Vyšlo májové číslo
 


ÚVODNÍK (str. 1)

Ing. David Vaca, Ph.D.

Vážení čtenáři,

návštěva několika přehlídek trofejí v průběhu března a dubna letošního roku ve mně vyvolala nepříliš veselé pocity. Nemohu říci, že by přehlídky byly špatně připravené, uspořádané v nedůstojném prostředí, nebo nějak jinak pořadatelsky nezvládnuté. Celková atmosféra mezi návštěvníky z řad myslivců však byla poměrně často ponurá a skleslá. Většinou za to může nejistá budoucnost vyplývající z konce platnosti nájemních smluv na honitby. V praxi se to projevuje malým zájmem řešit různé důležité problémy, které naši myslivost trápí. Jako by část z nás hodila flintu do žita a jen pasivně čekala, co přijde …
Jiná část myslivců naštěstí smýšlí o poznání pozitivněji, a byť jsou na tom s vyhlídkami do budoucnosti podobně jako jejich pesimisticky naladění kolegové, pouští se různých smysluplných aktivit, jejichž výsledky lze – v případě úspěchu – očekávat až za delší dobu. Mám na mysli např. snahu o chov zvěře na větších územních celcích, než jsou jednotlivé honitby. Ve spolupráci s Ústavem ochrany lesa a myslivosti Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vzniká seriál článků připravovaný s cílem zmapovat současné snahy o chov různých druhů zvěře v oblastech na území naší republiky. Úvodní článek si můžete nalistovat o několik stránek dále.


Tvorba oblastí chovu je dnes založena na dobrovolnosti. O to příjemnější je zjištění, že v uplynulých přibližně sedmi letech u nás vznikly více než čtyři desítky oblastí, jejichž zakladatelé mají zájem společně řešit problémy. Že to není jednoduché, není třeba popisovat. Bolavá místa jsou dobře známá, stejně jako praxí prověřené metody, které by mohly pomoci. Stačí tedy jen chtít. Jenže přesvědčit okolí bývá často nejsložitější.
V naší myslivecké praxi by se dalo najít dost příkladů. Jedním z nich je hospodaření se spárkatou zvěří. Neustále hořekujeme nad bídným stavem a kvalitou trofejové zvěře, nad tím, že nám ve volných honitbách chybí staří jeleni, daňci, mufloni či kňouři, ale pro zlepšení situace toho moc neděláme. Řešení by přitom bylo snadné: stačilo by shodnout se na dodržování určitých pravidel, která všichni dobře známe, na určitý čas omezit lov trofejové zvěře a výsledky by se dostavily. Výborným příkladem jsou šumavští jeleni – díky dodržování opatření stanovených tamním národním parkem je dnes možné setkat se na Šumavě se starými jeleny s nesrovnatelně vyšší pravděpodobností než kde jinde. Jistě se okamžitě najdou oponenti, kteří rychle vyjmenují řadu důvodů, proč to nepůjde a co vše takové plány zhatí. Prima, ale pokud se o to alespoň nepokusíme, nemáme právo stěžovat si a nadávat na současný stav.
V souvislosti s koncem nájemního období do všeho letos vstupuje u některých myslivců ještě jeden významný faktor, jímž je způsob myšlení. Asi nejlépe by se dal charakterizovat krátkým souvětím: „Je to naposled, tak ať to stojí za to.“ Patrně nemusím vysvětlovat, oč jde. Chování ve stylu „po nás potopa“ naší zvěři skutečně nepomůže.
Vzpomeňte si, prosím, na toto zamyšlení, až si budete s kolegy na přehlídce trofejí prohlížet slabá paroží šesteráků či osmeráků, ale i třeba i vařečkáčů či toulce mladých beránků a zaslechnete diskusi na téma „kde ti staří jeleni/daňci/mufloni jsou?“


Z NAŠICH HONITEB
Oblasti chovu zvěře v ČR – historie a současnost (str. 5-9)Ing. Jan Dvořák, Ph.D., Milan Bartoš a Ing. David Vaca, Ph.D.

Oblasti chovu (OCH) jako jeden z nástrojů řízení populací spárkaté zvěře u nás mají více než padesátiletou historii. Za tuto relativně dlouhou dobu prošly různými obdobími – od rychlého rozmachu po téměř absolutní útlum. Podstatnou roli v tom sehrály především legislativní a společenské podmínky poplatné době. V posledních letech se zdá, že management populací zvěře prostřednictvím oblastí chovu v některých částech republiky znovu ožívá.


