Vychádza septembrové číslo
 
 
 
VĚDA A VÝZKUM 6. mezinárodní kongres o biologii jelenovitých  * Stanovisko pracovní skupiny pro Analýzu negativního vývoje v obchodní společnosti Interlov Praha, s. r. o., k vystoupení předsedy dozorčí rady ČMMJ JUDr. Miroslava Machaly v časopise Svět myslivosti č. 8/2006 * Reakce na rozhovor s JUDr. Miroslavem Machalou * Nejsem šiřitel dezinformací a rozvraceč ČMMJ!  * Umělé nory, lapače a jejich využití  * a ďalší ........
 
VĚDA A VÝZKUM
6. mezinárodní kongres o biologii jelenovitých
 


Ing. David Vaca, Ph.D.

Česká zemědělská univerzita v Praze se začátkem srpna t. r. stala místem významného vědeckého setkání - 6. mezinárodního kongresu o biologii jelenovitých (The 6th International Deer Biology Congress). Přes 250 účastníků z celého světa naslouchalo ve dnech 7.-11. srpna zajímavým přednáškám a zapojovalo se do četných diskusí.


 
 
 

 
DISKUSE

Stanovisko pracovní skupiny pro Analýzu negativního vývoje v obchodní společnosti Interlov Praha, s. r. o., k vystoupení předsedy dozorčí rady ČMMJ JUDr. Miroslava Machaly v časopise Svět myslivosti č. 8/2006

Předseda Dozorčí rady ČMMJ (dále DR) JUDr. Miroslav Machala uvedl v časopise Svět myslivosti č. 8/2006 nepravdivé informace o proběhlé analýze a následných závěrech o stavu podniku Interlov Praha, s. r. o., které šíří i dalšími způsoby v ČMMJ. Vzhledem k nastalé situaci, četným reakcím členů ČMMJ, potřebě zklidnit atmosféru při oproštění se od emocionálních nánosů a nutnosti přijmout objektivní rozhodnutí k záchraně společného majetku, je třeba uvést informace na pravou míru.


 
 

DISKUSE

Reakce na rozhovor s JUDr. Miroslavem Machalou s názvem „Nepodléhejme dezinformacím“ (Svět myslivosti 8/2006)

Ing. Jan Staněk

Po přečtení rozhovoru s JUDr. Machalou „Nepodléhejme dezinformacím“ musím konstatovat, že mne vůbec nepřekvapil svými názory a demagogickými tvrzeními. Kdyby v záhlaví nebyl uveden autor včetně fotografie, musel bych se podívat do kalendáře a přesvědčit se, že se nepíše rok 2006, ale nějaký letopočet z období normalizace, a že jde o politický úvodník, který za vším vidí temné síly rozvracející perfektně fungující režim.

 
 


ROZHOVOR

Hospodaření a kontrola Interlovu byl velký šlendrián

V srpnovém čísle Světa myslivosti byl zveřejněn rozhovor s JUDr. Miroslavem Machalou, předsedou Dozorčí rady ČMMJ. Tázaný v rozhovoru kromě jiného razantně odmítl výsledky práce poradní skupiny ČMMJ, jež zpracovala „Analýzu současné negativní situace a návrh budoucího vývoje společnosti Interlov Praha, s. r. o.“, a vyslovil závažná podezření týkající se členů této skupiny, kteří podle něho svým jednáním sledují vlastní zájmy. V této souvislosti nejčastěji citoval dr. ing. Jiřího Hanáka. Dr. Hanákovi jsme položili několik otázek.

 


DISKUSE

Nejsem šiřitel dezinformací a rozvraceč ČMMJ!

JUDr. Jan Vebr

Po přečtení rozhovoru ing. Davida Vacy, Ph.D., s JUDr. Miroslavem Machalou (Svět myslivosti 8/2006) jsem si nejdříve řekl, že každý soudný člověk si vytvoří svůj obrázek, ale nakonec jsem dospěl k názoru, že není možné nereagovat.

