Vychádza novembrové číslo
 
 
 
150 let od ulovení „posledního šumavského medvěda“ * Medvěd je opět stálým druhem naší zvěře * Medvěd Bruno uloven - jsme na konci, nebo na začátku? * Změny přijdou postupně * Seminář „Jak pomoci koroptvi polní“ * V Kuksu se konala XIII. Svatohubertská slavnost * a ďalší ......
Z HISTORIE


150 let od ulovení „posledního šumavského medvěda“ (str. 4-5)

Redakce

 
Před 150 lety, 14. listopadu 1856, byl po mnohaletém pronásledování uloven v želnavském revíru Jokuswaldu Janem Jungwirtem tzv. „poslední medvěd Šumavy a Čech“. Šlo o medvědici o váze 230 pfuntů (115 kg). Ze všech zpráv o medvědích lovech je právě tento lov popsán nejúplněji většinou přímými účastníky. Např. Zábavy myslivecké z r. 1857 otiskly článek Poslední medvěd, sepsaný na základě svědectví Johanna Heyrovského, vrchního lesmistra z Hluboké. Letošní výročí jsme se rozhodli pojmout jako vzpomínku, na níž naváže článek s informací o aktuálním výskytu medvědů na území ČR a další příspěvky.Z NAŠICH HONITEB

Medvěd je opět stálým druhem naší zvěře (str. 6-8)

Doc. Ing. Jaroslav Červený, CSc., a Doc. RNDr. Petr Koubek, CSc.

Velké  šelmy v posledním desetiletí poutají zvýšenou pozornost nejen našich myslivců, zoologů a ochránců přírody, ale zejména různých sdělovacích prostředků. Medvěd hnědý (Ursus arctos) je sice ve společnosti rysa a vlka z tohoto hlediska poněkud opomíjeným druhem, nicméně i o něm bylo v tomto období publikováno velké množství informací (např. články v mysliveckých časopisech: Myslivost, 1996 (11): 34; Myslivost, 1995 (11): 27; Myslivost, 1996 (8): 34; Myslivost 1997 (1): 20; Svět myslivosti, 2004 (2): 16-20. Přesto určitě není na škodu zopakovat si na tomto místě některé již dříve publikované a snad již i obecně známé skutečnosti.ZE ZAHRANIČÍ

Medvěd Bruno uloven - jsme na konci, nebo na začátku? (str. 8-9)

Ing. Petr Ziegrosser


V pondělí 26. června t. r. byl v Bavorsku po čtyřtýdenním groteskním „honu“ uloven přibližně dvouletý medvěd, pojmenovaný Bruno. Do bavorských hraničních lesů se dostal přes Rakousko z Itálie. Medvěda ulovil bavorský myslivec, jehož jméno nebylo zveřejněno. Po 170 letech tak byl v Bavorsku střelen medvěd! Zájem médií a veřejnosti o osud Bruna byl tak velký, že často převyšoval sledovanost mistrovství světa ve fotbale.
 
 


ROZHOVOR

Změny přijdou postupně
(str. 10-12)

Změna ve funkci jednatele největší myslivecké organizace v ČR není častou událostí. Od svého vzniku v r. 1923 do konce října t. r., tedy v období dlouhém
83 let, měla naše jednotná myslivecká organizace devět jednatelů a tajemníků. V pořadí desátým se od 1. listopadu t. r. stal ing. Jaroslav Kostečka, Ph.D., představitel mladé myslivecké generace. S novým jednatelem ČMMJ se znám řadu let - měli jsme vedle sebe kanceláře na Ústavu ochrany lesa a myslivosti Fakulty lesnické a dřevařské Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, kde jsme oba absolvovali doktorandské studium. Proto jsem si dovolil v následujícím rozhovoru ponechat výjimečně tykání, což mi, doufám, čtenáři prominou. Zajímalo mne, s jakými cíli přichází dr. Kostečka do významné funkce v ČMMJ a co z toho pro naši největší organizaci vyplyne.PRAXE V HONITBĚ

Seminář „Jak pomoci koroptvi polní“
(str. 13)

Pavel Kříž

 
V pátek 15. září t. r. se v kulturním domě v Nové Vsi u Heřmanova konal seminář o možnostech pomoci koroptvi polní. Většinu z 60 účastníků tvořili myslivci z honiteb převážně z kraje Vysočina. Proč z tohoto kraje? Protože šlo mimo jiné o akci, zaměřenou k podání informací o záchranném programu koroptve polní, který se připravuje právě pro Vysočinu.

