Vyšiel augustové číslo
 

Z obsahu:

Krušné hory a jelení zvěř * Opatření ke snížení stavů spárkaté zvěře v ČR * Národní lesnický program II * Zvýšení členských příspěvků je nevyhnutelné * Ještě k přehlídkám trofejí … * Rarita roku 2008 – III. kolo * Mistrem Evropy ve vábení jelenů je český vábič! * Myslivost u Lesního závodu Židlochovice (II.): bažantnice a bažantnictví * Na lovu v Jižní Africe * Jsou vlčí kříženci nebezpečím pro volně žijící populaci vlků v ČR? * Muzeum ve Sv. Antonu a Dni sv. Huberta * Oborní chovy ve Středočeském kraji (I.) ....
Z NAŠICH HONITEB
Krušné hory a jelení zvěř
(str. 4-7)
Ing. Miroslav SloupV letech 2005–2007 byl na vybraném území v Krušných horách sledován vliv zvěře na lesní ekosystém. Studii, která vyvolala polemiku mezi myslivci a lesníky a z níž vychází tento článek, zpracoval Ústav pro hospodářskou úpravu lesů na základě zadání Ministerstva zemědělství ČR.ROZHOVOR
Naše cesta je správná, dosavadní výsledky mírně optimistické (str. 7-9)
Připravil ing. David Vaca, Ph.D.

Ve Světě myslivosti č. 3/2005 jsme zveřejnili rozhovor s ing. Janem Ferklem, ředitelem Krajského inspektorátu Lesů České republiky, s. p., v Teplicích, o problematice stavů jelení zvěře a škodách na lesních porostech ve východní části Krušných hor. Materiál vzbudil pozornost zejména kvůli radikálnímu meziročnímu zvýšení odstřelu jelení zvěře v režijních honitbách LČR spadajících pod KI Teplice. Letos jsme se do Teplic vrátili, abychom po třech letech zjistili, co opatření přinesla a jaká je současná situace.


REPORTÁŽ
XI. sněm lesníků proběhl na téma „Opatření ke snížení stavů spárkaté zvěře v ČR“
(str. 10-11)

Ing. Milan SlavingerDne 20. června t. r. uspořádala Česká lesnická společnost za podpory Ministerstva zemědělství (MZe) v Hradci Králové již tradiční Sněm lesníků, letos na téma „Opatření ke snížení stavů spárkaté zvěře v ČR“. Přínosem setkání bylo, že slovo dostali nejen myslivci a lesníci, ale též zástupci vlastníků pozemků, Ministerstva životního prostředí (MŽP) a Hnutí DUHA. Na setkání zaznělo celkem 12 referátů, které jsou obsaženy ve sborníku, a též příspěvek ing. Tomáše Staňka, CSc., (MŽP) a firmy IFER. Závěr setkání byl vyhrazen diskusi. V této stručné informaci není ani možné, ani účelné podrobně se zabývat přednesenými referáty. Pokusím se popsat pouze hlavní myšlenky z vybraných referátů.


LEGISLATIVA
Národní lesnický program II: budeme mít do dvou let novou „plánovací“ vyhlášku?
(str. 11)

Redakce

Národní lesnický program II (NLP II), jemuž jsme věnovali pozornost již v loňském roce (Svět myslivosti č. 7/2007), je strategický dokument, který by měl vymezovat směřování české lesnické politiky. Materiál v letošním roce prošel mezirezortním připomínkovým řízením, přičemž ing. Martin Žižka, Ph.D., ředitel Sekce lesního hospodářství Ministerstva zemědělství, konstatoval, že se podařilo najít kompromisní řešení i ve velmi diskutované otázce dosažení vyváženého vztahu mezi lesem a spárkatou zvěří.
ROZHOVOR
Zvýšení členských příspěvků je nevyhnutelné
(str. 12-14)

