Vychádzal  novembrové číslo
 

Jelen sika v západních Čechách * Se sikou nás čekají ještě perné chvíle * Rarita roku - VI. kolo a velké finále * Výsledky VI. kola soutěže Rarita roku 2007 *  Co je sele, co lončák a jak je rozeznáme? * Proč bychom měli znát stáří ulovených divočáků? *  Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu práva myslivosti * Lovecké zbraně na aukcích * Memoriál Štefana Krasňanského na Slovensku * Za daňky do Oborského dvora * Jenom žádné úrazy!  ......


PRAXE V HONITBĚ
Seminář „Jelen sika v západních Čechách“ (str. 4-5)

Ing. David Vaca, Ph.D.Vojenské lesy a statky ČR (VLS), s. p., divize Karlovy Vary, ve své rozsáhlé režijní honitbě Hradiště (33 445 ha), pokrývající stejnojmenný vojenský výcvikový prostor, dlouhodobě „bojují“ s vysokými stavy siky japonského. Ve spolupráci s Českou lesnickou společností, Střední lesnickou školou ve Žluticích (SLŠ Žlutice) a pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR (MZe) uspořádaly ve dnech 7.-8. září t. r. seminář zaměřený na praktické zkušenosti s hospodařením se sikou japonským především v oblastech Karlovarska a Plzeňska, a to jak z pohledu mysliveckého a lesnického, tak z hlediska vlastníka lesa a státní správy. Teoretická část semináře proběhla v budově SLŠ Žlutice, exkurze zavedla účastníky do honitby Hradiště.ROZHOVOR
Se sikou nás čekají ještě perné chvíle (str. 6-8)

připravil ing. David Vaca, Ph.D.
„Za těch 30 let, co uplynulo od doby, kdy jsme v západních Čechách vedli výzkum týkající se siků, se toho moc nezměnilo. Akorát, že si na semináři už nikdo neříkal „soudruhu“ a že siků je dnes několikanásobně více než tehdy,“ říká prof. ing. Luděk Bartoš, DrSc., z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi. Jeho referát na žlutickém semináři vyvolal u účastníků velkou pozornost. Mezinárodně uznávaného odborníka na biologii jelenovitých jsme požádali o rozhovor, v němž jsme se ho zeptali na srovnání situace u nás před 30 lety a dnes. 


SOUTĚŽ
Rarita roku - VI. kolo a velké finále (str. 9-11)

V říjnu skončila šestým kolem základní část soutěže Rarita roku 2007. Stále rostoucí zájem o soutěž se projevil v počtu přihlášených trofejí, jichž bylo tentokrát 73. Porotci měli za úkol opět vybrat nejlepší trofej pro velké finále.

VÝSLEDKY VI. KOLA
Počtem přihlášených trofejí se šesté kolo soutěže stalo nejsilněji obsazeným. Jeho vítězem se stala trofej srnce, kterého ulovil Roman Provazník 18. 8. 2000 v honitbě MS Pěnčín (okr. Liberec). Porotci trofeji přisoudili celkem 65 bodů, což znamená, že se o jeden bod posunulo nejvyšší bodové hodnocení za celých šest kol soutěže (dosud vedla vítězná trofej z pátého kola, jež získala 64 bodů). Bodové rozdíly na dalších místech byly minimální – mezi 2. a 6.-9. místem byl rozdíl pouhé čtyři body! Druhé místo obsadila trofej Michala Cvrčka (59 bodů; honitba Domašín-Spáleniště, okr. Rychnov nad Kněžnou), třetí místo získala trofej Josefa Kouby (58 bodů; honitba Hoštice, okr. Jeseník). O vyrovnanosti v tomto kole svědčí fakt, že dvě trofeje se kvůli shodnému bodovému součtu (57 bodů) dělily o 4. a 5. místo, čtyři trofeje o 6. až 9. místo (55 bodů) a dvě trofeje o 10. a 11. místo (54 bodů)

VELKÉ FINÁLE JE TADY!
Vyhlášením výsledků šestého kola známe posledního z finalistů, z nichž bude porota vybírat absolutního vítěze a čtenáři svého vítěze. Pro pořádek si připomeňme trofeje, které postoupily do finále z jednotlivých kol:

