konráda (str. 35)

Miroslav Gora
O tři týdny později (8.–12. září) se na Slovensku konal Memoriál Fridricha Konráda. 13. ročník této soutěže byl situován do rázovité obce Novoť v Oravských Beskydech na samé hranici s Polskem. Uspořádat memoriál v tomto kraji hrdých, přátelských a pohostinných „goralů“, obdařeném tolika přírodními krásami, byl jistě výborný nápad. Podle mého názoru předčil svojí organizací a srdečnosti i zdánlivě nedostižitelný minulý ročník, který proběhl na Bobotech v obci Těrchová.


SPORTOVNÍ STŘELBA
Akademické mistrovství světa ve sportovní střelbě (str. 36-37)

Petr ZvolánekV polské Wroc³awi se ve dnech 15.–19. září t. r. konalo 3. Akademické mistrovství světa ve sportovní střelbě (AMS). Celkem 350 střelců z 28 států celého světa přijelo změřit své síly v 16 střeleckých disciplínách. Českou výpravu tvořilo 21 střelců, z toho šest brokařů. Ve skeetu nás reprezentovali Jakub Zapletal, Tomáš Nýdrle a Jakub Tomeček, v trapu Radim Sedláček, Martin Dvořák a Jan Ženčuch.


SPORTOVNÍ STŘELBA
Mistrovství světa v univerzálním trapu (str. 37-38)

Karel Pučálka
Ve dnech 23.–25 července t. r. proběhlo Mistrovství světa (MS) v univerzálním trapu (UT). Již potřetí během posledních sedmi let se vrcholný podnik v této disciplíně konal v Itálii, a to na střelnici Valle Aniene poblíž Říma. V minulosti neměla tato střelnice kvůli špatné organizaci dobrou pověst, ale změnou majitele klubu a příchodem rodiny Tonniniových se vše změnilo k lepšímu.


KOMERČNÍ PREZENTACE
Jak jsem kupoval svojí první samonabíjecí kulovnici (str. 41-43)

Ing. Arnošt Smrčko


Generačně mladším to bude připadat patrně neuvěřitelné, ale já si před necelým měsícem skutečně koupil svojí první samonabíjecí kulovnici. Než prozradím jakou, popíši, co tomu předcházelo, a věřím, že pokud jste ve stejné situaci, jako jsem byl já, a stojíte před celkem závažným rozhodnutím, budou pro vás mé informace cenným materiálem.


REPORTÁŽ
Svatohubertská slavnost v Kuksu se opět vydařila (str. 46)

Redakce
Největší akce Řádu sv. Huberta se letos dočkala již 17. ročníku. Termín konání byl jako obvykle stanoven na první říjnovou sobotu. Hospitál v Kuksu tak po roce opět přivítal za nádherného podzimního počasí davy příznivců myslivosti.


LOVECKÉ ALBUM
Jelení říje 2010: kapitální & raritní trofeje (str. 47-49)

RedakceV loňském roce sklidilo příznivou čtenářskou odezvu obrazové ohlédnutí za jelení říjí (Svět myslivosti č. 11/2009). Proto jsme se i letos pokusili ve spolupráci s uživateli honiteb u nás a na Slovensku a lovci jelenů shromáždit podobný materiál z říje. Partneri

Kto je online?

Práve tu je 173 návštevníkov a žiadni členovia on-line