Vyšlo decembrové číslo
 ÚVODNÍK (str. 1)


Ing. Radim Plhal

Vážení čtenáři,
je poslední měsíc kalendářního roku a blíží se závěr lovecké sezóny většiny druhů zvěře. Zatímco my myslivci bilancujeme předešlé 12měsíční období až v březnu, zbytek veřejnosti to dělá právě koncem prosince. Domnívám se, že nikdy není dost vhodných termínů k tomu, aby se každý člověk, nejen myslivec, ohlédl do minulosti, to dobré použil do budoucna, to horší vylepšil.
S podobným myšlenkovým postupem zřejmě pracují i naši zákonodárci, a tak se nejen v myslivecké praxi každou chvíli setkáváme s novými právními předpisy, novelizacemi a jinými legislativními změnami. Asi není nutné zdůrazňovat, že ne každá novinka se na 100 % vydaří a splní všechna očekávání. Právě konec kalendářního roku, resp. začátek roku nového je častým bodem zlomu, kdy vstupuje v platnost spousta novinek, a to nejen legislativních.

Ani přelom let 2011/2012 nebude v tomto ohledu výjimkou a např. nám myslivcům nabídne novelu veterinárního zákona. Nedělám si iluze, že každý myslivec bude novou legislativní normu dopodrobna studovat, a jsem přesvědčen, že spousta z nás nikdy nepročetla ani předešlý veterinární zákon. V tomto ohledu je úkolem časopisu přiblížit čtenářům nejdůležitější ustanovení týkající se provádění myslivosti a tím přispět k obecně silnějšímu právnímu povědomí i těch myslivců, kteří nenacházejí ve čtení zákonů zalíbení. Z vlastní zkušenosti asistenta při výuce předmětu Myslivost na vysoké škole mohu konstatovat, že u studentů pozoruji stále častější problémy se správným studiem právních předpisů, s jejich chápáním a interpretací. Přitom dokonalá znalost všech právních ustanovení patří k tomu nejdůležitějšímu, co by měl každý myslivec bez výjimky ovládat, neboť stále platí stará pravda, že „každý myslivec je neustále jednou nohou v kriminále“.
Co se týče veterinárního zákona, uvedu svoji osobní zkušenost s vývojem praktického naplňování ustanovení o vyšetřování ulovené zvěře vnímavé na svalovce, a to z pohledu řadových myslivců i Státní veterinární správy ČR (SVS).
V r. 2009 byla v jednom z okresů jižní Moravy rozvířena kauza týkající se vyšetřování ulovených divokých prasat na svalovce. Na začátku všeho stálo oznámení podané Krajské veterinární správě (KVS) jedním z myslivců na jeho kolegu, jenž byl podezříván z neodevzdávání vzorků. Rozběhlo se vyšetřování, které mimo jiné ukázalo, že v r. 2008 bylo v tomto okresu státní veterinární laboratoří vyšetřeno jen asi 44 % veškerých ulovených prasat. V té době byla realita vyšetřování vzorků taková, že myslivci odevzdávali vzorky k vyšetření pouze minimálně označené a někdy chybělo i číslo plomby uloveného kusu. Ke vzorkům neexistovaly průvodní listy, žádosti o vyšetření, potvrzení o převzetí vzorku ani nic jiného, čím by mohl myslivec prokázat alespoň odevzdání vzorku. Místo protokolu o laboratorním vyšetření platilo pravidlo „pokud se Vám neozveme, je to v pohodě“. Záznamy o vzorcích byly tedy značně „děravé“, a to jak na straně lovců, tak na straně sběrných veterinárních míst či veterinárních laboratoří. Při vzniklé konfrontaci se SVS bránila tím, že zákon ukládá lovci zajistit laboratorní vyšetření a že je tedy pouze na jeho odpovědnosti, jak se k dané povinnosti postaví. Myslivci oponovali, že SVS jim nevydává doklady o převzetí či vyšetření vzorků, na což SVS zareagovala vydáním formuláře „Objednávka laboratorního vyšetření na svalovce u volně žijící zvěře“, jenž od té doby doznal několika změn názvu, formátu i obsahu. Dalším problémem bylo vyšetřování vzorků mimo laboratoře SVS. V mnoha případech šlo o vyšetřování méně citlivou kompresní metodou soukromými veterináři, kteří byli sami myslivci, nebo s nimi byli úzce svázáni. Některým však bohužel chybělo povolení pro tento druh vyšetřování od KVS či akreditace od Českého institutu pro akreditaci. Okamžité vyšetření u kamaráda-veterináře lovcům vyhovovalo samozřejmě podstatně více, než mnohdy desítky kilometrů dlouhý „výlet“ do sběrného místa v pracovní době a několikadenní čekání na výsledek. V případě ulovení divočáka v pátek večer byl výsledek laboratorního vyšetření znám nejdříve v úterý. Jen podotýkám, že podle ustanovení zákona nesměl být ulovený kus po celou tuto dobu zpracováván.
V porovnání s uvedenými skutečnostmi udělala SVS za poslední dva roky výrazně vstřícný krok směrem k myslivcům. Jako aktivní myslivec vidím do budoucna prostor pro zlepšování situace ve vyšetřování vzorků na trichinelózu zejména v zahušťování sítě míst pro sběr vzorků, rychlejší a efektivnější komunikaci laboratoře a lovce (uživatele honitby) a v podpoře a motivaci pro soukromé veterinární lékaře k certifikaci laboratoří na vyšetřování trichinelózy. Některé uvedené problémy bude nový zákon jistě řešit.
Myslivcům (uživatelům honiteb) se novým rokem otevře možnost dodávat ulovenou zvěř nejen spotřebitelům a do maloobchodních prodejen, ale i do registrovaných restaurací. Vzhledem k tomu, že některé druhy zvěře mohou být nositeli nemocí a nákaz nebezpečných i pro člověka, bude na nás myslivcích, abychom důsledně dodržovali veškerá pravidla daná nejen legislativou a před veřejností se prezentovali jako zodpovědní moderní dodavatelé kvalitní potraviny, kteří důsledně dbají na přísné dodržování všech veterinárních a hygienických pravidel.

