Slovenský poľovnícky zväz
Regionálna organizácia  Trenčínusporiada dňa 20. mája 2007 o 8,30 hod na strelnici športového strediska v Starej Turej strelecký pretek v disciplíne – malokalibrový trojboj.Poľovníctvo patrí medzi jednu z najstarších činností i vášní človeka. Pri výkone práva poľovníctva sa poľovník riadi nielen nespočetnými zákonmi a predpismi, ale vedie ho hlavne jeho pokora a úcta k prírode, cieľavedomosť a svedomie. Priblížime Vám, do akých problémov sa môže poľovník dostať pre svoju snahu, zanietenosť a dobromyselnosť. Posúďte sami, či ide len o neznalosť zákonov (aj zo strany štátnych orgánov a inštitúcií), alebo už ide o zlomyseľnosť a neochotu priznať si pochybenie. Tento prípad si Vám dovoľujeme predložiť len ako informáciu. Prosíme, venujte mu pozornosť. Múdry sa poučí zo škody iných ....
Po výrazne nepriaznivých klimatických podmienkach pre život voľne žijúcej zveri v úvodných mesiacoch minulého roku sme so záujmom očakávali, ako sa tieto prejavia na kvalite trofejí. No už priebežné informácie z našich revírov dávali tušiť, že kondícia zveri je na dobrej úrovni. Platilo to predovšetkým v tých revíroch, kde sa členovia poľovných združení a združení vlastníkov postarali zverine o prísun kvalitnej potravy. Čiastočne sa naplnili očakávania o slabšej kondícii srnčej zveri.

 
 
 
12. januára 2007 OkO SPZ Námestovo poriada v priestoroch hotela Slanica, na  Slanickej osade už v poradí IX. reprezentačný ples poľovníkov Hornej Oravy. Začiatok o 19.00 hodine.
Predpredaj vstupeniek v kancelárii OkO SPZ Námestovo. Č. tel. 043/ 5523833
mobil  0908425746.
 
Všetkých srdečne pozývame. 
 

 
 
  Slovenský poľovnícky zväz  
Okresná organizácia v Leviciach 
 
Vás srdečne pozýva 
 
na verejný strelecký pretek v malokalibrovkovom trojboji jednotlivcov a družstiev M 600 zaradenom do streleckej  ligy. Cena Ipľa - XI. ročník a Memoriál Pavla Annusa VI. ročník,  sa uskutoční dňa 22.7.2006 na strelnici v Želiezovciach

 
 
 
 
 
 
 
V dňoch 10. 6. a 11. 6. 2006 na základe poverenia ústredia SPZ Bratislava usporiadala OkO SPZ Košice - okolie Oblastné majstrovstvá SPZ v streľbe na batérii, oblúkovom strelišti a v malokalibrovkovom trojboji pre Košický a Prešovský kraj. 

 
 
 
 
Poľovnícke združenie Topoľ Budmerice s poľutovaním oznamuje, že plánovaná a tradičná výstava poľovníckych trofejí sa dňa 18.6.2006 neuskutoční pre znehodnotenie poľovníckeho zariadenia povodňou. Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na stretnutie s Vami na inom podujatí poriadanom našim poľovníckym združením.

Richard Heger - tajomník PZ Topoľ Budmerice

 
 
Súčasťou Poľany je aj Chránená poľovná oblasť Poľana, ktorá na výmere 20 659 ha zabezpečuje koordinované ekologické a veľkoplošné obhospodarovanie poľovnej zveri, hlavne populácie karpatského jeleňa vyberaných kvalít, ako aj zabezpečenie ochrany, obhospodarovanie a zachovanie populácií všetkých druhov zveri ako integrovanej súčasti ekosystému, vrátane zachovania genofondu ohrozených druhov.

Ďalšie články...

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 204 návštevníkov a žiadni členovia on-line