Vyšlo októbrové číslo
 


ÚVODNÍK (str. 1)

ÚVODNÍK (str. 1)

Ing. David Vaca, Ph.D.

Vážení čtenáři,

naplno se rozběhla hlavní lovecká sezóna, která mnohým z nás přinese krásné zážitky z pobytu v přírodě, s přáteli na lovecké chatě, s loveckým psem, těm šťastnějším i radost z úlovku a trofeje a všem určitě nové zkušenosti, a možná i ponaučení. Někdo se samozřejmě dočká zklamání z neúspěšného lovu či přemítání nad uloveným chovným kusem. Taková je myslivost. Na tím vším se však letos vznáší nejistota z budoucna. Co když je to naposledy? Co když za dva roky přijdeme o honitbu? Co když již nebudu moci chodit lovit na svá oblíbená místa? Stejné otázky, které si kladli mnozí myslivci před blížícím se koncem nájemního období před dvaceti či deseti lety, se derou na povrch i nyní.


Nervozitu mezi myslivci je cítit. K jejímu posílení přispívají nejrůznější zprávy šířící se éterem – o snižování výměry honiteb, o zvyšování cen nájemného, o tvorbě nových honiteb atd. A co my – redakce mysliveckého časopisu? Máme tomuto tématu věnovat pozornost? A jak o něm máme psát? Jak ho uchopit? Máme chlácholit čtenáře, že se nemají čeho bát, neboť se nebude nic měnit, nebo bychom měli popisovat, co se (možná) bude dít? Slovo „možná“ úmyslně vkládám do závorky, neboť to, o čem se hovoří v souvislosti s koncem nájemního období, dnes žádný ze zainteresovaných subjektů ani nepotvrdí, ani nevyvrátí.
O tom, že horkému tématu příštích měsíců je nutné věnovat pozornost, není pochyb. Předstírat, že se nic nestane, je pro část myslivců vděčné a konejšivé, ale o to větší rozčarování může přijít. I druhá varianta má však své negativum: psát otevřeně o změnách, jichž se mnozí obávají, podpoří neklid v honitbách, jehož následkem bude intenzivnější odstřel trofejové zvěře se všemi zápornými jevy, které moc dobře známe právě z období před dvaceti či deseti lety, a z něhož se mnohé oblasti dosud nevzpamatovaly. Přesto je třeba téma konce nájemního období sledovat, psát o něm, komentovat aktuální situaci, a to realisticky a bez příkras. Od Světa myslivosti se to očekává. Současně je nutné věřit v zodpovědnost myslivců a právě nyní, v probíhající lovecké sezóně, apelovat na všechny v honitbách, aby při lovu trofejové zvěře zachovali chladnou hlavu a chovali se … myslivecky. V tomto případě ostatně nic jiného nezbývá. Od začátku nynějšího nájemního období se v některých oblastech přece jen podařilo upravit poměr pohlaví a věkovou strukturu velké spárkaté zvěře a bylo by smutné velmi rychle zničit to, co se buduje několik let. Všichni víme, že to jde nadmíru snadno.
Realisticky je nutné věnovat pozornost i početním stavům spárkaté zvěře, jejichž nárůst v podstatě u všech druhů spárkaté zvěře žijící v našich honitbách je nepopiratelný a každý rok jej pouze potvrzují čísla nové myslivecké statistiky. Jistě, existují regionální rozdíly v početnosti zvěře, ale celkový trend zvyšování stavů, který lze vyčíst z grafů vývoje úlovků, je evidentní (Svět myslivosti č. 9/2011). V tomto případě bychom měli naopak postupovat velmi razantně a intenzivně lovit – nikoli trofejovou, ale holou zvěř. Letos, příští rok, za dva roky …
Zákon o myslivosti stanovuje, jak bychom se měli chovat v našich honitbách a co by mělo být výsledkem. Realita se s tím však dosti často neslučuje. Budeme mít v našich honitbách staré jeleny, daňky, muflony, kňoury? Budeme zápolit s vysokými stavy holé zvěře a přemnoženými divočáky? Budeme mít nad sebou neustále Damoklův meč v podobě škod působených zvěří? To záleží především na nás samých.