VĚDA A VÝZKUM
Nové české názvosloví jelenovitých (str. 10-11)RNDr. Jan Pluháček, Ph.D.

V letošním březnovém čísle časopisu Lynx bylo zveřejněno nové české názvosloví jelenovitých. Kromě jiného z něho vyplývá, že se u „našeho“ jelena po 13 letech vracíme k názvu jelen evropský.


ZE ZAHRANIČÍ
Slovensko a svět mají nové rekordní trofeje! (str. 14-15)

Ing. Dušan Krajniak, Ing. Ján Štrajcher
Dne 30. března t. r. se v Centru kultury Junior v Levicích konalo v rámci 17. ročníku Levických poľovníckych dní hodnocení trofejí „ad hoc“ komisí Mezinárodní rady pro myslivost a ochranu zvěře (CIC). Komise pracovala pod vedením předsedy Ing. Karla Maierhofera z Rakouska ve složení prof. Ing. Roman Dziedzic (Polsko), doc. Ing. Josef Feuereisel, Ph.D., (ČR), prof. Ing. Juraj Ciberej, CSc., Ing. Dušan Krajniak a Ing. Tibor Lebocký (všichni Slovensko). Hodnocené trofeje pocházely převážně ze Slovenska, ale též z ČR, Maďarska a Polska.


ZE ZAHRANIČÍ
Konference „Aktuální problémy slovenské myslivosti a jejich řešení“ (str. 16-17)

doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc.
Tak byla nazvána konference, která se uskutečnila 31. března t. r. jako součást 17. Levických poľovníckych dní. Z podnadpisu vyplývalo, že hlavním tématem bude obnova nájemních smluv na honitby, myslivost a ochrana přírody a především problematika černé zvěře.


ROZHOVOR
Motoličnatost spárkaté zvěře stále aktuální (str. 18-21)

Ing. David Vaca, Ph.D.


Motoličnatost spárkaté zvěře (původcem choroby jsou motolice, Trematoda) je detailně popsané a z hlediska biologie parazita dobře prozkoumané onemocnění. Popis vývojového cyklu a vlivu parazita na hostitele je obsažen téměř v každé učebnici myslivosti a chorobě je čas od času věnována pozornost v mysliveckých časopisech. Přesto se mezi myslivci v honitbách pravidelně objevují dotazy ohledně výskytu a rozšíření tohoto onemocnění a diskutuje se především o možnostech pomoci zvěři a snížit vliv jeho původců na populace zvěře. Nejen o tom jsme hovořili s RNDr. Martinem Kašným, Ph.D., z Katedry parazitologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.  
PRAXE V HONITBĚ
Motolice obrovská v chovu daňka evropského (str. 22-23)

Mgr. Roman Leontovyč, Bc. Jan Pankrác, Bc. Veronika Siegelová, RNDr. Martin Kašný, Ph.D.
Každý jistě zná lidové rčení: „Vyhodíš ho dveřmi, vrátí se oknem.“ I tak by se dal parafrázovat marný boj jednoho nadšeného chovatele daňků se závažným parazitem volně žijících i domácích zvířat – motolicí obrovskou (Fascioloides magna), který se odehrává na daňčí farmě v Obecnici na Příbramsku. V našem článku se na konkrétním případu pokusíme popsat možné komplikace spojené s vymýcením fascioloidózy, této u nás běžně se vyskytující parazitózy.


Z NAŠICH HONITEB

Život motáka pochopa (str. 24-29)

MVDr. Vojtěch Mrlík, CSc.


Moták pochop (Circus aeruginosus) je středně velký dravec, který na území ČR hnízdí od r. 1943. Ačkoliv je relativně nedávným osídlencem, patří k druhům, které jsou dobře známy jak odborné, tak laické veřejnosti. Jde o dravce, který se relativně rychle a úspěšně přizpůsobil našim přírodním podmínkám a jeho početnost díky tomu dramaticky narůstá. To neuniklo pozornosti veřejnosti: jedna strana ho obhajuje a chrání, zatímco strana druhá by jeho počty nejraději výrazně redukovala. Motáku pochopovi se klade za vinu, že je jednou z příčin snížení početnosti menších druhů lovné zvěře v naší zemědělské krajině. Nechci o tomto názoru polemizovat. Rád bych naprosto nezaujatě naši mysliveckou veřejnost blíže seznámil s životem zajímavého dravce, jímž pochop bezesporu je.


