Medzinárodnú výstavu FeHoVa ročne navštevujú stotisíce návštevníkov. Výstava má za sebou dlhú históriu. V tomto roku sa v Budepeštianskom výstavnom a kongressovom centre HUNGEXPO uskutoční už 19. ročník FeHoVy.
V rámci spolupráce Poľovníckej informačnej databázi s výstaviskom Hungexpo, Vám ponúkame možnosť navštíviť medzinárodnú výstavu zbraní, rybolovu a poľovníctva - FEHOVA 2012 v Budapešti, v dňoch 16. - 19.2.2012. Po vytlačení a vyplnení kupónu, môžu školy, poľovníci,  lesníci a rybári navštíviť túto výstavu za výrazne lacnejších podmienok. Ďalšie info nájdete v kupóne, prípadne kontaktujete Poľovnícku informačnú databázu.

DRAVCE, SOVY, VOLAVKY STÁLE ČASTEJŠÍM TERČOM STRELCOV !

V posledných rokoch zaznamenávajú ornitológovia stále viac útokov na často aj najvzácnejšie chránené druhy vtákov. Nezákonný odstrel a trávenie postihujú orly, myšiaky, haje, volavky stále častejšie. V niektorých oblastiach na západnom Slovensku začína byť situácia vážna, pri zimnom sčítaní dravcov sme tento rok pozorovali podstatne menej vzácnych druhov ako v predchádzajúcich rokoch. Prevažná väčšina dravcov ale i volaviek sú dôležitou súčasťou rovnováhy ekosystémov a sú významnými regulátormi početnosti hlodavcov. Volavky, napriek tomu, že sú viazané na vodné prostredie, celú jeseň a zimu lovia na poliach hraboše poľné. Žiaľ napriek vedeckým dôkazom sú niektoré druhy vtákov prenasledované a nezmyselne obviňované z nedostatku malej poľovnej zveri. Domnievam sa, že pre záujmy  zvyšovania počtov bežných druhov zveri dochádza k nezmyselnej likvidácii aj najvzácnejších chránených druhov“ povedal predseda RPS Jozef Chavko


Ornitológovia si ani v zimnom období neoddýchnu. Sťahovavé druhy vtáctva, ktoré naše územie na jeseň opustili, nahradili zimní hostia zo severu a severovýchodu Európy. Asi najnápadnejšie sú tisícové kàdle havranov a kaviek, ktoré mnohí ľudia mylne označujú za „vrany“. Na nezamàzajúcich vodných tokoch sa objavujú severské druhy kačíc, husí a iných vodných vtákov. No v ornitologických zápisníkoch sa týchto chladných mesiacoch objavujú i nové druhy dravcov a sov.


Vyšlo februárové číslo
 


ÚVODNÍK (str. 1)

Jan Konvička

Vážení čtenáři,
máme za sebou další loveckou sezónu a nastává čas k jejímu vyhodnocení. Pokusím se o subjektivní zamyšlení a možná tak trochu i o vyhodnocení svého loveckého roku.
V zimních a jarních měsících roku 2011 jsem se s přáteli velice intenzivně věnoval tlumení zvěře škodící myslivosti v oblastech chovu drobné zvěře. Musím přiznat, že díky svým čtyřnohým kamarádům (čtyři patterdale teriéři a dva bedligton teriéři) se nám podařilo dosáhnout úctyhodného čísla 59 kusů (35 lišek, 21 jezevců, tři kuny). V období honů bylo příjemné tato místa znova navštívit a vidět, že naše celoroční práce přinesla plody. Nutno přiznat, že jde o subjektivní pocit z dobrého zazvěření konkrétních honiteb – skutečné výsledky uvidíme až koncem března při sčítání zvěře. Vloni na podzim jsem však pozoroval spokojenost v očích mysliveckých hospodářů, kteří vědí, že celoroční péče o drobnou zvěř nebyla zbytečná. Rád bych zmínil především Myslivecké sdružení Blučina ze Židlochovicka, které mě požádalo jako majitele zkušených norníků o dlouhodobou spolupráci. Jsem rád, že jsem se setkal s partou poctivých chlapů, kteří se nesmířili s početním propadem drobné zvěře a hledají všechny dostupné alternativy jak zvěř udržet, příp. zvýšit její stavy.
Majitele loveckých psů určitě zaujme článek nestora a zakladatele českých naháněk se slíděním Ing. Petra Ziegrossera, uveřejněný na str. 31-33 tohoto čísla Světa myslivosti. Autor zhodnotil díky svým zkušenostem vývoj tohoto způsobu lovu v ČR za posledních deset let a není příliš optimistický ...


