Vyšlo augustové číslo
 


ÚVODNÍK (str. 1)

Doc. RNDr. Jakub Hruška, CSc.

Vážení čtenáři,

úvodník v tomto čísle našeho časopisu bych rád začal malou hádankou: čím je pro myslivost významný 25. červenec, který nedávno minul? Napovím, že nejde o den, kdy se narodil či zemřel některý z významných mysliveckých odborníků, ani o zahájení doby lovu některého z druhů lovné zvěře. Dobrá, prozradím odpověď: jde o termín, do něhož je třeba odevzdat plány lovu drobné zvěře. Tak praví vyhláška o mysliveckém plánování č. 553/2004 Sb. Tyto plány je nutné připravit na základě sčítání, přičemž každý, kdo se zabývá biologií drobné zvěře i na zcela amatérské úrovni (jako autor těchto řádků), ví, že plánovat počty nenarozené a „neviditelné“ zvěře je absurdní. Sčítat zvěř v lánech kukuřice, řepky, obilí, řepy a slunečnice? Před sklizní, před suchým, či naopak deštivým vrcholem léta? Před podmítkami, které v mžiku promění strniště v hladovou poušť? Těžko se lze více vysmát znalostem biologie. Například Oldřich Kučera ve své knize Umělý chov zajíce na str. 140 uvádí: „Z uvedeného dále vyplývá důležitost co možná nejodpovědněji provedeného sčítání zvěře k 31. 8., popř. k 15. 10.“ O 25. červenci se nezmiňuje.

Odbornou literaturou či selským rozumem se však tvůrci vyhlášky zřejmě příliš nezabývali. Přesto se mi ani po mnoha letech „aplikace“ tohoto nesmyslu nepodařilo dopátrat jediného dobrého důvodu, proč by se měl lov zajíce a bažanta plánovat v době, kdy ještě nejméně třetina mladých zajíců není na světě a všechna kritická místa přežívání mláďat jsou ještě před nimi. Pravda, jistou odpověď mi poskytl jeden z vrcholných představitelů ČMMJ, který argumentoval tím, že v červenci je třeba „naplánovat lov holubů a kachen, a aby nemuseli myslivečtí hospodáři chodit s výkazy dvakrát a nebyli příliš zatěžováni administrativou, dělá se to najednou“. Tak tedy nejsou zatěžováni administrativou, zato jsme ale všichni zatíženi neuvěřitelným odborným diletantismem. V tomto duchu se nesla i odpověď onoho funkcionáře: „Ale vždyť si to přece mohou (myslivečtí hospodáři) do honů změnit.“ Je mi trapné pokládat následující otázku, ale musím to udělat: Proč by to dělali? Je-li jim přikázán nesmysl, jistě si o tom myslí své, ale nebudou se obtěžovat o nějaké změny žádat. Dobře vědí, že chce-li po nich někdo sčítat nenarozenou zvěř uprostřed lánů kukuřice, pak ho asi jejich reálné odhady úlovku drobné zvěře vůbec nezajímají. Jinak si totiž onen 25. červenec neumím vysvětlit. Myslivečtí hospodáři i pracovníci státní správy si na dotaz, co si myslí o termínu 25. července, buď poklepou na čelo, nebo se shovívavě pousmějí: „To si někdo na ministerstvu vymyslel, ale nám to nevadí, my si to stejně uděláme, jak potřebujeme. Když uvidíme, že je zvěře málo, lovit nebudeme, a pokud jí bude dost, tak holt do výkazu všechno nenapíšeme.“ Ano, tak to lze jistě udělat. Ale vznáší se tu, alespoň pro autora těchto řádků, důležitá otázka: Má to celé vůbec nějaký smysl? Proč si lžeme do kapsy a tváříme se, že v červenci je možné sčítat drobnou zvěř? To se opravdu nenajde jediný z kompetentních úředníků, který by tento nesmysl uvedl na správnou míru? Zatím se od roku 2004 nenašel, asi má nějakou důležitější práci. Každý červenec to tak vrtá hlavou zřejmě jen mně a několika dalším kverulantům. Nerad si zvykám na diletantství.
Přeji pěkný zbytek léta.

