Vychádza augustové číslo
 
 
 
Na jeho stránkach nájdete: ČMMJ po jednání Sboru zástupců bez větších změn * Kauza Interlov * Kdo je dr. Vebr? * Nepodléhejme dezinformacím! * Seminář o chovu daňčí zvěře *12. ročník Mezinárodní soutěže mysliveckých trubačů Kladská 2006 * Národní myslivecké slavnosti na Ohradě* Zvěř a myslivost na stříbrném plátně * Mezinárodní Field Trial anglických a kontinentálních ohařů * Účinnost ráže .308 Win. (7,62 x 51) pro lovecké účely .. a další ...
 
MYSLIVECKÁ POLITIKA
ČMMJ po jednání Sboru zástupců bez větších změn (str. 4)
  

Zpracováno podle zápisu ze SZ (www.cmmj.cz) a informací účastníků SZ, red.

 
 V červencovém Světě myslivosti jsme informovali o jednání Myslivecké rady ČMMJ (26. května t. r.), z nějž vyplynula kromě jiného velmi závažná rozhodnutí. MR na základě zpráv svých poradních skupin doporučila Sboru zástupců, který se konal 24. června t. r. v Praze, prodat Halali, všeobecnou pojištovnu, a. s., a poslat do likvidace Interlov Praha, s. r. o. Pokud by SZ tato doporučení schválil, šlo by bezesporu o jedny z největších změn v historii ČMMJ. Jak jednání SZ dopadlo?
 
 
 
 MYSLIVECKÁ POLITIKA
Kauza Interlov (str. 4-7) obr. 2a + 2b

Ing. David Vaca, Ph.D.


 
 
 
 
Nemálo rozhovorů bylo v poslední době mezi myslivci věnováno situaci kolem Interlovu Praha, s. r. o., nejstarší obchodní organizace ČMMJ. Charakteristické logo společnosti zná každý český myslivec. Se zdvihnutým obočím asi většina z nich poslouchala zprávy o narůstajících ekonomických potížích společnosti a případné likvidaci podniku.
  
 
 
 
 
 
Ta by měla vliv nejen na ČMMJ jako zřizovatele, ale na mnoho uživatelů honiteb. Byť nejsou ekonomické výsledky Interlovu v posledních letech povzbudivé, stále jde o jednoho z nejsilnějších hráčů na trhu se zvěřinou u nás.
 
 
 
 
 
 
 

ROZHOVOR
Kdo je dr. Vebr? (str. 8-9)

Jméno dr. Vebra je v posledních měsících často skloňováno v souvislosti s diskusemi o současné situaci v ČMMJ. Kdo je člověk, který otevřeně, hlasitě a kriticky vystupuje vůči některým postupům vedení ČMMJ a elektronickou poštou rozesílá své názory na aktuální situaci na okresní myslivecké spolky? A o co mu jde? Názory na jeho osobu se liší: pro jedny je to člověk mající snahu razantně rozčeřit kalné vody naší největší myslivecké organizace, pro druhé rozvraceč jednotnosti ČMMJ. JUDr. Jana Vebra z Prahy jsme požádali o rozhovor.

 
 
 

ROZHOVOR
Nepodléhejme dezinformacím! (str. 10-13)


Jedním z názorových odpůrců JUDr. Jana Vebra je předseda Dozorčí rady ČMMJ JUDr. Miroslav Machala, který se též ostře vymezuje vůči zprávě poradní skupiny pro Interlov. JUDr. Machalu jsme požádali o rozhovor.

 
  


REPORTÁŽ
Seminář o chovu daňčí zvěře (str. 14)

Ing. Jan Dvořák, Ph.D.

 
 

Ve čtvrtek 22. června t. r. se v příjemném prostředí obory Radějov po roce uskutečnilo již druhé setkání odborníků, chovatelů a příznivců chovu daňčí zvěře. Hostitelem a organizátorem byla firma Hamé, a. s., zastoupená ing. Leošem Novotným, generálním ředitelem a předsedou představenstva. Hamé, a. s., je nájemcem obory Radějov.

