Lov slúk

pred 17 rokmi 7 mesiacmi #5188 od Sokoliarik1
Odpoveď od Sokoliarik1 na tému Lov slúk
tibo mal na mysli asi to ze polovnici by sa bez ochranarov kludne obisli. Vsak v minulosti tu neboli ochranari a napriek tomu polovnici nevystrielali medvedov a kamzikov a hluchanov atd......Ochranari maju teraz co chranit len vdaka tomu ze doteraz to chranili polovnici...

Prosím Prihlásiť alebo Registrácia pre zdieľanie konverzácie.

pred 17 rokmi 6 mesiacmi #5199 od DKo
Odpoveď od DKo na tému Lov slúk
Ochranári sa nepohybujú iba v poľovných revíroch, ale i tam by som si dokázal predstaviť ich súčinnosť s poľovníkmi pri riešení spoločnej "škodnej".

Prosím Prihlásiť alebo Registrácia pre zdieľanie konverzácie.

pred 17 rokmi 6 mesiacmi #5202 od johny
Odpoveď od johny na tému Lov slúk
JOvic neodpovedám priamo tebe. Treba nechať tieto debaty. Aj medzi poľovníkmi aj medzi ochranármi sa nájdu rôzni ľudia. Opravte ma ak sa mýlim, vymrel na Slovensku za posledných 100 rokov nejaký pôvodný druh zveri??? Pokiaľ viem, tak nie, práve naopak, fauna sa rozširuje o nepôvodné druhy, ktoré niekedy chránime na úkor našich pôvodných (kormorán). Vždy keď prechodne poklesli stavy nejakej zveri, dokázalo SPZ a jeho predchodcovia nájsť účinné prostriedky a pomocou svojich členov, poľovníkov, zveľadiť túto zver. A opýtam sa ešte takto: Nie sú v súčasnosti najvyššie stavy medveďov a vlkov za posledné desaťročia? Ale aby som neodbočil od témy. Lov je s človekom spojený odkedy zliezol zo stromu. Tak ako v každom zdomácnelom živočíchovi je kus jeho divožijúceho predchodcu, tak aj v človeku je stále kus lovca. V jednom viac, v druhom menej. Akurát už moja rodina neumrie od hladu ak nič neulovím a lov sa rozšíril o starostlivosť o zver. Ba starostlivosť a ochrana sa stali nosnou časťou poľovníctva. Tak ma neodsudzujte za to, že na jar zastrelím jednu sľuku. Prežívam pri tom pocity lovca, srdce búši, uši sú napnuté a čakajú ten známy zvuk ... adrenalín stúpa. Zabúdam že okolo chodia autá a lietajú lietadlá, na tú chvíľu som súčasť prírody, nie súčasť civilizácie, som voľný a je mi nádherne. Prvej len zamávam klobúkom, ak ďalšia priletí na dostrel ... Dá sa to pochopiť? Ak stavy sľúk klesnú a bude im hroziť zánik, nevystrelim na ňu a je mi jedno že ich na západe postrieľajú tisíce, ja tú "moju" nechám letieť. A ak nepríde výnimka, tak v tomto roku je toto zbytočná debata.

Prosím Prihlásiť alebo Registrácia pre zdieľanie konverzácie.

pred 17 rokmi 6 mesiacmi #5204 od Jaro
Odpoveď od Jaro na tému Lov slúk
Johny dobre si to napisal !!!!!!!!!!!!!!!:)

Prosím Prihlásiť alebo Registrácia pre zdieľanie konverzácie.

pred 17 rokmi 6 mesiacmi #5210 od matulkoh
Odpoveď od matulkoh na tému Lov slúk
super clanok johny, k tomu niet co dodat

Prosím Prihlásiť alebo Registrácia pre zdieľanie konverzácie.

pred 17 rokmi 6 mesiacmi #5219 od tibo
Odpoveď od tibo na tému Lov slúk
Bude už 86.výročiez aloženia prvého Loveckého ochranného spolku na Slovensku.
<br/>Nástupnickou organizáciou je SPZ.Polovníci sa ozver starali vtedy,starajú sa dnes a dúfam že tak ostane naďalej,bez ohľadu aký bol režim.Zver potrebuje ochranu denne.
<br/>Nepočul som zo strany tzv.ochranárov slovko chváli a uznania pred verejnosťou,médiami.
<br/>Vadí mi dehonestovanie práce poľovníkov a SPZ,ako aj zamlčovanie faktov (Sokoliarik1
<br/>zopár menoval) Toť môj názor.
<br/>ps:Vyzerá to ako populistické vyhlásenie starej štruktúry na nevedeckej báze.
<br/>pardon-zmenil som tému
<br/>ahojki