ROZHOVOR
Na kachny možná nebude čím střílet … (str. 4-7)

Ing. David Vaca, Ph.D.Ačkoliv zanedlouho začne doba lovu vodní pernaté zvěře, kterou letos doprovází zcela zásadní změna – zákonem uložená povinnost používat k lovu místo olověných bezolovnaté broky, naše myslivce jako by to nezajímalo. O zájmu či spíše dosavadním nezájmu našich myslivců o náboje s ocelovými broky, které jsou z bezolovnatých broků nejpoužívanější, jsme hovořili v květnu na výstavě Natura viva v Lysé nad Labem a opět začátkem července s Tomášem Snížkem, ředitelem firmy ARMS-CZ, největšího tuzemského prodejce lovecké výzbroje a výstroje. Situace se za uvedenou dobu vůbec nezměnila …


Z NAŠICH HONITEB
Jaké jsou počty naší pernaté zvěře? (VII.) (str. 11-13)
Dravci – sokolovití

Prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.

Seriál o naší pernaté zvěři a její početnosti, který se na stránkách Světa myslivosti objevuje od letošního února, si našel své příznivce. Ti netrpělivě čekají na to, o kterých představitelích ptačí říše si budou moci přečíst v dalším čísle. Po zástupcích vodní pernaté zvěře, hrabavých ptácích a krahujcovitých dravcích se v sedmém pokračování zaměříme na dravce sokolovité.


ZE ZAHRANIČÍ
Myslivecké bilancování na Slovensku (str. 14-15)

Doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc.
Celostátní myslivecké výstavy jsou vždy dobrou příležitostí k hodnocení stavu a vývoje v oblasti myslivosti. Také u příležitosti letošní výstavy „Poľovníctvo a príroda“ (Svět myslivosti č. 7/2011) uspořádala Slovenská myslivecká komora (SMK) ve spolupráci se Slovenským mysliveckým svazem (SMS), Centrem výzkumu živočišné výroby v Nitře a Lesy Slovenské republiky, s. p., konferenci, jejímž cílem bylo prezentovat výsledky této činnosti v uplynulých pěti letech a zhodnotit současnou situaci v myslivosti na Slovensku. Do programu konference nazvané „Funkce a úloha myslivosti v současné společnosti“ bylo zařazeno celkem 11 referátů, které měly přinést průřez činnosti jednotlivých komisí, pochlubit se úspěchy, ale také poukázat na případné problémy.


ANKETA
Ceny zvěřiny v lovecké sezóně 2011/2012 (str. 16-17)

Redakce
Srpen je měsíc, v němž začíná doba lovu většiny spárkaté zvěře. Stejně jako v uplynulých letech jsme i letos kontaktovali zástupce tuzemských firem zabývajících se výkupem zvěřiny, abychom zjistili, s jakými výkupními cenami mohou uživatelé honiteb v tomto roce počítat. Položili jsme jim jedinou otázku: s jakými výkupními cenami zvěřiny jednotlivých druhů zvěře vstupuje vaše společnost do hlavní lovecké sezóny 2011/2012? Ze zjištěných údajů jsme pro přehlednost sestavili tabulku.


SOUTĚŽ
Rarita roku 2011 – III. kolo (str. 18-19)

Redakce

Třetí kolo letošního ročníku soutěže Rarita roku, v němž se o postup do Velkého finále střetlo 17 trofejí, přineslo maximálně vyrovnaný souboj o nejvyšší příčku. Rozdíl mezi trofejemi na prvním a druhém místě byl pouze jediný bod …
Z NAŠICH HONITEB
Honitba pod Řípem (str. 20-23)

Zdeněk a Lukáš Fantovi
Na příkladu hospodaření mysliveckého sdružení v honitbě na rozhraní Středočeského a Ústeckého kraje se pokusíme přiblížit, že i v dnešní krajině s výrazně změněnými přírodními podmínkami lze zvýšit stavy drobné zvěře a udržovat je na uspokojivé výši. Obnáší to však celý komplex nezbytných zásahů a opatření, ale hlavně stovky hodin obětavé práce myslivců.


PRAXE V HONITBĚ
Krytá pozorovatelna (str. 24-27)

Jindřich Machala
Po návodu na stavbu jednoduchého posedu (Svět myslivosti č. 6/2011) přinášíme postup stavby složitějšího, bytelnějšího a pohodlnějšího mysliveckého zařízení, jímž je krytá pozorovatelna. Její stavba sice zabere více času a je nákladnější, ale v konečném výsledku zajistí větší pohodlí při čekané za nepříznivého počasí. Také životnost této pozorovatelny je podstatně delší než životnost zmíněného posedu.


