Vyšlo aprílové číslo
 ÚVODNÍK (str. 1)


MYSLIVECKÁ POLITIKA
Co obsahuje návrh novely zákona o myslivosti vypracované MZe? (str. 4)Redakce

Redakci Světa myslivosti se během uzávěrky dubnového čísla podařilo získat pracovní verze návrhu zákona o myslivosti a prováděcí vyhlášky č. 245/2002 Sb., připravené Ministerstvem zemědělství (stav k 20. únoru 2013). V rámci diskuse zveřejňujeme některé pasáže z návrhu uvedených norem.DISKUSE
Vyjádření univerzitních učitelů myslivosti k důvodům pro novelizaci zákona o myslivosti (str. 5-8)Vladimír Hanzal, Jaroslav Červený, Vlastimil Hart, Tomáš Kušta, Miloš Ježek


V lednu t. r. se na Ministerstvu zemědělství ČR uskutečnil seminář na téma „Příprava změn myslivecké legislativy“ uspořádaný s cílem získat podporu účastníků pro novelizaci zákona o myslivosti. Předložení novely zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb. bylo schváleno usnesením vlády ze dne 6. února 2013 pod č. 84 na květnové zasedání vlády i přes projevený nesouhlas Agrární komory ČR, Vojenských lesů a statků ČR, s. p., zástupců lesnických fakult, ČMMJ a dalších pozvaných.


DISKUSE
Petice za zachování minimální výměry honitby 500 ha (str. 8)

Redakce


Pět členů Katedry myslivosti a lesnické zoologie Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze (autoři reakce na text „Sedm příčin stavu myslivosti v České republice“) iniciovalo v souvislosti s uvažovaným květnovým projednáváním novely zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb. vládou ČR petici za zachování minimální výměry honitby 500 ha.
 

DISKUSE
Petice ČMMJ proti projednání novely zákona o myslivosti předložené ministrem zemědělství (str. 9)Redakce


Týden po zveřejnění Petice za zachování minimální výměry honitby 500 ha přispěchala se svou peticí též ČMMJ. Dne 27. března zveřejnila na svých internetových stránkách petici proti projednání novely zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, předkládané ministrem zemědělství.


ANKETA
Jak budete vzpomínat na končící desetileté myslivecké období 2003–2013? (str. 10-14)Redakce


Letošním posledním březnovým dnem skončilo desetileté myslivecké období ohraničené roky 2003 a 2013. Čím bylo pro naši myslivost významné? Jak se na něj bude po letech vzpomínat? Co pro něj bylo charakteristické? A z čeho bychom si pro následující roky měli vzít ponaučení? S těmito otázkami jsme se obrátili na respondenty naší ankety.


ROZHOVOR
Lesy ČR začaly vybírat nájemce vlastních honiteb (str. 15-17)David Vaca a Jan Příhoda


Ve dnech, kdy se tisklo dubnové číslo Světa myslivosti, jímž právě listujete, proběhla první vlna výběrových řízení na pronájmy vlastních honiteb Lesů České republiky, s. p. (Lesy ČR), u nichž letos skončila platnost desetiletých nájemních smluv. Dlouho očekávaný proces byl odstartován začátkem března vyhlášením podmínek pronájmu a zveřejněním seznamu honiteb, jejichž nájemci byli vybíráni poslední březnový týden. O podrobnostech jsme hovořili s Ing. Pavlem Indrou, pověřeným řízením výrobně technického úseku na generálním ředitelství Lesů ČR.


PRAXE V HONITBĚ
Změna v přístupu k léčení volně žijící spárkaté zvěře (str. 18-21)David Vaca


V souvislosti se zveřejněním podmínek antiparazitární léčby spárkaté zvěře v letošním roce (Svět myslivosti č. 2/2013) oznámila Státní veterinární správa (dále „SVS“) změnu v přístupu v této věci i pro roky následující. Nově se bude na celém území ČR provádět monitoring parazitóz spárkaté zvěře kontrolou jejího trusu ze všech katastrálních území a teprve na základě jeho vyhodnocení (do konce r. 2013) a výsledků se rozhodne, ve kterých honitbách bude antiparazitární léčba v r. 2014 povolena. Na důvody tohoto opatření a jeho podrobnosti jsme se zeptali MVDr. Zbyňka Semeráda, ředitele odboru ochrany zdraví a pohody zvířat SVS.


