Vyšlo decembrové číslo
 

ÚVODNÍK (str. 1)

Prof. RNDr. Petr Koubek, CSc.Vážení čtenáři


plískanice, vlezlá zima, krátký den, depresivní nálada, blížící se konec roku a s tím spojené problémy v práci kombinované s hektickou předvánoční atmosférou – to jsou pro většinu „normálních“ lidí hlavní atributy těchto dnů. Ne tak pro myslivce! Pro nás je závěr kalendářního roku vrcholem lovecké sezóny na drobnou i spárkatou zvěř. Množství loveckých zážitků, kontakt s kamarády a pravidelný pobyt v přírodě snadno převýší všechny deprese a frustrace z blížícího se konce roku i nálady zimního počasí. Ve většině z nás vyvolává toto období také snahy o bilancování končícího roku. Bohatost výřadů i kvalita trofejí nám leccos napoví o naší péči o zvěř a honitbu. Častěji než kdy jindy jsme konfrontováni drobnohledem nemyslivecké veřejnosti, která, jak dobře víme, o nás nemá valné mínění.

Díky pravidelným kontrolám účastníků společných lovů se daří alespoň jeden z mýtů o opilých myslivcích úspěšně a opakovaně vyvracet. To je jistě potěšující, ale neznamená to, že bychom měli být spokojeni. Je řada problémů, které je třeba řešit a které českou myslivost v posledních dvou desetiletích pronásledují. Jen namátkou lze vzpomenout pytláctví spárkaté zvěře, velkých šelem a jiných chráněných živočichů či používání toxických látek k usmrcování živočichů – to vše jsou mediálně velmi atraktivní a vyhledávaná témata, která vždy dostanou prostor k prezentaci. Místo k prezentaci bohužel dostávají – a téměř to vypadá, že jsou vyhledávány – také nepřipravené, odborně plytké a často alibismem zavánějící reakce různých mysliveckých funkcionářů. Vážným problémem je také naše komunikace s oponenty, resp. s lidmi nebo jejich skupinami nesdílejícími stejné názory jako my. Na základě vlastních zkušeností si dovedu představit, jak nesmírně obtížná, ne-li nemožná, mohou být budoucí jednání s vlastníky půdy a lesů s různými nevládními organizacemi, ale také s odbornými skupinami např. o minimální výměře honitby, o době lovu některých druhů zvěře, o zařazení některých druhů savců a ptáků mezi zvěř, o vymáhání škod na lesních a polních kulturách a v řadě jiných otázek. Arogance a neochota k diskusi, s jakou dosud k řešení těchto problémů přistupujeme, je dlouhodobě neudržitelná a myslivosti škodí. Nemůžeme se donekonečna spoléhat na to, že se nám podaří vše nějak „prolobbovat“. Bez trpělivého jednání lze jen stěží dosáhnout přijatelného kompromisu. O tom, že budeme muset ústy představitelů české myslivosti dříve nebo později o těchto věcech jednat, určitě nikdo z nás nepochybuje. A to je právě ten zásadní problém. V sobotu 20. listopadu proběhl volební sjezd Českomoravské myslivecké jednoty. I v časopisu Myslivost a na jeho internetových stránkách se v průběhu roku objevila řada kritických připomínek i námětů členů ČMMJ k řešení nastalých problémů. Dalo by se tedy očekávat, že organizace bude reagovat a vybere do čelných funkcí ty, kteří budou schopni a také ochotni problémy řešit, to znamená, že dojde k významné obměně funkcionářů v Myslivecké i Dozorčí radě ČMMJ. Nestalo se, většina funkcionářů zůstala, obměna je jen minimální a má spíše kosmetický charakter. To znamená jen jediné – žádná změna stylu práce, žádná změna jednání, žádná pozitivní zpráva pro českou myslivost. ČMMJ promeškala další (kolikátou již?) příležitost k transformaci na moderní mysliveckou organizaci ctící tradice, ale respektující změny společenského systému, nevnucující nikomu své názory a přesvědčení, ochotnou k diskusi i hledání kompromisu. Vzhledem k tomu, že ČMMJ je největší mysliveckou organizací u nás – a popravdě také jedinou, která by měla být schopna hájit zájmy většiny českých myslivců, je tento stav znepokojivý.

MYSLIVECKÁ POLITIKA
Výsledky voleb v ČMMJ: staronové vedení, předsedou opět Ing. Jaroslav Palas (str. 4-6)

Ing. David Vaca, Ph.D.
V sobotu 20. listopadu t. r. proběhl v Národním domě v Praze na Vinohradech IV. sjezd Českomoravské myslivecké jednoty. Hlavním bodem programu byly volby nové Myslivecké rady (MR), která povede naši největší mysliveckou organizaci v příštích pěti letech, a též Dozorčí rady (DR).