  


PRAXE V HONITBĚ

Začíná přikrmování - pozor na acidózy u spárkaté zvěře
(str. 14-15)

Ing. Jiří Kamler, Ph.D., Doc. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D.

Trávení je u přežvýkavé zvěře mnohem složitější než u jiných druhů, protože přijatou potravu nejprve zpracovávají mikroorganismy v předžaludku a teprve produkty jejich činnosti živí přežvýkavce. Tento systém trávení přežvýkavcům sice umožňuje účinně využívat obtížně stravitelnou hmotu, ale má i nevýhodu: je citlivý na jakékoliv změny, protože určitou dobu trvá, než se mikroorganismy přizpůsobí nové potravě. Při každém narušení složitého světa mikrobů pracuje bachor omezeně a přežvýkavec, jenž je závislý na stavu mikrobiální populace, trpí nedostatkem živin. Cílem naší péče o zvěř by proto mělo být maximálně vyhovět požadavkům mikrobů v bachoru, přičemž z těchto požadavků je nejvýznamnější právě stabilita přísunu potravy a každá její změna (byť k lepšímu) trávení na chvíli naruší.
 
 


PRAXE V HONITBĚ

Siláž - vhodné krmivo pro spárkatou zvěř
(str. 16-17)

Ing. Dalibor Pačes
 


S odstupem téměř tří let se vracíme ke článku uveřejněném ve Světě myslivosti č. 1/2004, jenž pojednával o přikrmování srnčí a daňčí zvěře kvalitní siláží. Zajímá nás, jak se dlouhodobé předkládání tohoto krmiva projevilo na kondici a zdravotním stavu zvěře v honitbě Mysliveckého sdružení Bor se sídlem v Pňově (okr. Nymburk).
 
 


REPORTÁŽ

V Kuksu se konala XIII. Svatohubertská slavnost (str. 18-19)

Ing. David Vaca, Ph.D.
 
 


Proměnlivé počasí přivítalo v sobotu 7. října t. r. návštěvníky XIII. Svatohubertské slavnosti v Kuksu - největší akce pořádané Řádem sv. Huberta. Jeho členové se však sešli již den předtím na semináři Tradice v myslivosti.ROZHOVOR

Jubileum chřibského jelenáře
(str. 20-21)

Přiznám se, že jsem v sobě velmi dlouho hledal odvahu, abych souhlasil s tím, že rozhovor s ing. Zdeňkem Kunertem mám vést právě já. Poprvé jsem jeho jméno uslyšel někdy v r. 1965, pak stále častěji, až nakonec jsem od r. 1982 zastával funkci jednatele poradního sboru jelení oblasti, a on byl jako ředitel Lesního závodu Buchlovice jeho dlouholetým předsedou. V listopadu letošního roku oslaví ing. Kunert, autor odborných článků i myslivecké beletrie, 80. narozeniny. To byl důvod k návštěvě. Snad laskavý čtenář promine, že naše setkání neproběhlo uprostřed jelení říje na lovecké chatě, což by se nám oběma líbilo daleko více …
 
 
 


ZAJÍMAVOSTI

Jelen napadl muflona!
(str. 22)

Rostislav Stach

 
Při fotografování letošní jelení říje jsme s kamarády Mirem Zumríkem a Robertem Hlavicou seděli ve svých přenosných krytech v jedné oboře na Moravě. Čekali jsme na příchod hlavního jelena, když se na louce před námi objevila tlupa holé zvěře s mladým čtrnácterákem. Na okraji louky se s nimi klidně popásal i muflon.
Jelen stál stranou a poslouchal okolní troubení, na které však neodpovídal. Udělal jsem několik snímků a s prstem na spoušti fotoaparátu jsem čekal, jestli zatroubí. Jelen se najednou rozeběhl a viděl jsem jak sklání hlavu. Protože jsem v hledáčku měl jenom jeho, předpokládal jsem, že mezitím přišel další jelen a dojde k souboji. Čtrnácterák však k mému překvapení nabral muflona, nadhodil si ho nad hlavu a přehodil jej za sebe. Vzápětí se jelen otočil a znovu na muflona zaútočil. Muflonovi se zaklínil zadní běh mezi očník a nadočník a jelen jím mával ze strany na stranu, jako s kusem hadru. Nakonec ho ještě trochu „zaroloval“ pod sebe a pak odešel. Celá událost trvala 17 vteřin, ale vypadala děsivě. Muflon chvíli zůstal stát s vykloubeným během, ale i on potom odkulhal z dohledu. Po dvou dnech jsem dostal zprávu od majitele obory, že muflon žije a dokonce už začíná zraněný běh používat.
Více fotografií napadení muflona jelenem najdete na www.fotolovy.cz v sekci Aktuality.PŘEDSTAVUJEME

