Vyšiel novembrové číslo
 


Vážení čtenáři,

letošní rok je pro myslivce opravdu dobrý. Černé zvěře – zvláště lončáků – je dostatek, mrazáky doma jsou naplněné k prasknutí. Zbylo i na rozdávání pozornosti spřáteleným dodavatelům krmiv. Sudy v našich skladech jsou tak po okraj naplněné obilím a honitby „prošpikovány“ zapáchajícími a plesnivějícími hromadami. Kukuřice je sklizena, kolik z ní má na svědomí černá zvěř, nikdo neví. Pokud si některý ze zemědělců stěžoval, dobře střelený lončák problém nakonec vyřešil. Někde mají divočáci na přilepšenou i úrodu žaludů. Hladovět nyní, ale ani v zimě, rozhodně nebudou. Je to opravdu dobrý rok! Hlavní zábava konce roku – naháňky – je teprve před námi. Zvěře na podzimní a zimní lovy bude dostatek. Selata v průběhu roku nikdo nelovil, vždyť byla malá. Je pravdou, že to sem-tam „odnesla“ některá z bachyní a musela být ve výkazech odstřelu zařazena mezi lončáky. To kvůli pořádku! Dnes se již nemusí vzhledem ke stavům černé nic zatajovat. Pro myslivce opravdu dobrý rok!
Zemědělci jsou také spokojeni – úroda je nad očekávání dobrá. Z jara se sice objevily obavy, ale ty se nenaplnily. Je však pravdou, že škody napáchané černou zvěří jsou vysoké. Zvláště kukuřičná pole letos dostala zabrat, někde bylo zničeno až 20 % plochy. Ale proč se rozčilovat? Buď jsem já, zemědělec, současně myslivcem, a tak prasata žerou moji úrodu, nebo myslivcem nejsem a vím, že si na chudácích myslivcích nic nevezmu. Na placení škod nemají peníze, a tak jsem rád, že mi dají alespoň zvěřinu. Stejně žiji z dotací, které jsou jisté a po nedávném slibu vlády se ještě navýší. Nic tedy nebrání tomu, abychom v příštích letech ještě více rozšířili plochy řepky a kukuřice a vytvořili tak černé zvěři ráj na zemi. Pro zemědělce opravdu dobrý rok!
Trochu nervózní začíná být ministerstvo zemědělství. V červenci letošního roku vydalo Metodický pokyn orgánům státní správy pro redukci početních stavů spárkaté zvěře na území ČR, v němž upozorňuje na zvyšující se početní stavy spárkaté zvěře a její rozšiřování do oblastí, kde se předtím nevyskytovala. Současně doporučilo státní správě provádět určitá opatření, přičemž platnost pokynu je maximálně do 31. 3. 2011. A aby toho nebylo málo, tak připravilo za účelem snižování škod působených zvěří semináře na téma „Úprava početních stavů zvěře a možnosti řešení“. Semináře jsou určeny majitelům a nájemcům lesů, zemědělcům, myslivcům a všem, jichž se dotýká vývoj početních stavů spárkaté zvěře a problémy s tím související. Účastníkům seminářů budou poskytnuty aktuální informace o legislativních i praktických možnostech řešení problému. Semináře by měly proběhnout po celé ČR. Ministerští úředníci si – na rozdíl od myslivců a zemědělců – patrně uvědomují vážnost problému.
Velice nervózní jsou již několik let odborníci, veterináři a vědečtí pracovníci. Jejich prognózy vývoje stavů černé se naplňují. Nikdo jim však dosud nenaslouchal. Alespoň v Česku ne. Jinde ve světě se snaží tento problém řešit různými způsoby a s různými výsledky. Informace o tom, co přineslo mezinárodní sympózium v Šoproni věnované praseti divokému, si můžete přečíst v článku doc. ing. Jiřího Kamlera, Ph.D., a ing. Kamila Turka. Je to zajímavé čtení.
To, že odborníkům u nás nikdo nenaslouchá, je známá věc. Na rady ministerských úředníků jsme alergičtí a zákon nám nic neříká. Myslivost je přece zábava a koníček, a na to si nenecháme sáhnout! A kdyby bylo nejhůř, naše „myslivecká lobby“ je všudypřítomná, mocná a jde napříč politickým spektrem. Tak tedy „Lovu zdar!“
Drobná informace závěrem: cíleným a odborně vedeným mysliveckým chovem a lovem černé zvěře jsme její úlovky zvýšili z předválečných 442 kusů (1935) na současných 121 020 kusů (2007). A to z těch 442 kusů bylo pouze 23 uloveno ve volnosti … 


