Koncom marca bol pri obci Gomboš, vzdialenej asi 15 km od Košíc, nájdený samec orla kráľovského. Orol nebol schopný lietať, pretože mal obhorené krídla aj chvost, pravdepodobne v dôsledku zásahu elektrickým prúdom. Ak je táto hypotéza správna, prežitie orla možno považovať za zázrak. Existovala iba jediná možnosť, ako vrátiť orla späť do voľnej prírody – ochranári sa rozhodli pre náročný zákrok, ktorý na Slovensku doposiaľ nebol realizovaný. Vo štvrtok 10.5.2012 orla do voľnej prírody vypustil Ing. Jozef Tóth z Východoslovenskej energetiky a.s.


Vyšlo májové číslo
 


ÚVODNÍK (str. 1)

Ing. David Vaca, Ph.D.

Vážení čtenáři,

návštěva několika přehlídek trofejí v průběhu března a dubna letošního roku ve mně vyvolala nepříliš veselé pocity. Nemohu říci, že by přehlídky byly špatně připravené, uspořádané v nedůstojném prostředí, nebo nějak jinak pořadatelsky nezvládnuté. Celková atmosféra mezi návštěvníky z řad myslivců však byla poměrně často ponurá a skleslá. Většinou za to může nejistá budoucnost vyplývající z konce platnosti nájemních smluv na honitby. V praxi se to projevuje malým zájmem řešit různé důležité problémy, které naši myslivost trápí. Jako by část z nás hodila flintu do žita a jen pasivně čekala, co přijde …
Jiná část myslivců naštěstí smýšlí o poznání pozitivněji, a byť jsou na tom s vyhlídkami do budoucnosti podobně jako jejich pesimisticky naladění kolegové, pouští se různých smysluplných aktivit, jejichž výsledky lze – v případě úspěchu – očekávat až za delší dobu. Mám na mysli např. snahu o chov zvěře na větších územních celcích, než jsou jednotlivé honitby. Ve spolupráci s Ústavem ochrany lesa a myslivosti Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vzniká seriál článků připravovaný s cílem zmapovat současné snahy o chov různých druhů zvěře v oblastech na území naší republiky. Úvodní článek si můžete nalistovat o několik stránek dále.
Do rehabilitačnej stanice pre zranené živočíchy v Ratnovciach pri Piešťanoch priviezli sovu myšiarku ušatú a myšiaka lesného so závažným strelným poranením. Oba jedince bojujú o život a ak sa im podarí tento boj vyhrať, pravdepodobne sa už nikdy nevrátia do voľnej prírody.


 
 
 
 
  
Vyšlo májové číslo časopisu

 
 

Z obsahu vyberáme

SPEKTRUM
Informácie o činnosti  poľovníkov a  pripravovaných podujatiach.  

KAM SA UBERÁME?

Zamyslenie nad aktuálnymi otázkami, ktoré si  kladú poľovníci.

DIVIAKY NA JUŽNOM ZEMPLÍNE
Autor  článku prof.  JURAJ CIBEREJ  z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach predkladá výsledky  prieskumu o  príčinách a dôsledkoch  postupného  zvyšovania počtov diviačej zveri v okresoch Sobrance Michalovce a Trebišov. Článok doplňuje hodnotením pozitívnych aj negatívnych výsledkov  súvisiacich s nárastom  početnosti tejto zveri a návrhom opatrení, ktoré by  umožnili  zvyšujúce sa stavy  udržať na únosnej miere.


V týchto dňoch ornitológovia uzatvárajú jarné mapovanie výra skalného, našej najväčšej sovy. Od februára do polovice apríla využívali intenzívny jarný tok na zistenie jeho prítomnosti na vhodných lokalitách, najmä v kameňolomoch a v skalných oblastiach. V Malých Karpatoch evidujú minimálne 14 hniezdiacich párov.
Zistiť prítomnosť výra je pomerne jednoduché. Samec sa ozýva doďaleka počuteľným húkaním. Láka tým samičku a obhajuje si svoje hniezdne teritórium pred inými výrmi. Za bezveternej noci je možné jeho hlas počuť až do vzdialenosti 4 – 5 km. Roztúžený výr vydrží húkať i hodinu a pol bez prestávky, za ten čas sa ozve až 220 krát. Tento rok sme začali ich hlasové prejavy nahrávať a analyzovať  s cieľom lepšie spoznať biológiu a etológiu druhu, ako aj individuálne odlíšiť jednotlivé páry. Získané poznatky by nám mali pomôcť pri ich ochrane. “ hovorí Michal Noga z mimovládnej organizácie Ochrana dravcov na Slovensku.CENTRUM VÝSKUMU ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBY NITRA
-   ÚSTAV VÝŽIVY
STREDOEURÓPSKY INŠTITÚT EKOLÓGIE ZVERI
NITRA, WIEN, BRNO
MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA  A  ROZVOJA VIDIEKA
SR – SEKCIA LESNÉHO HOSPODÁRSTVA A SPRACOVANIA DREVA
ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SR
TECHNICKÁ UNIVERZITA ZVOLEN – LESNÍCKA FAKULTA
ZVERNICA  BARANÍ DVOR, VRBOVÉ
OBVODNÁ POĽOVNÍCKA KOMORA NITRA
SLOVENSKÝ POĽOVNÍCKY ZVÄZ – OkO NITRA