 
 
 
 
  
Vyšlo februárové číslo časopisu

 
 

Na jeho stránkach si prečítajte

SPOMÍNAME, NEZABUDNEME


Výber z niekoľkých ohlasov, ktoré redakcia dostala pri príležitosti odchodu dlhoročného šéfredaktora PaR Mgr. Ladislava Grmana „do večných lovísk“.  V tejto súvislosti redakcia ďakuje všetkým spolupracovníkom a čitateľom, ktorí  svojimi kondolenčnými  odkazmi  prostredníctvom elektronickej pošty, listami alebo telefonicky vyslovili redakcii a rodine úprimnú sústrasť a žiaľ nad odchodom  vzácneho človeka.
Vyšlo januárové číslo
 


ÚVODNÍK (str. 1)

Prof. Ing. et Ing. h. c. Josef Hromas, CSc.

Vážení čtenáři,
pomalu se blíží konec desetiletého období nájemních smluv na honitby a mezi myslivci již začíná stoupat nervozita podněcovaná některými zájemci o možnost výkonu práva myslivosti, odvolávajícími se dokonce na současný zákon o myslivosti, který si ovšem vykládají ve svůj prospěch. Není to nic neobvyklého, ale může to přinést mnoho zmatků do našich hlav.
Jak je to ale ve skutečnosti? Před přibližně 10 lety vznikly honitby v současné podobě, více či méně vhodné pro chov jednotlivých druhů zvěře. Menší vhodnost lze spatřovat již v zákonem stanovené minimální výměře honiteb 500 ha. Převaha honiteb má výměru větší, nicméně ne takovou, aby odpovídala kvalitnímu chovu zvěře. Snad to vyhovuje některým druhům zvěře drobné, ale rozhodně ne chovu zvěře spárkaté, a to ani zvěři srnčí, jejíž teritoriální nároky jsou nejmenší. Již při tvorbě zákonných úprav kolem r. 1991 a též o deset let později Českomoravská myslivecká jednota prosazovala, aby výměra honiteb neklesla pod 1000 ha. Toho později dosáhli myslivci na Slovensku. U nás se naopak ozývají hlasy ke snížení této výměry dokonce až na 150 či ještě méně hektarů. Při současném snižování pestrosti polních kultur a zvyšování výměr, na nichž je pěstována pouze jediná plodina, se to zdá být v rozporu se zdravým rozumem.


 
 
 
 
  
Vyšlo januárové číslo časopisu

 
 

Na jeho stránkach si prečítajte

ROZLÚČKA S LADISLAVOM GRMANOM
Posledné „zbohom“  dlhoročnému šéfredaktorovi  Poľovníctva a rybárstva, spoluzakladateľovi vydavateľstva PaRPRESS a Nášho poľovníctva Mgr. LADISLAVOVI GRMANOVI, s ktorým sme sa začiatkom decembra  museli navždy  rozlúčiť.  Svojou prácou sa natrvalo zapísal do histórie slovenského poľovníctva.

V týchto dňoch sa srbské mesto Kikinda mení na soviu metropolu. Stáva sa zimoviskom myšiarok ušatých, stredne veľkého druhu sovy. Na stromoch v centre mesta ich ornitológovia spočítali takmer 250, pričom v decembri až januári tu býva viac ako 600 jedincov. Aj preto sa v uplynulom týždni, od 1. do 5. novembra,  stala Kikinda miestom konania medzinárodnej ornitologickej konferencie o myšiarke ušatej, ktorú zastrešila organizácia Global Owl Project (USA) a srbská ornitologická organizácia Serbian Owl Conservation Centre.

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 817 návštevníkov a žiadni členovia on-line