I. kolo: Ing. Bronislav Milka, červenec 1998, 3 roky, Liběšice (okr. Litoměřice), 56 bodů
II. kolo: Jan Slavětínský, 20. 5. 2005, 4 roky, Zahrádka (okr. Havlíčkův Brod), 59 bodů
III. kolo: Ing. Jan Nôžka, 31. 5. 2006, 4 roky, CHPO Poľana (okr. Detva, Slovensko), 62 bodů
IV. kolo: Hubert Bilan, 17. 8. 2003, 3 roky, MS Havířov (okr. Karviná), 59 bodů
V. kolo: Ing. Ivan Černý, 11. 6. 1999, 4 roky, Bzenec (okr. Hodonín), 64 bodů
VI. kolo: Roman Provazník, 18. 8. 2000, 3 roky, MS Pěnčín (okr. Liberec), 65 bodů

Závěrečné hodnocení bude probíhat na „dvou frontách“:

1. Porota bude stejně jako v základních kolech ve finále přidělovat trofejím body (0-10), přičemž absolutním vítězem se stává trofej s nejvyšším bodovým součtem. Lovec této trofeje získává první cenu – odstřel kamzíka v Rakousku (věnovala firma Swarovski Optik). Lovec trofeje na druhém místě pojede v příštím roce lovit srnce II. nebo III. věkové třídy do honitby Ralsko (cenu věnovaly Vojenské lesy a statky ČR, s. p.). Cenou za třetí místo je lovecká dýka věnovaná firmou Mikov, s. r. o.
2. Čtenáři Světa myslivosti budou vybírat svoji raritní trofej roku. Na str. 56 tohoto čísla časopisu je otištěn kupón s výčtem finálových trofejí. Hlasující čtenář přidělí své pořadí od 1. do 6. místa. Za 1. místo získává trofej 6 bodů, za 6. místo jeden bod. Vítězem čtenářské soutěže se stává trofej s nejvyšším bodovým součtem. Její lovec získává knižní dar od redakce Světa myslivost.
Hlasovací kupón vystřihněte, vyplňte a pošlete poštou na adresu naší redakce. Uzávěrka hlasování čtenářů je 12. listopadu! Do hlasování budou zařazeny pouze přesně a čitelně vyplněné kupóny! Z obdržených kupónů bude vylosováno deset čtenářů, kteří obdrží ceny věnované partnery soutěže – firmami Mikov, ZÁHOŘÍ Rudel a Michal Zubíček.
Výsledky celé soutěže budou zveřejněny ve Světě myslivosti č. 12/2007.

Výsledky VI. kola soutěže Rarita roku 2007

1.    Roman Provazník, 18. 8. 2000, 3 roky, MS Pěnčín (okr. Liberec), 65 bodů
2.    Michal Cvrček, 26. 5. 2007, Domašín-Spáleniště (okr. Rychnov nad Kněžnou), 59 bodů
3.    Josef Kouba, 1. 8. 1981, 4 roky, Hoštice (okr. Jeseník), 58 bodů
4.-5. Břetislav Šimek, 18. 5. 2003, 5 let, MS Pravčice (okr. Kroměříž), 57 bodů
4.-5. Pavel Čepčor, 30. 9. 2001, 4 roky, MS Bruzovice (okr. Frýdek-Místek), 57 bodů
6.-9. Jindřich Kandler, 24. 8. 2006, 3 roky, MS Ostrý Benešov n. Pl. (okr. Děčín), 55 bodů
6.-9. Jozef Líška, 11. 9. 2007, 7 let, PZ Tuhár (okr. Lučenec, Slovensko), 55 bodů
6.-9. Karel Ryšánek, 20. 6. 2007, 5 let, MS Rajhrad-Popovice (okr. Brno-venkov), 55 bodů
6.-9. Petr Brož, 27. 9. 2006, 6 let, MS Milešov – Orlík (okr. Příbram), 55 bodů
10.-11. Tomáš Budík, 18. 6. 2007, 5 let, režijní honitba ŠLP Masarykův les (okr. Blansko), 54 bodů
10.-11. Václav Osička, 5. 7. 1952, 4 roky, MS Lanžhot (okr. Břeclav), 54 bodůPRAZE V HONITBĚ
Co je sele, co lončák a jak je rozeznáme? (str. 12)

Ing. Petr Ziegrosser

Naháňka končí, na výřadu leží menší i větší kusy černé zvěře. Menší jsou selata, větší lončáci, napadne automaticky většinu myslivců. Že to nemusí vždy platit, spolehlivě zjistíme až po kontrole chrupu.