Připravil ing. David Vaca, Ph.D.Na Sboru zástupců Českomoravské myslivecké jednoty dne 14. června t. r. bylo schváleno, že od r. 2010 se zvýší členské příspěvky, což u většiny členů naší největší myslivecké organizace představuje skok z 500 na 800 Kč ročně. Otázkou je, jak tento krok členská základna přijme. Reakce diskutujících na internetových stránkách spolkového časopisu Myslivost jsou jednoznačně negativní a podobně vyznívá i související anketa. Na důvody zvýšení členského příspěvku a ekonomické fungování ČMMJ jsme se zeptali předsedy ekonomické komise ČMMJ ing. Miroslava Krause.

DISKUSE
Ještě k přehlídkám trofejí …
(str. 15)

Ing. et ing. František Bezděk


Plně se ztotožňuji s názory ing. Petra Ziegrossera ohledně přehlídek trofejí (Svět myslivosti č. 7/2008). Vrátím se jen k jedné věci – k označování trofejí hodnotitelskými komisemi nejrůznějšími značkami, a zejména vrtáním otvorů do pučnic kvůli zamezení opakovanému předkládání stejné trofeje na přehlídku. Žádný právní předpis totiž neurčuje, že okresní myslivecký spolek, který bývá zpravidla pověřen orgánem státní správy myslivosti pořádáním chovatelské přehlídky, má pravomoc k takovému – či k jakémukoliv jinému „označení trofeje vylučujícím pozdější záměnu“, neboť jde o nedovolený zásah do cizího majetku.
SOUTĚŽ
Rarita roku 2008 – III. kolo


RedakceDo III. kola soutěže Rarita roku 2008 bylo přihlášeno celkem 22 trofejí. Zatímco v minulém kole obsadili první tři příčky „moravští“ srnci, aktuálnímu kolu kralovali srnci z Čech – z Pardubicka, Prachaticka a Kolínska.

VÝSLEDKY III. KOLA
První místo obsadila skutečně pozoruhodná trofej srnce uloveného Františkem Říhou z obce Žíka u Holic v honitbě MS Uhersko (okr. Pardubice). Trofej je pozoruhodná nejen tvarem parůžků, ale i faktem, že jde o jednoletého srnce! Odborná porota přisoudila této trofeji 56 bodů, což jí zajistilo prvenství a postup do Velkého finále. Na druhém místě skončila trofej Milana Kukly ml. z Vlachova Březí (53 bodů), třetí příčku obsadila trofej doc. ing. Václava Malíka, Ph.D., z Kostelce nad Černými lesy (52 bodů). 
Lovec vítězné trofeje získává cenu redakce – knihu Abnormální parůžky. Majitelům deseti nejlepších trofejí III. kola bude zaslán pamětní certifikát o účasti jejich trofeje v soutěži.

1. František Říha, 28. 6. 2007, MS Uhersko (okr. Pardubice), 1 rok, 56 bodů
2. Milan Kukla ml., 16. 5. 2006, MS Dub Lipovice (okr. Prachatice), 3 roky, 53 bodů
3. Doc. ing. Václav Malík, Ph.D., 10. 6. 2008, režijní honitba ŠLP Kostelec n. Č. l. (okr. Praha-východ), 4 roky, 52 bodů
4. Jan Klusáček, 19. 5. 2008, MS Dalešice (okr. Třebíč), 4 roky, 51 bodů
5.–7. Ing. Jan Hůda, 7. 6. 2007, Velký a Malý Tisý (okr. České Budějovice), 4 roky, 50 bodů
5.–7. Jiří Novák ml., 26. 6. 1999, MS Králova Lhota (okr. Hradec Králové), 4 roky, 50 bodů
5.–7. Antonín Zahradníček, 25. 7. 2007, MS Budětsko (okr. Prachatice), 6 let, 50 bodů
8. František Převratský, 5. 8. 1961, režijní honitba LZ Zvolen, Slovensko, 5 let, 47 bodů
9. František Zachula, 23. 6. 2008, MS Janov (okr. Děčín), 3 roky, 41 bodů
10.–12. Ladislav Jandečka, 15. 6. 1998, MS Sukoslav Kostomlaty pod Milešovkou (okr. Litoměřice), 5 let, 38 bodů
10.–12. Jiří Opočenský, 26. 7. 2007, Sedlo Liběšice (okr. Litoměřice), 3 roky, 38 bodů
10.–12. Milan Podaný, 20. 6. 1984, MS Hubert Luže (okr. Chrudim), 4 roky, 38 bodů

