Telefonáty rozhorčených občanov ochrancom vtáctva neutíchajú ani v týchto dňoch. V mnohých prípadov ide o problémy so sovami, ktoré žijú v zastavaných častiach miest a obcí. Najčastejším druhom je myšiarka ušatá, nádherná stredne veľká sova, ktorej perie na hlave pripomína ušká. Jej mláďatá, ktoré v týchto dňoch už vedia lietať, sú ešte stále dokrmované rodičmi a o potravu sa hlásia intenzívnym, pre mnohých ľudí však nepríjemným piskotom.

Dostalo sa mi tej cti, že ma pán Emil Rakyta požiadal o kontrolu svojich výpočtov medvedej populácie na Slovensku, ktorými vypočítal stav nad 1000 jedincov v roku 2008.  Aby som určil priemerný index rastu medvedej populácie bez regulačného lovu, vytvoril som model jej vývoja za obdobie 35 rokov. Pre stanovenie indexu som následne zobral do úvahy posledných 10 rokov modelu.
Drop fúzatý je považovaný za jedného z najťažších lietajúcich vtákov na svete.  Robustné telo dropa ostro kontrastuje s jeho plachosťou a zraniteľnosťou. Na Slovensku je dnes už takmer vyhynutým druhom. Pravidelne sa vyskytuje už len na Sysľovských poliach pri Bratislave. Ochranári, poľovníci a poľnohospodári, ktorí sa mu teraz snažia pomôcť, však ešte nestrácajú nádej.
V južných regiónoch Slovenska sa na obilných poliach  začala v týchto dňoch žatva. Priebeh prác úzkostlivo sledujú nielen agronómovia, ale i ochrancovia dravých vtákov. Hoci to znie neuveriteľne, ale v obilných poliach priamo na zemi hniezdi kaňa popolavá. Tento druh dravca patrí k naším najvzácnejším dravým vtákom. Ročne zahniezdi približne desať párov. Pre porovnanie, počet hniezdiacich párov orlov skalných je desaťnásobne vyšší.
Návštevníci bratislavského lesoparku sa od stredy môžu dozvedieť viac o spoločnom slovensko-maďarskom projekte zameranom na ochranu sokola rároha. Na okraji komunikácie v katastri bratislavskej mestskej časti Rača predstavitelia organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) v spolupráci s pracovníkmi Štátnej ochrany prírody - Správy Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, osadili informačnú tabuľu, ktorá podáva stručnú informáciu o projekte v slovenskom, anglickom i maďarskom jazyku.


P O Ľ O V N Í C K E   Z D R U Ž E N I E   S I K E N I Č K A
pod záštitou Slovenského poľovníckeho zväzu
usporiada dňa 31. mája 2008
v obci Sikenička

II. MEDZINÁRODNÝ POĽOVNÍCKY DEŇ
za spolupráce
OkO SPZ Nové Zámky, OkO SPZ Levice
chovateľské kluby stavačov
poľovnícke združenia z Južného regiónu (slovenská časť Ister-Granum euroregiónu)
Obecný úrad SikeničkaVo štvrtok 17. apríla uzavreli pracovníci Štátneho veterinárneho ústavu v Bratislave protokol, obsahujúci výsledky vyšetrenia màtveho dravca, ktorý bol nájdený ešte v marci tohto roka. Obeťou smrteľne jedovatého karbofuránu sa stal kráľ oblohy – orol kráľovský.

Koncem února letošního roku došlo v naší honitbě MS HALDY Petřvald, ke sražení srnce – případ byl hlášen Policií ČR  a srnce musel dostřelit člen  MS pro zranění pánve. Kus byl ošetřen obvyklým způsobem a doručen  k dalšímu zpracování.

27. marca 2008 našiel miestny obyvateľ neďaleko Šurian telo uhynutého dravého vtáka, ktorý bol na prvý pohľad vo veľmi zlej fyzickej kondícii. Privolaní pracovníci Správy CHKO Dunajské Luhy konštatovali, že sa jedná o sokola rároha.


V stredu 5. marca 2008 sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie predstaviteľov ústredia Slovenského poľovníckeho zväzu (SPZ) a zástupcov mimovládnej organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS). Cieľom stretnutia bolo dohodnúť konkrétne spoločné kroky v boji proti nelegálnym zástrelom dravých vtákov.


Pre vtáky nebezpečné ståpy 22 kV elektrického vedenia, známe ako ståpy smrti stále zabíjajú vzácne vtáky. Členovia organizácie Ochrana dravcov na Slovensku – RPS našli v novembri a v decembri pod ståpami pri obci Zbehy na západnom Slovensku a pri obciach Pozdišovce, Močarany, Michalovce, Stanča a Trebišov na východnom Slovensku kadávery 34 uhynutých vtákov. „Viac ako polovicu usmrtených vtákov predstavovali dravce a sovy, našlo sa 17 uhynutých myšiakov lesných, 1 sokol myšiar a 1 myšiarka ušatá.  Spoločenská hodnota týchto nájdených màtvych vtákov prevyšuje sumu 400 tisíc korún“, hovorí Marcel Uhrin z RPS.


V sobotu, 12. januára 2008 sa pracovníkom organizácie Ochrana dravcov na Slovensku – RPS, naskytol smutný pohľad. Počas terénneho výskumu našli na poli ležať nedávno zastrelenú samicu kane sivej – dravca, ktorý sa na území Slovenska zdržiava iba v zimnom období.

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 477 návštevníkov a žiadni členovia on-line