Jako sele označujeme černou zvěř od doby metání do 31. března následujícího roku. Selata metaná 1. ledna 2007 budou tedy 31. března 2008 ve věku 15 měsíců a 1. dubna 2008 přejdou do kategorie lončák. Stejný přesun do vyšší věkové kategorie se však týká i selat metaných v srpnu letošního roku. Ta ale budou 31. března 2008 stará pouze osm měsíců. Od. 1 dubna však mezi lončáky teoreticky přejdou také selata metaná 31. prosince 2007, jimž budou k 31. březnu 2008 čtyři měsíce.
Lončák je kus černé zvěře, který dosáhl k 1. dubnu příslušného roku 5 až 16 měsíců, a to až do 31. března následujícího roku, kdy nejstaršímu z nich bude 27 měsíců.
V období hlavního odstřelu černé zvěře (listopad – prosinec) se setkáváme se selaty ve věku od jednoho do 12 měsíců a s lončáky ve stáří od dvanácti do 24 měsíců.
Z výše uvedeného je zřejmé, že i zkušený praktik pozná na výřadu jen velice těžko na první pohled, o jak starý kus jde a zda ho zařadit mezi lončáky nebo selata. Tělesná hmotnost není rozhodující! Pro sele metané v podzimních měsících je zima velkým hendikepem. Výhodu mají selata, která přišla na svět v jarních měsících po mírné zimě a jejich matkou je silná a zkušená bachyně. Taková selata rostou podstatně rychleji a na podzim v době lovecké sezóny mohou dosáhnout 60 kg „živé váhy“. Naproti tomu ze selete metaného pozdě a vyvíjejícího se za horších podmínek se může stát lončák s hmotností pouze 30 kg.
Orientačně a velmi snadno lze určit věk mladé černé zvěře okamžitě po ulovení na výřadu podle vývoje řezáků ve spodní čelisti. K tomu dobře poslouží jednoduchá pomůcka – karta se zobrazením vývoje chrupu, kterou vydává Svět myslivosti společně s Ministerstvem zemědělství ČR jako přílohu tohoto čísla časopisu (pro předplatitele).


PRAXE V HONITBĚ
Proč bychom měli znát stáří ulovených divočáků? (str. 12)

Ing. Martin Žižka, Ph.D.

Ministerstvo zemědělství považuje za velmi důležité sledovat na úrovni honiteb věkovou strukturu úlovků prasete divokého, která napoví mnohé o trendech v populaci tohoto druhu zvěře. Z tohoto důvodu se MZe rozhodlo podpořit vydání praktické příručky k rychlému určení věku uloveného kusu černé zvěře.

Přesné informace o populační struktuře zvěře umožní držitelům honiteb a státní správě myslivosti přijímat adekvátní opatření vedoucí k usměrnění vývoje populace černé zvěře.
Jaké jsou důvody pro to, abychom zjišťovali věk u uloveného prasete divokého?
•    máme přehled o tom, jak provádíme odstřel zvěře, hlavně jestli střílíme dostatečné množství selat a zda nelovíme příliš mnoho lončáků-kňourků,
•    zařazení uloveného kusu do kategorie selat a lončáků, příp. bachyní a kňourů umožní vedení přesné evidence zvěře a sestavovaní statistiky,
•    máme přehled o vývoji a stavu populace černé zvěře v honitbě či jiném územním celku.
Příručka Bylo uloveno prase! Jak je staré? je vhodná k rychlému určení věku uloveného divočáka jak v nastávajícím období naháněk, tak při osamělých lovech.ZE ZAHRANIČÍ
Management populací jelence běloocasého v městských a příměstských oblastech USA (str. 13-15)

