Vyšiel vianočné číslo
 


Z obsahu:

Několik poznámek k diskusi o černé zvěři * Hospodaření s černou zvěří v Německu * Jak je ten divočák starý? * Je naše spárkatá zvěř ohrožena motolicí velkou? * Rarita roku 2008 - vyhlášení výsledků * Zimní péče o remízky * Šestý smysl zvěře? * Úspěchy našich anglických ohařů na soutěžích v zahraničí * Memoriál Aloise Sklenáře * Bezzásahových území je již devět * Kulovnice Sauer Individual * Kompenzátory na loveckých zbraních * Seminář „Tradice a současnost v myslivosti“ .... 

DISKUSE
Několik poznámek k diskusi o černé zvěři (str. 4-5)
 

Ing. Zdeněk NavrátilJiž delší dobu sleduji na stránkách Světa myslivosti polemiky týkající se černé zvěře. Trvalo mi to dlouho, ale nakonec jsem se nechal vyprovokovat k napsání diskusního příspěvku. Je mi 57 let a 22 let pracuji ve státní správě lesů a myslivosti v Podkrkonoší. Mládí jsem prožil částečně na severní Moravě v oblasti Bruntálska a částečně na Vysočině – na Svitavsku. Myslivost jsem začal aktivně vykonávat až po vystudování vysoké školy v r. 1977 jako technik polesí u Lesního závodu Horní Maršov. To jen na úvod, aby bylo zřejmé, že nejsem nějaký teoretik od „zeleného stolu“.
ROZHOVOR
Hospodaření s černou zvěří v Německu (str. 6-7)


Ing. David Vaca, Ph.D.Meziroční odstřel černé zvěře u nás vzrostl o 100 % a podobně tomu je i v sousedních státech. Na problematiku chovu prasete divokého v Německu jsme se zeptali Volkera Hinsche, jenž se dlouhodobě zabývá chovem černé zvěře a je autorem karty k rychlému určení věku uloveného divočáka, která byla přílohou Světa myslivosti č. 11/2007.
PRAXE V HONITBĚ
Jak je ten divočák starý? (str. 8-9)


Volker HinschStojíme u výřadu po naháňce na černou zvěř. U nohou nám leží jeden menší a jeden větší kus. To malé je sele, to větší sekáč, usoudí mnohý z účastníků lovu. Vše ale může být jinak! Jak to přesně je s věkem ulovených kusů, vyčteme z jejich chrupu. K rychlému určení věku zvěře do dvou let dnes slouží skládací kartička „Bylo uloveno prase! Jak je staré?“ (příloha Světa myslivosti č. 11/2007). Neméně důležité však je sledovat též věk starší zvěře. Jak na to?
ROZHOVOR
Když dva dělají totéž, není to totéž, aneb jaký je rozdíl mezi Moravou a Rakouskem v početnosti drobné zvěře? (str. 10-12)


RNDr. Jakub Hruška, CSc.Mnozí z čtenářů jistě znají velmi dobré výsledky v chovu drobné zvěře v honitbách Dolního Rakouska, zejména v honitbě Wildendürnbach, kam bylo díky Středoevropskému institutu ekologie zvěře Brno – Wien – Nitra v posledních letech uspořádáno mnoho exkurzí. Jejich účastníci obvykle jen nevěřícně kroutili hlavami nad bohatstvím zvěře a současně i nad intenzitou péče o honitbu ze strany rakouských kolegů. Část hranice honitby Wildendürnbach je současně státní hranicí s ČR, přičemž honební pozemky na naší straně tvoří honitbu, již obhospodařuje Myslivecké sdružení Nový Přerov. Tato honitba sousedí s honitbou Wildendürnbach, a tak lze dobře porovnat vliv rozdílných podmínek na stavy drobné zvěře. O rozhovor na toto téma jsme požádali Miloše Vašinu, mysliveckého hospodáře MS Nový Přerov.
VĚDA A VÝZKUM
Je naše spárkatá zvěř ohrožena motolicí velkou? (str. 13-15)


RNDr. Martin Kašný, Ph.D., a MVDr. Adam Novobilský, Ph.D.
Motolice (Trematoda) jsou početnou třídou vnitřních parazitických červů z kmene ploštěnců (Platyhelminthes). Mnoho zástupců motolic jsou původci závažných parazitárních onemocnění lidí i zvířat, na celém světě ročně způsobují až statisíce lidských úmrtí a ekonomické ztráty několika miliard amerických dolarů v hospodářských i oborních chovech. Motolice dosahují rozměrů od několika milimetrů až po několik metrů a vyznačují se komplikovanými vývojovými cykly často vázanými na bezobratlé mezihostitele a vodní prostředí. Nejvíce patogenním druhem mírného pásu je motolice velká (Fascioloides magna).

