Vyšlo júlové číslo
 


ÚVODNÍK (str. 1)

Ing. David Vaca, Ph.D.

Vážení čtenáři,

květnové dění na naší – většinou velmi poklidné – myslivecko-politické scéně, jemuž je věnována pozornost o několik stránek dále, možná vyvolá u těch, kteří na současný stav ještě zcela nerezignovali, nejeden otazník. 
Pozoruhodnou událostí je především vznik Mysliveckého fóra při Ministerstvu zemědělství ČR, který společně a dobrovolně iniciovala Agrární komora ČR a dvě naše myslivecké organizace – Českomoravská myslivecká jednota a Řád sv. Huberta. Čtenář se musí přinejmenším pozastavit nad některými body deklarace o založení Mysliveckého fóra. Co např. znamená, že „vstup na fórum je volný, …, podmíněný dostatečnou odbornou orientací v projednávání diskutované problematiky“? Kdo a podle čeho bude posuzovat zmíněnou dostatečnou odbornou orientaci? O něco dále čteme: „Tvůrčí demokratickou diskusi moderuje a směruje MZe ČR …“ Proč? Zmíněné organizace se nedokáží samy sejít a moderovat si demokratickou diskusi? Nebo: „Řízení diskuse státní správou myslivosti zabrání prosazování neoprávněných partikulárních či klientelistických zájmů v práci fóra …“ Bez urážky, ale jediné, čemu takto řízená diskuse spolehlivě zabrání, je, že se nebude diskutovat o některých nepohodlných věcech.

O něco méně pozoruhodný, zlí jazykové by možná použili slovo očekávaný, je vývoj v Myslivecké unii. Kdo zná scénáře, podle nichž v minulosti vznikaly a zanikaly různé iniciativy a projekty kolem Asociace profesionálních myslivců ČR, resp. Ing. Libora Řeháka, Ph.D., asi nebude z vývoje uvnitř Myslivecké unie příliš překvapen. Bohužel se zdá, že podobný osud čeká i tuto platformu, byť jsme ujišťováni, že se nic neděje.
Celá situace s Mysliveckým fórem při MZe a Mysliveckou unií působí navenek poněkud komicky. Budí to dojem, jako by se dva kamarádi z jedné party již nechtěli bavit s jejím dalším členem, který se jim snaží šéfovat, a tak si s jiným kamarádem, jenž se jim dosud poškleboval, založili novou partu, přičemž uctivě požádali velkého kluka, s nímž se chtějí hodně kamarádit, aby jim šéfoval. Jaký výsledek lze očekávat?
Dění v naší myslivecké politice nápadně připomíná to, o čem každý den čteme v novinách či na internetu, slýcháme v rádiu nebo vídáme na televizní obrazovce: reálnou politiku. Téměř denně jsme svědky nejrůznějších půtek politických oponentů ohánějících se vznešenými hesly o boji za blaho společnosti. Abychom našim mysliveckým politikům nekřivdili, je třeba přiznat, že nás naštěstí přece jen trochu „šetří“, takže nemusíme sledovat nechutné kauzy nejrůznějších odposlechů, sledování atd. Výsledný efekt jejich činnosti však vyvolává to, co u normálních občanů politika: nezájem a znechucení. Existuje vůbec něco, co by vrcholné představitele všech našich mysliveckých organizací přimělo usednout k jednomu stolu, smysluplně a férově jednat o skutečných problémech naší myslivosti a dokázat přijímat účinné kompromisy?


MYSLIVECKÁ POLITIKA
Certifikace honiteb – bude o ni u nás zájem? (str. 4-6)

Ing. David Vaca, Ph.D.
Čelit tlaku odpůrců lovu je stále obtížnější, což pociťují především lovci ze států západní Evropy. Právě tam vznikl projekt Wildlife Estates (WE), jehož zakladatelé si vytkli za cíl zvýšit prestiž mysliveckého hospodaření v očích nemyslivecké veřejnosti prezentací objektivních informací o myslivosti coby řádném a smysluplném udržitelném hospodaření s volně žijícími živočichy, realizovaném s ohledem na legislativu, ochranu přírody a zachování druhové pestrosti. Dne 3. června se v oboře Kněžičky u Chlumce nad Cidlinou konal seminář „Natura 2000 v ČR“, jehož část byla věnována představení projektu WE. Organizačním garantem semináře bylo Evropské sdružení vlastníků půdy (European Landowners’ Organization – ELO), sídlící v Bruselu.


MYSLIVECKÁ POLITIKA
Jde nám o zvýšení prestiže mysliveckého hospodaření (str. 6-7)

Ing. David Vaca, Ph.D.


Na semináři v Kněžičkách zazněly především základní informace o projektu Wildlife Estates (WE). Využili jsme příležitost a Mgr. Barboře Bučkové z kanceláře European Landowners´ Organization (ELO) položili několik doplňujících otázek.