DISKUSE
Je pro naši myslivost důležité, jak dopadly volby v ČMMJ? (str. 7)

Ing. David Vaca, Ph.D.
Když jsem si před pěti lety dovolil otevřeně diskutovat o volbách do vrcholných orgánů naší největší myslivecké organizace a o jejím dalším směřování (Svět myslivosti č. 11/2005), tehdejšího jednatele ČMMJ Vladimíra Broukala to natolik rozlítilo, že mi zakázal vstup na volební sjezd, stěžoval si na mne u majitele nakladatelství, hrozil soudy a v časopisu Myslivost zveřejnil pomlouvačný článek, na který mi nebylo umožněno reagovat. Tyto způsoby jednání jsou snad již minulostí. Některé vnitřní problémy se ČMMJ podařilo v uplynulých pěti letech vyřešit, jiné však přetrvávají, ale nemluví se o nich.


VĚDA A VÝZKUM
Mezinárodní sympózium o tetřevovitých (str. 8-9)

Mgr. Zdeňka Chmelová
V obci Mauth na německé straně Šumavy se v polovině října t. r. konalo sympózium o tetřevovitých, jehož cílem bylo upozornit na aktuální situaci těchto ohrožených ptáků. Při této příležitosti se sešli odborníci ze tří států – ČR, Rakouska a Německa, představili výsledky své dosavadní práce, vyměnili si zkušenosti a diskutovali o dalších projektech záchrany tetřevovitých na Šumavě a v Bavorském lese. Role pořadatele se v rámci přeshraničního projektu „Síť biodiverzita/lov“ zhostil Bavorský zemský myslivecký svaz (BZMS).


SOKOLNICTVÍ
Sokolnictví patří na seznam nehmotného dědictví UNESCO! (str. 10-13)

Ing. David Vaca, Ph.D.
,16. listopad 2010 se zapíše jako významný den sokolnictví: mezinárodní výbor Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) rozhodl na svém zasedání v keňském Nairobi zařadit sokolnictví na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Návrh na zápis podalo 11 států včetně ČR. Na seznam nehmotného světového kulturního dědictví jsou zařazovány tradice, jimž hrozí úpadek či zánik a které skupina obyvatel pokládá za součást svého kulturního dědictví. Kandidující státy se musí zavázat, že toto dědictví budou zhodnocovat a podporovat jeho přenášení z generace na generaci. O tom, co této události předcházelo a jaký význam pro sokolnictví bude mít, jsme hovořili s Mgr. Marcelou Medkovou z Klubu sokolníků Českomoravské myslivecké jednoty.


SOKOLNICTVÍ
Sokolníci z celého světa se sešli na Slovensku (str. 14-15)

Tomáš Krivjanský a Ing. Alojz Kaššák
Slovenský klub sokolníků při Slovenském mysliveckém svazu hostil ve dnech 15.–24. října t. r. sokolníky z 20 států celého světa. Letošní ročník Slovenského setkání sokolníků (s pořadovým číslem 39), byl významný tím, že se v jeho průběhu historicky poprvé na Slovensku uskutečnila konference I.A.F. (International Association for Falconry and Conservation of Birds of Prey – Mezinárodní asociace pro sokolnictví a ochranu dravců).


DISKUSE
Reakce na články o používání loveckého oštěpu na černou zvěř a související anketu (Svět myslivosti č. 11/2010) (str. 16)

Ing. Petr Ziegrosser
Před časem jsem „pověsil“ na internetové stránky www.lovuzdar.sk jako téma do diskuse „používání loveckého oštěpu a tesáku při lovu se psy“. Nějaké reakce přišly, ale bylo jich podstatně méně, než jsem předpokládal. Je to jednoznačně „horké“ téma, o němž se nechce diskutovat, a to ani anonymně. O to více mne překvapily názory odborníků a anketa ve Světě myslivosti č. 11/2010. Jasná a odborná stanoviska lidí z praxe.


SOUTĚŽ
Rarita roku 2010 – vyhlášení výsledků (str. 17-19)

Redakce
Rok se sešel s rokem a je čas vyhlásit vítěznou trofej dalšího ročníku populární soutěže Rarita roku. Šesti základními koly letos prošlo celkem 114 trofejí, z nichž 11 postoupilo do Velkého finále. Před porotou stál nelehký úkol – vybrat nejzajímavější trofej IV. ročníku klání abnormálních srnčích trofejí, které pořádá redakce Světa myslivosti. Svou raritní trofej roku vybírali i čtenáři.


PRAXE V HONITBĚ
Přikrmujete v zimě ptáky? (str. 20-22)

Ing. Libor Dostál
Naši krajinu opanovala zima. Mrazivá příroda svým obyvatelům v tuto dobu neposkytuje mnoho přirozené potravy. Většina běžných ptačích druhů, s nimiž jsme se v honitbě setkávali v průběhu léta, dávno odlétla za teplem. Mnozí, např. čápi, kukačky, vlaštovky, rákosníci, ťuhýci či některé pěnice až do jižní Afriky. Vzácný obyvatel rozsáhlejších horských bučin lejsek malý dokonce až do daleké Indie.