VĚDA A VÝZKUM

Hospodaření s prasetem divokým - co přineslo mezinárodní sympózium v Šoproni? (str. 4–6)
Doc. ing. Jiří Kamler, Ph.D., a ing. Kamil Turek


O tom, že prase divoké zcela ignoruje naše představy o své přiměřené početnosti vyjádřené normovanými stavy, snad nikdo nepochybuje. Zdá se, že přes výkyvy ve výši odstřelu v posledních letech jsme se zdaleka nedostali na vrchol jeho populační křivky. Jako poněkud sporná se však může mezi myslivci jevit otázka, zda je potřeba současné stavy černé zvěře regulovat. Jistě se najde dost těch, kteří i při dnešních stavech prasat úzkostlivě chrání bachyně a v době nouze vozí zvěři do lesa vlečky krmení. Nutno však zdůraznit, že existuje několik pádných důvodů pro redukci současné početnosti prasat, přičemž vlády jednotlivých států se kvůli stavům divočáků dostávají pod stále větší tlak zejména ze strany zemědělců a veterinářů.

PRAXE V HONITBĚ

Analýza Strohova znaku: zdá se, že o stavech zajíce dnes rozhodují jarní měsíce (str. 7–9)RNDr. Jakub Hruška, CSc.


Možná někomu bude připadat, že nadpis článku nepřináší nový poznatek, že to přece věděli již naši dědové a pradědové – slabá zima a teplé jaro vždy znamenaly více zajíců než v jiných letech. A v tom „více než v jiných letech“ je jeden z důvodů, proč je dnes zajíců málo. Dříve (myšleno do poloviny 70. let minulého století), i když bylo zajíců „málo“, tak jich bylo stále několikanásobně více, než jich je dnes v těch nejlepších letech. Proč tomu tak je, to se pokusím alespoň částečně vysvětlit v tomto článku.
MYSLIVECKÁ POLITIKA


Mezinárodní konference „Myslivost ve střední Evropě“ (II.) (str. 10–11)

Ing. Dalibor Pačes


Ve Světě myslivosti č. 10/2008 jsme informovali o mezinárodní konferenci „Myslivost ve střední Evropě – myslivost, legislativa politika v národním a evropském kontextu“, která proběhla ve dnech 11. a 12. září t. r. v Židlochovicích. V tomto čísle přinášíme stručný přehled zbývajících referátů.
MYSLIVECKÁ POLITIKA


Vláda schválila Národní lesnický program II (str. 11)

Redakce

Dne 1. října t. r. vláda přijala Národní lesnický program II (NLP II) pro roky 2007-2013 – dokument, který se stává základním podkladem pro trvale udržitelné hospodaření v lesích. Prostřednictvím NLP II je naplňována Lesnická strategie EU i navazující Akční plán EU pro lesnictví. Jedna z pasáží je věnována spárkaté zvěři, zejména v souvislosti se škodami, které působí v lesních porostech. Lze předpokládat, že schválený NLP II bude mít vliv na hospodaření se zvěří v lesních honitbách.
DISKUSE

Pověřené osoby – co přinesou našim honitbám? (str. 12)

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D.


Od září probíhají školení pro zájemce o statut pověřené osoby (dříve předběžně nazývaných „laičtí prohlížitelé zvěřiny“) podle veterinárního zákona. Od tohoto institutu si mnozí myslivci hodně slibují.
DISKUSE


Jen těžko uvěřitelné, ale (myslivecky) reálné … (str. 12–13)

Prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc.