ANKETA
Předkládání antiparazitárních přípravků zvěři ve volných honitbách – ano, či ne?
(str. 16-18)

RedakceZávěr kalendářního roku bývá v našich honitbách spojen nejen s pořádáním společných lovů, ale též s intenzivní péčí o zvěř. V části volných honiteb a ve valné většině obor se k péči o spárkatou zvěř řadí předkládání antiparazitárních přípravků. Tento způsob boje s vnitřními parazity zvěře je u nás ve větším měřítku veden přibližně od druhé poloviny 80. let minulého století a bezesporu přispěl ke zlepšení zdravotního stavu části zvěře ve volných honitbách. Obory je třeba posuzovat odděleně – na omezeném prostoru s velkou koncentrací zvěře je sledování zdravotního stavu zvěře jednou ze základních podmínek úspěchu chovu. Za přibližně čtvrtstoletí používání antiparazitárních přípravků se v některých ohledech změnil náhled na stavy zvěře ve volných honitbách a přístup k jejímu chovu. Jak v tomto ohledu posuzovat předkládání antiparazitárních přípravků?
SOUTĚŽ
Rarita roku 2008 - vyhlášení výsledků (str. 19-21)

Redakce


Již jen pověstný krůček chybí k zakončení letošního ročního soutěže Rarita roku. Oním krůčkem je vyhlášení výsledků. Porotci obodovali všech deset finálových trofejí, čtenáři poslali hlasovací lístky. Jako to vše dopadlo?

Do šesti základních kol bylo přihlášeno celkem 123 trofejí, z nichž se do Velkého finále dostalo deset.

HLASOVÁNÍ POROTY
Systém bodování trofejí porotou se ve Velkém finále nelišil od systému bodování v základních kolech. Všech deset trofejí znovu prošlo hodnocením, při němž jim porotci přidělovali body v rozmezí 0–10. Přehled bodových hodnocení jednotlivých porotců přinášíme v připojené tabulce.
Nejvíce „desítek“, podle čehož se dal předjímat úspěch ve finále, od porotců obdržela
trofej srnce uloveného Čestmírem Peterem v honitbě Mysliveckého sdružení Karpaty Oskava (okr. Šumperk). Díky dalším vysokým známkám (pouze jeden z porotců udělil „sedmičku“) získala tato trofej celkem 63 bodů, což jí zajistilo absolutní prvenství! Trofej čtyřletého nerovného dvanácteráka s bodovou hodnotou 138,9 b. CIC, která do finále postoupila z V. kola, se tak stala vítězkou soutěže Rarita roku 2008 a její lovec se může těšit na lov kamzíka v r. 2009 v jedné z rakouských honiteb Swarovski Optik. Blahopřejeme!
O druhé místo byl sveden velmi vyrovnaný boj, v němž se symbolicky střetly trofeje srnců ulovených Stanislavem Kuciánem (honitba MS Dubina Netčice, okr. Kroměříž) a Karlem Mojžíšem (honitba Budiměřice-Šlotava, okr. Nymburk). Jak se při sčítání bodů ukázalo, obě měly stejný celkový bodový součet – 61. Podle soutěžních pravidel (viz bod 7) rozhoduje v případě bodové shody počet bodů získaných v základním kole. V tomto ohledu na tom byla lépe prvně jmenovaná trofej, která získala ve II. kole 62 bodů, zatímco druhá z trofejí postoupila ze VI. kola s 52 body. Druhé místo v soutěži tedy obsadila trofej Stanislava Kuciána, jemuž bude předána povolenka k lovu srnce II. nebo III. věkové třídy v atraktivní honitbě Ralsko, kterou spravují Vojenské lesy a statky ČR, s. p., divize Mimoň. Karel Mojžíš, jehož trofej se umístila na třetím místě, získává krásnou loveckou dýku od známého českého výrobce nožů – firmy Mikov, s. r. o., z Mikulášovic.

HLASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ

Rovněž finálové hlasování čtenářů probíhalo stejnou metodou jako vloni – vyplněním kupónu z listopadového čísla Světa myslivosti a jeho zasláním do redakce. Kupón byl letos o něco delší než vloni, neboť v tomto roce bylo finálových trofejí deset na rozdíl od šesti loňských. Body byly trofejím přidělovány podle pořadí, které jste uvedli na hlasovacích kupónech. Trofej na 1. místě získala 10 bodů, trofej na 10. bod jeden. Odpovědi bylo možné posílat do 12. listopadu.
Stejně v minulém roce nedošlo při výběru nejlepší trofeje mezi porotou a čtenáři ke shodě. Zatímco vítězem poroty se stala trofej Čestmíra Petera, u čtenářů tato trofej skončila se ziskem 413 bodů až na 5. místě. Čtenáře totiž zcela jednoznačně nejvíce zaujala trofej Karla Mojžíše, která získala bezkonkurenčních 521 bodů. Za vítězství v této části soutěže získává Karel Mojžíš cenu redakce – reprezentativní knihu Lovu zdar! Půvab starých mysliveckých pohlednic. Druhé místo přisoudili čtenáři stejně jako porota trofeji Stanislava Kuciána (458 bodů). Bronzovou příčku obsadila trofej Jana Černoška (442 bodů). Pořadí na dalších místech zjistíte pohledem do připojené tabulky.
Z došlých kupónů jsme vylosovali deset čtenářů, jimž budou zaslány ceny věnované partnery soutěže – firmami Mikov, ZÁHOŘÍ Rudel a Ing. Michal Zubíček. Jsou to: Miloslav Absolon, Libníkovice; Roman Franc, Horní Palava; František Korbel, Stříbro; Tereza Lhotová, Branice; Jaroslav Mazal, Březinky; Alena Moučková, Radoškov; Bohuslava Procházková, Tetčiněves; Jan Svoboda, Chacholice; František Štroblík, Zdounky; Bronislav Wolf, Hradec Králové.

ZÁVĚREČNÉ PODĚKOVÁNÍ

Letošní soutěžní ročník byl stejně jako ten loňský velmi zajímavý. Atraktivitu soutěže dělají trofeje, takže tímto děkujeme všem čtenářům, kteří se neostýchali, vyfotografovali některou ze svých trofejí a přihlásili ji do soutěže. Lovcům trofejí, které se probojovaly do Velkého finále, gratulujeme. S těmi, jejichž trofeje se umístily na stupních vítězů, se setkáme při slavnostním předání cen, o němž přineseme informace v lednovém Světě myslivosti.
Rovněž chceme poděkovat naší porotě ve složení prof. Ing. Josef Hromas, CSc., Ing. Jiří Špunar, Pavel Scherer, Ing. Jaroslav Syrový, Oldřich Sedlář, Ing. Roman Urbanec, Ph.D., Ing. Karel Lankaš a náhradníkům Ing. Petru Ziegrosserovi a Jindřichu Pechovi za hodnocení trofejí.
Zvláštní dík zaslouží firmy, které hodnotnými cenami naši soutěž podpořili: Swarovski Optik, Vojenské lesy a statky ČR, s. p., Mikov, s. r. o., ZÁHOŘÍ Rudel a Ing. Michal Zubíček.
Soutěž Rarita roku patří po dvou letech existence k čtenářsky nejoblíbenějším částem Světa myslivosti. Jak jinak zakončit její druhý ročník než oznámením, že příští rok v květnu bude zahájen ročník třetí. Již nyní se těšíme na zajímavé srnčí trofeje, které spolu budou zápolit o prvenství v soutěži Rarita roku 2009!

Finále – výsledky podle bodování poroty


1.    místo: Čestmír Peter, 19. 8. 2008, 4 roky, MS Karpaty Oskava (okr. Šumperk), 63 bodů
2.    místo: Stanislav Kucián, 20. 5. 2008, 3 roky, MS Dubina Netčice (okr. Kroměříž), 61 bodů
3.    místo: Karel Mojžíš, 6. 8. 2006, 5 let, Budiměřice-Šlotava (okr. Nymburk), 61 bodů
4.    místo: Jan Černošek, 21. 5. 1996, 3 roky, MS Pravčice (okr. Kroměříž), 58 bodů
5.    místo: Jaroslav Mička, 14. 8. 2007, 8+ let, MS Vojšice Hrubá Vrbka (okr. Hodonín), 56 bodů
6.    místo: Ing. Vladimír Velický, 9. 6. 1986, 5 let, Tovačov (okr. Přerov), 54 bodů
7.    místo: František Říha, 28. 6. 2007, 1 rok, MS Uhersko (okr. Pardubice), 51 bodů
8.    místo: Jiří Novák ml., 26. 6. 1999, 4 roky, MS Králova Lhota (okr. Hradec Králové), 49 bodů
9.    místo: Karel Nemeškal, 1975, 4 roky, Loubí (okr. Děčín), 46 bodů
10.    místo: Peter Haleš, 12. 8. 2007, 5 let, Borský Svätý Jur (okr. Senica, Slovensko), 43 bodů
PRAXE V HONITBĚ
Vliv výživy na tvorbu srnčích parůžků (str. 22-24)