LEGISLATIVA
Důležitá novela veterinárního zákona (str. 4-7)

JUDr. Ing. Jiří Staněk, CSc.


Dnem 1. ledna 2012 nabývá účinnosti zákon č. 308/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Tato rozsáhlá novela veterinárního zákona se dotýká také uživatelů honiteb a provozovatelů farmových chovů zvěře, proto je účelné mysliveckou veřejnost s nadcházejícími změnami alespoň stručně seznámit.


VĚDA A VÝZKUM

Ve Španělsku se konal XXX. kongres Unie biologů zvěře (str. 8-9)

Doc. Ing. Jaroslav Červený, CSc.

Z NAŠICH HONITEB
Produkce našich honiteb v novém tisíciletí, aneb nikdy nebylo lépe! (str. 10-13)

Doc. RNDr. Jakub Hruška, CSc.

Rok 2010 byl v historii naší myslivosti opět rekordním – ulovilo se nejvíce zvěře černé, daňčí, mufloní a sičí od doby, kdy se vedou celostátní záznamy. Měli bychom si přiznat, že spárkatá zvěř je na nekontrolovaném vzestupu a kapacity honiteb zřejmě zdaleka nebylo dosaženo. Ve svém příspěvku se nebudu zabývat důvody, proč tomu tak je. Mým cílem je zamyslet se nad vývojem produkce zvěřiny a jejím finančním vyjádřením.


DISKUSE


Zamyšlení nad současným pohledem na škody působené zvěří a na zvěři (str. 14-15)

Adolf Rolínek
Současnost se vyznačuje zvýšenou aktivitou zemědělců, ale i myslivců o účinné snížení škod působených zvěří na zemědělských kulturách. Jde zejména o černou zvěř a škody, které působí v lánech kukuřice, slunečnice a řepky.


PRAXE V HONITBĚ
Zásady lovu selat odchytem (str. 16-17)

Ing. Petr ZiegrosserLapání je pro mnohé myslivce stále ještě normálním a přijatelným způsobem lovu šelem. Ale odchytávat černou zvěř? A pak ji dokonce usmrcovat? Pokud však máme příliš vysoké stavy divočáků, značné škody působené zvěří, nebo když se objeví klasický mor prasat, je nutné použít i jiné metody, než je lov odstřelem.


Z NAŠICH HONITEB
Jaké jsou počty naší pernaté zvěře? (XI.) – krkavcovití (str. 18-22)

Prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.V posledním dílu seriálu o naší pernaté zvěři a její početnosti se dostalo na krkavcovité. Zástupci této čeledi patří k největším ptákům z řádu pěvců. Vynikají velkou inteligencí, která se projevuje nejen značnou opatrností a nedůvěřivostí, ale rovněž dovedností napodobovat hlasy jiných ptáků, savců i člověka.


ZAJÍMAVOSTI
Jelenčice a jak ji zvládnout (str. 24)

Ing. Ctirad Rakušan
Většinu čtenářů nejspíš toto neobvyklé slovo překvapí. Jaký je jeho význam? Jelenice je kůže jelení zvěře, slovensky jelenica znamená laň, ale jelenčice? Pojďme se tedy společně podívat na význam tohoto slova, a zejména na popis stavu, pro nějž je jelenčice charakteristická.