Středoevropský institut ekologie zvěře Wien-Brno-Nitra (SIEZ) vydal jako jeden z garantů školení pro získání licencí laických prohlížitelů zvěřiny studijní materiál. Jde o publikaci Hygiena zvěřiny – příručka pro mysliveckou praxi, která původně vyšla v Rakousku a později byla doplněna českými autory pro potřeby uvedeného školení.
SOKOLNICTVÍ


41. mezinárodní sokolnické setkání v Opočně (str. 14–15)
Mgr. Marcela MedkováStejně jako v minulých letech se i letos na podzim stalo podorlické město Opočno centrem sokolnického dění. Již po 41. se v něm a jeho okolí uskutečnilo mezinárodní sokolnické setkání, které svým rozsahem nemá ve světě obdoby. Nádherné počasí babího léta a neopakovatelná atmosféra akce přilákaly ve dnech 8. až 12. října do Opočna kromě laické veřejnosti více než 300 sokolníků, jejich přátel a příznivců sokolnictví a myslivosti.
ROZHOVOR


Světová výstava vývoje myslivosti a lovectví – Brno 2010 (str. 16)

Ing. David Vaca, Ph.D.

Po letošních prázdninách probleskla zpráva o přípravě světové výstavy myslivosti, která by se měla konat v r. 2010 v Brně. O bližší informace jsme požádali dr. ing. Libora Řeháka, prezidenta Asociace profesionálních myslivců ČR (APM ČR) a zároveň předsedu Organizačního výboru „Světové výstavy vývoje myslivosti a lovectví – Brno 2010“.

SOUTĚŽ


Rarita roku 2008 – VI. kolo a Velké finále (str. 17–19)

RedakceSoutěž Rarita roku 2008 dospěla do finále, porota hodnotila 26 trofejí přihlášených do posledního kola základní části soutěže. Z hodnocení vzešla vítězná trofej, jejíž účast ve finále – v boji o absolutní prvenství – potvrdili svými hlasy i čtenáři. Vedle výsledků VI. soutěžního kola tedy nyní známe též všechny trofeje pro finálové kolo. Závěrečná fáze soutěže, v níž se střetnou nejzajímavější trofeje letošního ročníku, je tady!

VÝSLEDKY VI. KOLA
S náskokem pěti bodů před v pořadí druhou trofejí zvítězila v posledním základním soutěžním kole trofej srnce uloveného Karlem Mojžíšem v honitbě Budiměřice-Šlotava (okr. Nymburk). Zajímavá trofej šesteráka s dalším parůžkem vyrůstajícím z báze levé lodyhy získala od porotců 52 bodů a postoupila jako poslední ze základních kol do Velkého finále. Druhé místo obsadila se ziskem 47 bodů trofej Vladimíra Šimandla z Kralovic (okr. Plzeň-sever), třetí patří trofeji ing. Vladimíra Přibyla ze Sudic (okr. Blansko) (46 bodů).
Lovec vítězné trofeje získává cenu redakce – knihu Abnormální parůžky. Majitelům deseti nejlepších trofejí VI. kola bude zaslán pamětní certifikát o účasti jejich trofeje v soutěži.

