Pán Rudolf HLADEK, dlhoročný člen predstavenstva Regionálnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu so sídlom v Trenčíne, funkcionár klubu chovateľov slovenských kopovov, hospodár Poľovníckeho združenia Siroň Hrádok sa 14. februára 2008 dožil životného jubilea 60 rokov.Regionálna organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu so sídlom v Trenčíne
v spolupráci Obecným úradom v Kálnici pri Novom Meste nad Váhom, Združením vlastníkov poľovných pozemkov „OSTRÉ VRCHY“ Kálnica a Poľovníckym združením Kálnica organizuje 29. a 30. marca 2008 v kultúrnom dome v Kálnici chovateľskú prehliadku poľovníckych trofejí. Otvorenie výstavy bude v sobotu 29. marca 2008 o 09.00 hod Okresné organizácie SPZ v Michalovciach, Trebišove a Sobranciach
už tradične organizuje v mesiaci marec oblastnú chovateľskú prehliadku trofejí pod názvom: Zemplínske poľovnícke dni v spolupráci s Univerzitou veterinárneho lekárstva v Košiciach a Štátnymi lesmi SR , závod Sobrance. Tohto roku sa CHPT uskutoční v dňoch 15. 3. až 16. 3.  2008 v rekreačnom zariadení Ministerstva obrany - Vojenská zotavovňa na Zemplínskej šírave. Otvorenie výstavy bude v sobotu 15.marca 2008 o 09.00 hod. Od 10.00 hod do 13.00 hod sa uskutoční odborný seminár s rôznymi témami zameranými na Poľovníctvo.  

Srdečne Vás pozývame

Miroslav JEVOČINVyhláškou Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky č. 172/75 Zb. o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri v znení vyhlášky č. 231/1997 Z. z. a vyhlášky č. 230/2001 Z. z. § 11 ods. 4 boli určené kritéria selektívneho odstrelu trofejovej zveri.


Jeden poľovník – nazvime ho Vlado – poľovnícky hospodár istého PZ v strede Slovenska nie je žiadny nováčik. Poľovníctvu sa Vlado nevenuje 5 rokov a ani 10. Učarovali mu psy a sokoliarstvo. Na dvore svojho rodinného domu choval pre potreby výcviku psov dve líšky.
Činil tak, ako viacerí z nás, pretože zákon nám to ukladá. K výkonu poľovného práva musíme mať psov poľovne upotrebiteľných. A k výcviku brlohára líška patrí.

Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Levice v spolupráci  s Poľovníckym združením Biely Kameň Domadice a Lesy SR š.p. Lesný závod Levice zorganizovali dňa 1. a 2.decembra. 2007 skúšky duričov.

Slovenský poľovnícky zväz
 Okresná organizácia v Leviciach v spolupráci
s Lesmi SR,š.p. OZ Levice a  PZ SPZ Biely Kameň Domadic
    u s p o r i a d a

          v dňoch 1. a 2. decembra 2007

           S K Ú Š K Y   D U R I Č O V
 

Regionálna organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu so sídlom v Trenčíne v spolupráci  s Poľovníckym združením Bošáca zorganizovali dňa 13.10. 2007 farbiarske skúšky duričov. Skúšky sa uskutočnili v blízkosti Rekreačného zariadenia Lovichovec v katastrálnom území Zemianske Podhradie.

Poľovné združenie Hrachovište – Višňové, ktoré poľovne obhospodaruje malebné údolie nachádzajúce sa povyše legendárneho čachtického hradu, usporiadalo v dňoch 30. 6. – 1.7. 2007 pri príležitosti končiaceho sa mesiaca lesov druhý ročník výstavy chovateľskej prehliadky trofejí ulovených v rámci svojho PZ.

PZ Topolina Šurianky-Hruboňovo 15. júla 2007 usporiadalo na vlastnej strelnici v obci Hruboňovo v tomto roku už druhý verejný strelecký pretek (VSP).
Za nádherného, až tropického počasia, sa pretek tešil hojnej účasti ako strelcov tak aj divákov. O občerstvenie účastníkov bolo postarané v bufete, pre prázdne žalúdky a chuťové bunky bol pripravený poľovnícky guláš.

Regionálna organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu so sídlom v Trenčíne v spolupráci so Združením  vlastníkov poľovných pozemkov – režijným revírom „OSTRÉ VRCHY“ v Kálnici a Lesnou a pasienkovou spoločnosťou v Kálnici zorganizovali 16. júna 2007 farbiarske skúšky malých plemien.

Dňa 11. 5. 2007 sa v krásnom prostredí Poľany uskutočnila chovateľská prehliadka trofejí za sezónu 2006 a prehliadka zhodov 2007 OZ Kriváň, ktorý obhospodaruje Chránenú poľovnú oblasť Poľana. Súčasťou prehliadky bola aj prehliadka danielích zhodov PR Petrovec. Celá expozícia bola pripravená na horskej lúke v lokalite Kyslinky.

Ďalšie články...

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 220 návštevníkov a žiadni členovia on-line