Z NAŠICH HONITEB
Rok v životě šumavské jelení zvěře – květen (str. 30-32)
Mgr. Pavel Šustr, Ph.D., Ing. Milan Suk
V květnu se Šumava konečně probouzí z dlouhé zimy. V hřebenových partiích pohoří zpravidla sice ještě leží značná vrstva sněhu, ale stále častěji se mozaikovitě objevují místa bez sněhové pokrývky. Ve středních polohách již však sníh zmizel a začíná rašit nová vegetace. Jelení zvěř uzavřená v průběhu zimy v přezimovacích obůrkách je již ve volnosti – obůrky se obvykle otevírají v průběhu dubna.


Z NAŠICH HONITEB


Z průběrného šesteráka medailovým jelenem aneb fenomén jménem Vincek (str. 33-35)

Marek DrhaNa první pohled to byl úplně obyčejný tříletý jelen s trofejí typického průběrného šesteráka. V rámci telemetrického projektu, s jehož pomocí se v Národním parku Šumava sleduje pohybová aktivita a chování rysa ostrovida, jelena evropského a srnce obecného, byl 13. dubna 2005 náhodně vybrán a vybaven obojkem. Od té doby je sledován a díky tomu můžeme pozorovat změnu jeho paroží, která by před sedmi lety asi málokoho napadla.  DISKUSE
Sčítání zvěře (str. 36-37)

Ing. Milan Slavinger
Tak jako každý rok vyhlásil náš krajský úřad – v souladu se zákonem o myslivosti – v lednu termíny pro sčítání zvěře. Poslední termín připadl letos na 3. březen. Hlášení o sčítání jsou do pěti dnů zasílána orgánu státní správy myslivosti obcí s rozšířenou působností. Výsledky sčítání by měly být podkladem pro myslivecké plánování a jsou rovněž uváděny ve statistickém výkazu MYSL 1-01. Je zajímavé, že čísla v těchto dvou výkazech se dost často liší, přestože se další sčítání neprovádí. Rád bych se s čtenáři Světa myslivosti podělil o některé zkušenosti se sčítáním zvěře, získané za roky praxe ve státní správě. Mnohé z níže uvedeného vám možná bude důvěrně známé.


DISKUSE
Kterým směrem půjdeš, česká myslivosti, aneb jak dál po 1. 4. 2013 (str. 37-38)

Ing. Petr Ziegrosser
Dne 31. března 2013 skončí smlouvy o nájmu většiny honiteb v ČR (§ 33 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů). Připravují se nové nájemní smlouvy, vedou se předběžná jednání s vlastníky pozemků. Ač se to zatím nezdá a ani se o tom moc nemluví, lze počítat s tím, že dojde ke změnám v pronájmu honiteb. Jistě se vytvoří honitby nové, vlastní, honitby o menší výměře, ale i honitby několikatisícihektarové. Vznikne nová šance – pro myslivce i pro zvěř. Tam, kde se přestane hlasovat a začne se poroučet, budou šance nejvyšší. Před námi bude nových deset let hospodaření. Co dělat, abychom zvrátili nepříznivou situaci charakterizovanou vysokými stavy spárkaté zvěře, špatným poměrem pohlaví, nedostatkem trofejové zvěře vyšších věkových tříd? Jakou cestou se vydat?


SOUTĚŽ
Rarita roku 2012 – VI. ročník soutěže o nejzajímavější srnčí trofej (str. 39)

RedakceV polovině května začíná nová sezóna lovu srnců, na který se těší všichni myslivci. Večerní či ranní čekané, šoulačky, v létě lov vábením … Každý je zvědav, s jakými srnci se v průběhu letošního roku setká a kterého se mu podaří ulovit. Pokud to bude srnec s raritními parůžky, bude šťastný lovec moci i letos přihlásit trofej do oblíbené soutěže pro milovníky srnčí zvěře a obdivovatele srnčích trofejí Rarita roku. Dne 9. května t. r. je uzávěrka prvního kola. Do soutěže je samozřejmě možné přihlašovat i trofeje z minulých let, nemusíte jen čekat na Dianinu přízeň v letošním roce ...