VÍTĚZNÁ TROFEJ ČTENÁŘŮ ZA MĚSÍC ŘÍJEN

Od středy 8. října (od 18:00 hodin) byly fotografie všech přihlášených trofejí zveřejněné na internetových stránkách www.silvarium.cz/svetmyslivosti, kde bylo možné prohlédnout si každou trofej na zvětšeném snímku a pomocí SMS zprávy zaslat vybrané trofeji hlas. Hlasování bylo ukončeno ve středu 15. října v 18:00 hodin. Po ukončení hlasování byly sečteny zaslané SMS zprávy a podle počtu sestaveno pořadí. Trofej s nejvyšším počtem hlasů se stala „Vítěznou trofejí čtenářů za měsíc říjen“. Z došlých SMS zpráv byly vylosovány tři, jejichž odesílatelé obdrží některou z cen věnovaných redakcí.
V říjnovém kole čtenáři zaslali nejvíce hlasů trofeji Karla Mojžíše (58 % hlasů), čímž potvrdili verdikt poroty o účasti této trofeje ve Velkém finále. Druhé místo obsadila trofej Jiřího Karáska (17 % hlasů), pomyslnou bronzovou příčku vybojovala v čtenářském hlasování trofej Vladimíra Šimandla (13 % hlasů).
Z došlých SMS byli vylosováni a ceny získávají L. Stavinoha z Plzně (Lovecká kronika), K. Němec ze Slaného (kniha Život s jeleny) a K. Vondruška z Hradce Králové (tričko Světa myslivosti).

VELKÉ FINÁLE RARITY ROKU 2008
Vyhlášením výsledků VI. kola se současně uzavřel soubor finalistů, z nichž bude porota vybírat absolutního vítěze a čtenáři svého vítěze. Pro pořádek si připomeňme trofeje, které postoupily do finále z jednotlivých kol. Je jich celkem deset (fotografie na str. 19). 
I.    kolo: Jaroslav Mička, 14. 8. 2007, 8+ let, MS Vojšice Hrubá Vrbka (okr. Hodonín), 55 bodů (vítěz poroty)
I.    kolo: Karel Nemeškal, 1975, 4 roky, Loubí (okr. Děčín), 54 bodů (vítěz čtenářů)
I.    kolo: Peter Haleš, 12. 8. 2007, 5 let, Borský Svätý Jur (okr. Senica, Slovensko), 46 bodů (vítěz čtenářů)
II.    kolo: Stanislav Kucián, 20. 5. 2008, 3 roky, MS Dubina Netčice (okr. Přerov), 62 bodů (vítěz poroty i čtenářů)
III.    kolo: František Říha, 28. 6. 2007, MS Uhersko (okr. Pardubice), 1 rok, 56 bodů (vítěz poroty)
III. kolo: Jiří Novák ml., 26. 6. 1999, MS Králova Lhota (okr. Hradec Králové), 4 roky, 50
                  bodů (vítěz čtenářů)
      IV. kolo: Ing. Vladimír Velický, 9. 6. 1986, Tovačov (okr. Přerov), 5 rok, 59 bodů (vítěz
      poroty)
IV.    kolo: Jan Černošek, 21. 5. 1996, MS Pravčice (okr. Kroměříž), 3 roky, 49 bodů (vítěz čtenářů)
V.    kolo: Čestmír Peter, 19. 8. 2008, MS Karpaty Oskava (okr. Šumperk), 4 roky, 56 bodů (vítěz poroty i čtenářů)
VI.    kolo: Karel Mojžíš, 6. 8. 2006, Budiměřice-Šlotava (okr. Nymburk), 5 let, 52 bodů (vítěz poroty i čtenářů)

Závěrečné hodnocení proběhne jak na úrovni poroty, tak čtenářů:
1. Porota bude stejně jako v základních kolech ve finále přidělovat trofejím body (0–10), přičemž absolutním vítězem se stává trofej s nejvyšším bodovým součtem. Lovec této trofeje získává první cenu – odstřel kamzíka v Rakousku v r. 2009 (věnovala firma Swarovski Optik). Lovec trofeje na druhém místě pojede v příštím roce lovit srnce II. nebo III. věkové třídy do honitby Ralsko (cenu věnovaly Vojenské lesy a statky ČR, s. p.). Cenou za třetí místo je lovecká dýka věnovaná firmou Mikov, s. r. o.
2. Čtenáři Světa myslivosti budou vybírat svoji raritní trofej roku. Na str. 64 tohoto čísla časopisu je otištěn kupón s přehledem finálových trofejí. Hlasující čtenář stanoví své pořadí od 1. do 10. místa. Za 1. místo získává trofej 10 bodů, za 10. místo jeden bod. Vítězem čtenářské soutěže se stává trofej s nejvyšším bodovým součtem. Její lovec získává knižní dar od redakce Světa myslivost.
Hlasovací kupón vystřihněte, vyplňte a pošlete poštou na adresu naší redakce. Uzávěrka hlasování čtenářů je již 12. listopadu! Do hlasování budou zařazeny pouze přesně a čitelně vyplněné kupóny! Z obdržených kupónů bude vylosováno deset čtenářů, kteří obdrží ceny věnované partnery soutěže – firmami Mikov, ZÁHOŘÍ Rudel a ing. Michal Zubíček.
Výsledky celé soutěže budou zveřejněny ve Světě myslivosti č. 12/2008.
REPORTÁŽ