Prosím Prihlásiť alebo Registrácia pre zdieľanie konverzácie.

pred 17 rokmi 6 mesiacmi #5223 od Jovic
Odpoveď od Jovic na tému Lov slúk
Tibo, takže slovko chvály z klávesnice ochranára:
<br/>Vyslovujem uznanie za dobrú spoluprácu a pomoc pri ochrane orla kráľovského a ďalších druhov dravcov poľovníkom zo Sv. Jura. Taktiež ďakujem pracovníkom Lesných správ Pezinok a Majdan za spoluprácu pri zabezpečovaní ochrany hniezd dravých vtákov v Malých Karpatoch.
<br/>Týmto netvrdím, že inde na Slovensku nie sú poľovníci, ktorí pomáhajú pri ochrane prírody. Vychádzam len z vlastných skúsenosti z oblasti, kde pôsobím.
<br/>A pochvalné uznania zo strany ochranárov sa na týchto stránkach vyskytli aj predtým. Treba len pozornejšie čítať.

Prosím Prihlásiť alebo Registrácia pre zdieľanie konverzácie.

pred 17 rokmi 6 mesiacmi #5232 od papo
Odpoveď od papo na tému Lov slúk
Ja len aby sa nezabudlo:
<br/>Zo stanov SPZ:
<br/>
<br/>2. SPZ chráni a presadzuje oprávnené záujmy svojich členov pri výkone práva poľovníctva, ochrane prírody a životného prostredia, ako aj pri ostatných činnostiach súvisiacich s poľovníctvom.
<br/>3. SPZ, jeho organizačné jednotky a členovia pôsobia na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri a ostatnej fauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky.
<br/>4. SPZ činnosť vyvíja a uskutočňuje prostredníctvom svojich organizačných jednotiek a ich orgánov, ako aj prostredníctvom svojich členov....
<br/>Zo stanov SRZ:
<br/>§ 1
<br/>1.Slovenský rybársky zväz (ďalej len zväz alebo SRZ) je združenie občanov v súlade so zákonom č. 83/90 Zb. o združovaní občanov. Zväz združuje občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného, športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, ...
<br/>Ale akosi som nenašiel stanovy SOVS, a VLK má uverejnený iba akýsi výňatok, z ktorého som vyčítal, že zvieratá sa ich moc netýkajú. Hlavné body sú tu:
<br/>a.priamymi akciami zabraňujúcimi ničeniu predovšetkým prirodzených lesov
<br/>b.zastupovaním právom chránených záujmov svojich členov v konaniach, ktoré sa dotýkajú poslania LZ VLK
<br/>c.vstupovaním do rozhodovacích procesov ovplyvňujúcich lesohospodársku činnosť, predovšetkým do tvorby lesných hospodárskych plánov
<br/>d.kupovaním alebo prenájmom lesných pozemkov a iniciovaním vyhlasovania týchto pozemkov za súkromné prírodné rezervácie
<br/>e.osvetovou činnosťou, vydávaním knižných publikácií, letákov a iných informačných materiálov zoznamujúcich laickú i odbornú verejnosť s nenahraditeľnou funkciou prirodzených lesov v krajine
<br/>f.ochranou lesného fondu, sústavným a plánovitým zveľaďovaním lesa, snahou o presadenie racionálneho lesného hospodárenia, ktoré je v súlade so zásadami pokrokovej biológie, techniky a ekonomiky.
<br/>g.pomocou pri vypracovaní podkladov na určovanie dlhodobých cieľov a úloh lesného hospodárenia prispieť k zlepšeniu funkcií lesov
<br/>h.odhaľovaním a primeraným zásahom v prípadoch, keď hrozí škoda na zdraví, majetku, na prírode a životnom prostredí.
<br/>A ešte: Kmeň zastupuje LZ VLK v pohorí tým, že združuje obyvateľov ohrozených alebo poškodených lesohospodárskymi postupmi v konkrétnom pohorí podľa prílohy týchto stanov a predovšetkým zastupuje záujmy členov v rozhodovacích procesoch, ktoré sa dotýkajú ich práv, právom chránených záujmov a povinností....
<br/>... Činnosť LZ VLK je vykonávaná v štyroch programoch:
<br/>a.program &quot;Zachráňme lesy&quot; je zameraný špeciálne na záchranu prirodzených lesov.
<br/>b.program &quot;Zachráňme dravce&quot; je zameraný špeciálne na záchranu najviac ohrozených dravcov typických pre prirodzené lesy - vlka, rysa, sovy dlhochvostej a orla skalného.
<br/>c.program &quot;GAIA - náš domov&quot; je zameraný na osemdňové terénne pobyty v prirodzených lesoch.
<br/>d.program &quot;ABIES - vydavateľstvo LZ VLK&quot; je zameraný na vydávanie literatúry zaoberajúcej sa novými pohľadmi na les a na prístup k nemu z hľadiska filozofie hlbokej ekológie.
<br/>Nuž je o čom uvažovať, koho názory sú reprezantívnejšie, kdeje väčšia členská základňa, ktorá sa aktívne stará o ochranu prírody. Kto dáva svoje peniaze do zarybnenia, či do kŕmenia zveri, výstavby krmelcov, zriaďovania políčok, atd, atd...
<br/>To akosi nezaznieva, že si tieto veci financujeme sami. Kdesi som zachytil, že poľovné združenia majú veľké zisky z poplatkového odstrelu a že sa správajú „ trhovo“. Nezaznelo však, že tie peniaze idú späť zveri do lesa. A to nespomínam brigády.
<br/>A prečo tak obšírne?
<br/>Aby sa nám tu aj naši ochranári vyjadrili na túto tému. My máme o čom hovoriť, máme výsledky, len je nám to akosi normálne - samozrejmé.
<br/>Možno to sem, ku slukám celom nepatrí, ale už mi to nedalo.
<br/>
<br/>No hotový prejav, ospravedlňujem sa. Lovu Zdar!