Vás pozývajú na
      
4. ročník Medzinárodnej konferencie
                  „Významné aspekty v chove jeleňovitých 2012“                  

    PAROŽIE JELEŇOVITÝCH   


      
Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
                                                         
11. máj 2012


Významné aspekty v chove jeleňovitých 2012

Vo sv. Antone sme v roku 1991 začali organizovať celoslovenské poľovnícke slávnosti Dni sv. Huberta, ktorých už 22. ročník, sa uskutoční v dňoch 1. a 2. septembra 2012. Počas týchto osláv sa tiež venujeme deťom, no predsa sme sa rozhodli realizovať podujatie, ktoré by predstavilo život zvierat v prírode a poľovníctvo, špeciálne len pre detských návštevníkov. Využívam tieto riadky, aby som Vám predstavil nové detské slávnosti, na ktorých sa malí a mladí priatelia prírody dozvedia viac o živote zvierat, zabavia sa, poučia a  môžu si aj zasúťažiť.
V dňoch 20. a 21. júna – od 9.00 do 14.00, budeme v areáli svätoantonského kaštieľa realizovať podujatie Detské dni sv. Huberta – Poľovníci deťom.


 
 
 
 
  
Vyšlo aprílové číslo časopisu

 
 

Z obsahu vyberáme

PRIPOMÍNAME  SI

V rýchle plynúcom čase dnešného sveta často zabúdame na tých, ktorí už nie sú medzi nami a s ich menami aj na to, čo vykonali pre  poľovníctvo.  Naša nová rubrika  nám ich „oživí“: nájdete v nej mená a skutky  tých, ktorí   sa konkrétnymi činmi  zaslúžili o  moderné slovenské poľovníctvo.

PREČO MÁ MARIÁN ČÍŽ PRAVDU?


Nezvyknem sa zapojiť do žiadnych internetových diskusií a už vôbec nie vo veciach, ktoré sa  dotýkajú  politiky  alebo  poľovníctva,   a to  z jednoduchého  dôvodu.   Všetko,   čo  som mohol a vedel urobiť, som urobil v čase, keď som mal na chod vecí aký­ taký, ale predsa len reálny vplyv. Na mudrovanie o tom, čo by bolo keby bolo nemám ani čas a ani chuť.
Keď som si však  prečítal predvolebný apel môjho dobrého priateľa a dlhoročného spolupracovníka, Mariána Číža, zamrazilo ma a vážne som spozornel. Ten apel je totiž čistý ako horský potok, len škoda,  že to poľovnícka  pospolitosť   nemá   už   dávno   takto zorganizované.   Pretože  tak,   ako  existuje  tisíc  dôvodov  prečo  má  Marián  pravdu,   tak  isto existuje  tisíc  dôvodov  znovu  a znovu  vysvetľovať, prečo  aj   horský  potok  tečie  vždy  dolu svahom a nikdy nie naopak.
 
Uvediem aspoň dva z tých, ktoré považujem za obzvlášť dôležité:Drahí poľovnícki priatelia, dobrí ľudia!


Dlho som váhal, či mám týchto pár riadkov napísať, lebo dnes už takmer nikto nevie, ako bude akýkoľvek verejne prezentovaný názor človeka (píšem ho výlučne vo svojom mene), zneužitý všadeprítomnými expertmi , zdeformovaný, či komentárom „významných“ analytikov úplne znehodnotený.
Verím však, že na Slovensku sú stále ešte - zdravým sedliackym rozumom mysliaci dobrí ľudia a verím, že ich vôbec nie je tak málo, ako si myslia tí, ktorí chcú rozhodovať o ich osudoch.


 
 
 
 
  
Vyšlo marcové číslo časopisu

 
 

Na jeho stránkach si prečítajte

O KAMZÍKA SA UŽ NETREBA BÁŤKamzíkovi vrchovskému tatranskému, ako vieme, vyhovujú vysoké  pohoria, strmé  svahy a drsné klimatické  podmienky, no ani tie mu  nemusia vždy zaručiť, že sa nebude znižovať  ich počet,  píše autor príspevku jeho autor  Ing. ŠIMON KERTYS.  Niekoľkoročné znižovanie ich stavov  však zastavil „program záchrany tatranského kamzíka“ a vďaka  všetkým, čo sa podieľali na jeho realizácii,   populácia  tohto symbolu našich veľhôr sa v priebehu posledného desaťročia viac ako strojnásobila.
 


Hoci ešte na severe Slovenska je bohatá snehová nádielka a mrazy poľavili len v posledných dňoch, pre výrov skalných sa už zima definitívne skončila. Z väčšiny hniezdnych lokalít sa už od konca januára ozývalo húkanie a samičky zniesli vajcia ešte v čase, keď nočná teplota klesala hlboko pod bod mrazu.
Húkaním výra sa pre mnohých ornitológov začína hniezdna sezóna, obdobie, kedy sa najintenzívnejšie venujú pozorovaniu, výskumu a ochrane vtáctva. Hoci si väčšina ľudí spája príchod jari s prvou lastovičkou, v skutočnosti ten, kto pre nás oznamuje koniec zimy, je výr skalný“ hovorí Michal Noga z mimovládnej organizácie Ochrana dravcov na Slovensku.

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 214 návštevníkov a žiadni členovia on-line