Za kamzíkem do Tyrolských Alp (str. 20–21)

Ing. David Vaca, Ph.D.
Zatímco o vítězné trofeji letošního ročníku soutěže Rarita roku se v době, kdy budete číst tyto řádky, bude teprve rozhodovat, Jan Slavětínský, lovec vítězné trofeje z loňského soutěžního ročníku, již může vychutnávat pocity z lovu kamzíka v Tyrolských Alpách. Dne 7. října ulovil kamzíka v honitbě firmy Swarovski Optik, která tuto atraktivní cenu do soutěže věnovala.  
ROZHOVOR

Tetřívky nejde nešvindlovat (str. 22–25)

Ing. David Vaca, Ph.D.
Jedním z fotografů, s nímž redakce Světa myslivosti spolupracuje od vzniku časopisu, je Rostislav Stach z Chomutova. Myslivcům nemůže být neznámý – jeho snímky se řadu let pravidelně objevují v odborných časopisech a knihách, na mysliveckých výstavách, v kalendářích atd. Abychom rodáka z Karlových Varů čtenářům více přiblížili, požádali jsme ho o rozhovor. Primárně se měl týkat jeho knihy o fotografování zvířat v přírodě, ale protože Rostislav Stach je poutavý vypravěč, vzniklo zajímavé povídání bilancující jeho dosavadní kariéru fotografa přírody.
LOVECKÝ PES


70. Memoriál Karla Podhajského (str. 26–27)

František ZahradníčekMěsto Litomyšl se v minulosti stalo hostitelem jubilejních ročníků Memoriálu Karla Podhajského (MKP). Nejinak tomu bylo i letos ve dnech 27. – 28. září při 70. výročí konání této vrcholné všestranné soutěže ohařů s mezinárodní účastí. Důvodem nejsou jen dobře zazvěřené honitby a výborná organizace a technické zabezpečení akce ze strany Okresního mysliveckého spolku ČMMJ Svitavy. Litomyšl si tuto poctu zasloužila coby rodiště Karla Podhajského, který stál u vzniku Československé myslivecké jednoty, zasadil se o loveckou kynologii a vypracoval první zkušební řády pro lovecká plemena psů.


LOVECKÝ PES


Memoriál Františka Vojtěcha (str. 27)

Ing. Petr ZiegrosserMemoriál Františka Vojtěcha (MFV) byl založen v r. 1947 k trvalému uctění památky význačného chovatele a cvičitele ohařů. Od té doby se kromě r. 1968 konal každoročně. Letošní 61. ročník této mezinárodní soutěže německých krátosrstých ohařů (KO) se zadáním titulů Všestranný vítěz KO, CACT a res. CACT proběhl ve dnech 13. a 14. září na Třeboňsku.