VĚDA A VÝZKUM
Prostorová aktivita černé zvěře v Labských pískovcích  … co dalšího z ní lze „vyčíst“? (str. 4-7)

Ing. Marek Klitsch

Početnost černé zvěře a její migrace jsou témata, o kterých se mezi myslivci, zemědělci a ochranáři velice často diskutuje a téměř po celé Evropě se o nich pořádají konference a semináře. V tomto článku shrnujeme dosavadní výsledky monitoringu migrace černé zvěře v Národním parku České Švýcarsko (NP České Švýcarsko).


ZE ZAHRANIČÍEnergetické plodiny a lov černé zvěře (str. 8-9)

Ing. Petr Ziegrosser


Projíždíte-li počátkem května střední Evropou, vidíte na polích převážně pouze dvě barvy – žlutou a hnědou. Žlutá jsou kvetoucí pole řepky, hnědou barvu mají pole čerstvě osetá kukuřicí. Energetické plodiny – věc před 30 lety naprosto nepředstavitelná.


MYSLIVECKÁ POLITIKA
Mezinárodní konference „Myslivost ve střední Evropě“
(str. 10-11)

Ing. Dalibor Pačes


Po roce se na zámku v Židlochovicích sešli představitelé mysliveckých organizací z ČR, Slovenska, Rakouska a Německa. Na již pátém ročníku mezinárodní konference, uspořádaném 8. září t. r., tentokrát diskutovali o tématu „Myslivost vždy ve prospěch přírody a ne proti ní“.


ZE ZAHRANIČÍ

Konference „Vybraná témata udržitelného mysliveckého hospodaření“ (str. 12)

Ing. Jan Dvořák, Ph.D.

Dne 13. července t. r. se v polském městečku Margonin, ležícím asi 70 km severně od Poznaně, konala pod patronací Polských státních lesů a za organizačního zajištění Katedry myslivosti a ochrany lesů Lesnické fakulty Univerzity přírodních věd v Poznani a Nadlesnictva Podanin konference nazvaná „Vybraná témata udržitelného mysliveckého hospodaření“. Akce probíhala v krásném prostředí zámečku, který se stal na krátkou dobu příjemným domovem většiny z 65 účastníků a organizátorů.


Z NAŠICH HONITEB
Myslivecká konference 2011 v Liberci
(str. 13)

Ing. Zdeněk Besta
Letos v červnu se již po osmé konala v Liberci „Myslivecká konference 2011“, kterou uspořádal Krajský úřad Libereckého kraje spolu s Okresní agrární komorou pro Jablonec nad Nisou a Liberec a Okresním mysliveckým spolkem ČMMJ Liberec.


VĚDA A VÝZKUM
Populační dynamika zajíce polního v letech 2008–2010 na základě stanovení hmotnosti očních čoček (str. 14-17)

Doc. RNDr. Jakub Hruška, CSc., Ing. Jarmila Matoušková, Ing. Martin Ernst, Ph.D., doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc.

Poměrně nízké stavy zajíce v ČR jsou dlouhodobým problémem, který se vysvětluje různými faktory, zejména stavem zemědělské krajiny, predací či omezenou reprodukcí a malým přežíváním mladých zajíců. V našem příspěvku věnujeme pozornost populační dynamice zajíce polního v letech 2008–2010 stanovené podle hmotnosti očních čoček ulovených zajíců.


SOUTĚŽ
Rarita roku 2011 – výsledky V. kola (str. 18-19)


Redakce
Základní část soutěže Rarita roku 2010 se pomalu blíží k závěru. V předposledním – pátém – kole se o postup do Velkého finále utkalo 18 trofejí, z toho 17 z ČR a jedna ze Slovenska.


Z NAŠICH HONITEB
Jaké jsou počty naší pernaté zvěře? (IX.) – sovy
(str. 20-22)

Prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.
Ve dvou dílech seriálu o naší pernaté zvěři a její početnosti dostaly prostor sovy. Jak jsme avizovali v úvodu k osmému dílu (Svět myslivosti 9/2011), po představení výra velkého, kulíška nejmenšího a dvou druhů puštíka přicházejí na řadu dva druhy kalouse a sýc rousný.