MYSLIVECKÁ POLITIKA
V české myslivecké politice bylo v květnu živo (str. 8-9)

Redakce


V měsíci květnu bylo možné zaznamenat čilý ruch na naší myslivecko-politické scéně. Při Ministerstvu zemědělství (MZe) vznikla nová diskusní platforma „Myslivecké fórum při MZe“, kterou spoluzaložila Agrární komora ČR (AK ČR), Českomoravská myslivecká jednota (ČMMJ) a Řád sv. Huberta (ŘSH). Poslední ze jmenovaných organizací v polovině května opustila Unii subjektů zainteresovaných v myslivosti ČR (Myslivecká unie).


PRAXE V HONITBĚ
Konference „Zvyšování přírodní hodnoty polních honiteb“ (str. 10-11)

Ing. Jarmila MatouškováVe dnech 27.–28. května t. r. se na čejkovickém zámku na Hodonínsku konala pod záštitou Ústavu ochrany lesů a myslivosti a Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU v Brně) konference „Zvyšování přírodní hodnoty polních honiteb“. Akce byla připravena ve spolupráci s Ústředním pozemkovým úřadem Ministerstva zemědělství, Komoditní radou Asociace soukromého zemědělství ČR pro myslivost, Ekologickou komisí ČMMJ a redakcí časopisu Myslivost.


PRAXE V HONITBĚ
Seminář „Mufloní zvěř 2011“ (str. 12-13)

Prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc.
V krátkém časovém odstupu od konání semináře o srnčí zvěři (Svět myslivosti č. 6/2011) zorganizovala firma VVS Verměřovice další seminář pro zájemce o chov spárkaté zvěře, tentokrát mufloní. Spoluorganizátorem byla obora Černý kopec Nýznerov (Karel Zatloukal), seminář podpořila redakce časopisu Myslivost a Ekologická komise ČMMJ. Akce se uskutečnila 1. června v lovecké chatě v Horce nad Moravou u Olomouce, registrováno bylo 70 účastníků včetně zahraničních (po třech z Polska a Slovenska).


ZE ZAHRANIČÍ
Nejistá budoucnost siky japonského v Polsku (str. 13)

MiG
Od r. 2009 v Polsku platí novela zákona o ochraně přírody. Některá ustanovení této právní normy mají přímou souvislost s myslivostí, zvláště ta, která zakazují zavádění nepůvodních druhů živočichů do volné přírody, neboť jejich rozšiřování může vážně ohrožovat druhy původní. Mezi druhy zvěře představující takovou hrozbu patří sika japonský, psík mývalovitý a norek americký.


PRAXE V HONITBĚ
Předkládání dolních čelistí ulovené holé spárkaté zvěře jako hmatatelný důkaz vývoje populace srnčí zvěře v okrese Žďár nad Sázavou v letech 2003–2010 (str. 14-15)

Ladislav Holeš
Ve svých článcích, které vyšly ve Světě myslivosti č. 4 a 6/2011, jsem zmínil důležitost předkládání dolních čelistí ulovené holé spárkaté zvěře jako důkazu skutečného plnění plánu lovu, vývoje populace daného druhu zvěře a též posuzování správnosti odstřelu. Výsledky tohoto posuzování bych rád představil na příkladu nejrozšířenějšího druhu spárkaté zvěře v okrese Žďár nad Sázavou, a to na zvěři srnčí. Týkají se období let 2003–2010.


ZE ZAHRANIČÍ
Společný lov na černou zvěř v kukuřici (str. 16-17)

Ing. Petr Ziegrosser
Zemědělství se v Německu – stejně jako u nás – za posledních 20 let zcela změnilo. Pokud se černé zvěře týče, tak v její prospěch, a to poměrně zásadně. Narůstající plochy řepky a kukuřice jí poskytují dostatek potravy, ale hlavně klid a bezpečí. Zemědělci však požadují po myslivcích stále důrazněji hradit vzniklé škody, takže nájemci honiteb a členové mysliveckých spolků musí stále častěji sahat do vlastní kapsy. Někde se vymlouvají, že ve velkých kukuřičných lánech se černá loví jen velmi obtížně nebo se nedá lovit vůbec, jinde se pokoušejí alespoň něco dělat. Jsou však i spolky, kde se ví, jak na to.
ANKETA
Naháňky na černou zvěř v kukuřici? (str. 18-21)

Redakce
Situace se stavy černé zvěře, resp. se škodami, které tento druh působí v zemědělství, je v některých oblastech střední Evropy natolik vážná, že se přistupuje k „nouzovým“ opatřením, která ještě donedávna nebyla využívána. Vedle používání zdrojů světla k umožnění lovu v noci je to v některých oblastech pořádání společných lovů na černou zvěř v porostech kukuřice, tedy na plochách představujících pro divočáky ideální místo k životu (kvalitní potrava, kryt a klid), ale pro lovce velmi obtížné podmínky k lovu. O tom, že společný lov má svá pozitiva, ale i negativa, není nutné hovořit. Na názor na pořádání společných lovů v kukuřičných polích a související aspekty jsme se zeptali respondentů z různých koutů republiky.SOUTĚŽ
Rarita roku 2011 – II. kolo (str. 22-23)

Redakce

Letošní ročník soutěže Rarita roku se pomalu rozbíhá, v polovině června hodnotila porota a čtenáři trofeje II. soutěžního kola. Přihlášeno do něho bylo celkem 16 trofejí z honiteb v různých koutech ČR a též jedna trofej ze Slovenska.  