LOVECKÝ PES

Klub chovatelů jezevčíků ČR a jeho akce (str. 28–29)

Hana SpalováJezevčík všech velikostních rázů a typů srsti je uznávaným a oblíbeným loveckým psem. O úroveň jeho chovu se u nás stará Klub chovatelů jezevčíků ČR (KCHJ), který každoročně pořádá několik pracovních a výstavních klubových akcí. Dvě z nich, které proběhly v letošním roce, si představíme v tomto příspěvku.
SPORTOVNÍ STŘELBA


Perazzi Tour 2008 – V. kolo a finále (str. 30–31)

Petr ZvolánekDruhý ročník soutěže Perazzi Tour, otevřeného seriálu šesti střeleckých závodů v brokových a kulových disciplínách, který se koná na střelnici v Ústalči u Nalžovských Hor (okr. Klatovy), se v srpnu a září dostal do závěrečných kol. Příznivce sportovní lovecké střelby jistě bude zajímat, jak letošní ročník dopadl.

SPORTOVNÍ STŘELBA


Mistrovství ČR v UT a 4. kolo Českého poháru v UT (str. 31)

Karel Pučálka
Asociace střelců na asfaltové terče (ASAT) uspořádala ve spolupráci se Sportovním střeleckým klubem Dukla Hradec Králové na královéhradecké střelnici v Malšovicích vrcholný závod v univerzálním trapu (UT). Akce se konala ve dnech 23. a 24. srpna t. r. a byla rozdělena na dvě části. V sobotu se střílelo 100 terčů jako čtvrté kolo Českého poháru v UT. Po jeho skončení proběhlo vyhodnocení Českého poháru v UT za rok 2008. Soutěž pokračovala nedělní střelbou na dalších 100 terčů. Po odstřílení položek a vyhodnocení byly slavnostně vyhlášeny výsledky Mistrovství ČR v UT.
KOMERČNÍ PREZENTACE


Se střelivem Brenneke nejen na naháňky (str. 32–33)

Ing. Dalibor Pačes
Při vyslovení názvu „Brenneke“ se většině myslivců vybaví jednotná střela do brokovnice.  Toto označení však nese i celá řada kulových nábojů, střel na přebíjení a nábojů pro sportovní střelbu. Výhradním dovozcem a distributorem špičkového střeliva značky Brenneke pro ČR a Slovensko je firma Alex ze Dvora Králové nad Labem.
KOMERČNÍ PREZENTACE


Nanotechnologie pro údržbu zbraní (str. 34–36)

Dr. ing. Jiří HanákČastým tématem internetových diskusí a dotazů návštěvníků výstav loveckých zbraní a střeliva je čištění a údržba zbraní. „Jak a čím čistit?“, to jsou nejčastější otázky, svědčící o odpovědném přístupu tazatelů k jejich zbraním. Zvýšený zájem o péči o zbraně zcela určitě souvisí i s jejich pořizovací cenou. Vysoká hodnota zbraně se uchová jedině vhodným ošetřováním. Zdánlivě jednoduchá věc, kterou čištění zbraně je, má zásadní význam nejen pro její životnost, ale především pro přesnost střelby. Primitivní názor, že dobrou zbraň není třeba čistit, naštěstí téměř vymizel.

KOMERČNÍ PREZENTACE


Zeiss – špička v lovecké optice (str. 37–39)

Dr. ing. Jiří HanákZnačka Zeiss představuje v lovecké optice po dlouhá desetiletí synonymum pro kvalitu a vysokou užitnou hodnotu. Pozorovací i zaměřovací dalekohledy vyráběné s maximálním důrazem na přesnost si v minulosti oblíbili myslivci na celém světě. I dnes patří optika Zeiss ke světové špičce, k čemuž jistě přispívá i využívání poznatků z fyziognomie lidského oka.

ZAJÍMAVOSTI


S balabánem za tetřívky (str. 40–41)

Ing. Miroslav Zumrík

Již si ani nevzpomínám, kdy jsem se poprvé dozvěděl o tom, že myslivci kdysi používali k lovu tetřívků balabána. Na základě svých zkušeností mi to potvrdil známý slovenský fotograf Igor Mihál. Z muzea si vypůjčil vycpanou tetřívčí slepičku, umístil ji na tokaništi a výsledkem byly diapozitivy zachycující kohoutka ošlapávajícího „figurantku“. Samozřejmě jsem měl také zájem vyzkoušet si fotografování tetřívků s pomocí pro mne netradiční pomůcky…