Z NAŠICH HONITEB
Oblasti chovu tetřevovitých na území ČR (str. 22-23)Jan Dvořák, Milan Bartoš a David Vaca

V loňském roce jsme postupně publikovali aktuální informace o oblastech chovu (OCH) spárkaté zvěře vymezených na našem území (Svět myslivosti č. 5, 6, 7/2012). Možnosti vyhlásit OCH se však podle legislativy týkají také zvěře drobné. K tématu se nyní vracíme přehledem OCH pro tetřevovité (tetřev hlušec, tetřívek obecný a jeřábek lesní). V současné době evidujeme na našem území celkem 12 oblastí pro jednotlivé druhy a tři, které byly vymezeny pro více druhů společně.


ZAJÍMAVOSTI
Šestnáct kohoutků na jednu slepičku … (str. 24-27)Ondřej Prosický


Koncem roku 2010 jsem se domluvil se svým švédským kamarádem Mattiasem na návštěvě Švédska.  Jedním z cílů bylo fotografovat tok tetřívků. Na sever jsme odcestovali s dvěma kolegy – fotografy v dubnu následujícího roku. Čekalo nás dobrodružství, které u nás s tetřívky bohužel nemůžeme zažít.


VĚDA A VÝZKUM
Co divočáci dělají celý den? Dílčí výsledky telemetrického sledování černé zvěře (str. 28-31)Miloš Ježek

Mezi myslivci, ale nejen mezi nimi, kolují často historky o chování zvěře a jejich reakcích na různé podněty. Někdy vycházejí z dlouholetého pozorování a zkušeností, jindy spíše z nezměrné fantazie a představivosti. Zvěři jsou při tom přisuzovány vlastnosti, které nemá a nikdy neměla, nebo se paušalizují výjimky potvrzující pravidlo. Občas tyto „poznatky“ slouží jako výmluvy při neochotě či neschopnosti myslivců dělat něco se současným nadstavem spárkaté zvěře. Nejrůznější „povídačky“ existují o rozličných druzích zvěře, ale právě divočáci v nich figurují nejčastěji. Např. v souvislosti s ochotou migrovat a zdolávat během krátkého časového úseku úctyhodné vzdálenosti.


LEGISLATIVA
Myslivecké stráže a myslivečtí hospodáři v novém nájemním období (str. 32-33)Jiří Staněk


V souvislosti se začátkem nového nájemního období 2013–2023 se množí dotazy týkající se vykonávání funkce myslivecké stráže a mysliveckého hospodáře. Neutuchá ani zájem o problematiku honebních společenstev (HS). V článku přinášíme odpovědi na některé frekventované otázky.


LOVECKÝ PES
Retrívři (III.) – flat coated retrívr a curly coated retrívr (str. 34-38)Kateřina Vernerová, Yvetta Holíková a Ivana Rindošová

Po labradorském a zlatém retrívrovi, které jsme představili v únorovém, resp. březnovém čísle Světa myslivosti, přicházejí na řadu další dvě plemena retrívrů. Obě pocházejí z Anglie. Jde o dlouhosrstého flat coated retrívra a kudrnatého curly coated retrívra.


LOVECKÝ PES
I jediný výstřel je příliš (str. 28-39)Jiří Kamler


V poslední době se zejména v zahraničí začíná mluvit o tom, že i jediný výstřel může nevratně poškodit lovcův sluch. Výsledkem tohoto poznání je stále častější používání chráničů sluchu při lovu. Jak je to ale se psy? Jsou jejich slecha méně citlivá k poškození? A je možné jejich sluch chránit před účinky výstřelů? Těmito otázkami se zabývá Dr. Christian Neital v článku uveřejněném v časopise Die Pirsch č. 23/2012.


