Už  po 9 krát sa konala v okrese Partizánske chovateľská prehliadka trofejí. Možno konštatovať, že na prehliadku boli predložené všetky trofeje, ktoré boli ulovené v poľovníckej sezóne 2005/2006. K predloženým trofejám iba v 10 prípadoch chýbali spodné čeľuste a to predovšetkým u trofejí I. vekovej triede.Za zle ošetrené boli označené iba 4 trofeje. 
 

 
 
 
 
 
Poľovnícko-ochranárska výstava „Príroda okolo nás“ zahàňala  prehliadku chovateľských trofejí, výstavu medailových trofejí, osivá a sadivá pre zlepšenie životného prostredia zveri, prehliadku videofilmov, predaj poľovníckej literatúry, odevov, výstroja, vábničiek, keramiky , skla a iné zaujímavosti.

 
 
S príchodom jari organizuje MsKS v Leviciach okrem iného aj podujatia, ktoré súvisia s týmto ročným obdobím. Jedným rozsahom aj obsahom súvisiacim podujatím s celoslovenskou pôsobnosťou  sú LEVICKÉ  POĽOVNÍCKE  DNI 2006, ktoré sa pod týmto názvom organizujú od r. 1998.

 
 
 
 
Na zasadnutí Rady RgO SPZ Trenčín 24. júna 2004 bola v súlade s plánom rozvoja poľovníctva v regióne okresov Trenčín a Nové Mesto nad Váhom schválená úloha vypracovania návrhu na zazverenie raticovou zverou s cieľom občerstvovania krvi. Poľovnícka komisia a komisia pre rozvoj poľovníctva RgO Trenčín sa následne touto úlohou začali zaoberať. 

 
 
 
 
 
Tak už je to tu. Po dlhom očakávaní konečne svieti v mojom kalendári dátum 15.9., kedy je štátny sviatok. Tohto roku to vychádza na štvrtok. Celý týždeň som nervózny a plný očakávaní, čím ma tohtoročná jelenia ruja opäť prekvapí. Vyjednávam s mamkou o ospravedlnenku na piatok a prípadne aj na pondelok. 

Ďalšie články...

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 227 návštevníkov a žiadni členovia on-line