Prof. dr. Robert J. Warren1 a prof. ing. Luděk Bartoš, DrSc.2
V mnoha městských a příměstských oblastech USA se v posledních letech významně přemnožil jelenec běloocasý. Pro regulaci početnosti „městských“ populací této zvěře se využívá několik metod – od odstřelu lovci z řad veřejnosti přes odstřel profesionálními lovci, odchyt a usmrcení zvěře, odchyt zvěře a její přemístění do jiné oblasti až po chemickou regulaci plodnosti zvěře. Jednotlivé metody se od sebe liší finančními náklady, vlivem na velikost populace zvěře a také tím, jak jsou komplikované z hlediska právního a politického.
LEGISLATIVA
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu práva myslivosti (str. 16-19)

Ing. Eva Vávrová, Ph.D.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu práva myslivosti je povinným smluvním pojištěním, nařízeným zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti. Cílem mého příspěvku je představit tento typ pojištění a porovnat podmínky pojišťoven, které mají „pojištění pro myslivce“ ve své nabídce.


DISKUSE
Co čekáme od pojištění odpovědnosti? (str. 20-21)

Ing. Jiří Kamler, Ph.D.


Postupně se rozbíhá období společných lovů. S množstvím vystřelených nábojů zpravidla bohužel stoupá i počet vážných zranění osob a narůstají hmotné škody. Mezi hlavní příčiny neštěstí při lovu patří neopatrné zacházení se zbraněmi, podcenění rizik, únava, lovecká horečka, nedokonalost našich smyslů a v určitých případech i zcela neočekávaná souhra nepříznivých okolností. Proti následkům takových případů se pojišťujeme.SOKOLNICTVÍ
Klub sokolníků ČMMJ slaví 40. výročí založení (str. 23)

Redakce
Ve středu 10. října t. r. bylo v Opočně zahájeno tradiční mezinárodní sokolnické setkání, největší akce pořádaná Klubem sokolníků ČMMJ (více informací přineseme v některém z příštích čísel Světa myslivosti). U příležitosti 40 let své existence připravil klub v opočenském letohrádku tematickou výstavu. Její návštěvníci si mohli prohlédnout nejrůznější archiválie mající vztah ke vzniku klubu, jeho členům a činnosti v minulosti i současnosti. Stranou nezůstaly informace o historii sokolnictví u nás i ve světě. Vernisáže se kromě jiných zúčastnili někteří ze zakládajících členů klubu.


SOKOLNICTVÍ
Současný význam sokolnictví (str. 24-25)

Ing. Vladimír Spejchal
V závěrečném díle našeho seriálu o sokolnictví se zmíníme o jeho významu v současnosti. Ačkoliv lidstvo udělalo od dob vzniku sokolnictví ve všech směrech ohromný pokrok, ukazuje se, že sokolnictví si zachovalo nezanedbatelnou roli v důležitých činnostech člověka. V současné době jde kromě jiného o ochranu přírody a hospodářství. V druhé jmenované oblasti má sokolnictví význam především v tzv. biologické ochraně letišť – ochraně letadel před střety s ptáky, kteří mohou být příčinou technických problémů vedoucích až k vážným haváriím.


ZAJÍMAVOSTI
Lovecké zbraně na aukcích (str. 26-29)

PhDr. Vladimír Dolínek

V 90. letech minulého století se k nám opět vrátilo něco, co jsme téměř 50 let neznali: aukce uměleckých předmětů a starožitností. Televizi a denní tisk čas od času zaujme, když je obraz Emila Filly či jiného známého umělce vydražen za částku několika milionů korun. O jiných, byť neméně zajímavých dražbách je však veřejnost informována jen zcela výjimečně. Např. v listopadu 2006 byl na aukci pražské pobočky světoznámé vídeňské aukční síně Dorotheum prodán za 120 000 Kč americký revolver Colt Navy 1861 z pozůstalosti spisovatele, režiséra a filmového scénáristy Jiřího Brdečky. V tomto případě vzbudilo zájem o aukci spojení majitele draženého předmětu s proslulým filmem Limonádový Joe, nikoli dosažená cena, protože i u nás se některé historické zbraně prodávají podstatně dráže.