SPORTOVNÍ STŘELBA
Evropský šampionát v loveckém parkúru opět na Konopišti (str. 40-41)Dalibor Pačes


Příznivci loveckého parkúru (LP) nepochybně znají střelnici Vráž na Benešovsku, provozovanou Lesním závodem Konopiště (Lesy České republiky, s. p.). V minulosti se na ní konaly již dva ročníky mistrovství Evropy (ME) v uvedené střelecké disciplíně (2003, 2004). V r. 2007 LZ Konopiště uspořádal světový šampionát v LP, který však proběhl kvůli vyššímu počtu střelců v tamní bažantnici. Mimořádně atraktivní prostředí a úspěch posledně jmenované akce se zasloužily o to, že letošní již 46. ročník ME v LP se bude konat ve dnech 23. až 26. května opět na Konopišti. Podrobnosti o připravované střelecké akci nám sdělil ředitel LZ Konopiště Ing. Miroslav Jankovský, tentokrát v roli zástupce hlavního organizátora a pořadatele.


ZAJÍMAVOSTI
Lovecká lukostřelba (I.) – historie a současnost (str. 42-43)Alexandr Vrága

Příspěvky o lovu zvěře lukem, uveřejněné v letošním únorovém čísle Světa myslivosti, měly u čtenářů pozitivní ohlas, a tak jsme na ně rozhodli navázat zvláštním seriálem. Budeme se v něm zabývat nejen historií a současností lovecké lukostřelby ve světě a u nás, ale také výzbrojí a výstrojí lukostřelců, způsobům lovu a dalším zajímavostem z tohoto oboru.


Z NAŠICH HONITEB
Význační jeleni jihozápadní Šumavy (str. 44-47)Marek Drha


Fotografování a lovu jelení zvěře ve volné přírodě věnuji během roku mnoho času a především při prvně jmenované činnosti se na svých výpravách za jeleny dostávám na různá místa jihozápadní Šumavy. Ani mezi zvěří, již jsem měl v průběhu posledních 15 let možnost pozorovat, ani při prohlídkách shozů, které mi prošly pod rukama, jsem však nenarazil na jelena z této oblasti, jehož paroží by překonalo 200 b. CIC. Až v r. 2012 shozy dvou jelenů tuto hranici o několik bodů překročily.


KOMERČNÍ PREZENTACE
Suzuki Jimny 2013 – malý, ale opravdový off-roadOto Lasák


Obliba vozidel typu off-road japonské značky Suzuki je u českých lesníků a myslivců nadprůměrná. Často se stává, že v garáži zaujímá druhé místo hned vedle „oficiálního“ rodinného vozu malý Suzuki Jimny. Zásluhu na tom má řada jeho vlastností, které umožňují dostat se kdykoli téměř kamkoli. Naše redakce přivítala informaci o modernizaci tohoto modelu a také možnost jeho týdenního testování. Jak zkoušení jízdních vlastností nového Jimnyho na sklonku letošní zimy dopadlo?


ZE ZAHRANIČÍ
Die Hohe Jagd & Fischerei – nejvýznamnější středoevropský veletrh pro myslivce (str. 56)Redakce


Ve čtvrtek 21. února t. r. se otevřely brány salcburského výstaviště pro návštěvníky 25. ročníku populárního veletrhu „Die Hohe Jagd & Fischerei“. Do neděle 24. února jim rekordních 517 vystavovatelů (meziroční nárůst o 10 %) nabízelo vše, co se hodí k myslivosti, rybářství a pobytu v přírodě. Veletrh se právem řadí nejen mezi nejvýznamnější akce tohoto typu v Alpách a Podunají, ale v celé Evropě. Letošní účast dosáhla 36 126 návštěvníků.

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 231 návštevníkov a žiadni členovia on-line