Vyšlo  júnové číslo
 

Katarální horečka ovcí (bluetongue) a zvěř * Potravní strategie šumavského jelena *  Seminář „Biologie jelenovitých 2“ * Krkavec velký – rozporuplný zástupce naší ptačí fauny * Konference o lasicovitých šelmách * Rarita roku 2008 - I. Kolo * Povinné členství v myslivecké organizaci? * Lov na kňoury v Turecku * IWA 2008 – novinky v lovecké optice * Příběhy loveckých obrazů - Antonín Kolář * Levické poľovnícke dni 2008  * Ohlédnutí za francouzskou prezidentskou honitbou .....   
LEGISLATIVA

Novela veterinárního zákona přináší změny v systému prodeje ulovené volně žijící zvěře (str. 4-5)

MVDr. Jana Horňáčková


Dne 12. května t. r. podepsal prezident republiky zákon ze dne 24. dubna 2008, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon). Nový zákon, který v době přípravy tohoto článku ještě nevyšel ve Sbírce zákonů, přináší mnoho nového v oblasti nakládání se zvěřinou. Dosavadní systém zdravotní a hygienické kontroly zvěřiny předepisoval, že veškerá ulovená zvěř určená pro prodej či jiný způsob uvádění do oběhu musí být prohlédnuta na sběrném a prohlížecím místě nebo zvěřinovém závodě úředním veterinárním lékařem. K prohlídce musely být společně s tělem uloveného zvířete dodány také vnitřní orgány. Novela veterinárního zákona tento systém mění. Zásadními změnami je zavedení tzv. přímého prodeje a s tím související zavedení proškolených osob.
VĚDA A VÝZKUM

Katarální horečka ovcí (bluetongue) a zvěř (str. 6-7)

Prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc., MVDr. Pavel Barták, Ph.D.


K nově prokazovaným nákazám na území ČR patří tzv. katarální horečka ovcí, označovaná též bluetongue. Ohniska nákazy v chovech hospodářských zvířat jsou v současnosti hlášena z mnoha států Evropy. Jejich souhrnný počet dosahuje více než 20 tisíc včetně dvou ohnisek v ČR. K nákaze jsou vnímaví pouze přežvýkavci – skot, ovce, kozy, jelenovití na farmách i volně žijící spárkatá zvěř. Monitoring bluetongue a preventivní opatření Státní veterinární správy ČR (SVS ČR) se tedy týkají i zvěře.
VĚDA A VÝZKUM
Potravní strategie šumavského jelena (str. 8-10)

Mgr. Jarmila Krojerová, Ph.D., mgr. Miroslava Barančeková, Ph.D. a mgr. Pavel Šustr, Ph.D.Ve Světě myslivosti č. 3, 4, 5/2008 byly publikovány články o „prostorovém“ chování šumavské jelení zvěře (seriál Šumavský jelen z ptačí perspektivy I.–III., autor P. Šustr). V Národním parku Šumava probíhá v návaznosti na zmíněný projekt telemetrického sledování také studie zaměřená na potravní ekologii jelení zvěře. Podrobná znalost její potravy v průběhu roku a údaje o kvalitě potravy společně s výsledky telemetrického sledování nám pomohou celkově pochopit chování jelení zvěře v tomto prostředí i význam zvěře pro přirozenou obnovu lesa.

VĚDA A VÝZKUM
Seminář „Biologie jelenovitých 2“ (str. 11)

RedakceV r. 2000 se v Hranicích uskutečnil seminář věnovaný biologii jelenovitých. Akce věnovaná chovatelům jelenovitých ve volnosti, v oborách i na farmách měla velký ohlas, o sborník referátů, který vyšel s určitým odstupem, byl značný zájem. Roky plynuly a chovatelé se stále častěji ptali, zda se uskuteční něco podobného. Hlavní organizátor akce – Asociace farmových chovů jelenovitých ČR – tyto hlasy vyslyšela a ve dnech 2. – 3 dubna t. r. uspořádala ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby v Praze – Uhříněvsi, Okresním mysliveckým spolkem ČMMJ Ústí nad Orlicí, Krajským úřadem Pardubického kraje a fakultou agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity celostátní vzdělávací seminář Biologie jelenovitých s pořadovým číslem 2.