Pavel SchererNaše krajina a životní prostředí se v průběhu evoluce znatelně změnily. Přírodní biotopy ustupují zemědělství, což nutí zvěř přizpůsobovat se novým podmínkám. Velkoplošné zemědělské hospodaření v zájmu vyšších výnosů vytvořilo z kdysi bohaté a úživné krajiny území poskytující kryt a potravu srnčí zvěři velice omezeně a chudobně. Rychlý proces sklizně obilnin, pícnin a okopanin z velkých ploch s následnou orbou a kultivací pozemků představuje pro srnčí zvěř drastickou změnu v nabídce přirozené potravy. Z těchto důvodů je srnčí v zemědělských oblastech částečně odkázána na pomoc člověka.PRAXE V HONITBĚ
Zimní péče o remízky (str. 25)

Ing. Ctirad Rakušan
V naší kdysi půvabné a ekologicky vyvážené krajině, během uplynulých desetiletí převážně změněné v průmyslovou step, zůstaly anebo byly uměle vysazeny na zemědělsky méně vhodné půdě ostrůvky stromů a keřů, které se dříve využívaly jako palivo i jako dříví užitkové. Jasan sloužil k výrobě násad, jeřáb a brslen jako dříví soustružnické, vrby pro košíkáře, olše na dřeváky s koženým svrškem, mladé doubky k těžbě kůry na tříslo. Pravidelné stínání těmto dřevinám s velkou regenerační schopností neškodilo a poskytovalo zvěři i ostatním živočichům ochranu, kryt a potravu.
ZAJÍMAVOSTI
Šestý smysl zvěře? (str. 26-27)

Ing. David Vaca, Ph.D.
Z biologického hlediska rozeznáváme u živočichů pět základních smyslů: chuť, čich, sluch, hmat a zrak. Tým vědců, jehož členy byli i výzkumníci z naší republiky, publikoval koncem srpna v americkém vědeckém časopise Proceedings of the National Academy of Sciences of USA studii „Magnetická orientace skotu a jelenovitých při pastvě a odpočinku“ (PNAS, 105(36): 13451-13455), podle níž se krávy a jelení a srnčí zvěř pasou vždy v severojižním směru, otočeni hlavami k magnetickému pólu. Znamená to, že byl objeven šestý smysl?LOVECKÝ PES
Úspěchy našich anglických ohařů na soutěžích v zahraničí (str. 28-29)

Roman Sedláček
Zástupci Českého pointer a setter klubu (ČPSK) v říjnu letošního roku důstojně hájili české barvy na dvou významných soutěžích v zahraničí: na Mistrovství světa v lovu s ohaři v Chorvatsku a na Dalekém hledání v polské Lomži.LOVECKÝ PES
Memoriál Fridricha Konráda (str. 30)

Miroslav GoraObec Těrchová, ležící pod Malou Fatrou při vstupu do Vrátné doliny (severozápadní Slovensko), se ve dnech 22.–26. října t. r. stala centrem 12. ročníku mezinárodní soutěže barvářů nesoucí název Memoriál Fridricha Konráda. Kromě tří domácích vůdců předvedli barváře dva vůdci z Německa a po jednom z ČR, Itálie, Maďarska, Polska a Rakouska.

LOVECKÝ PES
Memoriál Aloise Sklenáře (str. 31)

František Zahradníček 
Tak jako každý rok uspořádal i letos Moravskoslezský klub anglických ohařů (MSKAO) se sídlem v Brně národní Field Trial (FT) v Telnici (okr. Brno-venkov). Memoriál nese jméno zakládajícího a dlouholetého člena klubu Aloise Sklenáře. Datum konání připadlo na 20. září, soutěž proběhla v honitbě Mysliveckého sdružení Telnice a v části režijní honitby Lesního závodu Židlochovice Lesů České republiky, s. p., poblíž Rumunské bažantnice.SPORTOVNÍ STŘELBA
Mistrovství světa v loveckém parkúru na Kypru (str. 32-33)

Petr Zvolánek
Ve dnech 25. až 28. září t. r. se parkúrová střelecká elita a milovníci brokové a parkúrové střelby sešli na mistrovství světa (MS) v loveckém parkúru (LP). Místem setkání byl Kypr, konkrétně střelnice Armenochori poblíž Limassolu. Do soutěže se přihlásilo celkem 815 závodníků z 29 států světa.