KOMERČNÍ PREZENTACE

Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s., nově nabízí pojištění pro myslivce (str. 41)

RedakceHasičská vzájemná pojišťovna, a. s., (dále HVP) je jedním z nejstarších pojišťovacích ústavů v Evropě. Byla založena r. 1900, její činnost byla obnovena v r. 1992 Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, které je jejím majoritním akcionářem. Jde o ryze českou pojišťovnu, která nabízí své produkty širokému okruhu klientů, fyzickým i právnickým osobám v oblasti životního i majetkového pojištění. Nejnovějším produktem HVP je pojištění určené myslivcům podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.


KULTURA

Příběhy loveckých obrazů – Josef Dvořák (str. 42–43)

Petr ŠeplavýKoncem 90. let minulého století nás v kanceláři propagačního oddělení Českého mysliveckého svazu (ČMS) navštívila Jiřina Dvořáková, manželka pedagoga, lesníka, myslivce a malíře Josefa Dvořáka. Přinesla ukázky jeho tvorby, a tak se jeho obrazy dostaly na několik výstav pořádaných ČMS. Jako poděkování za spolupráci nám paní Jiřina věnovala obraz kachny s lodí, který dnes zdobí místnost ekonomického oddělení sekretariátu Českomoravské myslivecké jednoty. Josefu Dvořákovi věnujeme toto pokračování našeho seriálu.
REPORTÁŽ


Svatohubertská slavnost v Kuksu letos již popatnácté (str. 44–45)

Ing. Dalibor PačesPrvní říjnová sobota na Kuksu každoročně patří Svatohubertské slavnosti, pořádané Řádem sv. Huberta. Letos se tato známá a oblíbená akce konala již popatnácté. Pravidelnou součástí posledních pěti ročníků slavnosti se kromě bohatého doprovodného programu stala národní soutěž juniorských vábičů „O pohár Řádu sv. Huberta“.
Z NAŠICH HONITEB


Obnovení lesní kaple u VLS Karlovy Vary (str. 46)

Ing. Jiří Illichmann   
Ve vojenských výcvikových prostorech lze často najít více či méně dochované drobné historické stavby. Jsou připomínkou dávných událostí – radostných i smutných, časů slávy i úpadku. Jen málo z nich má štěstí, že neupadly v zapomnění, neposloužily jako dočasný úkryt před nepohodou vojákům a hned vzápětí jako objekt k nácviku útoku. Stačí „pouze“ několik let (a což teprve půlstoletí) nestarat se a příroda pohltí to, co vybudovaly předchozí generace. Běžně chodíme kolem a denní shon nám na oči nasadí klapky …

NAŠE OBORY


Oborní chovy v kraji Vysočina (I.) (str. 47–49)

Ing. Dalibor Pačes


V rámci představování oborních chovů v jednotlivých krajích ČR se v tomto čísle Světa myslivosti dostáváme do kraje Vysočina, v němž najdeme celkem 17 obor. Příspěvek jsme rozdělili na dvě části, přičemž v první popíšeme osm převážně menších obor. Šest z nich leží v okrese Žďár nad Sázavou, dvě v okrese Třebíč. Kromě jedné, v níž se chová pouze muflon, je ve všech hlavní zvěří daněk evropský.
NOVÉ PUBLIKACE


Myslivecká latina (str. 51)Ota Bouzek: Myslivecká latina. V r. 2008 vydal Víkend, Líbeznice. Rozsah 144 strany. Prodejní cena 195 Kč.