LOVECKÝ PES
69. Memoriál Karla Podhajského proběhl na Litoměřicku (str. 32-33)

Ing. David Vaca, Ph.D.
Pořadatelé 69. ročníku Memoriálu Karla Podhajského (MKP) vzhlíželi během týdne před víkendem 28.-29. září, kdy se tato vrcholná mezinárodní soutěž ohařů všech plemen konala, často v obavách k obloze a v duchu se modlili, aby přestalo pršet. Toto přání se jim vyplnilo, takže letošní MKP pořádaný v okolí města Roudnice nad Labem pod taktovkou Okresního mysliveckého spolku ČMMJ Litoměřice mohl být v sobotu ráno podle plánu zahájen.


LOVECKÝ PES
Memoriál Františka Housky (str. 33)

Josef Tinka
Již 52. ročník mezinárodní všestranné soutěže hrubosrstých ohařů, pořádané jednou za dva roky, proběhl ve dnech 14.-16. září na Kroměřížsku. O uspořádání akce se postaral Klub chovatelů českého fouska (KCHČF) spolu s Okresním mysliveckým spolkem ČMMJ Kroměříž. Sraz účastníků soutěže byl v pátek na střelnici Hvězda v Kotojedech, kde se dopoledne konala schůze výboru KCHČF.
LOVECKÝ PES
Memoriál Štefana Krasňanského na Slovensku (str. 36)

Josef Tinka

Centrem druhého ročníku mezinárodních všestranných zkoušek ohařů, pojmenovaných na počest nestora slovenské kynologie Štefana Krasňanského, se ve dnech 1.-2. září t. r. stalo okresní město Senec nedaleko Bratislavy. Uspořádání memoriálu se ujal Klub chovatelů českého fouska na Slovensku spolu s okresní organizací Slovenskeho poľovníckeho zväzu Senec.Z NAŠICH HONITEB
Kapličce sv. Eustacha na Křivoklátě bylo 310 let (str. 38-39)

Ing. Dalibor PačesKrásné slunečné počasí poslední zářijové neděle umocnilo slavnostní atmosféru vzpomínkové akce, kterou připravili křivoklátští myslivci a lesníci u příležitosti uplynutí 310 let od postavení kapličky sv. Eustacha na Křivoklátě. Její historie byla připomenuta na malé myslivecké slavnosti za doprovodu Křivoklátských trubačů, Křivoklátských hudců a skupiny trubačů na lovecké rohy z německého Solingenu. Součástí slavnosti byla také Svatohubertská mše v kostele sv. Petra v Křivoklátě.Z NAŠICH HONITEB
XIV. Svatohubertská slavnost v Kuksu (str. 40-41)

Ing. David Vaca, Ph.D.V sobotu 6. října t. r. se v Kuksu uskutečnila XIV. Svatohubertská slavnost, pořádaná Řádem sv. Huberta. Letošní rok převzal záštitu nad akcí nadregionálního charakteru královéhradecký hejtman ing. Pavel Bradík. Součástí slavnosti byl IV. ročník Juniorského mistrovství republiky ve vábení jelenů.


NAŠE OBORY
Za daňky do Oborského dvora (str. 48-49)

Ing. Dalibor PačesSeriál o našich oborách se v podobě, v níž vychází od r. 2002, pomalu chýlí ke konci.  Předposlední obora, kterou si představíme, se rozkládá v Jihomoravském kraji nedaleko Boskovic. Název Oborský dvůr dostala podle původního zemědělského statku, v jehož blízkosti leží. Stejně jako boskovický hrad a zámek patří obora s chovem daňčí zvěře k majetku rodu Mensdorff-Pouilly.

ZE ZÁPISNÍKU LOVECKÉHO PRŮVODCE
Jenom žádné úrazy! (II.) (str. 52-53)

Vladimír Paulišta
V říjnovém čísle Světa myslivosti jsem popsal tři příběhy, v nichž hrál hlavní roli úraz při lovu. Historek, které jsem v této souvislosti zažil, je samozřejmě více. Protože bezpečnosti na honech není nikdy dost, dovoluji si po dohodě s redakcí připojit další dva příběhy a navíc krátké zamyšlení na téma bezpečného provozování myslivosti.
Partneri

Kto je online?

Práve tu je 529 návštevníkov a žiadni členovia on-line