VÍTĚZNÁ TROFEJ ČTENÁŘŮ ZA MĚSÍC ČERVENEC

Od středy 2. července (od 21:00 hodin) byly fotografie všech přihlášených trofejí zveřejněné na internetových stránkách www.silvarium.cz/svetmyslivosti, kde bylo možné prohlédnout si každou trofej na zvětšeném snímku a pomocí SMS zprávy zaslat vybrané trofeji hlas (viz soutěžní pravidla). Hlasování bylo ukončeno ve středu 9. července ve 21:00 hodin. Po ukončení hlasování byly sečteny zaslané SMS zprávy a podle počtu sestaveno pořadí. Trofej s nejvyšším počtem hlasů se stala „Vítěznou trofejí čtenářů za měsíc červenec“. Z došlých SMS zpráv byly vylosovány tři, jejichž odesílatelé obdrží některou z cen věnovaných redakcí.
Podle stejného klíče probíhá hlasování SMS zprávami v každém kole. Pokud si chcete v každém kole prohlédnout všechny přihlášené trofeje a zapojit se do hlasování, je nezbytně nutné bedlivě sledovat internetové stránky www.silvarium.cz/svetmyslivosti, kde budou po každé z uzávěrek zveřejněny snímky přihlášených trofejí!
V červencovém kole získala nejvíce hlasů od čtenářů trofej Jiřího Nováka ml. (47 % hlasů). Druhé místo obsadila trofej Zdeňka Klesnila (21 % hlasů; tato trofej se nedostala mezi 12 nejlepších podle hodnocení poroty a je k vidění na internetových stránkách www.silvarium.cz/svetmyslivosti), na třetím skončila trofej Františka Zachuly (17 % hlasů).
Z došlých SMS byli vylosováni a ceny získávají M. Slezáková z Přerova (Lovecká kronika), M. Pekárek z Jaroměře (kniha Život s jeleny) a P. Oliva ze Světlé nad Sázavou (tričko Světa myslivosti).

UZÁVĚRKA DALŠÍHO KOLA JE BLÍZKO!

Pokud chcete svoji raritní trofej přihlásit do soutěže, neváhejte a pošlete nám fotografii. Jestliže chcete přihlásit trofejí více (např. do různých kol), můžete to udělat rovnou. Uzávěrka srpnového kola je již 6. srpna 2008!
Sledujte soutěž na www.silvarium.cz/svetmyslivosti!

REPORTÁŽ

Mistrem Evropy ve vábení jelenů je český vábič!
(str. 18-19)

Ing. David Vaca, Ph.D.


Po pěti letech se naše republika stala pořadatelským státem mistrovství Evropy ve vábení jelenů, místem konání bylo stejně jako v r. 2002 nádvoří loveckého zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Vrcholná soutěž evropských vábičů proběhla v sobotu 28. června jako součást 7. Národních mysliveckých slavností a naši reprezentanti se předvedli v nejlepším světle!Z NAŠICH HONITEB
Myslivost u Lesního závodu Židlochovice (II.): bažantnice a bažantnictví
(str. 20-23)

Ing. Jiří ŠpunarMyslivost u Lesního závodu Židlochovice (Lesy České republiky, s. p.) představují nejen volné a oborní chovy spárkaté zvěře, o nichž jsme psali ve Světě myslivosti č. 5 a 6/2008, ale také bažantnice. Díky lovu bažantů v historických bažantnicích si Židlochovice vydobyly věhlas a uznání na celém světě. Tradice chovu bažantí zvěře přetrvala dodnes.
ZE ZAHRANIČÍ
Na lovu v Jižní Africe
(str. 24-25)