MYSLIVECKÁ VÝROČÍ


Myslivecká výročí – listopad (str. 51)Málokomu se zdaří sladit zájmy svého zaměstnání s osobní zálibou tak dokonale, jak to dokázal ing. Milíč Blahout, CSc. Nadšený horolezec a milovník přírody se narodil 20. května 1930 v Mladé Boleslavi a hned po absolvování pražské lesnické fakulty v r. 1956 nastoupil jako výzkumník do Tatranského národního parku, kde se věnoval ekologii a etologii vzácné vysokohorské zvířeny. Výsledky své práce zveřejňoval ve Sborníku TANAPu a v dalších slovenských časopisech a doprovázel je vlastními snímky. Hlavní pozornost zaměřil na tatranského kamzíka, kterého spolu s akademikem Josefem Kratochvílem popsal jako samostatný poddruh v knize Kamzičia zver (1976). Vysoké Tatry se mu staly osudem: před 30 lety, 17. listopadu 1978, zemřel po automobilové nehodě v Kežmarské Biele Vodě.
Před 110 lety, 26. listopadu 1898, se v Praze narodil RNDr. Josef Jirsík. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy a zprvu jako středoškolský profesor učil na Slovensku a v Praze, později pracoval v zoologické zahradě v Praze a v muzeu v Teplicích, kde 30. prosince 1956 zemřel. Zabýval se hlavně ornitologií a položil základy kroužkovací stanici Čs. společnosti ornitologické. Výsledky jeho práce jsou uloženy v časopisech, samostatně vydal také několik knih, z nichž nejznámější jsou Jak žijí zvířata (1935), Jak poznám naše ptáky v přírodě (1939 a další vydání), Naši dravci (1941) a Naše sovy (1944).
Dne 29. listopadu uplyne 320 let od smrti Bohuslava Balbína, vlasteneckého jezuitského kněze a učitele, který shromáždil rozsáhlý vlastivědný materiál a začal ho postupně od r. 1648 vydávat pod názvem Miscellanea historica regni Bohemiae (Rozmanitosti z historie Království českého). Balbín všechna svá díla psal latinsky. První díl uvedené práce, vydaný v r. 1679, obsahuje významné zprávy o lovu, zvěři a myslivosti v 16. a 17. století. Český překlad těchto kapitol vyšel v Doležalově Háji v r. 1881.
Balbín se narodil v patricijské rodině v Hradci Králové dne 3. prosince 1621 a zemřel v Praze 29. listopadu 1688.

Ing. Václav Kasal – 65 let


Jubilant je myslivecké veřejnosti velmi dobře známý z různých mysliveckých akcí v jižních Čechách.
Narodil se 6. listopadu 1943 v Tymákově nedaleko Plzně a krátce na to se s rodiči přestěhoval do Klášterce nad Ohří. Po absolvování střední školy v Kadani ukončil v r. 1965 studia na lesnické fakultě v Brně. Své vzdělání si později doplnil absolvováním postgraduálního studia Myslivost a životní prostředí. Jako lesník pracoval u Lesprojektu, na lesním závodě v Klášterci nad Ohří a jako referent státní péče o lesy u Okresního národního výboru v Chomutově. V letech 1980–2006 zastával místo ředitele Lesnického, mysliveckého a rybářského muzea Ohrada v Hluboké nad Vltavou.
Většině veřejnosti se připomíná jako iniciátor a spoluzakladatel Ohradských slavností a Národních mysliveckých slavností, spojených se soutěžemi ve vábení jelenů a dalšími odbornými akcemi. Je autorem nebo spoluautorem četných scénářů muzejních expozic z oboru lesnictví, myslivost a životní prostředí u nás i v okolní cizině. Vypracoval směrnice pro vedení pamětních knih pro organizace v lesním hospodářství a vydal knihu Lovecké zbraně z expozic loveckého zámku Ohrada (2002). Připravil též katalog Chladné zbraně ve sbírkách loveckého zámku Ohrada a Katalog ručního těžebního nářadí, které zůstaly zatím v rukopise. Početné články zveřejnil ve sbornících a časopisech. Je jeho zásluhou, že v letech 1985–1988 proběhla rozsáhlá oprava ohradského zámku. Jubilant je také významným chovatelem poštovních holubů.
Přejeme mu pevné zdraví a těšíme se na další publikace z historie myslivosti a lesnictví.


Partneri

Kto je online?

Práve tu je 280 návštevníkov a žiadni členovia on-line