Vychádza októbrové číslo
 
 
 
O daňčí zvěři * Péče o krajinu a drobnou zvěř přináší výsledky * Na zvěř jen jistou ránu * Poznámky k prevenci střečkovitosti srnčí zvěře * Šestero předpokladů, aneb Co je třeba splnit, abychom měli v honitbě silné jeleny * Střílejte průběrné špičáky! * Lov ve Finsku * Dny sv. Huberta na Slovensku ......
 
 
 
 
 
 
Z NAŠICH HONITEB

O daňčí zvěři (str. 4-7)

Ing. Karel Klusák

Chov daňčí zvěře se stal v posledních letech velmi významnou součástí české myslivosti, obliba daňků u našich myslivců stále stoupá. Na jaké úrovni je chov daňka evropského v našich podmínkách?

------------------------------

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROZHOVOR
Péče o krajinu a drobnou zvěř přináší výsledky (str. 8-10)

Rozhovor vedl RNDr. Jakub Hruška, CSc.

 
 

Vážení čtenáři, abychom rozšířili tématický záběr časopisu, rozhodli jsme se publikovat zajímavé a nové poznatky našich z honiteb, které dosáhly neobvyklých výsledků v chovu zvěře, v úpravě biotopů či v dalších mysliveckých aktivitách. Začínáme rozhovorem s Vladimírem Mášou, mysliveckým hospodářem Mysliveckého sdružení Hubert Újezd u Brna, a informacemi z honitby tohoto MS, kde se podařilo úpravou biotopů a péčí o ně podstatně zvýšit stavy drobné zvěře.

--------------------------------

DISKUSE
Na zvěř jen jistou ránu (str. 11-12)

Ing. Jiří Kamler, Ph.D.


Myslivost a lov zvěře čelí v civilizované společnosti stále většímu tlaku. K obecně známým negativním vlivům, jako je rozvoj dopravní sítě, fragmentace krajiny, ubývání vhodných biotopů zvěře, intenzivní zemědělství atd. se přidává odpor části veřejnosti, pro niž je nepochopitelné, že v dnešní době je možné, aby někdo zabíjel volně žijící zvířata „pro zábavu“.

----------------------------------

PRAXE V HONITBĚ
Poznámky k prevenci střečkovitosti srnčí zvěře (str. 12-13)

Doc. RNDr. Jiří Lamka, CSc.


V dubnu letošního roku obdržela redakce Světa myslivosti článek od MVDr. Luboše Kuneše nazvaný „Prevence proti střečkovitosti srnčí zvěře aneb Má smysl odčervovat v lednu?“ Byl jsem redakcí požádán o lektorování tohoto příspěvku. Problematikou střečkovitosti zvěře se dlouhodobě zabývám a k příspěvku jsem měl řadu odborných výhrad. Zpracoval jsem je do podoby odpovědi autorovi s tím, že jsme se domluvili se šéfredaktorem i autorem zaslaného příspěvku na zařazení článku i mé reakce v podzimních měsících, kdy bude uvedené téma aktuální. Jak se ale později ukázalo, autor zaslal shodný příspěvek do redakce časopisu Myslivost, která jej zařadila do zářijového čísla (i s poznámkou prof. Ševčíka). Protože považuji tuto tématiku obecně za velmi závažnou a některé názory autora článku za velmi mylné, dohodli jsme se s redakcí Světa myslivosti na zařazení mé odpovědi do aktuálního čísla časopisu.

-------------------------------------

ROZHOVOR
Šestero předpokladů, aneb Co je třeba splnit, abychom měli v honitbě silné jeleny (str. 14-16)

Rozhovor vedl ing. David Vaca, Ph.D.


V červencovém čísle Světa myslivosti jsme zakončili seriál o myslivosti u Vojenských lesů a statků ČR, s. p., článkem o divizi VLS Lipník nad Bečvou. Ta se proslavila zejména chovem jelení zvěře a učebnicovým příkladem jeho vedení. Je jasné, že k chovatelským úspěchům v honitbě VLS Lipník n. B. do značné míry přispěly tamní specifické podmínky výkonu práva myslivosti. Nabízí se tedy otázka, zda lze obdobného výsledku dosáhnout v „běžných“ jeleních honitbách. Nejen o tom jsme hovořili s ing. Janem Jenišem, jenž má u VLS ČR, s. p., divize Lipník n. B., na starosti myslivost.

