Milí čitatelia,


navštívte stánok časopisu Lovu zdar! na tohtoročnej výstave Poľovníctvo a príroda 2011, ktorá sa koná v dňoch 15. –19. júna v bratislavskej Inchebe. Nájdete nás v stánku č. 452 v hale B1, presné miesto je na mapke vyznačené červeným krúžkom.
Tešíme sa na vás denne od 10.00 do 17.00.

Vaša redakcia







HUBERTLOV


pozýva svojich čitateľov a priaznivcov,
ako aj všetkých poľovníkov a priateľov prírody
na Celoštátnu poľovnícku výstavu s medzinárodnou účasťou
Poľovníctvo a príroda 2011 Bratislava


Celoštátne poľovnícke výstavy usporadúvala v minulosti naša poľovnícka organizácia každých päť rokov. Tieto výstavy boli vyhodnotením činnosti slovenských poľovníkov nielen na úseku lovu, ale najmä na úseku chovu a starostlivosti o zver.


 
 
 
 
  
Vyšlo júnové číslo časopisu

 
 



Na jeho stránkach si prečítajte:

SPEKTRUM * JEDEN MESIAC NESTAČÍ * MÁTE V REVÍRI DIVÉ KAČICE? * TELESNÁ HMOTNOSŤ ŽIVEJ ZVERI * TELESNÁ HMOTNOSŤ ŽIVEJ ZVERI * TRI ZLATÉ JELENE Z KRTÍŠSKYCH REVÍROV * LÍŠTIČKY SÚ MILÉ, ALE... * LES V PLAMEŇOCH * ZAJAC POĽNÝ PRED ŠTVRŤSTOROČÍM A DNES * ZAČÍNALI SME S ANA – BELL  * PORSELÉN * LOV V POHORÍ GREDOS * NEŽIŤ NADARMO * NA ZELENEJ VLNE * ČO NOVÉHO V NOVELE ZÁKONA O ZBRANIACH A STRELIVE * O NOVÉHO V NOVELE ZÁKONA O ZBRANIACH A STRELIVE * PUŠKOHĽADY – NOVINKY * NASTREĽOVANIE ZBRANE A VYHODNOTENIE ROZPTYLU * SLON *
JÚN V REVÍRI .......      






Vyšlo májové číslo
 

ÚVODNÍK (str. 1)

Ing. David Vaca, Ph.D.

Vážení čtenáři,

letošní jaro bylo u nás a na Slovensku neobvykle bohaté na různé odborné semináře a konference, a to jak regionálního, tak celostátního charakteru. O některých informujeme v tomto čísle našeho časopisu, informace o dalších budou zveřejněny příště.
Je dobře, že se takové akce konají, neboť myslivec prahnoucí po aktuálních informacích nejen z vědy a výzkumu, ale i z myslivecké praxe, historie atd., které by mu rozšířily obzor a přinesly nejen poučení a poznatky pro jeho praxi, má příležitost k průběžnému doplňování svých vědomosti



 
 
 
 
  
Vyšlo májové číslo časopisu

 
 


Na jeho stránkach nájdete:




MÁTE V REVÍRI DIVÉ KAČICE?

Práve teraz je čas urobiť v revíri  niečo užitočné  pre divé kačice –  upozorňuje RNDr. STANISLAV HARVANČÍK.  V článku  o. i nájde čitateľ niekoľko dobrých rád o tom,  čo  treba vykonať  pre zlepšenie životných podmienok  divých kačíc  a pred ktorými predátormi ich treba chrániť.


Partneri

Kto je online?

Práve tu je 223 návštevníkov a žiadni členovia on-line