Medzinárodná rada múzeí (ICOM - International Council of Museums), ktorá vznikla r. 1947 sa o 30 rokov neskôr v roku 1977 rozhodla stanoviť 18. máj  ako Medzinárodný deň múzeí. V tento deň by si ľudia viac ako inokedy mali pripomenúť a uvedomiť dôležitú a nezastupiteľnú úlohu múzeí pri záchrane a prezentácii vzácneho  kultúrneho a prírodného dedičstva. Každý rok vyhlasuje ICOM nosnú tému k tomuto sviatku. Tá tohtoročná je „Múzeum a pamäť“. Múzeum je pamäť spoločnosti. Pomáha nám  to dobré z histórie prevziať a zveľaďovať a na tom zlom sa poučiť. Je mostom medzi minulosťou a budúcnosťou, mostom medzi exponátmi a návštevníkmi. Tí starší si prídu do múzea zaspomínať, tí mladší poučiť a zabaviť sa.
Pri príležitosti celoštátnej poľovníckej výstavy “Poľovníctvo a príroda 2011 “, ktorá sa uskutoční v Bratislave v Incheba Expo Centre v dňoch 15. – 19. 6. 2011 je vyhlásený Medzinárodný festival filmov ako súťažná prehliadka filmov s tematikou poľovníctvo a ochrana prírody.


 
 
 
 
  
Vyšlo júnové číslo časopisu

 
 Na jeho stránkach si prečítajte:

SPEKTRUM * JEDEN MESIAC NESTAČÍ * MÁTE V REVÍRI DIVÉ KAČICE? * TELESNÁ HMOTNOSŤ ŽIVEJ ZVERI * TELESNÁ HMOTNOSŤ ŽIVEJ ZVERI * TRI ZLATÉ JELENE Z KRTÍŠSKYCH REVÍROV * LÍŠTIČKY SÚ MILÉ, ALE... * LES V PLAMEŇOCH * ZAJAC POĽNÝ PRED ŠTVRŤSTOROČÍM A DNES * ZAČÍNALI SME S ANA – BELL  * PORSELÉN * LOV V POHORÍ GREDOS * NEŽIŤ NADARMO * NA ZELENEJ VLNE * ČO NOVÉHO V NOVELE ZÁKONA O ZBRANIACH A STRELIVE * O NOVÉHO V NOVELE ZÁKONA O ZBRANIACH A STRELIVE * PUŠKOHĽADY – NOVINKY * NASTREĽOVANIE ZBRANE A VYHODNOTENIE ROZPTYLU * SLON *
JÚN V REVÍRI .......      
Ornitológovia monitorujúci dravé vtáctvo sa tešia – na Záhorí tento rok zahniezdilo až šesť párov vzácnych dravcov – hají červených, pričom tento počet ešte nemusí byť konečný. Haje červené patria k našim najvzácnejším druhom, v posledných rokoch na celom Slovensku hniezdili len 2 – 3 páry.
„Haja červená je nezameniteľný druh dravca. Na prvý pohľad nás upúta výrazným hrdzavo-červeným sfarbením a dlhým, hlboko vykrojeným chvostom. V rozpätí dosahuje až 170 cm, čiže je väčšia ako náš najbežnejší dravec, myšiak hôrny. Hniezda si stavia v korunách stromov, často v blízkosti riek, màtvych ramien alebo iných vodných plôch.“ približuje tento druh Michal Noga, z mimovládnej organizácie Ochrana dravcov na Slovensku.


Vyšlo májové číslo
 

ÚVODNÍK (str. 1)

Ing. David Vaca, Ph.D.

Vážení čtenáři,

letošní jaro bylo u nás a na Slovensku neobvykle bohaté na různé odborné semináře a konference, a to jak regionálního, tak celostátního charakteru. O některých informujeme v tomto čísle našeho časopisu, informace o dalších budou zveřejněny příště.
Je dobře, že se takové akce konají, neboť myslivec prahnoucí po aktuálních informacích nejen z vědy a výzkumu, ale i z myslivecké praxe, historie atd., které by mu rozšířily obzor a přinesly nejen poučení a poznatky pro jeho praxi, má příležitost k průběžnému doplňování svých vědomosti
Vážená poľovnícka verejnosť

Nedávno bola na tejto stránke predstavená poľovnícka organizácia Slovenský lovecký a ochranný spolok Pribina so sídlom v Nitre.
S potešením Vám oznamujeme, že sme spustili aj našu prezentáciu na webe s adresou www.pribina.eu. Na stránke sa netreba registrovať. Nájdete na nej naše základné dokumenty: stanovy, podmienky prijatia, výšku členského a samozrejme aj kontakty. Stránka je zatiaľ jednoduchšia, no v krátkej  budúcnosti rátame s jej rozšírením. Verím, že Vás naša prezentácia osloví.