ROZHOVOR
Praha je pro nás výzvou (str. 28-29)

Ing. David Vaca, Ph.D.
Letos na podzim bude zahájena velká rekonstrukce hospitálu v Kuksu, kde od poloviny 90. let minulého století pořádal Řád sv. Huberta svou největší Svatohubertskou slavnost. Aby nebyla přerušena kontinuita konání slavnosti, rozhodl se Řád sv. Huberta pro její přesun na jiné místo, a to rovnou do hlavního města. Na podrobnosti ohledně letošní Svatohubertské slavnosti, která proběhne první říjnovou sobotu (1. října) v Praze, jsme se zeptali Jana Votavy, velmistra Řádu sv. Huberta.


PUŠKY A PUŠKAŘI
Staré lovecké zbraně ze zámku Konopiště (str. 30-31)
Zbraně z 19. století

PhDr. Vladimír Dolínek
V 19. století došlo k rychlému technickému vývoji palných zbraní. Zatímco na jeho počátku existovaly pouze zbraně křesadlové, na konci století se již používaly samonabíjecí pistole a kulomety. První změna, k níž v 19. století došlo, byla důsledkem objevu třaskavin, látek, k jejichž vznícení dochází úderem. Nadále již nebylo nutné vykřesávat jiskry k zapálení střelného prachu, protože k jeho vznícení stačil úder kohoutu na třaskavou slož.


SPORTOVNÍ STŘELBA
K úspěchu ve skeetu je třeba víc píle než talentu (str. 32-33)

Ing. Dalibor PačesPosledním z trojice sportovních střelců, kteří se zasloužili o zisk kvalifikačního místa na Olympijské hry (OH) v Londýně v r. 2012, je skeetař Jan Sychra. Podařilo se mu to letos na březnovém Světovém poháru (SP) v Chile po skvělém absolutním nástřelu 150 terčů, díky němuž nejenže zvítězil v mužské kategorii skeetu, ale zároveň vyrovnal světový rekord včetně finále v této disciplíně.


SPORTOVNÍ STŘELBA
Mistrovství Evropy v loveckém víceboji Maďarsko 2011 (str. 34-35)

Ing. Dalibor Pačes
Letošní, již 12. ročník Mistrovství Evropy (ME) v lovecké kombinované střelbě, které se koná pod záštitou Mezinárodní federace pro střelbu z loveckých a sportovních zbraní (FITASC), proběhl ve dnech 1.–3. července na střelnici Sarlóspuszta v Maďarsku. Poměřit síly v loveckém víceboji přijelo celkem 163 střelců (125 seniorů, 24 veteránů, devět juniorů a pět žen) z 12 států Evropy.


SPORTOVNÍ STŘELBA
Mistrovství Evropy v univerzálním trapu (str. 35)

Karel Pučálka


Ve dnech 10.–12. června t. r. se na střelnici Pragersko ve Slovinsku konalo pod patronací Mezinárodní federace pro střelbu ze sportovních a loveckých zbraní (FITASC) Mistrovství Evropy (ME) v univerzálním trapu (UT). V pořadí již 39. evropského šampionátu se zúčastnilo celkem 192 střelců z deseti evropských států. Nejvíce jich přijelo z Velké Británie. Naši republiku reprezentovalo 20 závodníků, členů Asociace střelců na asfaltové terče (ASAT).


LOVECKÝ PES
Svátek jezevčíků v Praze (str. 37-38)

MVDr. Jaroslav Švec
Třetí červnový víkend t. r. (18. a 19. 6.) byl skutečným svátkem jezevčíků. V daném termínu totiž v Pražském veletržním areálu Letňany proběhly dvě významné kynologické akce – Klubová výstava jezevčíků a Světová výstava jezevčíků. Uspořádání obou výstav zajišťoval Klub chovatelů jezevčíků ČR (KCHJ).


Z NAŠICH HONITEB
U loveckého zámku Ohrada se ozývalo troubení jelenů (str. 43)

Jaromír Zumr st.V sobotu 25. června t. r. se na zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou konal již 10. ročník Národních mysliveckých slavností. Do programu bylo stejně jako v uplynulých letech zařazeno mistrovství republiky ve vábení jelenů.