Z NAŠICH HONITEB
Krkavec velký – rozporuplný zástupce naší ptačí fauny (str. 12-15)

Prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc., a prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.Nejmohutnějšího představitele čeledi krkavcovitých – krkavce velkého (Corvus corax) – není třeba zvlášť představovat. V tomto příspěvku se zaměříme na jeho výskyt a rozšíření u nás i v zahraničí a budeme se věnovat i složení potravy krkavců. Odpovíme tím na otázku, zda je krkavec výlučným predátorem, nebezpečným nejen pro drobnou zvěř, jak je v myslivecké praxi vžito.

VĚDA A VÝZKUM

Konference o lasicovitých šelmách (str. 16-17)

Doc. RNDr. Petr Koubek, CSc., a mgr. Peter Vallo


Ke konci loňského roku se v Třeboni sešlo téměř 100 odborníků z celé Evropy, které spojuje výzkum lasicovitých šelem. Během čtyř dnů měli příležitost vzájemně se seznámit s výsledky své práce, prezentovanými v 73 referátech nebo posterech.  


SOUTĚŽ
Rarita roku 2008 - I. kolo (str. 18-19)I. kolo soutěže Rarita roku 2008 je za námi! Počtem přihlášených trofejí (10) bylo zahřívací, ale jejich atraktivitou potvrdilo, že se máme letos v soutěži opět na co těšit!

POROTA
Odborná porota, která hodnotí trofeje, má stejné složení jako v loňském roce: předseda – prof. ing. Josef Hromas, CSc., členové – ing. Karel Lankaš, Oldřich Sedlář, Pavel Scherer, ing. Jaroslav Syrový, ing. Jiří Špunar, ing. Roman Urbanec. Náhradníky poroty jsou ing. Petr Ziegrosser a Jindřich Pecha.

NOVINKA: HLASOVÁNÍ POMOCÍ SMS ZPRÁV
Květnové kolo přineslo významnou novinku – hlasování pomocí SMS zpráv. Hlasování probíhalo následovně: v pátek 9. května byl uzávěrkový den pro přihlašování trofejí do I. kola soutěže. Od soboty 10. května (od 12:00 hodin) byly fotografie všech přihlášených trofejí „pověšené“ na internetových stránkách www.silvarium.cz/svetmyslivosti. Zde bylo možné prohlédnout si každou trofej na zvětšeném snímku a pomocí SMS zprávy zaslat vybrané trofeji hlas (viz soutěžní pravidla). Hlasování bylo ukončeno ve čtvrtek 15. května ve 12:00 hodin (trvalo tedy pět dní). Po ukončení hlasování jsme sečetli zaslané SMS zprávy a podle počtu sestavili pořadí. Trofej s nejvyšším počtem hlasů se stala „Vítěznou trofejí čtenářů za měsíc květen“ a postupuje do Velkého finále. Z došlých SMS zpráv jsme vylosovali tři, jejichž odesílatelé obdrží některou z cen věnovaných redakcí: Loveckou kroniku k zapisování úlovků, knihu Život s jeleny nebo tričko s výšivkou Svět myslivosti.
Podle stejného klíče bude probíhat hlasování SMS zprávami v každém kole. Pokud si chcete v každém kole prohlédnout všechny přihlášené trofeje a zapojit se do hlasování, je nezbytně nutné bedlivě sledovat internetové stránky www.silvarium.cz/svetmyslivosti, kde budou po každé z uzávěrek zveřejněny snímky přihlášených trofejí!

VÝSLEDKY PRVNÍHO KOLA

Vítězem I. kola podle bodování poroty se stala trofej Jaroslava Mičky z Hrubé Vrbky, která získala 55 bodů. Tato trofej postupuje do Velkého finále. O bod méně obdržela trofej Karla Nemeškala z Děčína. Třetí místo obsadila se ziskem 49 bodů trofej Václava Zíky ze Stříbra. Lovec vítězné trofeje získává cenu redakce – knihu Abnormální parůžky. Majitelům všech deseti přihlášených trofejí bude zaslán pamětní certifikát o účasti jejich trofeje v soutěži (zasílá se vždy trofejím umístěným v první desítce).