 


Z NAŠICH HONITEB

Myslivost u lesních závodů Lesů České republiky, s. p. obr3

Ing. Josef Vlášek


 
 
Státní podnik Lesy České republiky snad není třeba našim myslivcům podrobně představovat. Většina jej zná jako největšího správce lesů v ČR a pronajímatele významného podílu tuzemských lesních honiteb. Přesto existuje u LČR něco, čemu dosud nebyla v mysliveckých časopisech věnována systematická pozornost. Jsou to lesní závody, v hierarchii LČR specifické organizační jednotky. Myslivost provozovaná na jimi obhospodařovaných územích je na vysoké úrovni, o čemž se čtenáři budou moci přesvědčit v novém seriálu.

 
 
 
 
 
 
 
 

PRAXE V HONITBĚ
Krmné zařízení pro balíkovanou hmotu

Ing. Jiří Janota


V poslední době se spárkaté zvěři při zimním přikrmování dosti často předkládá balíkované seno a senáž. Tato objemná krmiva se lisují do balíků hmotnosti 200-600 kg. Ve většině případů jsou balíky pokládány pouze na holou zem, výjimečně na zpevněné plochy. Pokud se však balíky dotýkají země, dochází postupem času ke znehodnocení značného množství předkládané hmoty. Tomu se lze účinně bránit použitím jednoduchého přístřešku, který navíc dokáže snížit plýtvání krmivem.

 
 
 
 
 


PRAXE V HONITBĚ
Umělé nory, lapače a jejich využití

Ing. Dalibor Pačes a Ing. Ondřej Kozub


Snad každý myslivec uloví jednou za čas lišku. Lov odstřelem je však časově náročný a ne každý má možnost plně se mu věnovat. Proto se nabízejí další zákonem povolené možnosti tlumení tohoto predátora, a to lapáním a norováním. K tomu je zapotřebí speciálního zařízení. V ČR v současné době působí několik výrobců lapačů a různých typů umělých betonových nor. Některé z nich jsme oslovili. Čtenářům Světa myslivosti přinášíme stručný přehled toho, jak jejich výrobky fungují.
 
 
 


DISKUSE
Nestřílejte špičáky! (II.)

Ing. Petr Ziegrosser


Ve Světě myslivosti č. 5/2006 byl otištěn můj článek „Nestřílejte špičáky!“. Očekával jsem bouřlivou reakci. Několik lidí mi zavolalo - byli to ti, kteří se s mými názory ztotožnili, nebo mne upozornili na reakci myslivecké veřejnosti. Do redakce Světa myslivosti přišly písemně dva ohlasy odlišného názoru (Svět myslivosti 6/2006). A pak se hladina uklidnila. Čili nic moc. V současné době je před jelení říjí, jeleni na první hlavě nemají ještě vytlučeno a já činím další pokus ovlivnit myšlení myslivců výzvou: NESTŘÍLEJTE  ŠPIČÁKY! Tentokrát myslím jeleny s parožím na první hlavě.
 
 
 
 


Z NAŠICH HONITEB
Myslivecká statistika 2005/2006

Ing. Martin Žižka


V polovině srpna t. r. byly oznámeny výsledky mysliveckého statistického zjišťování za rok 2005/2006. V kategorii základních údajů o honitbě (výměry honebních ploch, způsob obhospodařování honiteb, počty psů s loveckou upotřebitelností atd.) a v klasifikaci honiteb  se neobjevily významnější změny. Tuhá zima 2005/2006 se však projevila na ztrátách srnčí a černé zvěře. Největší pozornost tradičně věnujeme výsledkům lovu.
 