Prosím Prihlásiť alebo Registrácia pre zdieľanie konverzácie.

pred 17 rokmi 6 mesiacmi #5233 od Jovic
Odpoveď od Jovic na tému Lov slúk
Johny, prijmi odo mňa slová uznania. Z toho Tvojho príspevku je naozaj cítiť úprimný vzťah k poľovníctvu.
<br/>Ale ja som nikoho neodsudzoval. Ponúkol som len inú možnosť, ako sa dá privítať posol jari. Možno aj Ty sa o niekoľko rokov uspokojíš len s pozdravom zdvihnutím klobúka. Poznám poľovníkov, ktorí to aj teraz tak robia. A poznám aj pocity lovca.
<br/>Ale na to je táto diskusia, aby sme si vymieňali naše názory. Ty si príkladom toho, že sa to dá robiť aj bez nevraživosti a urážania. Lebo len ten, kto si prečíta aj názor druhej strany a zamyslí sa nad ním, len ten dokáže tak citovo zareagovať ako si to urobil Ty.

Prosím Prihlásiť alebo Registrácia pre zdieľanie konverzácie.

pred 17 rokmi 6 mesiacmi #5234 od tibo
Odpoveď od tibo na tému Lov slúk
Prepáč Jovic berieš to moc osobne-Ty nie si celkom skazený.Škoda že takto neuvažuje
<br/>napr.šéf vlkov niekde v televíznej debate pred laikmi,pred verejnosťou.Život ide ďalej,cez leto sa stretneme-dúfam.
<br/>K téme:v živote som sluku neulovil a myslím že som ani nevystrelil,hoci možností bolo
<br/>veľa.Vždy chodím len pozorovať a spočítať prelety.
<br/>ahojki

Prosím Prihlásiť alebo Registrácia pre zdieľanie konverzácie.