1.    Jaroslav Mička, 14. 8. 2007, 8+ let, MS Vojšice Hrubá Vrbka (okr. Hodonín),
       55 bodů
2.    Karel Nemeškal, 1975, 4 roky, Loubí (okr. Děčín), 54 bodů
3.    Václav Zíka, 26. 7. 1992, 7 let, MS Výrov (okr. Tachov), 49 bodů
4.    Jiří Kronika, 2006, 6 let, Přízeř (okr. Český Krumlov), 47 bodů
5.    Peter Haleš, 12. 8. 2007, 5 let, Borský Svätý Jur (okr. Senica, Slovensko), 46 bodů
6.    Petr Wenisch, 16. 5. 2007, 6 let, Fukov (okr. Děčín), 41 bodů
7.    Bohuslav Gabčan, 1982, 4 roky, MS Tetčiněves (okr. Litoměřice), 39 bodů
8.    Vít Liška, 1976, 4 roky, MS Hraničář Petrovice (okr. Ústí nad Labem), 37 bodů
9.    Pavel Kout, 18. 5. 2007, 3 roky, MS Královka Šluknov (okr. Děčín), 36 bodů
10.  Václav Zíka, 29. 9. 2000, 5 let, MS Výrov (okr. Tachov), 33 bodůVÍTĚZNÁ TROFEJ ČTENÁŘŮ ZA MĚSÍC KVĚTEN

Nejvíce došlých SMS zpráv obdržely shodně dvě trofeje – Karla Nemeškala a Petera Haleše (každá po 28 % došlých hlasů). Obě tedy postupují do Velkého finále. Na třetím místě v čtenářském hlasování skončila trofej Jaroslava Mičky.
Ceny redakce putuji k M. Sedliskému (Lovecká kronika), L. Cinegrovi (kniha Život s jeleny) a P. Bílkovi (tričko Světa myslivosti).


UZÁVĚRKA DALŠÍHO KOLA JE ZA DVEŘMI!

Pokud chcete svoji raritní trofej přihlásit do soutěže, neváhejte a pošlete nám fotografii. Pokud chcete přihlásit trofejí více (např. do různých kol), můžete to udělat rovnou. Uzávěrka červencového kola je již 4. června 2008!

Sledujte soutěž na
www.silvarium.cz/svetmyslivosti!CENY VĚNOVANÉ HLAVNÍMI PARTNERY

1. cena
– pro absolutního vítěze soutěže Rarita roku 2008: lov kamzíka v Rakousku v r. 2009 – věnovala firma Swarovski Optik
2. cena – pro soutěžícího na druhém místě: lov srnce II. nebo III. věkové třídy v honitbě Ralsko v r. 2009 – věnovaly Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
3. cena – pro soutěžícího na třetím místě: lovecká dýka – věnovala firma Mikov, s. r. o.


Uzávěrky pro zasílání jednotlivých kol:

2. kolo – zasílejte do 4. 6. 2008 (fotografie deseti nejlepších trofejí budou zveřejněny ve Světě myslivosti č. 7/2008)
3. kolo – zasílejte do 2. 7. 2008 (Svět myslivosti č. 8/2008)
4. kolo – zasílejte do 6. 8. 2008 (Svět myslivosti č. 9/2008)
5. kolo – zasílejte do 3. 9. 2008 (Svět myslivosti č. 10/2008)
6. kolo – zasílejte do 3. 10. 2008 (Svět myslivosti č. 11/2008)
ANKETA

Povinné členství v myslivecké organizaci? (str. 20-22)V r. 1992 u nás bylo novelou zákona o myslivosti zrušeno povinné členství v jednotné myslivecké organizaci jako jedna z podmínek pro vydání loveckého lístku. Přestože od tohoto kroku letos uplyne 16 let, jde o stále živou záležitost. MVDr. Miroslav Vodňanský ze Středoevropského institutu ekologie zvěře a ing. Petr Zgarba, poslanec Parlamentu ČR za ČSSD a bývalý ministr zemědělství, vyzvali v loňském roce na besedě na parlamentní půdě k diskusi na toto téma (Myslivost č. 9/2007). Podle dr. Vodňanského by bylo povinné členství zapotřebí, neboť by prospělo rozvoji myslivosti. Na druhé straně existuje obecný názor, že myslivost je vykonávána dobrovolně a z tohoto pohledu nelze myslivce, resp. občany obecně nutit být členy jakékoliv organizace, pokud se tak sami nerozhodnou. V naší anketě jsme oslovili představitele domácích mysliveckých organizací a položili jim následující otázku: Jste pro povinné členství držitelů loveckých lístků – občanů ČR – v myslivecké organizaci obecně?
ZE ZAHRANIČÍ