-------------------------------------------

DISKUSE
Střílejte průběrné špičáky! (str. 17)


Když byl ve Světě myslivosti č. 5/2006 uveřejněn „provokativní“ článek ing. Petra Ziegrossera „Nestřílejte špičáky!“, směrovaný k srnčí zvěři, pobaveně jsem se usmál, neboť jsem předpokládal, že negativní odezva se musí brzy dostavit. To, že se ozvali jen dva oponenti, autora článku pravděpodobně uklidňuje. Ale zamýšlí se také nad tím, že jej nikdo podobným článkem nepodpořil?

---------------------------------------------

ZAJÍMAVOSTI
Sběratel (nejen) srnčích rarit (str. 18-19)

Ing. David Vaca, Ph.D.


Před lety jsem na okresní přehlídce trofejí v Litoměřicích obdivoval vkusně upravené tablo s úctyhodnou sbírkou srnčích shozů. Jak jsem se později dozvěděl, jeho majitelem byl (a stále je) Bohuslav Gabčan, zkušený myslivec z vísky Rochov nedaleko Úštěka. S panem Gabčanem jsem měl štěstí několikrát se setkat a letos jsem se za ním do Rochova vypravil. Ještě předtím mě jednatel Okresního mysliveckého spolku ČMMJ Litoměřice Adolf Rolínek upozornil na to, že „něco“ uvidím … Tedy konkrétně nejrůznější raritní trofeje, parožní abnormality, medailové srnčí parůžky atd.

------------------------------------------------

LOVECKÁ VÝBAVA
Rychle a přesně II. (str. 20-21)

Ing. Jiří Fencl

V minulém čísle Světa myslivosti byl otištěn první
díl článku o mechanických mířidlech a optických zaměřovačích vhodných k lovu na naháňkách na spárkatou zvěř. Čtenáři byli seznámeni s výběrem z aktuální nabídky mechanických mířidel, kolimátorů a zaměřovacích dalekohledů. V tomto článku bude věnována pozornost záměrným osnovám u zaměřovacích dalekohledů, přednostem a nedostatkům jednotlivých typů mířidel a celkovému shrnutí.

---------------------------------------------

ZE ZAHRANIČÍ
Lov ve Finsku (str. 22-23)

Ing. Roman Jelínek, Ing. Libuše Pavlišová a Ing. Jiří Honzírek


Finsko zůstává pro mnohé z nás poměrně neznámým severským státem. Turisté se do této části Skandinávského poloostrova také příliš nehrnou. Který Evropan by chtěl strávit zimní dovolenou v -30 °C, nebo naopak v letních měsících utíkat před obrovskými mračny komárů? Finsko se nemůže pochlubit množstvím historických památek, ani hustě osídlenými městy s obrovskými mrakodrapy. Přesto stojí za to podívat se tam - především do přírody, za zvěří a jejím lovem.

----------------------------------------

ZE ZAHRANIČÍ
Dny sv. Huberta na Slovensku (str. 25)

Podle článku z www.polovnictvo.com zpracoval ing. Dalibor Pačes


Ve dnech 2. a 3. září t. r. se již po šestnácté otevřely brány barokního zámku ve Svätom Antonu (okr. Banská Štiavnica) a areál přivítal účastníky celoslovenských mysliveckých slavností nazvaných „Dni sv. Huberta“. Akci, jejímiž organizátory byly redakce časopisu Hubertlov, redakce televizního magazínu Halali, firma Šomek, muzeum ve Sv. Antonu a Slovenský poľovnícky zväz, navštívil i slovenský prezident Ivan Gašparovič.

------------------------------------------

PŘEDSTAVUJEME
Směsi pro zvěř (str. 26)

Firma MIKROP ČEBÍN, a. s., která vyrábí minerálně-vitaminová doplňková krmiva pro všechny druhy a kategorie hospodářských zvířat, přichází na trh s novou řadou výrobků pro zvěř. Řada obsahuje kompletní doplňková krmiva, bílkovinné koncentráty, minerální doplňková krmiva a minerální lizy. Výrobky se skládají z kvalitních a chuťově atraktivních surovin. Slouží k  udržení dobrého výživného a zdravotního stavu, zlepšení kvality a bodové hodnoty trofejí spárkaté zvěře.

------------------------------------------

PŘEDSTAVUJEME
Seeland - novinky na trhu loveckého oblečení (str. 27)


Dánská firma Seeland se sídlem v Kodani se od svého vzniku v r. 1976 vyprofilovala v jednoho z největších evropských výrobců a dodavatelů loveckého, střeleckého a rybářského oblečení a oděvů pro pobyt v přírodě. Produkce firmy je rozdělena do několika kategorií, z nichž si každý lovec vybere přesně tu, která odpovídá jeho potřebám.

