Vyšlo októbrové číslo
 
ÚVODNÍK (str. 1)

Úvodník (str. 1)

Miroslav Vodňanský

Vážení čtenáři,
všechno se mění – prostředí, které nás obklopuje, společnost, ve které žijeme, lidé, s nimiž se stýkáme – a samozřejmě i my. Každý z nás to pociťuje sám na sobě. A když se podíváme kolem sebe, zapřemýšlíme nad svým životem a ohlédneme se, tak si uvědomujeme, jak se vše mění – něco k lepšímu, něco k horšímu, ale nic není trvale takové, jaké to bylo dřív. To samozřejmě platí i pro myslivost. Mnohé změny, které přináší doba, přijímáme velmi rádi a rychle je považujeme za samozřejmost. Zvláště v těch případech, když jde o věci, které nám něco usnadňují nebo zpříjemňují. V praktickém výkonu myslivosti je dnes například zcela běžné, že se do honiteb jezdí pohodlnějšími a většinou i pro terén způsobilejšími automobily. Téměř každý myslivec má u sebe mobilní telefon a vývoj je zřetelný i v používání lovecké optiky, zbraní a různého jiného vybavení pro výkon lovu. Ale jde také o, jak se vyvíjí i myšlení a přístup k myslivosti. A v tomto ohledu vzniká bohužel dojem, jako by se u některých myslivců zakonzervovaly postoje z doby, kdy vlastnictví auta značky Trabant bylo pro mnohé ještě zdrojem závisti a volání telefonem na kličku fungovalo přes spojovatele v příslušné telefonní ústředně


               14. septembra 2013
X. Maďarsko – Slovenské poľovnícke dni,
                  Nagybörzsöny
                         


pod záštitou

Dr. SEMJÉN ZSOLT
podpredsedu vlády Maďarskej republiky
a predsedu Maďarského poľovníckeho zväzu

a záštitou

Dr. Beer Miklós
biskup – Vác

Peter Weiss
veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku

Pechtol János
výkonný predseda Maďarskej poľovníckej komory

Ing. Tibor Lebocký
prezident Slovenskej poľovníckej komory

Dr. Szentpéteri Kálmán
predseda  Budapeštianskej župnej organizácie MPZ

Rácz Gábor
čestný predseda  Budapeštianskej župnej organizácie MPZ

František Zlehovec
predseda OPK LeviceSrdečne pozývame všetkých priateľov prírody na 23. ročník celoslovenských poľovníckych slávností Dní sv. Huberta, ktoré sa budú konať 31. augusta a 1. septembra 2013 v areáli svätoantonského kaštieľa. Slávnosti sa konajú pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a v tomto roku  budú  v znamení osláv 90. výročia od vzniku Československej mysliveckej jednoty. Návštevníci si okrem osvedčených podujatí, budú môcť pozrieť v rámci programu hudobno-slovné zábavné pásmo  „Československé Halali“ s trubačmi, vábičmi a umelcami z ČR i SR, výstavu LOVU ZDAR! 90 rokov od vzniku ČSMJ a výstavu unikátnych  trofejí Hornej Nitry. Na výstave „Lovu zdar!“ sú predstavené unikátne zbrane slávnych českých puškárov z loveckého zámku Ohrada pri Hlubokej nad Vltavou, jedinečná Sallačovca zbierka trofejí jeleňovitých z celého sveta, ktorá bola vystavená už na prvej svetovej poľovníckej výstave vo Viedni v roku 1910, rekordné trofeje ČR a SR, obrazy Jiřího Židlického a akad. mal. Viktora Bilčíka (životné jubileum  75 rokov).
Opäť vyzývame dobrých ľudí k darovaniu krvi priamo na podujatí – v sobotu 31. 8. - od 7.30. do 11.00 hod. Doteraz darovalo krv v rámci „Hubertovskej kvapky krvi“ – počas troch ročníkov, už 102 darcov, ktorým patrí za najvzácnejší dar naše poďakovanie. 

Tešíme sa na Vašu účasť.             