Lov na kňoury v Turecku (str. 23-25)

Ing. Petr ZiegrosserKaždý lovec má lovecké sny a snaží se o to, aby se mu splnily. Jedním z loveckých snů je ulovení starého silného kňoura. Často slyšíme z vyprávění kamarádů, že kdesi v sousední honitbě byl uloven silný kňour o hmotnosti přes 100 kg a doufáme, že stejně stejný, nebo ještě silnější, přijde také nám na vnadiště, nebo kolem nás potáhne při naháňce. Problém je v tom, že v Čechách kňouři nezestárnou. Jsou však státy, kde lze silné kňoury s úspěchem lovit …
LOVECKÁ VÝBAVA

IWA 2008 – novinky v lovecké optice (str. 26-27)

Ing. Jiří Fencl 

Stejně jako každý rok se i letos na veletrhu IWA v Norimberku objevily nové pozorovací a zaměřovací dalekohledy, ale i přístroje optoelektronické. V tomto příspěvku, jímž navážeme na informaci z květnového čísla o loveckých a sportovních zbraních na veletrhu IWA, si některé z nich představíme.
KULTURA

Příběhy loveckých obrazů - Antonín Kolář (str. 30-31)

Petr ŠeplavýAbych dostál názvu našeho seriálu, představuji váženému čtenáři Světa myslivosti obraz „Tetřívci“ od Antonína Koláře. Obrázek, jenž zdobí stěnu nade dveřmi mé kanceláře, je jeden z mála olejů, které Antonín namaloval. Jeho hlavní výtvarnou činností je totiž sochařství, medailérství a plastika. Jeho srdce patří přírodě a myslivosti, v žilách mu koluje zelená krev a myšlenky bloudí s múzami, které navštěvovaly mistry sochaře baroka.
NAŠE OBORY

Oborní chovy v Jihomoravském kraji (I.) - Židlochovické obory (str. 34-37)

Ing. David Vaca, Ph.D.V květnovém čísle našeho časopisu jsme zveřejnili článek o myslivosti u Lesního závodu Židlochovice (Lesy České republiky, s. p.), v němž jsme se zaměřili na volné honitby. Výkon práva myslivosti ve volných honitbách představuje jeden ze tří směrů činnosti LZ Židlochovice. Druhým, neméně významným, je obornictví. LZ Židlochovice v současné době obhospodařuje šest obor (celková plocha 8460 ha), což je téměř polovina počtu oborních chovů Jihomoravského kraje. Židlochovické obory jsou námětem tohoto článku, zbylých osm obor představíme v příštím vydání Světa myslivosti.
ZE ZAHRANIČÍ

Levické poľovnícke dni 2008 (str. 40-41)

Doc. ing. Pavel Hell, CSc., doc. ing. Jaroslav Slamečka, CSc.Jako součást letošních Levických poľovníckych dní, které se konaly ve dnech 4.–13. dubna pod záštitou prezidenta Slovenské republiky a ministryně zemědělství, proběhl kromě mezinárodního filmového festivalu snímků s tematikou myslivosti a přírody a myslivecko-ochranářské výstavy také odborný seminář s mezinárodní účastí na téma „Místo myslivosti ve společnosti, myslivecká legislativa a kultura“.
ZE ZÁPISNÍKU LOVECKÉHO PRŮVODCE

Ohlédnutí za francouzskou prezidentskou honitbou (str. 44)

Vladimír PaulištaV dubnovém čísle Světa myslivosti vyšel článek „Předání štafety“ od RNDr. Jakuba Hrušky, CSc., v němž autor upozornil na zajímavý způsob, jakým ve francouzské prezidentské honitbě v Rambouillet evidují lovecké hosty. Každý nový pozvaný střelec tam obdrží honosný odznak Sv. Huberta, který je následně pozvánkou na jeden bažantí hon v roce. Odznak v podstatě slouží rovněž jako označení členů lovecké společnosti francouzského prezidenta.

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 330 návštevníkov a žiadni členovia on-line