       S pozdravom           

                                                                  Mojmír Gera
                                                            Prezident SLOS Pribina


 
 
 
 
  
Vyšlo májové číslo časopisu

 
 


Na jeho stránkach nájdete:
MÁTE V REVÍRI DIVÉ KAČICE?

Práve teraz je čas urobiť v revíri  niečo užitočné  pre divé kačice –  upozorňuje RNDr. STANISLAV HARVANČÍK.  V článku  o. i nájde čitateľ niekoľko dobrých rád o tom,  čo  treba vykonať  pre zlepšenie životných podmienok  divých kačíc  a pred ktorými predátormi ich treba chrániť.


Srdečne pozývame všetkých milovníkov prírody na podujatie


„ČO ŠEPKÁ LES“
 

Obvodná poľovnícka komora v Žiari nad Hronom prišla s mýšlienkou realizovať prírodovednú súťaž pre žiakov 4. až 6. ročníka  vybraných základných škôl z okresov Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom.  Súťaž sa uskutoční v rámci Medzinárodného roka lesov 2011 a v rámci Júna – mesiaca poľovníctva a ochrany prírody.Syseľ pasienkový sa len prednedávnom prebral zo zimného spánku. V tomto období sa samice pripravujú na príchod nových potomkov. Aj tento rok budú predstavitelia organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) sysle odchytávať. Sysle budú v najbližších dňoch odoberané z lokality pri obci Kuchyňa, kde sa realizovalo ich vypúšťanie počas predchádzajúcich štyroch rokov. Vznikla tu životaschopná kolónia, ktorá bude teraz slúžiť na založenie novej kolónie na Záhorí.
     Oblastí, v ktorých je Slovensko uznávané na celom svete nie je veľa, no sokoliarstvo k nim určite patrí. Dá sa predpokladať, že človek loví s dravými vtákmi už viac ako 4 500 rokov. O tom, že má sokoliarstvo na území Slovenska bohaté tradície  svedčia  zmienky zo starých listín, kroník, zemepisné názvy na našom území, bohaté zbierky našich múzeí a galérií, hradné, zámocké i kaštieľne expozície. Sokoliarstvo dnes – to však už zďaleka nie je len lov za pomoci pernatých dravcov. Dnes je to i ochrana dravcov, sov a ich životného prostredia, je to biologická ochrana letísk a v neposlednom rade je to špecifická sokoliarska kultúra, či životný štýl.  Tak ako kedysi ešte v stredoveku, boli chýrečné dravce z nášho územia vysoko cenené na európskych panovníckych dvoroch, i dnes má Slovensko svoje sokoliarske  prvenstvá. Práve u nás sa začalo s výučbou sokoliarstva na školách všetkých stupňov.


Filmový festival Poľovníctvo a príroda Hubertlov – Levice 2011

V rámci l6. ročníka Levických poľovníckych dní, v peknom prostredí bažantnice Lesov SR , „Hrable“ pri Želiezovciach sa stretla dňa 1. 4. 2011, na neverejnom hodnotení porota filmového festivalu „Hubertlov – Levice 2011“ v zložení: predseda poroty RSDr. Jozef Hlásnik - pracovník Slovenskej poľovníckej komory a Slovenského poľovníckeho zväzu, členovia poroty: Ing. Jozef Dóczy, riaditeľ odboru štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky , JUDr. Pavol Ňuňuk, riaditeľ odboru legislatívy MP a RV SR, Dr. Peter Lihocký, šéfredaktor a majiteľ časopisu Hubertlov, František Zlehovec, predseda Obvodnej poľovníckej komory v Leviciach, Berta Jasečková, riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Leviciach, Mária Búriová pracovníčka Mestského kultúrneho strediska v Leviciach, Ing. Alojz Kaššák, redaktor TV relácie Halali, Ing. Martin Kirner, televízny kameraman a Fridrich Takács, majiteľ Poľovníckej informačnej databázy „www.poľovníctvo.com.“ aby ohodnotila filmy, ktoré do tejto súťaže prihlásilo v tomto roku 11 autorov.


Posledný marcový deň, Ing. Dušan Krajniak predseda organizačného výboru LPD slávnostne otvoril 16. Levické poľovnícke dni. Medzi pozvanými ako prvého privítal vzácneho hosťa podujatia Simona Zsolta ministra Pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a ostatných hostí ako aj usporiadateľské organizácie LPD.

Ďalšie články...

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 294 návštevníkov a žiadni členovia on-line