Vyšlo decembrové číslo
 ÚVODNÍK (str. 1)

Petr Ziegrosser

Vážení čtenáři,

tak je zase jeden rok za námi. Zatím jen kalendářní, ale brzy skončí i ten myslivecký. A s ním i nájmy na honitby a možná i dlouholetá přátelství. Časy se mění rychleji, než si patrně všichni uvědomujeme. Neměli bychom se v předvánočním čase na chvilku zastavit a popřemýšlet? Stojí nám to pachtění vůbec za to? 
Za posledních dvacet let jsme získali mnoho. Máme kvalitní auta, bezvadnou loveckou výzbroj a výstroj, můžeme si koupit jakoukoliv zbraň. Můžeme si koupit, co chceme, téměř vše, pokud na to máme. Kulovnice, brokovnice, optiku pro denní i noční vidění, fotopasti, střelivo těch nejlepších značek, oblečení a boty se supermembránami, poplatkové lovy ... Jediné, co nelze koupit, je pohoda, zdraví, přátelství a kamarádi. Hodnoty, které nás s nabývajícím majetkem jaksi opouštějí. Dát dohromady partu kamarádů, mezi nimiž se cítíme dobře, a strávit společně s nimi alespoň dva dny, to se podaří jen zřídka. A to, aby po lovu poseděli lovci společně s honci a vůdci psů, to se již téměř nestává. Poděkování zástupce lovců (často i krále honu) personálu u výřadu se také často nevidí, i když je výřad dobrý a den se vydařil.

Zamysleme se v předvánoční čas nad tím, co se to s námi stalo. Co vlastně chceme a oč usilujeme. A stojí nám to vůbec za to? Ta velká auta, ve kterých jezdíme sami. Ty drahé zbraně, které nikdo neobdivuje. Ty honitby, které sami nedokážeme obhospodařovat. Stejně tak, jako ty nádherné mladé přítelkyně. Má smysl lovit ročně tolik zvěře a získat tolik trofejí, když se nemám komu pochlubit a podělit se o radost? Mnoho jsme získali, ale více jsme ztratili.
Je jen na nás, jak se s tím vyrovnáme. Snad nám vyjde o Vánocích alespoň chvilička času na přemýšlení …


MYSLIVECKÁ POLITIKA
Stanou se církve novým významným subjektem v naší myslivosti? (str. 4-5)

David Vaca


Poslanecká sněmovna přehlasovala 8. listopadu t. r. veto Senátu a schválila zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, který počítá s navracením jak nemovitého majetku ve vlastnictví státu (až téměř 200 000 ha lesní a zemědělské půdy), tak s finanční náhradou za majetek, který již vrátit nelze (vyčísleno na 59 miliard Kč). Prezident Václav Klaus nechal návrh zákona projít, takže nová právní norma vstoupí 1. ledna 2013 v platnost. S nemovitým majetkem získají církve i právo myslivosti. Co to přinese? O rozhovor na toto téma jsme požádali Ing. Karla Štíchu, vedoucího správy majetku Arcibiskupství pražského.


LEGISLATIVA
Opční právo a pronájem honiteb (str. 6-9)

Jiří StaněkVětšina současných uživatelů honiteb, jejichž držitelem je státní podnik Lesy České republiky (Lesy ČR), by si zřejmě ráda pronajala „své“ honitby i v příštím mysliveckém období, k čemuž jim zákon o myslivosti vychází vstříc v § 33 odst. 3, který formuluje tzv. opční právo. Současně se však obávají zvýšení nájemného od roku 2013. Co jim tedy vlastně opční právo obsažené v zákoně o myslivosti i ve smlouvách o nájmu honiteb garantuje?VĚDA A VÝZKUM
Ve Vídni se konala 4. světová konference o zajícovcích (str. 10-13)


Jaroslav Slamečka, Vladimír Parkányi, Ľubomír Ondruška, Dušan VašíčekPrvní světová konference o zajícovcích byla uspořádána v r. 1979 v kanadském Guelphu. Poté nastala přestávka trvající 25 let, na jejímž konci se organizátoři premiérového ročníku rozhodli pořádat konference pravidelně – jednou za čtyři roky. Čtvrtstoletí po první konferenci zorganizovalo portugalské Výzkumné centrum pro biodiverzitu a genetické zdroje Univerzity v Portu ve svém zařízení ve Vairao druhý ročník, další se konal v mexické Morelii a dosud poslední, jenž proběhl letos v červenci, hostila Vídeň.


SOUTĚŽ
Rarita roku 2012 – vyhlášení výsledků (str. 15)

Redakce
Pouze o jediný den dříve než vloni, tedy 15. listopadu, bylo uzavřeno čtenářské hlasování o vítěznou trofej soutěže Rarita roku, pořádané redakcí Světa myslivosti. Do šesti základních kol letošního ročníku bylo přihlášeno celkem 134 trofejí, z nichž se deset dostalo do Velkého finále.


Z NAŠICH HONITEB
Od vysazení kamzíka horského v Jeseníkách uplyne 100 let (str. 18-21)

Petr Koubek
Na bruntálském zámku se ve dnech 11. a 12. října t. r. sešla téměř stovka nadšenců, kteří si chtěli připomenout výročí uvedené v nadpisu článku. Možná by jich ani nebylo tolik, kdyby se jesenický kamzík nestal nechtěným symbolem rozepře mezi laickou veřejností na jedné straně a odborníky na straně druhé. Ty první zastupovali především myslivci a milovníci jesenické přírody, ty druhé botanici a zoologové Správy Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Jeseníky.


