V týchto dňoch sa srbské mesto Kikinda mení na soviu metropolu. Stáva sa zimoviskom myšiarok ušatých, stredne veľkého druhu sovy. Na stromoch v centre mesta ich ornitológovia spočítali takmer 250, pričom v decembri až januári tu býva viac ako 600 jedincov. Aj preto sa v uplynulom týždni, od 1. do 5. novembra,  stala Kikinda miestom konania medzinárodnej ornitologickej konferencie o myšiarke ušatej, ktorú zastrešila organizácia Global Owl Project (USA) a srbská ornitologická organizácia Serbian Owl Conservation Centre.Keď ornitológovia začiatkom júla pri Trnave dohľadali hniezdo vzácnych kaní popolavých v jačmennom poli, mali dravce neuveriteľné šťastie. Kombajn sa vtedy podarilo zastaviť len pár metrov od mláďat. Vďaka ústretovosti poľnohospodárov bolo hniezdo obkosené a dravce mohli nerušene pokračovať vo výchove mláďat. Bohužiaľ, pri poslednej kontrole namiesto lietajúcich mláďat našli ornitológovia na poli už len tri uhynuté mláďatá a samicu z hniezdneho páru.
V rámci projektu Ochrana dravcov, bocianov a sov v regióne Záhoria a Niederösterreich Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko boli v uplynulých dňoch na Záhorí označené rádiovou vysielačkou dve mláďatá vzácnych dravcov - orla kráľovského a haje červenej. Oba dravce dostali i mená - mladá haja bola pomenovaná Hanka a mladý orol Dano.
Ornitológovia monitorujúci dravé vtáctvo sa tešia – na Záhorí tento rok zahniezdilo až šesť párov vzácnych dravcov – hají červených, pričom tento počet ešte nemusí byť konečný. Haje červené patria k našim najvzácnejším druhom, v posledných rokoch na celom Slovensku hniezdili len 2 – 3 páry.
„Haja červená je nezameniteľný druh dravca. Na prvý pohľad nás upúta výrazným hrdzavo-červeným sfarbením a dlhým, hlboko vykrojeným chvostom. V rozpätí dosahuje až 170 cm, čiže je väčšia ako náš najbežnejší dravec, myšiak hôrny. Hniezda si stavia v korunách stromov, často v blízkosti riek, màtvych ramien alebo iných vodných plôch.“ približuje tento druh Michal Noga, z mimovládnej organizácie Ochrana dravcov na Slovensku.Syseľ pasienkový sa len prednedávnom prebral zo zimného spánku. V tomto období sa samice pripravujú na príchod nových potomkov. Aj tento rok budú predstavitelia organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) sysle odchytávať. Sysle budú v najbližších dňoch odoberané z lokality pri obci Kuchyňa, kde sa realizovalo ich vypúšťanie počas predchádzajúcich štyroch rokov. Vznikla tu životaschopná kolónia, ktorá bude teraz slúžiť na založenie novej kolónie na Záhorí.
Štátny veterinárny a potravinový ústav potvrdil podozrenie ochranárov z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), že dva orly kráľovské, ktoré boli nájdené usmrtené neďaleko obcí Veľké Kostoľany a Nižná, uhynuli v dôsledku otravy nebezpečným jedom – karbofuránom. „Oba jedince boli vo veľmi dobrej kondícií a všetky okolnosti nálezu nasvedčovali tomu, že príčinou úmrtia bola otrava. Táto naša domnienka sa napokon potvrdila.“ – konštatuje Jozef Chavko z RPS a pokračuje: „Sme si istí, že orly sa otrávili v dôsledku konzumácie jedom kontaminovanej návnady, ktorou môžu byť rôzne druhy usmrtených zvierat."

 


Predstavitelia organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) sú šokovaní. Počas piatich dní im boli nahlásené nálezy dvoch màtvych jedincov jedného z najvzácnejších druhov dravcov – orla kráľovského. Oba nálezy pochádzajú z okolia obce Veľké Kostoľany - neďaleko oblasti, kde sa v roku 2009 odohral masaker, pri ktorom v dôsledku otravy karbofuránom zahynulo 22 obetí. Prvý prípad bol nahlásený 9. februára, druhý 13. februára tohto roku.