SOUTĚŽ
Rarita roku 2011 – vyhlášení výsledků (str. 25-27)

Redakce
Dne 16. listopadu t. r. dospěl do finále V. ročník oblíbené soutěže abnormálních srnčích trofejí Rarita roku, pořádané redakcí Světa myslivosti. Uvedený den jsme naposledy přijímali hlasovací kupóny, jimiž čtenáři vybírali vítěznou trofej letošního soutěžního ročníku. Změna způsobu výběru vítězné trofeje byla velkou novinkou v pravidlech soutěže.  


ZE ZAHRANIČÍ
Kamzíci v Tatranském národním parku a faktory, které je ohrožují (str. 28-31)

Ing. Pavol LenkoZachovalost přírodního bohatství Slovenska je jedinečná. V nejznámějším, nejstarším a turisty nejnavštěvovanějším národní parku, jímž je Tatranský národní park (TANAP), žijí jeho symboly – svišť horský a kamzík horský, svědkové dávných dob, kdy v krajině pod tatranskými štíty ještě žili pratuři, zubři, sobi, ale i další živočišné druhy, které později buď vyhynuly, nebo se kvůli měnícímu se prostředí přesunuly na sever, do oblastí, jež jim nabídly vhodnější podmínky pro život. Svišti a kamzíci zůstali.


KOMERČÍ PREZENTACE
Fausti Stefano – brokovnice od tří Grácií (II.) (str. 32-35)

Ing. Jiří Fencl
V minulém čísle Světa myslivosti jsme se krátce seznámili s historií a současností severoitalské rodinné zbrojovky Fausti, v jejímž čele stojí tři dcery zakladatele firmy Stefana Faustiho. Nyní si podrobněji představíme výrobní sortiment, v němž dominují brokové zbraně.


LOVECKÝ PES
64. ročník Memoriálu Františka Vojtěcha (str. 36-37)

Jiří Studýnka
Hostitelem letošního Memoriálu Františka Vojtěcha (MFV) byla jižní Morava, kraj dobrého vína a domácí pálenky, ale také region s mnohaletou tradicí lovecké kynologie. 64. ročník mezinárodní všestranné soutěže německých krátkosrstých ohařů se konal 17.–18. září t. r. ve Veselí nad Moravou, sedm let poté, co byla tato soutěž uspořádána v sousedních Vnorovech.


LOVECKÝ PES
Soutěž barvářů O Moravský pohár (str. 38-39)

Miroslav Gora
Bavorský a hannoverský barvář patří mezi ryze pracovní plemena loveckých psů a specialisty, kteří se na výstavách a akcích převážně společenského charakteru objevují spíše sporadicky. Českomoravský klub chovatelů barvářů, jenž se řadí mezi nejstarší kynologické kluby v ČR, pořádá jednou za dva roky celostátní soutěž barvářů s mezinárodní účastí, na níž se zadává čekatelství mezinárodního šampionátu práce CACIT. Jiná soutěž, na níž by barváři mohli získat jakékoliv pracovní ocenění a více se tak zviditelnit, u nás až donedávna neexistovala. Proto se chovatelé barvářů z Moravy v r. 2005 domluvili, že tuto mezeru vyplní pořádáním vlastní soutěže, kterou nazvali „O Moravský pohár“.


LOVECKÝ PES
Barvářské zkoušky honičů versus ustanovení zákona o myslivosti (str. 40)

Ladislav Holeš
V poslední době se často diskutuje o barvářských zkouškách honičů (BZH) jako zkouškách, které nesplňují požadavek zákona o myslivosti, resp. prováděcí vyhlášky, jež stanovuje podrobnosti, za jakých podmínek lze v určitých honitbách používat psy jako lovecky upotřebitelné. Ve svém příspěvku se tento problém pokusím rozebrat a ozřejmit.

LOVECKÉ ALBUM
Raritní jelení trofeje ze Zaly (str. 50-51)

Ing. Marcel Lehocký
Ve Světě myslivosti č. 11/2011 jsme přinesli reportáž z přehlídky jeleních trofejí uspořádané v říjnu t. r. v maďarské župě Zala – jedné z nejlepších oblastí chovu jelení zvěře v Evropě. Kromě kapitálních trofejí byla na přehlídce k vidění pestrá škála abnormalit, které jistě zaujmou nejen jelenáře.

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 217 návštevníkov a žiadni členovia on-line