ZAJÍMAVOSTI
Výzkumné studie chování jelenovitých pomocí atrap
(str. 23-25)

Prof. Jiří Bubeník
Jak ukazuji staletí staré kresby zachované v knihovně amerického kongresu, lov jelenů pomocí atrap byl běžný dávno před osídlením Severní Ameriky evropskými osadníky. Severoamerickým indiánům se dařilo obelstít jeleny shromážděné u napajedla atrapami, které si sami vyráběli. Na hlavy si upevňovali jelení hlavy s parožím a zvěř pozorovali otvory po světlech. Přes záda měli přehozenou jelení kůži, běhy volně visely k zemi. Když se přiblížili na dostřel, lovili jeleny luky a šípy.


PRAXE V HONITBĚ
Skutečné a zdánlivé přerůstání zubů spárkaté zvěře
(str. 26-27)

Mgr. Vladimír Bádr, Ph.D., a prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc.
Myslivecká periodika velmi často přinášejí poznatky o vývoji a opotřebení chrupu zvěře ve vztahu k jejímu věku stejně jako doklady různých anomálií chrupu savců. V našem příspěvku bychom rádi přiblížili příklady skutečného i zdánlivého přerůstání zubů u všech tří skupin naší spárkaté zvěře, tj. dvou čeledí sudokopytníků přežvýkavých býložravých (zástupců turovitých a jelenovitých) a všežravých nepřežvýkavých (zástupců prasatovitých).


Z NAŠICH HONITEB
Krocan divoký – třicet let od obnovení chovu v našich honitbách
(str. 28-31)

Oldřich a Josefína Kučerovi
Hrabaví ptáci hráli od pradávna v životě člověka význačnou úlohu. Některé druhy byly domestikovány, další zůstaly trvalým objektem jeho loveckého zájmu. Člověk lovil a loví divoké kury po staletí téměř ve všech světadílech pro atraktivitu jich samých, jejich lovu i pro chutnou zvěřinu. Všechny tyto aspekty splňuje krocan divoký. Druh původem ze severní a střední Ameriky se dostal do Evropy krátce po objevení Nového světa a brzy se stal žádanou zvěří v honitbách mnoha panství, neboť představoval zpestření loveckých možností.


Z NAŠICH HONITEB
Současné chovy krocana divokého v ČR
(str. 32-33)

Ing. Dalibor Pačes
Krocan divoký patří mezi velmi atraktivní zvěř. Zejména krocan v době toku působí impozantně a zdařilé preparáty obvykle hlavy po hruď s černou štětkou a tatrčem roztaženým do vějíře se dobře vyjímají v loveckých sbírkách mezi trofejemi spárkaté zvěře. Jak je patrné z příspěvku na předchozích stránkách, je jeho odchov z mnoha příčin velmi náročný, takže dospělosti se dožívá jen malé procento krůťat. Proto se u nás chovu krocana divokého věnuje jen málo subjektů. Tři z nich si představíme.


LOVECKÝ PES
37. ročník Memoriálu Richarda Knolla (str. 34-35)

František Zahradníček
Pořadatelství letošního, již 37. ročníku Memoriálu Richarda Knolla (MRK) připadlo Okresnímu mysliveckému spolku ČMMJ Trutnov. Soutěž probíhala první zářijový víkend v honitbách Podkrkonoší a také v bažantnici Mochov na Opočensku. Nastoupilo k ní 20 ohařů, kteří úspěšně prošli kvalifikací.


LOVECKÝ PES
17. ročník Memoriálu Rudolfa Kristla
(str. 37-38)

Hana Spalová
Ve dnech 19.–21. srpna t. r. proběhl na západě Čech v okolí Rozvadova další ročník všestranné soutěže jezevčíků – Memoriálu Rudolfa Kristla. Klub chovatelů jezevčíků ČR pověřil jeho uspořádáním členy Klubu lovecké kynologie a mysliveckých tradic z Rozvadova, kteří mají zkušenosti s organizací Poháru Českého lesa v dosledech. Na startovní listině bylo zapsáno 16 jezevčíků, z toho 14 standardního rázu (deset drsnosrstých a po dvou hladkosrstých a dlouhosrstých) a dva rázu trpasličího (hladkosrstý a drsnosrstý).