KOMERČNÍ PREZENTACE
Kulovnice Sauer Individual (str. 36)

Ing. Oto LasákO výjimečnosti a nesporných kvalitách německých loveckých zbraní Sauer již bylo napsáno mnoho článků. Jedna jejich kategorie však stále zůstává trochu stranou, ačkoliv si jistě zaslouží naši pozornost a nesporně i obdiv. Jde o řadu Sauer Individual, v níž, jak sám název napovídá, jde především o individuální a často jedinečné provedení.
LOVECKÁ VÝBAVA
Kompenzátory na loveckých zbraních (str. 37-39)

Ing. Ivan ChludilTlumiče zpětného rázu, kompenzátory, úsťové brzdy. Tyto původně vojenské doplňky jsou stále častěji nabízeny i pro lovecké a sportovní zbraně. Nejběžnější obchodní název je „tlumiče zpětného rázu“. V této souvislosti si nemohu odpustit menší provokaci: zpětný ráz se ztlumit nedá. Než se nadechnete a začnete vyjmenovávat všechny tzv. tlumiče zpětného rázu, s nimiž jste se setkali, vzpomeňte si na základní poučky školní fyziky. Zpětný ráz je dokladem platnosti dvou hlavních fyzikálních zákonů: zákona o zachování energie a zákona akce a reakce. Takže v každé střelné zbrani, ve které se urychluje střela, musí zákonitě dojít ke zpětnému rázu, a to v okamžiku, kdy se střela začíná pohybovat.
KULTURA
Příběhy loveckých obrazů – Lubomír Dědek (str. 40-41)

Petr Šeplavý
Na podzim r. 1999 se u stánku naší firmy na lesnické výstavě v Prachaticích zastavil lesník, ornitolog a malíř v jedné osobě – Lubomír Dědek z Písku. Protože z doby svého působení v Kraslicích znal dobře rodinu mé manželky Diany, napsal nám v lednu následujícího roku dopis, k němuž přiložil ukázky svých obrazů a též pozvání k sobě domů. V té době jsem naneštěstí na půl roku onemocněl, poté přišly povodně a čas plynul, bohužel až příliš rychle … V listopadu 2005 nás zastihla zpráva o malířově náhlém úmrtí, a tak jsme se již nestihli setkat. Lubomír Dědek si svou tvorbou určitě zaslouží pozornost myslivecké veřejnosti.
Z NAŠICH HONITEB
Seminář „Tradice a současnost v myslivosti“ (str. 42)

Ing. Zdeněk Navrátil
V útulném prostředí penzionu Za vodou ve Dvoře Králové nad Labem uspořádal Řád sv. Huberta v neděli 2. listopadu t. r. XIII. ročník semináře Tradice a současnost v myslivosti. Přestože témata současné problematiky myslivosti zazněla již v minulých ročnících, letos poprvé se to odrazilo i v názvu semináře.


OCHRANA PŘÍRODY
Bezzásahových území je již devět (str. 46)

js, jjV r. 2002 byla mezi státním podnikem Lesy České republiky (LČR) a Správou chráněných krajinných oblastí ČR, dnes Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR), uzavřena „Dohoda o spolupráci při vymezování lesních porostů ponechávaných samovolnému vývoji a lesních porostů bez provádění hospodářských zásahů ve zvlášť chráněných územích a zajištění jejich monitoringu“.
NAŠE OBORY
Oborní chovy v kraji Vysočina (II.) (str. 47-49)

Ing. Dalibor PačesVe druhé části představení oborních chovů kraje Vysočina se budeme věnovat devíti oborám. Sedm z nich leží v okrese Havlíčkův Brod a dvě v okrese Jihlava. Všechny vznikly nebo byly obnoveny koncem minulého a začátkem tohoto století. Skladba zvěře v těchto oborách je pestrá. Ve většině z nich se chová daněk evropský a muflon, v některých jelen lesní a sika Dybowského, v jedné sika japonský a dokonce koza bezoárová.


Partneri

Kto je online?

Práve tu je 268 návštevníkov a žiadni členovia on-line