Mgr. Martin Bureš
Již jako malý kluk jsem nadšeně „hltal“ příběhy lovců z dalekých, neznámých krajin. Vůně exotických zemí mě přitahovala a lákala, přičemž představa o jejich návštěvě se zjevovala pouze ve snech. V letech 2005 a 2007 se část mého snu z dětství naplnila: zúčastnil jsem se dvou loveckých výprav do Jihoafrické republiky.ZAJÍMAVOSTI
Jsou vlčí kříženci nebezpečím pro volně žijící populaci vlků v ČR?
(str. 26-28)

Dr. ing. Naděžda Šebková, Bc. Jindřich Jedlička, ing. Karel Hartl a František Hrach  V souvislosti s výskytem vlků na východě naší republiky se občas na veřejnosti diskutuje o možnostech křížení vlka se psem, přičemž se objevuje obava o genetické znehodnocení volně žijící vlčí populace. V našem příspěvku se pokusíme popsat úskalí a problémy provázející snahu získat v zajetí vlčí křížence první generace (F1). Opíráme se o poznatky z pokusných křížení, prováděných v ČR v posledních 50 letech. Z nich vyplývá, že mezidruhovému páření psů a vlků brání etologické bariéry, které výrazně snižují možnost narození potomstva. Na základě těchto poznatků můžeme nahodilý vznik vlčích kříženců ve volné přírodě ČR téměř vyloučit.
KULTURA
Příběhy loveckých obrazů – Ondřej Zahradníček
(str. 32-33)

Petr ŠeplavýV r. 2002 bylo při příležitosti Mistrovství Evropy ve vábení jelenů, pořádaném na zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou, návštěvníkům mimo jiné představeno 12 obrazů od malíře Ondřeje Zahradníčka. Šlo o cyklus s námětem středověkého lovu v různých ročních obdobích. Dodnes si vzpomínám, jak jsem s úžasem hleděl na zimní motiv se smečkou vlků a zcela se nechal vtáhnout do zachyceného děje, abych vzápětí ucítil doslova mrazivé chvění a chlad čišící z obrazu i napětí dramatické situace. Vzpomínka zůstala uložena v mé paměti dodnes. Snad právě proto mám radost, že mohu čtenářům Světa myslivosti představit autora zmíněného obrazu.
KULTURA
Muzeum ve Sv. Antonu a Dni sv. Huberta (str. 34-35)


RedakceJihovýchodně od Banské Štiavnice leží obec Svätý Anton, jejíž dominantou je zachovalý pozdně barokně-klasicistní zámek, v němž sídlí muzeum myslivosti. Kdo zavítá na střední Slovensko, jistě nebude litovat, navštíví-li tuto nejvýznamnější mysliveckou muzejní expozici našich sousedů. 
NAŠE OBORY
Oborní chovy ve Středočeském kraji (I.)
(str. 26-37)
Ing. Dalibor PačesV červnovém a červencovém Světě myslivosti jsme se věnovali oborním chovům z jihu Moravy, v tomto čísle se přesuneme za oborami do středních Čech. Středočeský kraj se společně s krajem Jihočeským může pochlubit největším počtem obor z hlediska celorepublikového srovnání. Má jich celkem 29, a tak jsme byli nuceni jejich představení rozdělit na tři části. V první se zaměříme na devět oborních chovů ležících v okolí Prahy (tři v okrese Příbram, dvě v okrese Praha-západ a po jedné v okresech Kladno, Mělník, Praha-východ a Rakovník) a společně s nimi představíme i jedinou oboru samostatného kraje Praha.
Partneri

Kto je online?

Práve tu je 331 návštevníkov a žiadni členovia on-line