                                                                                                         Marian Číž


 
 
 
 
  
Vyšlo augustové číslo časopisu

 
 
Na jeho stránkach si prečítajte:

VODA V REVÍROCH
O význame vody pre voľne žijúcu zver píše JOZEF ŠABO.  Zdôrazňuje, že okrem vody, ktorú prijíma v potrave, potrebuje  mať prístup  k nej  v potokoch, kalužiach a prípadne aj v umelých napájačkách. Niekedy jej má dostatok,  no v suchých obdobiach sa  o vodu  musí postarať človek.  O. i. upozorňuje aj na zánik  mnohých studničiek, ktoré bývali ozdobou mnohých kútov našej prírody.  Pripomína tiež, že v revíroch si treba všímať, či  je v ňom  dostatok bahnísk, no i tie musia poľovníci udržiavať, inak  počas leta väčšina z nich vyschne.


Vyšlo augustové číslo
 
ÚVODNÍK (str. 1)

David Vaca

Vážení čtenáři,

někde jsem četl, že letošní rok byl pro občany České republiky z mnoha ohledů extrémní. Jen namátkou: byla neobvyklé dlouhá zima, přišly katastrofální povodně a poté neobvyklá vedra, na politické scéně proběhlo nebývale silné zemětřesení … A co myslivci? Kromě toho, že museli čelit výše uvedeným událostem, mnoho z nich prožilo první polovinu roku v nejisté atmosféře spojené s koncem platnosti starých nájemních smluv na honitby a uzavíráním smluv nových, nejeden člen cechu Hubertova měl špatné spaní z úvah o tom, jak se bude vyvíjet proces novelizace zákona o myslivosti iniciovaný Ministerstvem zemědělství. Do toho již „tradiční“ problémy spojené se škodami působenými spárkatou zvěří. Nebyl to jednoduchý půlrok. Přišel však čas letních prázdnin a dovolených, který mnohé problémy odsunul do pozadí: lovíme srnce, pomalu se začínáme těšit na naháňky a uvidíme, co bude dál …
Redakce Světa myslivosti se snažila v první polovině roku sledovat dění na naší myslivecko-politické scéně a diskusi o ministerském návrhu novely zákona o myslivosti. Řada čtenářů se na nás nyní obrací s otázkou, jaký bude další vývoj. Větší radost ze současného dění budou mít odpůrci aktivit bývalého ministra zemědělství Ing. Petra Bendla, který s novelou zákona přišel. Ministerstvo sice návrh rozeslalo počátkem července do mezirezortního připomínkového řízení, ale jeho další osud je nejistý.
Pani Bakaová,
obyvateľka bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves, si z okna svojho bytu všimla, že na vedľajšom paneláku sa o konštrukciu antény zachytil sokol myšiar. Úbohý dravec bol o anténu zachytený pazúrmi a nebol schopný sa z tejto pasce dostať sám. Keďže osud sokola nebol pani Bakaovej ľahostajný, kontaktovala Jozefa Chavka z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), ktorému sa podarilo sokola vyslobodiť a zabezpečiť mu veterinárnu starostlivosť.


 
 
 
 
  
Vyšlo júlové číslo časopisu

 
 
Na jeho stránkach si prečítajte:

ZAJAC POĽNÝ V ROKU 2012O tom, ako u nás prežil zajac poľný  posledné tri „veľmi zlé roky“ informujú autori  Doc.  Ing. SLAMEČKA, CSc., MVDr. RASTISLAV JURČÍK, PhD., Ing. TOMÁŠ SLÁDEČEK a Bc. JURAJ MÉRES. V článku, ktorý vychádza z niekoľkoročného  pozorovania zajačej zveri v niekoľkých okresoch južného Slovenska  sa potvrdzuje,  že ani  vlaňajšok  nepriniesol výraznejšie zmeny k lepšiemu. Článok sa podrobne  zaoberá príčinami strát  na prírastkoch. Tie sú  badateľné najmä po zberových prácach a pripomínajú nevyhnutnosť vytvoriť  celý  komplex ekologických opatrení, ktoré by zlepšili životné podmienky zajaca poľného. V združeniach, v ktorých chcú mať v revíri zajaca poľného, by si mali článok dôkladne preštudovať.
Snáď nikdy inokedy pred tým, nebolo také dôležité venovať sa deťom, ako práve v týchto časoch. Práve dnes sa k deťom  - cez internet a masmédiá, dostáva toľko rôznorodých a neraz veľmi nepravdivých informácií,  ktoré môžu v ich mysliach vyvolať  takmer chaos. I my dospelí máme problém zorientovať sa. Každé dieťa má od narodenia v sebe prirodzenú lásku k prírode. Keď sa včas podchytí, pretrvá na celý život – keď nie, tak vo veku „teenagerov“,  je už často neskoro.

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 289 návštevníkov a žiadni členovia on-line