Z NAŠICH HONITEB
Jaké jsou počty naší pernaté zvěře? (VI.) – dravci – krahujcovití (str. 24-29)

Prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.
V seriálu o naší pernaté zvěři a její početnosti jsme dosud představili nejznámější zástupce vodní pernaté zvěře (Svět myslivosti 2, 3, 4/2011) a hrabavé ptáky (5, 6/2011). V tomto a příštím pokračování se budeme věnovat dravcům. Prvními budou krahujcovití.


PUŠKY A PUŠKAŘI
Staré lovecké zbraně ze zámku Konopiště (VI.) – vzduchové zbraně (str. 30-31)

PhDr. Vladimír DolínekVzduchové zbraně jsou vzhledem téměř shodné s palnými zbraněmi, ale střelu v nich neuvádí do pohybu energie vzniklá hořením střelného prachu, nýbrž tlak vzduchu. Zařazení kapitoly o vzduchových zbraních do seriálu o starých loveckých zbraních možná někoho překvapí, ale tyto zbraně se v minulosti používaly i k lovu.


ROZHOVOR
Král ligových střelců tráví volný čas v lese (str. 32-34)

Ing. David Vaca, Ph.D.
Fotbaloví fanoušci sledovali v závěru nedávno skončeného ročníku Gambrinus ligy souboj o krále střelců, který sváděli jablonecký David Lafata se sparťanem Tomášem Pekhartem. Úspěšnější byl prvně jmenovaný, který si vítězství pojistil v posledním kole dvěma brankami do sítě Zbrojovky Brno a svůj gólový účet zakončil úctyhodnými 19 zásahy. David Lafata se v rozhovorech pro sportovní média netají svým největším koníčkem – myslivostí. Za elitním ligovým střelcem a členem národního mužstva jsme se začátkem června vydali k němu domů do Dubného u Českých Budějovic. Po návratu z turnaje v Japonsku, na němž nastoupil za „nároďák“, tam trávil s rodinou krátkou dovolenou.
DISKUSE
Chrup psa a co s ním souvisí (str. 36-38)

MVDr. Josef Nosek
Chovatelé psů se dlouhodobě zabývají otázkou, které znaky a vlastnosti jsou pro chov zásadní a jejich výskyt je třeba v populaci sledovat a upevňovat, a které jsou naopak málo důležité či zcela bezvýznamné. Často bývají předmětem diskuse zuby, jejich počet a postavení v čelistech. Důvod je pochopitelný a správný: je jím snaha dosáhnout ideálu. Existuje-li ideál, musí však existovat i možnost kompromisu. Současně je třeba si přiznat, že stanovení nároků na chrup psa je obvykle dílem jednotlivců nebo malých skupin lidí a nároky nemusí být vždy zcela objektivně podložené a zdůvodněné.


LOVECKÝ PES
Setkání zástupců psovodů skupin honičů (str. 39)

Ing. Petr Ziegrosser
V  útulném a stylovém prostředí myslivecké hospody v Bošicích na Kolínsku se ve dnech 17.–19. června t. r. konalo setkání zástupců skupin honičů z celé ČR. Jako hosté se akce zúčastnili také vůdci psů z mysliveckých sdružení (MS) z okolí Bošic a členové místního MS. Účastníky setkání přivítal předseda MS Plaňany Josef Batelka, seznámil je s činností „svého“ MS a všem popřál příjemný pobyt a úspěšné jednání.


SPORTOVNÍ STŘELBA
Trap je královská disciplína (str. 40-41)

Ing. Dalibor PačesV červnovém Světě myslivosti jsme přinesli rozhovor se sportovním střelcem Jiřím Liptákem, kterému se v srpnu loňského roku na mistrovství světa v Mnichově podařilo získat první kvalifikační místo na Olympijské hry v Londýně v r. 2012. Další kvalifikační místo vybojoval letos na dubnovém Světovém poháru v čínském Pekingu Jiří Gach. Dlouholetého a zkušeného reprezentanta v disciplíně trap, žijícího v Otrokovicích na Zlínsku, jsme rovněž požádali o krátký rozhovor.


REPORTÁŽ
Na výstavě „Poľovníctvo a príroda 2011“ v Bratislavě (str. 44-47)

Ing. David Vaca, Ph.D.
Bratislavské výstaviště Incheba Expo hostilo ve dnech 15.–19. června t. r. celostátní výstavu s mezinárodní účastí „Poľovníctvo a príroda 2011“. Její návštěvníci měli příležitost vidět výběr nejlepších trofejí ze slovenských honiteb z let 2005–2011. Kromě toho je čekaly ještě další zajímavosti, pestrý doprovodný program a v neposlední řadě bohatá nabídka zboží na stáncích komerčních vystavovatelů.Partneri

Kto je online?

Práve tu je 289 návštevníkov a žiadni členovia on-line