pred 17 rokmi 6 mesiacmi #5239 od Jovic
Odpoveď od Jovic na tému Lov slúk
Prejdime od slov chvály ku slovám kritiky. Nechápte moje ďalšie vety ako snahu vyprovokovať hádku. Chcem len napísať svoj pohľad na niektoré Vaše vyjadrenia.
<br/>Pokiaľ ide o stanovy iných organizácií, nechcem sa k nim vyjadrovať, pretože ja som ich netvoril. Ale to čo je napísané na papieri sa nie vždy aj dodržiava v praxi. SPZ je obrovská organizácia. A koľko jej členov nepozná ani vlastné stanovy. A koľkí ich už vôbec nedodržiavajú pri výkone poľovného práva.
<br/>Súhlasím s tým, že medzi poľovníkmi bolo a aj je veľa ochranársky orientovaných odborníkov. A majú zásluhu na tom, že mnohé druhy živočíchov prežili u nás dodnes.
<br/>Pretože sa vyznám v dravcoch, budem ďalej písať o ich osudoch.
<br/>Mnohé vzácne druhy dravých vtákov sú dnes na Slovensku na pokraji vyhynutia. Ešte pred cca 50-timi rokmi sa bežne strieľali všetky dravce. Len na vtedy obľúbených výrovkách sa ich každoročne zmasakrovali tisíce. Až pod tlakom ochranárov sa postupne podarilo presadiť celoročnú ochranu najohrozenejších druhov. A ešte aj dnes máte medzi sebou členov, ktorí nedodržiavajú zákon a ani vlastné stanovy a likvidujú všetko, čo má krivý zobák. A prispievajú tak k tomu, že napr. sokol rároh hniezdi u nás len v počte posledných 23 párov. Sokol červenonohý (druh ktorý sa živý najmä hmyzom a nemá žiadny vplyv na drobnú zver) už prežil len v počte niekoľko párov. A napr. orol hrubozobý, orol malý, hadiar krátkoprstý a sokol bielopazúrový už u nás nehniezdia.
<br/>Nie som ten typ, ktorý by hádzal všetkých poľovníkov do jedného vreca. Ale „nalejme si čistého vína“ a skúste sa úprimne zamyslieť koľko „škodnej“ máte ešte stále medzi sebou a aký to má negatívny dopad na prírodu, ktorú chceme všetci chrániť.

Prosím Prihlásiť alebo Registrácia pre zdieľanie konverzácie.

pred 17 rokmi 6 mesiacmi #5242 od Jovic
Odpoveď od Jovic na tému Lov slúk
Chcel som mojim posledným príspevkom len neznačiť, že aj keď poľovníci pripeli k tomu, že niektoré druhy na Slovensku prežili, prispeli významnou mierou aj k tomu, že mnohé vzácne druhy sú dnes na pokraji vyhynutia.
<br/>Zamyslite sa prosím nad tým, až budete nabudúce písať heslá o zásluhách poľovníctva.
<br/>Ale zase sme len pri tom, že v každej organizácii sa nájdu ľudia s rôznymi charaktermi.
<br/>A preto &quot;zakopávam vojnovú sekeru&quot;.
<br/>A ospravedlňujem sa, že som odbočil od témy.

Prosím Prihlásiť alebo Registrácia pre zdieľanie konverzácie.

pred 17 rokmi 6 mesiacmi #5244 od johny
Odpoveď od johny na tému Lov slúk
Howg, náš zelený brat, nech je vojnová sekera zakopaná a nech porozumenie zavládne na slovenských šíravách a výšinách ... :D

Prosím Prihlásiť alebo Registrácia pre zdieľanie konverzácie.

pred 17 rokmi 6 mesiacmi #5251 od Vyr
Odpoveď od Vyr na tému Lov slúk
Jovic: A ktorý druh na Slovensku podľa teba prežil aj vďaka poľovníkom ? A sekeru nezakopávaj veď si ju ešte nikdy ani nevykopal. :)

Prosím Prihlásiť alebo Registrácia pre zdieľanie konverzácie.

pred 17 rokmi 6 mesiacmi #5252 od Vyr
Odpoveď od Vyr na tému Lov slúk
Jovic: Aby tá otázka bola presnená-ktorý pôvodný druh podåa teba prežil vďaka poľovníkom?

Prosím Prihlásiť alebo Registrácia pre zdieľanie konverzácie.

pred 17 rokmi 6 mesiacmi #5255 od Jovic
Odpoveď od Jovic na tému Lov slúk
Vyr, na Tvoju otázku nedokážem stručne a jednoznačne odpovedať. História poľovníctva je veľmi dlhá v porovnaní s dnešným ponímaním ochrany prírody. A na prežití mnohých druhov zveri majú v posledných desaťročiach zásluhu aj poľovníci a aj ochranári. Ono je aj ťažké tieto dve skupiny od seba oddeľovať. Mnohí poľovníci boli v minulosti a sú aj teraz zároveň aj ochranármi. Museli by sme tu preberať jednotlivé druhy v rôznych obdobiach. A na takéto vedecké štúdie ja nemám guráž.
<br/>Ale napr. taký bažant, kvôli ktorému sú dravce často krát prenasledované je nepôvodný druh.

