Na základe rozhodnutia predstavenstva Regionálnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu so sídlom v Trenčíne sa počas posledného marcového víkendu (29. – 30. 3. 2008) uskutočnila v priestoroch kultúrneho domu v Kálnici pri Novom Meste nad Váhom chovateľská prehliadka trofejí poľovnej zveri ulovenej v revíroch okresov Trenčín a Nové Mesto nad Váhom v poľovnej sezóne 2007.


Pán Rudolf HLADEK, dlhoročný člen predstavenstva Regionálnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu so sídlom v Trenčíne, funkcionár klubu chovateľov slovenských kopovov, hospodár Poľovníckeho združenia Siroň Hrádok sa 14. februára 2008 dožil životného jubilea 60 rokov.Regionálna organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu so sídlom v Trenčíne
v spolupráci Obecným úradom v Kálnici pri Novom Meste nad Váhom, Združením vlastníkov poľovných pozemkov „OSTRÉ VRCHY“ Kálnica a Poľovníckym združením Kálnica organizuje 29. a 30. marca 2008 v kultúrnom dome v Kálnici chovateľskú prehliadku poľovníckych trofejí. Otvorenie výstavy bude v sobotu 29. marca 2008 o 09.00 hod 

Regionálna organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu so sídlom v Trenčíne v spolupráci  s Poľovníckym združením Bošáca zorganizovali dňa 13.10. 2007 farbiarske skúšky duričov. Skúšky sa uskutočnili v blízkosti Rekreačného zariadenia Lovichovec v katastrálnom území Zemianske Podhradie.

Poľovné združenie Hrachovište – Višňové, ktoré poľovne obhospodaruje malebné údolie nachádzajúce sa povyše legendárneho čachtického hradu, usporiadalo v dňoch 30. 6. – 1.7. 2007 pri príležitosti končiaceho sa mesiaca lesov druhý ročník výstavy chovateľskej prehliadky trofejí ulovených v rámci svojho PZ.

Regionálna organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu so sídlom v Trenčíne v spolupráci so Združením  vlastníkov poľovných pozemkov – režijným revírom „OSTRÉ VRCHY“ v Kálnici a Lesnou a pasienkovou spoločnosťou v Kálnici zorganizovali 16. júna 2007 farbiarske skúšky malých plemien.

 
 
 
Slovenský poľovnícky zväz
Regionálna organizácia  Trenčínusporiada dňa 20. mája 2007 o 8,30 hod na strelnici športového strediska v Starej Turej strelecký pretek v disciplíne – malokalibrový trojboj.
Po výrazne nepriaznivých klimatických podmienkach pre život voľne žijúcej zveri v úvodných mesiacoch minulého roku sme so záujmom očakávali, ako sa tieto prejavia na kvalite trofejí. No už priebežné informácie z našich revírov dávali tušiť, že kondícia zveri je na dobrej úrovni. Platilo to predovšetkým v tých revíroch, kde sa členovia poľovných združení a združení vlastníkov postarali zverine o prísun kvalitnej potravy. Čiastočne sa naplnili očakávania o slabšej kondícii srnčej zveri.

 
 
 
Už  po 9 krát sa konala v okrese Partizánske chovateľská prehliadka trofejí. Možno konštatovať, že na prehliadku boli predložené všetky trofeje, ktoré boli ulovené v poľovníckej sezóne 2005/2006. K predloženým trofejám iba v 10 prípadoch chýbali spodné čeľuste a to predovšetkým u trofejí I. vekovej triede.Za zle ošetrené boli označené iba 4 trofeje. 
 

 
 
 
 
Na zasadnutí Rady RgO SPZ Trenčín 24. júna 2004 bola v súlade s plánom rozvoja poľovníctva v regióne okresov Trenčín a Nové Mesto nad Váhom schválená úloha vypracovania návrhu na zazverenie raticovou zverou s cieľom občerstvovania krvi. Poľovnícka komisia a komisia pre rozvoj poľovníctva RgO Trenčín sa následne touto úlohou začali zaoberať. 

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 1724 návštevníkov a žiadni členovia on-line