Lovecké oblečení Deerhunter
(str. 23)

Markéta Bučoková


S příchodem podzimu a nástupem chladnějšího a vlhčího počasí se všichni lidé začínají poohlížet po teplém oblečení. Nejinak je tomu také u myslivců, kteří mají navíc na oblečení vhodné pro lov a pobyt v přírodě velmi náročné požadavky - chtějí, aby se pohodlně nosilo, aby je chránilo před deštěm a chladem, aby bylo vyrobeno z nešustivého materiálu a - v neposlední řadě - mělo tradiční zelenou barvu. Těmto podmínkám není jednoduché vyhovět a jen málo výrobců oblečení dokáže výše uvedené požadavky přijatelným způsobem vyřešit. Jedním z těch, jimž se to podařilo, je dánská firma F. Engel se speciální sérií loveckého oblečení uváděnou na trh pod značkou Deerhunter.
 
 


LOVECKÝ PES

Foxteriér - temperamentní společník a neúnavný lovecký pes
(str. 26-27)

Ing. Dalibor Pačes

O tom, že jeden z nejtypičtějších představitelů teriérských plemen - foxteriér - má nejen pěkný exteriér, ale také pracovní vlohy, se mohli přesvědčit všichni, kteří ve dnech 9.-10. září t. r. navštívili Horní Jelení nedaleko Holic v Pardubickém kraji. Klub chovatelů foxteriérů ČR tam kromě speciální výstavy foxteriérů pořádal také klubové zkoušky norníků a klubovou barvářskou soutěž.

 
 

LOVECKÝ PES

68. ročník Memoriálu Karla Podhájského
(str. 28-29)

Ing. Dalibor Pačes

Uspořádáním našeho nejstaršího a nejprestižnějšího memoriálu byl letos pověřen Okresní myslivecký spolek ČMMJ Opava. Početní příznivci této soutěže se sjeli na severní Moravu, aby ve dnech 30. září - 1. října sledovali úroveň výkonů všestranných ohařů všech plemen od nás i ze zahraničí. Vrcholná soutěž probíhala pod záštitou ČMMJ a Českomoravské kynologické jednoty.LOVECKÝ PES

XXII. Memoriál Mileny Štěrbové
(str. 29)

IN

Schopní organizátoři, kvalitní honitba a odpovídající zázemí jsou předpokladem pro uskutečnění každé úspěšné kynologické akce. Všechny tyto podmínky se letos již po šesté podařilo najít v Luhačovicích ve Zlínském kraji, kde se ve dnech 15. - 17. září odehrávaly souboje o tituly CACIT, res. CACIT, CACT a res. CACT, udělované na XXII. ročníku Memoriálu Mileny Štěrbové.

 


LOVECKÝ PES


XXII. ročník Memoriálu Jindřicha Steinitze
(str. 30)

František Mazura

Letošní ročník Memoriálu Jindřicha Steinitze se uskutečnil ve dnech 11.-13. srpna v rodném kraji dr. Steinitze - v jižních Čechách, konkrétně v okolí městečka Štěkeň, ležícího na levém břehu „zlatonosné“ řeky Otavy v okrese Strakonice.

 


LOVECKÝ PES

Memoriál Jiřího Bodejčka o cenu LČR, s. p.
(str. 30)

Ing. Roman Jelínek

První ročník Memoriálu Jiřího Bodejčka uspořádal Okresní mysli-vecký spolek ČMMJ Kroměříž ve dnech 2.-3. září t. r. pod patronací Lesů České republiky, s. p. Na orga-nizaci memoriálu se podílela MS Zbo-rovice a MS Dubina Nětčice. Při soutěži měli zástupci malých plemen loveckých psů možnost složit během dvou dnů lesní a barvářské zkoušky.NAŠE OBORY

Obora Metlice a další intenzivní chovy spárkaté zvěře u Agrowaldu
(str. 31-33)V tomto pokračování našeho seriálu se podíváme za menšími, ale zajímavými oborními chovy do jižních Čech. V okrese Český Krumlov, nedaleko rakouských hranic, hospodaří obchodní skupina Agrowald, Rožmberk nad Vltavou, jejímž podnikatelským záměrem je zemědělství, lesnictví a myslivost. Myslivost je vykonávána jak ve volných honitbách, tak v oborách se spárkatou zvěří.
 
 
 
 
 

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 345 návštevníkov a žiadni členovia on-line