LOVECKÝ PES
Výcvik ohaře pro praxi (III.) – vystavování a postupování (str. 40-41)

Mgr. Jaroslav RatajPřes základní cviky poslušnosti a nácvik hledání (Svět myslivosti č. 3, 4/2012) jsme se dostali k vystavování a postupování. Jsou to zásadní disciplíny, které odlišují práci ohaře před výstřelem od práce ostatních plemen loveckých psů.


LOVECKÁ VÝBAVA
IWA 2012 (str. 42-47)

Ing. Jiří Fencl a Ing. Václav Malimánek39. ročník veletrhu IWA proběhl na výstavišti v Norimberku ve dnech 9.–12. března t. r. Organizátoři ho v závěrečné tiskové zprávě označili za rekordní co do počtu vystavovatelů (1204 ze 109 států) i návštěvníků (36 000). Kromě loveckých a sportovních zbraní, střeliva a optiky na něm bylo vystaveno oblečení, obuv a nejrůznější doplňky pro lov a pobyt v přírodě. V našem článku o veletrhu přinášíme – tak jako v minulých letech – základní informace o novinkách a inovacích z oblasti loveckých a sportovních zbraní a střeliva.


SPORTOVNÍ STŘELBA
Ve střeleckém centru v Ulmu (str. 48-49)

Petr ZvolánekDíky profesi trenéra střelby jsem se podíval na mnoho střelnic jak u nás, tak v zahraničí. Často, převážně za chladných sychravých dnů, jsme s kolegy trenéry a brokovými střelci diskutovali o tom, že by bylo příjemné, kdyby se podařilo vybudovat krytou brokovou střelnici, která by chránila střelce před nepřízní počasí. Kulové kryté střelnice na různé vzdálenosti jsou dnes zcela běžné, ale že by se někomu podařilo „vměstnat“ brokovou střelnici do haly? To jsme si nedokázali představit ...


REPORTÁŽ
Silva Regina 2012 – opět padaly rekordy (str. 52)

Redakce


Trojlístek veletrhů Techagro, Animal Vetex, Silva Regina a Biomasa přilákal od 31. března do 4. dubna na brněnské výstaviště přes 110 tisíc návštěvníků. Jde o nový rekord této akce, která patří k pěti největším svého druhu v Evropě. Významnou část návštěvníků tvořili myslivci a lesníci, kteří si lesnicko-myslivecký veletrh Silva Regina, pořádaný v dvouletém cyklu, pravidelně nenechají ujít. Jejich kroky směřovaly jako v r. 2010 do pavilónu „Z“.


KOMERČNÍ PREZENTACE
Lovecký zámeček Kristin Hrádek opět ožívá (str. 54-55)

Redakce


Pojedete-li z Děčína na Sněžník – nevelkou obec nedaleko hranic se Saskem, v jejíž blízkosti choval Franz Vogt před 2. světovou válkou své kapitální jeleny, narazíte po několika kilometrech na odbočku se směrovkou na Kristin Hrádek. Úzká lesní asfaltka směřující ke státní hranici vás dovede až k někdejšímu malému thunovskému loveckému zámečku. Kristin Hrádek prošel ve své dlouhé historii (byl postaven v letech 1734-35) obdobím slávy, ale i úpadku. Zejména po r. 1948 se zdálo, že jeho osud je zpečetěn. Stavby zasazené do lesů pod stolovou horou Děčínský Sněžník se však podařilo začátkem 90. let minulého století zachránit a v posledních dvou letech se jim vrátil jejich někdejší lesk.


Z NAŠICH HONITEB
Seminář „Tradice a současnost v myslivosti“ již posedmnácté (str. 56)

Ing. Zdeněk Navrátil


V příjemném prostředí „Penzionu Za Vodou“ ve Dvoře Králové nad Labem uspořádal Řád sv. Huberta, za podpory Ministerstva zemědělství ČR a pod záštitou místostarosty obce Stanovice, již XVII. ročník vzdělávacího semináře „Tradice a současnost v myslivosti“.
Partneri

Kto je online?

Práve tu je 221 návštevníkov a žiadni členovia on-line