Počas tohtoročných osláv Dní sv. Huberta sa pod názvom „Hubertovská kvapka krvi“, uskutočnil už po tretí krát odber krvi návštevníkov V roku 2010 darovalo krv 27 dobrých ľudí, v roku 2011 to bolo už 33 odberov  a v tomto roku až 42 odberov. Prekročili sme teda za tri ročníky hranicu sto a v rámci počtu doterajších 102 odberov  rád uvádzam, že každý rok daroval krv medzi prvými aj viceprezident C.I.C., výkonný riaditeľ ústredia SPZ a SPK -  Dr. Imrich Šuba.


 
 
 
 
  
Vyšlo augustové číslo časopisu

 
 

Z jeho obsahu vyberáme:

ŽIVOT V SVIŠTEJ KOLÓNIINiekoľko zaujímavých pohľadov získaných pri pozorovaní života svištej kolónie, ktorú dlhodobo sledoval  autor príspevku Ing. VLADIMÍR VICIAN, PhD.  Konštatuje o. i. fakt, že v súčasnosti  sa svišť teší  všeobecnej obľube návštevníkov TANAP-u a tak si  už privykol na tesnejší kontakt s turistami prechádzajúcimi jeho sférou. Preto je veľmi pozitívne, že aj naďalej sa môžeme tešiť z prítomnosti svišťa vrchovského v našej prírode. 

Dňa  12.6.2012
v skorých ranných hodinách zomrel nestor Českých ale aj Slovenských poľovníkov


pán prof. Ing. Jozef Hromas, CSc.

Pán profesor sa narodil 24. 1. 1935 v Malé Chuchli pri Prahe. Jeho mladosť bola pozačená láskou k prírode, zveri a poľovníctvu.
Po ukončení základnej školy sa učil za lesného robotníka. Po tom nastúpil na strednú lesnícku školu v Písku. V roku 1952 prešiel na  Strednú lesnícku školu v Hranicích. Svoje vysokoškolské štúdium ukončil na lesníckej fakulte Vysoké školy zemnědělské v Brne. Tu pracoval po ukončení základnej vojenskej služby ako asistent. V roku 1972 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu a v roku 1981 sa stal docentom a v roku 1990 profesorom. Od roku 1990 bol zvolený za predsedu  ČMMJ  a v roku 2006 čestným predsedom  ČMMJ. Presdedom ústrednej hodnoditeľskej komisie  neskôr jej členom.Vykonával aj funkcie na medzinárodnej úrovni. Bol podpredsdom komisie pre hodnotenie trofejí, viceprezidentom CIC, členom výkonného výboru FACE. Jeho pôsobenie bolo ocenené najvyššími vyznamenaniami nielen v ČR ale i v zahraničí.
                Pán profesor si získal priazeň mnohých  nielen svojou vedeckou prácou, publikačnou činnosťou, rozhľadom ale halvene svojim príkladným životom, priateľstvom , humorom a srdcom z ktorého sršala láska k človeku a prírode na všetk strany.
S pocitom nesmiernej vďaky za všetko, čo pre poľovníctvo urobil ale aj s uznaním zákonov prírody skláňam hlavu k tichej spomienke na tohto výnimočného človeka!

Česť jeho pamiatke!

S úctivým smútočným Lovu zdar     


 
 
 
 
  
Vyšlo júnové číslo časopisu

 
 

Na jeho stránkach si prečítajte:


SPEKTRUM
Informácie o činnosti poľovníckych združení.

ZÁKON 21. STOROČIA S FEUDÁLNYM PRVKOM
Malé zamyslenie o tom, čo je prežitkom v zákone o poľovníctve.

VLASTNORUČNÉ PODPISYMedveď hnedý je u nás v posledných rokoch  predmetom  rôznych úvah súvisiacich s jeho  súčasnými početnými stavmi.  Pritom však nie každý, kto sa k nim vyjadruje, sa s medveďom  aj skutočne stretol.  A ďalší, ak sa s ním  aj nedostal do pozície  zoči-voči, možno  natrafil aspoň na jeho „podpis“   –  stopy.  Aké sú,  kde sa vyskytujú a čo nám prezrádzajú, o tom píše  autor článku Ing. VLADIMÍR VICIAN, PhD.  Naučme sa, čo možno z nich „prečítať“.
Partneri

Kto je online?

Práve tu je 2527 návštevníkov a žiadni členovia on-line