LOVECKÝ PES
VIII. ročník soutěže O pohár Světa myslivosti
(str. 39)

Ing. Dalibor Pačes
Život je změna, řekli si organizátoři dvoudenní soutěže slídičů a retrívrů O pohár Světa myslivosti a po sedmi předchozích ročnících, pořádaných na Kutnohorsku, domluvili letos její konání na Královéhradecku. V honitbě Mysliveckého sdružení Čírka Kosičky se tak ve dnech 13.–14. srpna představilo celkem 47 psů při podzimních zkouškách (PZ) a speciálních zkouškách z vodní práce (SZVP), z nichž se skládá zmíněná soutěž.


SPORTOVNÍ STŘELBA
Mistrovství světa v loveckém parkúru
(str. 40-41)

Petr Zvolánek
Ve francouzském Orville proběhlo ve dnech 14.–17. července t. r. mistrovství světa 2011 (MS) v loveckém parkúru (LP). Tamní střelnici naši parkuroví střelci velmi dobře znají, neboť v r. 2009 se na ní uskutečnilo mistrovství Evropy (ME) v téže disciplíně. Letošní soutěže se zúčastnilo celkem 1163 střelců z 32 států světa, čímž byl pokořen dosavadní rekord v počtu startujících na MS.


POZVÁNKA NA VÝLET
Ve znamení Viléma Tella – střelecké spolky na Teplicku a jejich terče
(str. 44-45)

Ing. David Vaca, Ph.D.
Regionální muzeum v Teplicích připravilo na letošní podzim zajímavou výstavu, která potěší nejen milovníky střeleckého sportu a historie. V jízdárně teplického zámku vystavilo 100 starých, hlavně malovaných terčů pocházejících z větších měst okresu Teplice – kromě Teplic z Bíliny a z Krupky. Výstava nazvaná „Ve znamení Viléma Tella“ s podtitulem „Střelecké spolky na Teplicku a jejich terče“ byla zahájena vernisáží dne 8. září a potrvá až do listopadu.


KULTURA
Malíř a rytec Carpin
(str. 49-51)

Ing. Dalibor Pačes
Malíř obrazů převážně s loveckou tematikou a rytec do parohu Zdeněk Nadymáček, jenž používá umělecké jméno Carpin, jistě není čtenářům Světa myslivosti neznámý. S jeho pracemi se mohli setkat na mnoha mysliveckých výstavách u nás i v zahraničí, nebo na stránkách kalendářů, které vydal. U příležitosti výtvarníkových abrahámovin jsme jej navštívili v jeho ateliéru v Rychtářově na Vyškovsku a požádali ho o rozhovor.


REPORTÁŽ
Dny sv. Huberta ve Svätém Antonu ve znamení sokolnictví
(str. 54)

Jiří Junek
21. ročník tradičních Dnů sv. Huberta, pořádaných ve Svatém Antonu nedaleko Banské Štiavnice, se uskutečnil ve dnech 3. a 4. září. Letošní ročník této celoslovenské slavnosti, který navštívilo přes osm tisíc myslivců a příznivců myslivosti, proběhl ve znamení oslav 40. výročí Slovenského klubu sokolníků při Slovenském mysliveckém svazu (SMS).


ZE ZAHRANIČÍ
XIII. ME ve vábení jelenů: stříbro a bronz pro české vábiče
(str. 58)

Redakce
V letošním roce se uskutečnil již XIII. ročník mistrovství Evropy (ME) ve vábení jelenů. Pořadatelství se tentokrát chopil Slovinský myslivecký svaz, který za místo konání zvolil klášter poblíž městečka Kostanjevica na Krki v jihozápadním Slovinsku.Partneri

Kto je online?

Práve tu je 207 návštevníkov a žiadni členovia on-line