ZE ZAHRANIČÍ
Znovu za jeleny do Rumunska (str. 23-25)

Ing. Petr Ziegrosser
Kdo jednou zkusil lov v Rumunských Karpatech, musí se tam znovu a znovu vracet. Znám několik takových „bláznů“, ale nikdy jsem netušil, že mne to také potká. O první cestě za jeleny do Rumunska – na jelení říji v r. 2009 – jsem psal ve Světě myslivosti č. 1/2010. Tato výprava skončila po lovecké stránce neúspěšně, což nás však neodradilo. Letos jsme naplánovali lovecký pobyt v jiné oblasti, a především na více dní.


LOVECKÝ PES
Angličtí ohaři z ČR triumfovali na mistrovství světa (str. 26-27)

Roman Sedláček
Mezi naše nejúspěšnější chovatele a cvičitele anglických setrů patří již léta Vladimíra Dvořáková z Cholupic u Prahy. Nejednoho psa dovedla k titulům národního i mezinárodního šampiona práce i exteriéru, šestkrát stála na stupních vítězů Mistrovství světa v lovu s ohaři, vyhrála Evropský šampionát anglických setrů v lovu. „Angličané“ z její chovné stanice Vis Tranquilla se objevují na soutěžích po celé Evropě a zdaleka ne jen v českých barvách. Nedávno získala Fee Vis Tranquilla pro Chorvatsko vítězství na podzimním evropském šampionátu anglických setrů. Největšího úspěchu nejen pro sebe, ale i pro Českou republiku, dosáhla Vladimíra Dvořáková na letošním Mistrovství světa v lovu s ohaři, které se uskutečnilo ve dnech 15.–17. října na Slovensku.

LOVECKÁ VÝBAVA
Lovecké střely pro 21. století (str. 33-35)

Ing. Václav Malimánek
Pokud očekáváte, že v tomto článku najdete odpověď na to, která střela bude pro vaši zbraň nejvhodnější, budete pravděpodobně zklamáni. Informace v něm obsažené vám mají vysvětlit, proč se začaly používat bezolovnaté netoxické kulové střely, jaká je jejich současná nabídka a také jakou mají perspektivu.


KOMERČNÍ PREZENTACE
Merkel RX.Helix – novinka mezi kulovnicemi s přímotažným závěrem (str. 36-37)

Ing. David Vaca, Ph.D.
Renomovaná německá firma Merkel představila letos v březnu na veletrhu IWA v Norimberku svou novou opakovací kulovnici s přímotažným závěrem, která byla pojmenována RX.Helix (R – Repetier /opakovací kulovnice/, X – římská číslovka 10 /koncové dvojčíslí roku vzniku/, Helix – latinsky šroubovice /odkaz na přítažný závěr s rotací závorníku/). Kulovnice prezentovaná jako lovecká zbraň pro 21. století byla k vidění letos na výstavě Natura viva v Lysé nad Labem na stánku firmy ARMS-CZ. Naše redakce získala příležitost detailně si ji prohlédnout přímo v sídle firmy Merkel v Suhlu.


ZAJÍMAVOSTI
Na návštěvě v muzeu zbraní v Suhlu (str. 38-39)

Ing. David Vaca, Ph.D.
Pracovní cestu do firmy Merkel v Suhlu na prezentaci kulovnice RX.Helix, o níž píšeme na str. 36–37, jsme využili k návštěvě známého muzea zbraní, sídlícího v centru města. V muzeu návštěvníka čekají zajímavé expozice seznamující s historií výroby zbraní, která má v Suhlu tradici dlouhou již téměř 600 let. V prosklených vitrínách si lze prohlédnout přes 460 zbraní …


KOMERČNÍ PREZENTACE
Pozorovací dalekohledy Nikon (str. 41)

Dr. Ing. Jiří Hanák     
Představovat čtenářům značku Nikon je vcelku zbytečné, neboť jde o nejznámějšího výrobce optických přístrojů, především fotoaparátů. Vzhledem k tomu, že na našem trhu získává stále významnější pozici lovecká optika Nikon, je užitečné představit si některé z výrobků. V minulosti jsme se seznámili se zaměřovacími dalekohledy Nikon, nyní je řada na dalekohledech pozorovacích.


Z NAŠICH HONITEB
Řád sv. Huberta uspořádal na podzim semináře o spárkaté a drobné zvěři (str. 45)

Jiří Junek
Řád sv. Huberta připravil na podzim především pro své členy a kolegy z Polska dva odborné semináře zaměřené na problematiku chovu a lovu naší zvěře. Akce proběhly za přispění evropského fondu Euroregion Glacensis.

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 282 návštevníkov a žiadni členovia on-line