----------------------------------------------

LOVECKÝ PES
32. ročník Memoriálu Richarda Knolla (str. 28-29)

Ing. Dalibor Pačes

32. ročník mistrovství ohařů ČR se odehrával opět na Moravě, pouze místo konání se proti loňskému roku posunulo směrem na jih, do okresu Břeclav. K tomuto účelu byly ve dnech 26.-27. srpna otevřeny brány židlochovického zámku, jehož areál přivítal účastníky soutěže a početné příznivce lovecké kynologie. Hlavními organizátory 32. Memoriálu Richarda Knolla (MRK) byly Lesy České republiky, s. p., Lesní závod Židlochovice a Okresní myslivecký spolek ČMMJ Břeclav.


-------------------------------------------

LOVECKÝ PES
XII. ročník Memoriálu Rudolfa Kristla (str. 30)
IN


Také jezevčíci mají svoji všestrannou pracovní soutěž. Tou je memoriál pojmenovaný na počest významného chovatele a cvičitele jezevčíků Rudolfa Kristla z Plzně. Letošní ročník uspořádal ve spolupráci s Klubem chovatelů jezevčíků (KCHJ) Okresní myslivecký spolek ČMMJ Zlín. Memoriál probíhal v honitbách MS Stráž, Ostřice, Příluky-Lůžkovice a Tečovice ve dnech 18.-20. srpna.

----------------------------------------------
 
 

Lovecký pes
III. ročník soutěže slídičů a retrívrů O pohár Světa myslivosti (str. 31)

Ing. Jan Horyna


Stejně jako v loňském roce uspořádal i letos Klub chovatelů loveckých slídičů (KCHLS) ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem ČMMJ Kutná Hora v honitbě MS Roháč Malešov klubové podzimní zkoušky (PZ) a klubové speciální zkoušky z vodní práce (SVP). Ve dnech 12.-13. srpna se na těchto zkouškách zadávaly tituly CACT a res. CACT, přičemž výsledky zkoušek se započítávaly do III. ročníku soutěže O pohár Světa myslivosti.

-------------------------------------------------

Z NAŠICH HONITEB
Myslivecké slavnosti Vysočiny (str. 32)
 
Jan Votava


V neděli 10. září t. r. uspořádali členové Řádu svatého Huberta, prefektury Vysočina, v malebném městečku Chotěboř (okr. Havlíčkův Brod) již pátý ročník Mysliveckých slavností Vysočiny. Slavnosti byly zahájeny v chrámu sv. Jakuba troubenou Svatohubertskou mší. Vynikající provedení mše v podání loveckého tria pod vedením Renaty Jeřábkové, doprovázené zpěvem členů Řádu, ocenili i čestní hosté, mezi jinými místopředseda Senátu Parlamentu ČR Petr Pithart, poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Kasal a Petr Zgarba, členové Rady kraje Vysočina a zástupci města Chotěboř.

--------------------------------------------------

Z NAŠICH HONITEB
Jelenářské dovednosti a pes barvář (str. 32)

Ing. Dalibor Pačes


Odborný seminář s tímto názvem uspořádal Řád svatého Huberta pro své členy, žadatele o členství a členy Klubu přátel Řádu sv. Huberta. Seminář se konal ve dnech 18.-20. srpna t. r. v Petrovičkách u Mladkova v okrese Ústí nad Orlicí.

---------------------------------------------------

NAŠE OBORY
Obora Radějov (str. 33-35)

Ing. David Vaca, Ph.D.

 
 

Padne-li při hovoru mezi myslivci řeč na jihomoravské obory, většinu zúčastněných zřejmě napadnou především oborní chovy na Židlochovicku. Nedaleko hranic
se Slovenskem, několik kilometrů jihovýchodně od městečka Strážnice, známého díky tradičnímu mezinárodnímu folklórnímu festivalu, se však rozkládá mladá obora s chovem daňčí a jelení zvěře, o níž v budoucnu patrně ještě hodně uslyšíme. Radějov - obora pojmenovaná podle nedaleké obce - se stala další zastávkou v našem seriálu mapujícím oborní chovy v ČR.
 
 
 
 
 


Partneri

Kto je online?

Práve tu je 322 návštevníkov a žiadni členovia on-line