 
 

REPORTÁŽ
12. ročník Mezinárodní soutěže mysliveckých trubačů Kladská 2006 (str. 15)


Libor Nevtípil
 
 
 

Fanfáry loveckých rohů v podání souboru Trubači z Kladské přivítaly v sobotu 10. června t. r. účastníky 12. mezinárodní soutěže mysliveckých trubačů ze Švýcarska, Slovenska, Rakouska, Německa, Holandska a ČR. Naši trubači tak mohli porovnat své umění se zahraničními soubory.

 
 


REPORTÁŽ
Národní myslivecké slavnosti na Ohradě, 24. - 25. června 2006 (str. 16)

Jaromír Zumr st.


Ve dnech 24. a 25. června t. r. se v areálu kolem loveckého zámku Ohrada a na jeho nádvoří konal 5. ročník Národních mysliveckých slavností. Jejich součástí byla jako již tradičně v posledních letech Národní soutěž ve vábení jelenů.Ve dnech 24. a 25. června t. r. se v areálu kolem loveckého zámku Ohrada a na jeho nádvoří konal 5. ročník Národních mysliveckých slavností. Jejich součástí byla jako již tradičně v posledních letech Národní soutěž ve vábení jelenů.

 
 

REPORTÁŽ
Lesnický den na Skelné huti (str. 17)

Ing. Jiří Janota


Do deštivého rána se 17. června t. r. probudili zaměstnanci Vojenských lesů a statků ČR, s. p., divize Mimoň, kteří v ten den připravovali již 30. ročník tradičního Lesnického dne, spojeného s přehlídkou trofejí zvěře ulovené v loňské sezóně v honitbách mimoňské divize VLS. Součástí přehlídky trofejí byla též výstava jeleních a daňčích shozů z honiteb VLS Mimoň.

 
 

Z HISTORIE
Zvěř a myslivost na stříbrném plátně (I.) (str. 18-21)

Ing. David Vaca, Ph.D.

V éře cenově dostupných digitálních kamer a takřka neomezených možností pořizování filmového materiálu a jeho zpracování na domácích počítačích se řada myslivců věnuje filmování zvěře. Na „hobby úrovni“ vznikají poměrně kvalitní záběry z dění v přírodě, které jsou následně promítány na různých mysliveckých setkáních a výstavách. Při Českomoravské myslivecké jednotě existuje dokonce Videoklub sdružující nadšené, zpravidla amatérské (v dobrém slova smyslu) filmaře. Jen málokdo z nich si však vzpomene na jednu z aktivit Československé myslivecké jednoty (ČSMJ) z 30. a 40. let minulého století. Již tehdy se amatérští filmaři z řad myslivců pokoušeli natáčet záběry zvěře. Tato zprvu výhradně zájmová záležitost se díky práci činovníků ČSMJ posléze změnila v systematickou práci a vzniklé filmy sloužily k osvětě a propagaci myslivosti.
 
 
 

LOVECKÝ PES
Mezinárodní Field Trial anglických a kontinentálních ohařů (str. 22-23)


František Zahradníček

Výcviková sekce Moravskoslezského klubu anglických ohařů (MSKAO) se sídlem v Brně zahájila letošní sezonu uspořádáním mezinárodní soutěže. Polní zkoušky ohařů proběhly ve dnech 29. - 30. dubna t. r. v honitbách MS Telnice, MS Měnín a v honitbě Lesů České republiky, s. p., Lesního závodu Židlochovice. Akce se konala pod záštitou Českomoravské kynologické unie a Českomoravské kynologické jednoty ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem ČMMJ Brno-venkov.

 
  

LOVECKÝ PES
Speciální zkoušky z vodní práce a lesní zkoušky KCHLS (str. 24)


IN

Žhavé počasí letošního druhého červencového víkendu přivítalo účastníky klubových zkoušek z vodní práce a klubových lesních zkoušek se zadáváním titulů CACT a res. CACT. Speciální zkoušky pořádala sekce německého křepeláka při Klubu chovatelů loveckých slídičů (KCHLS). Akci podpořil Okresní myslivecký spolek ČMMJ Vyškov, honitbu poskytlo MS Střela Švábenice.