 


Chladné počasie, ktorým sa v ostatných dňoch na území Slovenska prejavuje zimné obdobie, neodradilo členov organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) od každoročného zimného sčítania orlov. „Táto aktivita sa realizuje s medzinárodnou účasťou organizácií z viacerých krajín. Vyše 30 sčítavateľov, ktorí sa na území Slovenska do akcie zapojili, pozorovalo spolu 52 jedincov orla kráľovského, 7 jedincov orla skalného a 6 jedincov orliaka morského.“ – informuje Jozef Chavko z RPS.

Európska únia v rámci programu LIFE+ podporuje v členských štátoch ochranu vybraných druhov vzácnych živočíchov a biotopov. Nemalé finančné prostriedky na záchranu prírodných hodnôt môžu získať štátne inštitúcie, alebo mimovládne organizácie. Od roku 2004 sa prostredníctvom tohto programu na Slovensku realizovali projekty na záchranu orla kráľovského, sokola rároha a dropa fúzatého, ale tiež i na ochranu biotopov viatych pieskov, aluviálnych lúk, mokradí či vzácnych stepných spoločenstiev


Na Veľkom Draždiaku uprostred Petržalky sa objavili u nás veľmi vzácne turpany tmavé (Melanitta fusca). Celkovo sa ich počet u nás každoročne pohybuje od 10-50 jedincov, aj keď v roku 2008 sa ich počet na neďalekej Hrušovskej zdrži pohyboval až okolo 100 exemplárov.Migrácia vtáctva je fenomén, ktorý odnepamäti budil pozornosť ľudí. Azda každý už mal možnosť pozorovať tiahnuce kàdle husí, lastovičiek alebo škorcov. Dodnes nie je toto správanie sa vtáctva úplne objasnené.  Mnoho druhov tiahne nenápadne v porastoch, viaceré migrujú uprostred noci.
S príchodom prvých chladných nocí sa od polovice septembra začína jesenný ťah orlov krikľavých. Pridávajú sa tak k druhom, ktoré ako prvé opúšťajú naše územie a vydávajú sa na tisíce kilometrov dlhú púť na zimoviská v južnej Afrike. Satelitnou telemetriou bolo zistené, že orol krikľavý dokáže počas jarnej a jesennej migrácie preletieť až 20 000 km. Spoločne so sokolom kobcovitým tak prekonávajú spomedzi našich druhov dravcov počas ťahu najväčšiu vzdialenosť.

Výsledky testov dvoch usmrtených orlov kráľovských, ktoré boli nájdené koncom augusta pri obci Goldbegen v okrese Korneuburg v Dolnom Rakúsku sú už známe. Výskumný inštitút pri viedenskej Veterinárnej Univerzite preukázal, že orly boli otrávené životu nebezpečným pesticídom – karbofuránom. „V hrvole vtákov sa ešte nachádzali zvyšky otrávenej návnady“ – vysvetľuje Christian Pichler z organizácie WWF a dodáva: „Napriek tomu, že používanie tohto nervového jedu je od roku 2008 zakázané v celej Európskej únii, traviči evidentne ukrývajú dostatočné zásoby na to, aby pokračovali v nelegálnom vykladaní otrávených návnad, ktoré usmrcujú  vzácne druhy voľne žijúcich zvierat.“ Orol kráľovský je ohrozený v celom areáli výskytu.
Ornitológovia v týchto dňoch kontrolujú posledné známe hniezdiská sokola kobcovitého, ktorý sa stal  naším najvzácnejšie hniezdiacim sokolovitým dravcom.  Za posledných desať rokov ich populácia na Slovensku klesla z 25 párov na 3 – 5 párov.
Čas žatevných prác v obilí patrí medzi najkritickejšie chvíle pre kane popolavé, vzácne dravce nížinných oblastí Slovenska.  Hniezda si stavajú priamo na zemi v obilných poliach. Každoročne sa tu odohráva súboj s časom – mláďatá začínajú lietať približne v rovnakom čase, ako začína žatva. Ornitológovia preto v týchto dňoch pátrajú po ich hniezdach a snažia sa zabezpečiť ich ochranu.

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 3137 návštevníkov a žiadni členovia on-line