Prosím Prihlásiť alebo Registrácia pre zdieľanie konverzácie.

pred 17 rokmi 6 mesiacmi #5259 od Vyr
Odpoveď od Vyr na tému Lov slúk
Jovic: Pýtal som sa preto, lebo ja si neviem spomenúť na žiaden pôvodný druh, ktorý prežil vďaka poľovníkom. Tým som ale nechcel povedať že taký nie je -len ja neviem ktorý.
<br/>Inak ja by som s oddeľovaním polovníkov a ochranárov príliš problém nemal. (pri bežnom pochopení týchto pojmov- poľovník loví -ochranár neloví.)
<br/>Inak, nie si povolaním náhodou farár. Takú božskú trpezlivosť akú ja vidím v Tvojich príspevkoch to nemá hoci kto. :)

Prosím Prihlásiť alebo Registrácia pre zdieľanie konverzácie.

pred 17 rokmi 6 mesiacmi #5260 od Taki
Odpoveď od Taki na tému Lov slúk
&quot;...Inak, nie si povolaním náhodou farár. Takú božskú trpezlivosť akú ja vidím v Tvojich príspevkoch to nemá hoci kto.&quot;
<br/>
<br/>:)

Prosím Prihlásiť alebo Registrácia pre zdieľanie konverzácie.

pred 17 rokmi 6 mesiacmi #5261 od Jovic
Odpoveď od Jovic na tému Lov slúk
Vyr, Ty nie si výr ale starý lišiak. A ja naozaj nie som farár. A ani tu nehodlám hlásať slovo božie. A preto, že chcem poznať názory poľovníkov, píšem svoje príspevky tak, aby som veľmi neurazil citlivú poľovnícku dušu. Nemám záujem o žabomyšie hádky. To rád prenechám druhým na iných fórach. A nie som ani špecialista na históriu slovenského poľovníctva. A nemám ani chuť sa nechať zatiahnuť do debaty o tom, kto má väčšiu zásluhu na prežití medveďa, vlka alebo rysa. A nemám ani prírodovedné vzdelanie. Všetko čo viem som sa naučil samoštúdiom a najmä pozorovaním prírody. A obdivujem najmä dravé vtáky. Prečo? Možno aj pre ich vznešenosť a preto, že boli v minulosti prenasledované. A preto ak si chceš pokecať, napíš otázku do témy „Orly a iné dravce“ a rád Ti odpoviem.
<br/>A priznám sa, že podľa Tvojej otázky neviem či si poľovník alebo nie si.
<br/>A zase robíme bordel v témach.

Prosím Prihlásiť alebo Registrácia pre zdieľanie konverzácie.

pred 17 rokmi 6 mesiacmi #5262 od Vyr
Odpoveď od Vyr na tému Lov slúk
Jovic: V žiadnom prípade nemám v úmysle Ťa zaťahovať do debaty, ktorú nemáš chuť viesť. Proste som si prečítal Tvoj príspevok a trochu som chcel rozvinúť Tvoju vetu: &quot;Chcel som mojim posledným príspevkom len neznačiť, že aj keď poľovníci pripeli k tomu, že niektoré druhy na Slovensku prežili, prispeli významnou mierou aj k tomu, že mnohé vzácne druhy sú dnes na pokraji vyhynutia.&quot;
<br/>To že nemáš záujem viesť žabomyšie vojny, mi je jasné aj z tej vety, aj zo všetkých Tvojich predošlích príspevkov. To že som Ťa prirovnal k farárovi neber ako iróniu. Povedal som to síce trochu ako vtip, ale myslel som to celkom úprimne. Máš proste božskú trpezlivosť a snahu vidieť vždy tú lepšiu stránku veci (alebo aspoň o tej horšej radšej nehovoriť -veď aj tak by to nepomohlo).
<br/>Otázku do témy &quot;Orly a iné dravce&quot; Ti nedám, lebo sa tomu nerozumiem.
<br/>O tom, či som poľovník nemusíš pochybovať. Som. Viac ako 20 rokov vlastním poľovnícky lístok. Okolo poľovačky som sa motal odkedy som vládal chodiť, ale nestotožňujem sa niektorými heslami o zásluhách poľovníctva rovnako ako Ty.
<br/>
<br/>A dúfam že ten bordel v témach nie až taký vážny problém. TAKI nás ospravedlní. :-p
<br/>Už som skončil.

Prosím Prihlásiť alebo Registrácia pre zdieľanie konverzácie.

Čas vytvorenia stránky: 0.075 sekúnd

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 257 návštevníkov a žiadni členovia on-line