Vyšlo júlové číslo
 


ÚVODNÍK (str. 1)

Ing. David Vaca, Ph.D.

Vážení čtenáři,

květnové dění na naší – většinou velmi poklidné – myslivecko-politické scéně, jemuž je věnována pozornost o několik stránek dále, možná vyvolá u těch, kteří na současný stav ještě zcela nerezignovali, nejeden otazník. 
Pozoruhodnou událostí je především vznik Mysliveckého fóra při Ministerstvu zemědělství ČR, který společně a dobrovolně iniciovala Agrární komora ČR a dvě naše myslivecké organizace – Českomoravská myslivecká jednota a Řád sv. Huberta. Čtenář se musí přinejmenším pozastavit nad některými body deklarace o založení Mysliveckého fóra. Co např. znamená, že „vstup na fórum je volný, …, podmíněný dostatečnou odbornou orientací v projednávání diskutované problematiky“? Kdo a podle čeho bude posuzovat zmíněnou dostatečnou odbornou orientaci? O něco dále čteme: „Tvůrčí demokratickou diskusi moderuje a směruje MZe ČR …“ Proč? Zmíněné organizace se nedokáží samy sejít a moderovat si demokratickou diskusi? Nebo: „Řízení diskuse státní správou myslivosti zabrání prosazování neoprávněných partikulárních či klientelistických zájmů v práci fóra …“ Bez urážky, ale jediné, čemu takto řízená diskuse spolehlivě zabrání, je, že se nebude diskutovat o některých nepohodlných věcech.

Čítať ďalej...


Vyšlo májové číslo
 

ÚVODNÍK (str. 1)

Ing. David Vaca, Ph.D.

Vážení čtenáři,

letošní jaro bylo u nás a na Slovensku neobvykle bohaté na různé odborné semináře a konference, a to jak regionálního, tak celostátního charakteru. O některých informujeme v tomto čísle našeho časopisu, informace o dalších budou zveřejněny příště.
Je dobře, že se takové akce konají, neboť myslivec prahnoucí po aktuálních informacích nejen z vědy a výzkumu, ale i z myslivecké praxe, historie atd., které by mu rozšířily obzor a přinesly nejen poučení a poznatky pro jeho praxi, má příležitost k průběžnému doplňování svých vědomosti


Čítať ďalej...


Vyšlo októbrové číslo
 

ÚVODNÍK (str. 1)

Ing. David Vaca, Ph.D.
Vážení čtenáři,

před časem mi telefonoval kamarád z Jizerských hor, aby mi rozhořčeně popsal problémy s lovem zvěře a výkonem myslivosti v jejich jelení honitbě. Pronajatá honitba rozkládající se na hřebeni Jizerek je v podstatě celý rok velice intenzivně navštěvována lidmi. Turisté, cyklisté, borůvkáři, houbaři, motorkáři, čtyřkolkáři, běžkaři … každé roční období vyláká do hor ohromné množství návštěvníků. Přidejme k tomu ještě lesnickou činnost a lovecké aktivity a výsledkem je zásadní zhoršení nejen podmínek pro lov zvěře, ale též problémy se škodami, které zvěř působí v lese. Zvěř je stále v pohybu, jeden den je vidět tam, druhý den jinde atd. Majitel honitby se domáhá plnění plánu lovu pod pohrůžkou sankcí vyplývajících z nájemní smlouvy a každý rok vyčísluje škody na lese. Svědomí velí chovat se podle myslivecké etiky a dodržovat pravidla průběrného odstřelu, ale je to za popsaných podmínek reálné? Věc dospěla tak daleko, že z iniciativy uživatelů honiteb byla svolána schůzka s majitelem honiteb ohledně zoufalého stavu při výkonu práva myslivosti. Výsledek? Konstatování stavu bezradnosti … Aniž by kamarád tušil, v krátkosti mi popsal problém, který v různých podobách trápí myslivce v hustě zalidněných státech Evropy. Více o tom pojednává článek o konferenci v Židlochovicích, uveřejněný na str. 4–5 tohoto čísla našeho časopisu.

Čítať ďalej...


Vyšiel júlové číslo
 

ÚVODNÍK (str. 1)

Ing. David Vaca, Ph.D.

Vážení čtenáři,

je příjemné zjistit, že stále existují honitby a oblasti chovu zvěře, kde se navzdory dnešní myslivosti nepříliš nakloněné době daří aplikovat osvědčené postupy myslivecké péče o zvěř, využívat při tom moderní poznatky vědy, výzkumu a techniky a dosahovat výborné výsledky nejen v chovu zvěře, ale též v péči o její životní prostředí. Moc jich není, ale přece jen jsou. Mezi takové oblasti patří slovenská Poľana, proslulá především chovem jelení zvěře.
Podobné honitby u nás i na Slovensku mají zpravidla velkou výměru a jediného vlastníka a uživatele, který dlouhodobě uplatňuje smysluplná pravidla chovu, dokáže kontrolovat jeho výsledky a reagovat na aktuální situaci přijetím potřebných opatření. Jednoduše řečeno – má chov ve svých rukou. To je to, co bohužel chybí většině našich malých pronajatých honiteb. S jistotou lze říci, že do budoucna nemůžeme počítat s vytvářením rozsáhlých honiteb, takže jedinou cestou, jak zlepšit chov zvěře a řešit problémy s tím související, je chov na větších územních celcích. Jak však vidno, o zakládání oblastí chovu není příliš velký zájem, protože kdyby tomu tak nebylo, existovalo by jich mnohem více než dnes. To je však stará známá písnička, které již většina posluchačů nevěnuje pozornost. Dokud však nebudeme mít zájem sami něco změnit, můžeme po silných trofejích jen zálibně pokukovat.
Na Poľane jsou fascinující – měřeno našim pohledem – nízké početní stavy jelení zvěře, s nimiž tamní myslivci hospodaří, přičemž nelze přehlédnout, že jim do hospodaření zasahují predátoři, hlavně vlci.
Čítať ďalej...


Vyšiel májové číslo
 

ÚVODNÍK (str. 1)

Ing. David Vaca, Ph.D.


Vážení čtenáři,v tomto čísle našeho časopisu věnujeme poměrně dost prostoru tématu veletrhů a výstav, jejichž frekvence bývá na jaře pravidelně vyšší než v jiných ročních obdobích. Kromě článku o novinkách z veletrhu IWA v Norimberku, reportáže z veletrhu Fehova pořádaného v Budapešti či informací z přehlídek trofejí z různých míst ČR přinášíme rozsáhlejší materiál o tzv. Světové výstavě vývoje myslivosti a lovectví, která proběhla v druhé polovině března v Brně a též vzpomínku na I. mezinárodní loveckou výstavu zorganizovanou ve Vídni v r. 1910. Poslední dvě akce spojil záměr organizátorů první z nich – uspořádat po sto letech od konání vídeňské výstavy jako vzpomínku důstojnou akci stejných, ne-li lepších parametrů.
Pořádání akce typu světové výstavy myslivosti je pro každý stát velmi významná událost a pro jeho mysliveckou populaci svátek. Potenciální návštěvníci sledují z médií průběh příprav, těší se na výstavu a jsou zvědaví na její podobu, kterou následně hodnotí. Jak z tohoto pohledu vyšla výstava v Brně? Možná vám to bude připadat trochu schizofrenní, ale jako propadák a současně jako vcelku příjemná akce, která se u nás již dlouho nekonala. Záleží na úhlu pohledu.

Čítať ďalej...

Partneri

Kto je online?

Práve tu je 294 návštevníkov a žiadni členovia on-line