Vyšlo novembrové číslo časopisu

 
 


Na jeho stránkach si prečítajte:

ZAJAC POĽNÝ AKO KORISŤ PREDÁTOROV


Zaujímavý rozbor, ktorého autormi sú  JAROSLAV SLAMEČKA, RASTISLAV JURČÍK a DUŠAN MERTIN o vplyve predátorov  na stavy zajaca poľného.  Je to líška? Diviaky? Pernaté dravce?  Aké spôsoby zvoliť, aby  v našich revíroch nebolo viac líšok ako zajacov?  Ak nepomáha odlov dravcov sú aj iné spôsoby na ich elimináciu. Na tieto aj ďalšie otázky  odpovedá  článok o vplyve predátorov redukujúcich stavy zajacov.Migrácia vtáctva je fenomén, ktorý odnepamäti budil pozornosť ľudí. Azda každý už mal možnosť pozorovať tiahnuce kàdle husí, lastovičiek alebo škorcov. Dodnes nie je toto správanie sa vtáctva úplne objasnené.  Mnoho druhov tiahne nenápadne v porastoch, viaceré migrujú uprostred noci.


Vyšlo októbrové číslo
 

ÚVODNÍK (str. 1)

Ing. David Vaca, Ph.D.
Vážení čtenáři,

před časem mi telefonoval kamarád z Jizerských hor, aby mi rozhořčeně popsal problémy s lovem zvěře a výkonem myslivosti v jejich jelení honitbě. Pronajatá honitba rozkládající se na hřebeni Jizerek je v podstatě celý rok velice intenzivně navštěvována lidmi. Turisté, cyklisté, borůvkáři, houbaři, motorkáři, čtyřkolkáři, běžkaři … každé roční období vyláká do hor ohromné množství návštěvníků. Přidejme k tomu ještě lesnickou činnost a lovecké aktivity a výsledkem je zásadní zhoršení nejen podmínek pro lov zvěře, ale též problémy se škodami, které zvěř působí v lese. Zvěř je stále v pohybu, jeden den je vidět tam, druhý den jinde atd. Majitel honitby se domáhá plnění plánu lovu pod pohrůžkou sankcí vyplývajících z nájemní smlouvy a každý rok vyčísluje škody na lese. Svědomí velí chovat se podle myslivecké etiky a dodržovat pravidla průběrného odstřelu, ale je to za popsaných podmínek reálné? Věc dospěla tak daleko, že z iniciativy uživatelů honiteb byla svolána schůzka s majitelem honiteb ohledně zoufalého stavu při výkonu práva myslivosti. Výsledek? Konstatování stavu bezradnosti … Aniž by kamarád tušil, v krátkosti mi popsal problém, který v různých podobách trápí myslivce v hustě zalidněných státech Evropy. Více o tom pojednává článek o konferenci v Židlochovicích, uveřejněný na str. 4–5 tohoto čísla našeho časopisu.
Týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že obchodná firma Slovenského poľovníckeho zväzu ZVEREX spol. s r.o., so sídlom  Štefánikova 10, Bratislava,  bude v spolupráci so  Slovenským poľovníckym  zväzom  – ústredie, uskutočňovať  v poľovníckej sezóne 2010/2011 výkup ulovenej zveri do svojich zberných stredísk.

Lovu zdar


               Mgr. Andrej Kubica           PaedDr. Imrich Šuba
             konateľ ZVEREX s.r.o.        výkonný riaditeľ SPZ

                               
S príchodom prvých chladných nocí sa od polovice septembra začína jesenný ťah orlov krikľavých. Pridávajú sa tak k druhom, ktoré ako prvé opúšťajú naše územie a vydávajú sa na tisíce kilometrov dlhú púť na zimoviská v južnej Afrike. Satelitnou telemetriou bolo zistené, že orol krikľavý dokáže počas jarnej a jesennej migrácie preletieť až 20 000 km. Spoločne so sokolom kobcovitým tak prekonávajú spomedzi našich druhov dravcov počas ťahu najväčšiu vzdialenosť.

Výsledky testov dvoch usmrtených orlov kráľovských, ktoré boli nájdené koncom augusta pri obci Goldbegen v okrese Korneuburg v Dolnom Rakúsku sú už známe. Výskumný inštitút pri viedenskej Veterinárnej Univerzite preukázal, že orly boli otrávené životu nebezpečným pesticídom – karbofuránom. „V hrvole vtákov sa ešte nachádzali zvyšky otrávenej návnady“ – vysvetľuje Christian Pichler z organizácie WWF a dodáva: „Napriek tomu, že používanie tohto nervového jedu je od roku 2008 zakázané v celej Európskej únii, traviči evidentne ukrývajú dostatočné zásoby na to, aby pokračovali v nelegálnom vykladaní otrávených návnad, ktoré usmrcujú  vzácne druhy voľne žijúcich zvierat.“ Orol kráľovský je ohrozený v celom areáli výskytu.
V tomto roku došlo ku zmenám trvania osláv a oslavy boli rozšírené na trojdňové.  Piatok  - 3. septembra v barokovej sýpke pri kaštieli  prebehol  odborný seminár  na tému:  20 rokov Dní Sv. Huberta. 
Na  štvorhodinovom seminári  mimo iné odzneli témy :
 - 90 rokov organizovaného poľovníctva na Slovensku,
 - Poľovnícke zvyky a obyčaje, zrod nových tradícií,
 - Svätý Hubert, patrón poľovníkov
a ďalšie.
Na konci seminára bol vykonaný akt  slávnostného  otvorenia  Siene úcty a slávy poľovníctva na Slovensku. V podvečerných hodinách účastníci semináru absolvovali exkurziu do historických častí mesta Banskej Štiavnice.

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 368 návštevníkov a žiadni členovia on-line