Z HISTORIE
Osudy lesníka, myslivce a spisovatele Jaroslava Hubálka (str. 44-47)

Ladislav PecháčekMy myslivci máme – stejně jako většina lidí – jen krátkou paměť. Vše, co se událo o dvě tři generace dříve, je pro nás vzdálené a nemoderní. Platí to zvláště dnes v záplavě informací, událostí, skandálů a senzací, které jak rychle přišly, stejně rychle odcházejí. Když bereme do ruky knížku, tak nejvýše zábavnou a jen za zimních večerů, kdy nás již nebaví televizní seriály a není jinak co na práci. Současná mnohdy povrchní myslivecká literatura toho ostatně příliš nenabízí, a proto ani neláká. Obvykle jen v knihovnách leží díla velikánů – Vrby, Klostermanna, Komárka, Tomečka a dalších. Můžeme mezi ně řadit i Jaroslava Hubálka, který na vlastní kůži zažil dobu úzkého propojení lesnictví a myslivosti. Ve svých knihách předává těžce nabyté zkušenosti všem lidem profesně i amatérsky spojeným s lesem a přírodou. 28. srpna si připomínáme 50. výročí jeho úmrtí.


REPORTÁŽ
Jagd und Hund Open Air 2011 – veletrh pod širým nebem (str. 48-49)

Ing. David Vaca, Ph.D.
Společnost Westphalenhallen, každoročně pořádající na přelomu ledna a února v Dortmundu největší evropský prodejní veletrh potřeb pro myslivce, rybáře a ostatní milovníky přírody Jagd und Hund, přišla pro letošní rok s novinkou. Počátkem července, kdy mají myslivci „výstavní klid“, se rozhodla zorganizovat letní verzi svého úspěšného zimního veletrhu. Nikoli však na výstavišti, jak je to u těchto akcí obvyklé, ale pod širým nebem. Premiérový Jagd und Hund Open Air se konal ve dnech 1.–3. července t. r. u zámečku Eggeringahausen asi 80 km východně od Dortmundu (Porýní-Vestfálsko).


Z HISTORIE
Před 40 roky byla uspořádána Světová myslivecká výstava Budapešť 1971 (str. 52-54)

J. V.
Krátce po rozdělení Rakouského císařství na Rakousko-Uhersko (1867) uspořádalo tehdejší Uhersko v r. 1871 první celozemskou výstavu trofejí. V r. 1966 vznikl v Maďarsku podnět k stému výročí této události připravit první Světovou mysliveckou výstavu. Nápad získal podporu Mezinárodní rady pro myslivost a ochranu zvěře (CIC), Mezinárodní organizace pro výživu a zemědělství (FAO), Mezinárodního svazu sportovních rybářů (CIPS) a dalších vrcholných orgánů a vlád jednotlivých států.


POSLEDNÍ LEČ
Jak jsme jeli na světovou výstavu myslivosti a rybářství do Budapešti (str. 55-57)

Jaroslav Hybler


Po dlouhých přípravách jsme zorganizovali zájezd rožnovských myslivců na světovou událost, výstavu myslivosti v Budapešti. Původně jsme chtěli vypravit autobus s větším množstvím účastníků, ale nepodařilo se nám získat dostatečný počet zájemců. Nakonec jsme se domluvili, že vyrazíme 1. září v jedenáct hodin večer ve třech automobilech v plném obsazení dvanácti osob.


POSLEDNÍ LEČ
Lovecký koncert pro tři kamzíky a dva sviště (str. 58-61)

Petr Joo

Za dobu, co lovím, předvádím vábení zvěře a s ukázkami vábení vystupuji na různých mysliveckých akcích, jsem poznal spoustu zajímavých lidí, kteří natolik propadli myslivosti, že se pro ně stala celoživotní vášní. Jedním z nich je Georg Helmig, který mě před dvěma lety navštívil u našeho stánku na salcburské výstavě Hohe Jagd. Tohoto člověka nelze přehlédnout – jednak díky vysoké postavě (měří dva metry), jednak, jak jsem se přesvědčil později, kvůli obrovskému organizačnímu talentu (dlouhá léta byl ředitelem salcburské výstavy). Po několika větách točících se kolem myslivosti bylo jasné, že si budeme rozumět, a naše firma přijala Georgovo pozvání na jarní výstavu do jihorakouského Klagenfurtu, kde jsem vystoupil s ukázkami vábení zvěře a diskutoval s rakouskými mysliveckými odborníky o chovu a lovu srnčí zvěře. Po mém vystoupení jsme se s Georgem sešli, slovo dalo slovo a já obdržel pozvání na lov kamzíka a sviště v honitbách rodiny Kultererů v jihorakouských Alpách v měsíci srpnu 2010 ...
Partneri

Kto je online?

Práve tu je 386 návštevníkov a žiadni členovia on-line