Vyšlo januárové číslo časopisu

 
 


Na jeho stránkach nájdete:

Na jeho stránkach nájdete:
SPEKTRUM * NÁŠ ZELENÝ SVET malé  zamyslenie na prahu nového roka.

ZAJAC POĽNÝ A JEHO ZDRAVIETretí zo série  príspevkov  JAROSLAVA SLAMEČKU,  RASTISLAVA JURČÍKA a DUŠANA MERTINA venovaných  problémom, ktoré súvisia so súčasnými stavmi zajaca poľného u nás. Autori  opisujú  častú príčinu poklesu ich počtov:  zhoršený zdravotný stav a choroby, ktoré ich postihujú ako následok  celého komplexu negatívnych javov.
 
 
 
 
  
Vyšlo decembrové číslo časopisu

 
 


Na jeho stránkach nájdete:

SPEKTRUM
Informácie o aktivitách PZ
STOPA, KTORÁ SA NESTRATÍ
Niekoľko slov o tom,  prečo každý poľovník má čítať a odoberať svoj  časopis.

VÝZNAM KVALITY BIOTOPU PRE ZAJAČIU ZVER


Množstvo dobrých rád  a skúseností  odborníkov –  doc. Ing. JAROSLAVA SLAMEČKU, CSc., doc. Ing. JOZEFA GAŠPARÍKA, CSc. a Ing. MATÚŠA RAJSKÉHO – ktoré  pomôžu zvýšiť stavy zajacov v našich revíroch. Týkajú sa nielen potravy zajaca, jeho nárokov na biotop, ale článok obsahuje najmä mnoho dobrých rád súvisiacich s konkrétnymi opatreniami,  aké treba a – možno  vykonať – v každom revíri


 
 
 
 
  
Vyšlo novembrové číslo časopisu

 
 


Na jeho stránkach si prečítajte:

ZAJAC POĽNÝ AKO KORISŤ PREDÁTOROV


Zaujímavý rozbor, ktorého autormi sú  JAROSLAV SLAMEČKA, RASTISLAV JURČÍK a DUŠAN MERTIN o vplyve predátorov  na stavy zajaca poľného.  Je to líška? Diviaky? Pernaté dravce?  Aké spôsoby zvoliť, aby  v našich revíroch nebolo viac líšok ako zajacov?  Ak nepomáha odlov dravcov sú aj iné spôsoby na ich elimináciu. Na tieto aj ďalšie otázky  odpovedá  článok o vplyve predátorov redukujúcich stavy zajacov.


Vyšlo októbrové číslo
 

ÚVODNÍK (str. 1)

Ing. David Vaca, Ph.D.
Vážení čtenáři,

před časem mi telefonoval kamarád z Jizerských hor, aby mi rozhořčeně popsal problémy s lovem zvěře a výkonem myslivosti v jejich jelení honitbě. Pronajatá honitba rozkládající se na hřebeni Jizerek je v podstatě celý rok velice intenzivně navštěvována lidmi. Turisté, cyklisté, borůvkáři, houbaři, motorkáři, čtyřkolkáři, běžkaři … každé roční období vyláká do hor ohromné množství návštěvníků. Přidejme k tomu ještě lesnickou činnost a lovecké aktivity a výsledkem je zásadní zhoršení nejen podmínek pro lov zvěře, ale též problémy se škodami, které zvěř působí v lese. Zvěř je stále v pohybu, jeden den je vidět tam, druhý den jinde atd. Majitel honitby se domáhá plnění plánu lovu pod pohrůžkou sankcí vyplývajících z nájemní smlouvy a každý rok vyčísluje škody na lese. Svědomí velí chovat se podle myslivecké etiky a dodržovat pravidla průběrného odstřelu, ale je to za popsaných podmínek reálné? Věc dospěla tak daleko, že z iniciativy uživatelů honiteb byla svolána schůzka s majitelem honiteb ohledně zoufalého stavu při výkonu práva myslivosti. Výsledek? Konstatování stavu bezradnosti … Aniž by kamarád tušil, v krátkosti mi popsal problém, který v různých podobách trápí myslivce v hustě zalidněných státech Evropy. Více o tom pojednává článek o konferenci v Židlochovicích, uveřejněný na str. 4–5 tohoto čísla našeho časopisu.


 
 
 
 
  
Vychádza septembrové číslo časopisu

 
 


Na jeho stránkach si prečítajte:

Jelene na konci leta  * Zbohom, drop malý! * Zoznamujeme sa s novým zákonom o poľovníctve * Bezpečná poľovačka *  Ako si zver „obracia kabát“ * Slučie pierko za klobúkom * Početnosť zveri  v populácii * Nebezpečenstvo menom antrax * Dlhosrstý jazvečík * Vôňa dreva * Od brehov Volgy po Argentínu * a ďalšie .........

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 242 návštevníkov a žiadni členovia on-line