 
 


ROZHOVOR

Osudy lesníka Jiřího Mlčouška
 
 
 

I když každému neubíhá čas shodným tempem, roky přibývají všem stejně. A tak se stalo, že řady šedesátníků posílil koncem srpna letošního roku i lesník, známý myslivecký publicista a člen redakční rady našeho časopisu ing. Jiří Mlčoušek. Kdo z myslivecké veřejnosti by neznal jeho úsměvné knížky, psané nezaměnitelným způsobem, nebo odborné publikace, pojednávající o kamzících. Životní jubileum bylo důvodem k návštěvě a rozhovoru s oslavencem. V úvodu jsem si dovolil použít a patřičně pozměnit název jedné z jeho povídkových knih, vydané v r. 1998. Pojďme se tedy společně podívat na životní cestu a osudy ing. Mlčouška.

 
 

 
 

ZAJÍMAVOSTI

Mezinárodní setkání klubů fotografování přírody

Ing. Miroslav Zumrík


Ve dnech 15.-18. června t. r. se uskutečnil 26. kongres Federace klubů fotografů přírody (IFWP). Setkání a zasedání se konalo na Slovensku v Národním parku Malá Fatra v hotelu Hutník Malá Lučivná. Akce se zúčastnilo celkem 82 fotografů z 10 států Evropy.

 
 
 
 


KULTURA

Mistrovství Evropy trubačů lovecké hudby

Libor Nevtípil
 


Dánské městečko Horsens hostilo ve dnech 8. a 9. června t. r. lovecké trubače z celé Evropy. Na letošní evropský šampionát se přihlásilo 400 účastníků ze šesti států „starého kontinentu“ včetně pěti souborů z ČR.


 
 
 

Z HISTORIE

Zvěř a myslivost na stříbrném plátně (II.)

Ing. David Vaca, Ph.D.

V minulém čísle Světa myslivosti jsme zveřejnili první část materiálu o předválečných filmařských aktivitách Československé myslivecké jednoty (ČSMJ). Článek byl zaměřen především na působení Filmového osvětového odboru ČSMJ (FOO), chronologii natáčení filmů v 30. a 40. letech minulého století a témata, která se podařila nafilmovat. Neméně zajímavé jsou podmínky, v nichž myslivečtí filmaři pracovali, různé faktory, které měly vliv na jejich práci, příhody, jež při pořizování filmu prožili a rovněž dosažené úspěchy.

 
 
 


Z HISTORIE

Jak jsme filmovali vlka v Karpatech

Dr. Julius Komárek a ing. Jiří Sekera


Musíme se předem přiznati, že se nám podařilo nafilmovati ulovení karpatského vlka jen čirou náhodou a že náš skutečný plán byl nafilmovat medvěda na újedi uprostřed pravého karpatského pralesa. Vybrali jsme si jedno z nejromantičtějších míst v Karpatech, daleko široko od posledních vesnic, ale při tom místo zvolené v takové divočině a pustině, aby se medvěd nebál přijíti k újedi ani za dne.
 
 
 
 


LOVECKÁ VÝBAVA

Rychle a přesně

Ing. Jiří Fencl


Tak nazval svůj článek v časopise Das Deutsche Waffen-Journal č. 11/2004 jeho autor Roland Zeitler. Článek přináší zajímavé informace a názory, které mohou napomoci čtenáři při volbě a výběru vhodného zaměřovače pro naháňky na spárkatou zvěř - otevřených mířidel, kolimátoru nebo klasického zaměřovacího dalekohledu.

 
 


NAŠE OBORY

Obora Títěž

Ing. Dalibor Pačes


Ve Vsetínských vrších, ohraničených na severu pohořím Moravskoslezských Beskyd a na jihu Javorníky, byla na začátku 80. let minulého století postavena obora pro daňčí a mufloní zvěř. Obora se rozkládá mezi obcemi Neubuz a Všemina nedaleko Slušovic (okr. Zlín) a dostala název Títěž podle označení části lesa zahrnutého do jejího území. Kvalitní chov daňka evropského byl důvodem k návštěvě této obory a zařazení článku o ní do našeho seriálu.
 
 
 


Partneri

Kto je online?

Práve tu je 414 návštevníkov a žiadni členovia on-line