Z NAŠICH HONITEB
Rok v životě šumavské jelení zvěře – prosinec (str. 22-23)

Pavel ŠustrProsinec bývá na Šumavě již typicky zimním měsícem – teploty klesají pod bod mrazu a minimálně na hřebenech leží sníh. Migrující jelení zvěř hledá ve vyšších partiích poslední zbytky potravy, nebo již sešla do středních poloh za zvěří nemigrující – do okolí přezimovacích obůrek. Z hřebenů odchází zpravidla s první větší sněhovou nadílkou, kdy již potrava není tak dobře dostupná. Zvěř dobře ví, že v přezimovacích obůrkách jí najde dost. Jak jsme slíbili v minulém díle seriálu, v tomto čísle se budeme věnovat migraci zvěře do přezimovacích obůrek, resp. do jejich okolí.


Z NAŠICH HONITEB
Oblast chovu daňčí zvěře Klopinská (str. 25-27)

Dalibor Pačes
Daňka evropského si většina myslivců spojuje spíše s oborními chovy. Únikem z obor nebo vysazováním se dostal do volnosti, kde jeho stavy postupně narůstají. Na některých místech naší republiky je snaha řídit chov daňčí zvěře na větších územních celcích – v oblastech chovu (OCH). Jak jsme informovali ve Světě myslivosti č. 7/2012, v současné době jich u nás funguje devět. Rozlohou největší OCH daňka evropského leží v Olomouckém kraji a nese název Klopinská.


ZE ZAHRANIČÍ
Sto let lukovských jelenů od časů prof. Komárka (str. 28-33)

Marcel Lehocký

Kapitola o Lukově a Livově v knize prof. Julia Komárka Lovy v Karpatech, zvláště stať „Původ lukovských jelenů“, je nadčasová a mimořádně hodnotná z hlediska poznání historie jelení zvěře na severovýchodním Slovensku a nese v sobě hluboký odborný a praktický odkaz prof. Komárka všem dnešním myslivcům a lesníkům, které zajímá problematika karpatské jelení zvěře. 


LOVECKÝ PES
Italský ohař – lovecký univerzál (str. 36-39)

Petra Literáková
Italský ohař, jinak také Bracco Italiano, Italian pointer či Italian Pointing Dog, byl – jak vyplývá z názvu – vyšlechtěn v Itálii jako universální lovecký pes. Přesto není toto zajímavé plemeno v zemi svého původu příliš běžné a také ve světě je zatím poměrně neznámé. Podle klasifikace FCI patří do skupiny 7 – ohaři, sekce kontinentální ohaři krátkosrstí typu „braque“ s pracovní zkouškou. V posledních letech se s jeho zástupci můžeme setkat i u nás na honech na drobnou zvěř.


LOVECKÝ PES
Čtyřicet loveckých dní se smečkou honičů (str. 39-40)

Pavel KonvalinaLovecká sezóna vrcholí, čas naháněk na divočáky a další spárkatou zvěř se dostává do druhé poloviny. Se čtenáři Světa myslivosti bych se chtěl podělit o zkušenosti získané během čtyř desítek loveckých akcí loňské sezóny, jichž jsme se zúčastnili s naší skupinou honičů, kterou jsme pojmenovali „Táborská lovecká smečka“.


SPORTOVNÍ STŘELBA
Zasedání FITASC

Karel Pučálka (str. 41)Ve dnech 16.–19. srpna t. r. se pod patronací Mezinárodní federace pro střelbu z loveckých a sportovních zbraní (FITASC) konalo poblíž města Lincolnshire ve státě Illinois (USA) Mistrovství světa v loveckém parkúru. Jak se již stalo tradicí, před soutěží proběhlo zasedání a valná hromada FITASC.


SOKOLNICTVÍ
Sokolnické Opočno již po pětačtyřicáté (str. 49)

Marcela MedkováMotto „Nelovíme pro kořist, ale pro vše krásné při lovu!“, vypovídající o charakteru a poslání sokolnictví, bylo bezezbytku naplněno v průběhu již 45. mezinárodního sokolnického setkání v Opočně. Letošní akce, konané ve dnech 11.–14. října, se zúčastnilo 111 sokolníků z ČR, Slovenska, Polska, Chorvatska, Belgie, Francie, Rakouska, Německa a Holandska.


ROZHOVOR
Restart Hospitální nadace Františka Antonína hraběte Sporcka (str. 50-51)

David Vaca
Řád sv. Huberta se po svém obnovení v r. 1992 přihlásil k odkazu Nadace Františka Antonína hraběte Sporcka a v r. 1993 dal zaregistrovat Nadaci Řádu sv. Huberta (v r. 1998 byla přeregistrována pod názvem Hospitální nadace Františka Antonína hraběte Sporcka – dále Nadace). Navázal tím na původní nadaci Sporckovu s akcentem na nové poslání charitativní náplně vyplývající z reality 21. století. V druhé polovině loňského roku se předsedou správní rady Nadace stal Ing. arch. Igor H. Krčmář ze Slezské Ostravy. Co se za dobu jeho působení Nadaci podařilo a jaké jsou výhledy do budoucna?


Z NAŠICH HONITEB
Jelen s největší stopou (str. 52-53)

Václav Vacek
Ve Světě myslivosti č. 11/2012 byl v galerii fotografií významných úlovků z letošní jelení říje zveřejněn snímek uloveného kapitálního jelena z Jizerských hor, z honitby Černá Nisa (okr. Jablonec nad Nisou). Jelena jsem poslední dva roky jeho života znal a sledoval. 
Partneri

Kto je online?

Práve tu je 143 návštevníkov a žiadni členovia on-line