 
 

LOVECKÝ PES
Klubová výstava českého fouska (str. 25)

Josef Tinka


Dne 11. června t. r. se v zámeckém parku města Protivín konal II. ročník klubové výstavy českého fouska s mezinárodní účastí, nazvaný na počest prvního předsedy klubu Memoriál prof. ing. Ferdinanda Sekyrky. Na této akci, která byla uspořádána u příležitosti 110. výročí založení Spolku pro ohaře hrubosrsté - český fousek pro Království české se sídlem v Písku, byly zadávány tituly Klubový vítěz, CAJC, CAC, BOB.

 
 

LOVECKÁ VÝBAVA
Účinnost ráže .308 Win. (7,62 x 51) pro lovecké účely (str. 26)


JUDr. Pavel Jirkovský

Na stránkách časopisu Svět myslivosti č. 1/2006 mě zaujal článek myslivce, popisujícího úspěšnost lovecké střelby svého otce na základě písemných záznamů, které si vedl o množství úlovků drobné a spárkaté zvěře. Podobnou statistiku si vedu i já, a to již od r. 1964. Nezaměřuji se však na množství ulovené zvěře, ale na použití zbraní a střeliva různých ráží a jejich účinnost.

 
 

PŘEDSTAVUJEME
Samonabíjecí kulovnice Verney-Carron (str. 27)

MH

V červnu letošního roku se na pultech našich prodejen se zbraněmi objevili první zástupci staré a tradiční francouzské puškařské školy - brokovnice a kulovnice známé zbrojovky Verney-Carron.

 
 

NAŠE OBORY
Obora Poněšice (str. 28-31)
Ing. Dalibor Pačes


 
 
V tomto díle našeho seriálu se budeme věnovat Poněšické oboře, přestože byla v našem časopise již jednou představena, a to v souvislosti s hodnocením současné národní rekordní trofeje jelena lesního (Svět myslivosti č. 1/2002). Tato trofej pochází právě z Poněšic a nutno upozornit, že není jediným úspěchem známého jihočeského oborního chovu. V posledních letech se v oboře každoročně uloví velmi silný jelen.

 
 

NAŠE OBORY
Úspěch nepřichází bez práce (str. 30-31)
 
 
 
 
V souvislosti s představením obory Poněšice nemůžeme opomenout člověka, který o ni pečuje v posledních dvaceti letech a na Kypru převzal cenu Edmonda Blanca. Jde o oborníka Františka Řehoře, jehož jsme požádali o krátký rozhovor.
 
 
 


 
 

PŘEDSTAVUJEME
Digiscoping od Swarovski Optik
Jak lze spojit pozorování s fotografováním (str. 32)

Ing. Oto Lasák


V sobotu 24. června t. r. proběhla na Hraničním zámku v Lednici předváděcí akce výrobků známé rakouské firmy Swarovski Optik. Vedle nabídky pozorovacích a zaměřovacích dalekohledů s vynikající světelností a ostrostí bylo hlavním tématem využití digitálních fotoaparátů či kamer v kombinaci s kvalitními teleskopy.

 
 
 

Představujeme
ZÁHOŘÍ Rudel - vše pro myslivost (str. 33)

Ing. Dalibor Pačes


Obchodně výrobní společnost ZÁHOŘÍ Rudel s. r. o., nabízející široký sortiment potřeb pro myslivce, najdeme v Bystřici pod Hostýnem nedaleko Kroměříže. Jde o rodinnou firmu, jež působí na trhu od r. 1991 nejprve jako fyzická osoba, v r. 2000 byla přetransformována na právnickou osobu s uvedeným obchodním názvem. Jednateli firmy jsou manželé Miroslav a Ludmila Rudelovi.
 
 
 
 


Partneri

Kto je online?

Práve tu je 231 návštevníkov a žiadni členovia on-line